Øverby kompetansesenter<br />1<br />www.statped.no/overby<br />
Felles løft – for tidlig innsats <br />2<br />
Felles løft for tidlig innsats: Et kompetansehevingsprosjekt<br />Pilotprosjekt i Hallingdalregionen, hvor alle 6 kommunen...
Mulighetene ligger i tidlig innsats<br />Mulighetene ligger i tidlig innsats<br />Figur 1.2 Faktorer som fremmer og hemmer...
Hvem er prosjektet særlig for?<br />Barn med behov for ekstra støtte i sin språklige og sosiale utvikling <br />forsinket ...
Resultatmål<br />Snittalderen for henvisninger til PPT fra grunnskolen er betraktelig lavere enn pr. 01.01.2011<br />Barna...
Faglige mål for Felles løft – for tidlig innsats: <br />Barnehagene i Hallingdal skal preges av en inkluderende praksis de...
Faglige mål forts…<br />Ped. lederne, helsesøstre og ansatte ved PPT skal ha kompetanse og rutiner på å fange opp barn hvo...
kompetanse på å tolke og vurdere resultater av egne kartlegginger
vurdere tiltak på system og individnivå
kompetanse på å evaluere tiltak og vurdere behov for videre henvisninger
gode rutiner for samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon </li></ul>8<br />
Barnehagen – et læringsfellesskap<br />Organisasjonslæring er den prosessen som kan forvandle intern og ekstern kunnskap t...
Hvordan? <br />å anerkjenne behovet for forandring og vilje til utvikling av barnehagens praksis<br />organisasjonens kunn...
5 pilarer for å nå målene<br />1. Ståstedsanalysen<br />2. Ressursgruppen<br />3. Kunnskapstilfanget<br />4. Systematisk b...
Kompetanseløftet<br />Gjennomføres som en seminarrekke med 6 samlinger à 3 dagers varighet. <br />Utviklingsarbeid i hver...
Suksesskriterier<br />Ansatte i barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern opplever at egen kompetanse er blitt styrket<br ...
Innblikk i det faglige innholdet <br />Organisasjonsutvikling<br />Grunnleggende pedagogisk tenking <br />Fagspesifikke e...
Profesjonsutøving og betydningen av avklarte<br />roller og oppgaver blant de ansatte i<br />barnehagen<br />15<br />
Refleksjonsspørsmålene<br />  	I. Gjør vi det vi tror vi gjør?<br />   II. Gjør vi det vi har planlagt å gjøre?<br /> ...
17<br />
Barns språkutvikling<br />Vi må ha kompetanse på barns normale språkutvikling, for å kunne registrere når utviklingen tren...
Baddely flerkomponentmodell for arbeidsminne (Baddeley 2000)<br />Modellen viser at for at arbeidsminnet skal kunne lagre ...
Barn med sen språkutvikling<br />synes å ofte å få støtte i sin språkutvikling i metoder hvor en er opptatt av lydutviklin...
Vårt fokus er å frambringe:<br /><ul><li>en teoretisk og praktisk dreining fra å studere barnets egenskaper og ferdigheter...
Å flytte fokus fra individ til relasjon høres ut som et enkelt intellektuelt skritt, men er både dyptgripende og omfattend...
Barns språklæring<br />Barn «oppfinner» språket med samtalepartnerne som ledsagere<br />Den viktigste motivasjonsfaktoren...
Vi har hele tiden fokus på hvordan barnehagens personale kan støtte alle barns utvikling i daglige hverdagsaktiviteter<br ...
Hva mener vi er tidlig innsats?<br />Støtte alle barns språkutvikling i et godt læringsmiljø<br />Sikre at pedagoggruppa i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Felles løft - for tidlig innsats

1,992 views
1,856 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Read more www.statped.no
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Felles løft - for tidlig innsats

 1. 1. Øverby kompetansesenter<br />1<br />www.statped.no/overby<br />
 2. 2. Felles løft – for tidlig innsats <br />2<br />
 3. 3. Felles løft for tidlig innsats: Et kompetansehevingsprosjekt<br />Pilotprosjekt i Hallingdalregionen, hvor alle 6 kommunene er involvert<br />Steg 1 og Steg 2<br />Språk og sosial utvikling hos førskolebarn er hovedfokus<br />Bredt anlagt prosjekt med involverte fra barnehagene, helsestasjonene, PPT, barnevernet og kommuneadministrasjonene<br />Totalt over 300 ansatte i kommunale tjenester er involverte i kompetanseløftet<br />3<br />
 4. 4. Mulighetene ligger i tidlig innsats<br />Mulighetene ligger i tidlig innsats<br />Figur 1.2 Faktorer som fremmer og hemmer læring. St.meld. nr. 16 (2006-2007) <br />… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.<br />4<br />
 5. 5. Hvem er prosjektet særlig for?<br />Barn med behov for ekstra støtte i sin språklige og sosiale utvikling <br />forsinket språkutvikling<br />spesifikke språkvansker<br />samspillsvansker<br />adferdsvansker<br />5<br />
 6. 6. Resultatmål<br />Snittalderen for henvisninger til PPT fra grunnskolen er betraktelig lavere enn pr. 01.01.2011<br />Barnas mapper i barnehagen dokumenterer nødvendig kartlegging og igangsatte og evaluerte tiltak<br />Det skal maks være 3 måneder fra en kontroll hos helsesøster vekker undring omkring et barns utvikling, til det er drøftet med eventuell aktuell barnehage, PPT og barnevern, med foreldres samtykke<br />6<br />
 7. 7. Faglige mål for Felles løft – for tidlig innsats: <br />Barnehagene i Hallingdal skal preges av en inkluderende praksis der alle barna gis mulighet til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter ut fra egne forutsetninger<br />Generell stimulering av barnas språklige og sosiale utvikling i hverdagens aktiviteter er bevisst praksis i barnehagen og gjennomføres i det daglige<br />Ansatte i barnehagene, ved helsestasjonene og i barnevernet skal ha kompetanse på hva som er normal og avvikende språklig og sosial utvikling, og ha kompetanse på hvordan hver og en og i sammen best mulig kan bidra til å forsterke en positiv utvikling hos alle barn <br />7<br />
 8. 8. Faglige mål forts…<br />Ped. lederne, helsesøstre og ansatte ved PPT skal ha kompetanse og rutiner på å fange opp barn hvor en er bekymret for språkutvikling og / eller sosial utvikling og sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. Dette innebærer at denne gruppa har: <br /><ul><li>tydelige rutiner knyttet til kartlegging og vurdering av læring og utvikling
 9. 9. kompetanse på å tolke og vurdere resultater av egne kartlegginger
 10. 10. vurdere tiltak på system og individnivå
 11. 11. kompetanse på å evaluere tiltak og vurdere behov for videre henvisninger
 12. 12. gode rutiner for samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern og helsestasjon </li></ul>8<br />
 13. 13. Barnehagen – et læringsfellesskap<br />Organisasjonslæring er den prosessen som kan forvandle intern og ekstern kunnskap til innovasjon (Finne og Hubak, 2005). <br />Gjennom å arbeide fram en kompetanseplattform for kontinuerlige nyskapningsaktiviteter <br />9<br />
 14. 14. Hvordan? <br />å anerkjenne behovet for forandring og vilje til utvikling av barnehagens praksis<br />organisasjonens kunnskap er ofte mindre enn summen av alle medlemmenes, fordi den underutnyttes<br />gjøre den tause kunnskapen tilgjengelig for andre enn de som innehar den, oftest gjennom å gjøre den eksplisitt<br />tilføre ny kunnskap på områder der det er behov <br />10<br />
 15. 15. 5 pilarer for å nå målene<br />1. Ståstedsanalysen<br />2. Ressursgruppen<br />3. Kunnskapstilfanget<br />4. Systematisk bruk av refleksjon knyttet til ny kunnskap og egen praksis<br />5. Nettverk<br />11<br />
 16. 16. Kompetanseløftet<br />Gjennomføres som en seminarrekke med 6 samlinger à 3 dagers varighet. <br />Utviklingsarbeid i hver enkelt barnehage mellom hver samling hvor tema er valgt ut fra resultatet av ståstedsanalysen og tema for samlingen<br /> Veiledning midtveis av PPT og med bistand fra Øverby kompetansesenter <br />12<br />
 17. 17. Suksesskriterier<br />Ansatte i barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern opplever at egen kompetanse er blitt styrket<br />Den nye kunnskapen gir mening i hverdagen<br />Den pedagogiske praksisen utvikles positivt<br />13<br />
 18. 18. Innblikk i det faglige innholdet <br />Organisasjonsutvikling<br />Grunnleggende pedagogisk tenking <br />Fagspesifikke emner knyttet til førskolebarns språklige og sosiale utvikling<br />14<br />
 19. 19. Profesjonsutøving og betydningen av avklarte<br />roller og oppgaver blant de ansatte i<br />barnehagen<br />15<br />
 20. 20. Refleksjonsspørsmålene<br /> I. Gjør vi det vi tror vi gjør?<br /> II. Gjør vi det vi har planlagt å gjøre?<br /> III. Hvordan virker det vi gjør nå?<br /> IV. Kan vi gjøre det bedre - hvordan?<br /> V. Hvilke barrierer ser vi? Noen former for motstand vi må ta høyde for?<br />16<br />
 21. 21. 17<br />
 22. 22. Barns språkutvikling<br />Vi må ha kompetanse på barns normale språkutvikling, for å kunne registrere når utviklingen trenger ekstra støtte<br />Dette kan de fleste førskolelærere. Vår oppgave er å hjelpe dem i å gjøre denne kunnskapen allmenn i egen barnehage<br />18<br />
 23. 23. Baddely flerkomponentmodell for arbeidsminne (Baddeley 2000)<br />Modellen viser at for at arbeidsminnet skal kunne lagre begreper i langtidsminnet, må tre områder aktiveres i hjernen:<br />Fonologi : lydsystemet<br />Den visuospatiale skisseblokken – tar inn visuell informasjon<br />«Den episodiske buffer»: Integrering av informasjon av de to foregående i arbeidsminnet med gammel kunnskap fra langtidsminnet<br />19<br />
 24. 24. Barn med sen språkutvikling<br />synes å ofte å få støtte i sin språkutvikling i metoder hvor en er opptatt av lydutviklingen og de grammatiske trekkene ved barns utvikling, samt begrepslæring, uten å sette det inn i en sosial sammenheng<br />fokuset synes å være på språksystemet uten den pragmatiske perspektivet av språket. – Den kommunikative delen<br />20<br />
 25. 25. Vårt fokus er å frambringe:<br /><ul><li>en teoretisk og praktisk dreining fra å studere barnets egenskaper og ferdigheter alene, til å studere barnets samspill og relasjoner mellom mennesker</li></ul>21<br />
 26. 26. Å flytte fokus fra individ til relasjon høres ut som et enkelt intellektuelt skritt, men er både dyptgripende og omfattende<br />I tillegg til å ha fokus på barnets individuelle <br /> muligheter og eventuelle vansker, må <br /> konteksten rundt barnet vurderes: Nære og<br /> fjerne omgivelser, voksne og barn i barnets <br /> miljø, det som har skjedd før, situasjonen <br /> her og nå<br />22<br />
 27. 27. Barns språklæring<br />Barn «oppfinner» språket med samtalepartnerne som ledsagere<br />Den viktigste motivasjonsfaktoren for å lære språk er å bli forstått og forstå andre<br />Dette mener vi skjer aller best i samspill med barn og voksne i naturlige situasjoner – også for de barna som har språkvansker!<br />Språk skal ikke trenes, men brukes!<br />23<br />
 28. 28. Vi har hele tiden fokus på hvordan barnehagens personale kan støtte alle barns utvikling i daglige hverdagsaktiviteter<br />24<br />
 29. 29. Hva mener vi er tidlig innsats?<br />Støtte alle barns språkutvikling i et godt læringsmiljø<br />Sikre at pedagoggruppa i barnehagene kan skal vite hvordan de skal igangsette tiltak i naturlige sammenhenger <br />Sikre gode rutiner for å fange opp barn som trenger ekstra fokus på hvordan støtte en god utvikling<br />Godt etablert tverretatlig samarbeid med klare roller og rutiner<br />25<br />
 30. 30. Seminaroversikt for Felles løft – Hallingdal, steg 1Samling 1. 11. – 13. januar 2011. Tidsramme: 3 dager. Ansvarlig: Øverby kompetansesenterTema: Etablere rammer og system for implementering av ny kunnskap og ny praksis. Inkluderende praksis, holdningsarbeid og kultur for læring og utvikling. Forelesninger og drøftinger for alle. Samling 2. 12. -14. april 2011. Tidsramme 3 dager. Ansvarlig: Øverby kompetansesenterTema: Generell språkutvikling og språkstimulering i barnehagehverdagen.Forelesninger / casedrøftinger for alle. Samling 3. oktober 2011Tidsramme 3 dagerTema: Avvikende språkutvikling og språkvansker hos førskolebarn. Bredtvet kompetansesenterFelles forelesning første økt. Siste del deles inn i grupper etter utdanning; PPT / spesialpedagog, helsesøster, førskolelærer.  <br />26<br />
 31. 31. Samling 4. 14. – 16. februar 2012. Tidsramme 3 dagerTema: Generell sosial utvikling i førskolealder, avvikende sosial utvikling og tidlig innsats.Professor Charlotte Ringsmose, Danmarks pedagogiske universitet.Første dag felles med forelesninger / casedrøftinger. Andre dag deles opp ut fra utdanning; PPT / spesialpedagog, helsesøster, førskolelærer.  Samling 5. Juni 2012. Tidsramme 3 dager. Tema: Språk og sosial kompetanse hos barn og voksne. Tiltak / tidlig innsats.Øverby kompetansesenterDeles i grupper ut fra utdanning; PPT / spesialpedagog, helsesøster, førskolelæreralle dage Samling 6. Høsten 2012Tidsramme 3 dager. Tema: Utviklingsarbeid, praksisendring, tverretatlig samarbeid og implementering av ny kompetanse.Øverby kompetansesenterFørste dag felles forelesning, delt andre dag ut fra utdanning; PPT / spesialpedagog, helsesøster, førskolelærer, felles siste dag.<br />27<br />
 32. 32. Referanser<br />Håkon Finne og Marit Hubak (2005). Samarbeid mellom forskning og bedrift – mot nye praksisfellesskap? Paper til HSS 2005.<br />Nygren, P (1999a): Professionel omsorg for børn og familier – fra teori til værktøy. Kjøbenhavn: Dansk Psykologisk forlag.<br />Bente Jensen et al (2009). Handlekompetencer i pædagogiskarbejde med socialt utsatte børn og unge – innsats og effekt. København: Danmarks pædagogiske universitetsforlag.<br />Dean Fixen et al (2009): CoreimplementationComponents. http://rsw.sagepub.com<br />Baddeley. A. (2000). The episodic buffer: A newcomponentofworkingmemory? Trends in Cognitiv sciences, 4(11) , 417-423. <br />Stein Bråten (1998). Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom. Oslo: Tano Aschehoug.<br />28<br />
 33. 33. Ref. forts.<br />Daniel Stern (2003) Spebarnets interpersonlige verden. Oslo: Gyldendahl Norsk Forlag A/S<br />Anne Høigård (2007). Barns Språkutvikling. Muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget.<br />Ingeborg Wathne (2011). Verbalt korttisminne og vokabular hos 5-åringer. Psykologi i kommunen nr. 1, 2011<br />Maria Aarts (2008): Marte Meo Basic Manual. Eindhoven, Netherland: Aarts Productions<br />29<br />

×