Projectbrief uitbestedingskansen in de zorg

267 views
178 views

Published on

Doel is om gezamenlijk te komen tot een afgewogen uitwerking van kansen en mogelijkheden van integrale uitbestedingconcepten voor beheer en onderhoud van gebouwen, specifiek voor zorginstellingen. De uitwerking besteedt in ieder geval aandacht aan:
 De specifieke kenmerken van de zorgsector (zoals financiering en afschrijving van vastgoed);
 De relevante ontwikkelingen die meespelen (vastgoedmarkt, kwaliteitsbeleving, prestatiebekostiging, et cetera);
 Het kunnen interpreteren van (gepercipieerde) voor- en nadelen. Daarnaast het inventariseren van potentiële belemmeringen;
 De bewustwording van de strategische rol van beheer en onderhoud, (onder andere het businesscasedenken en het realiseren van strategisch partnerships met marktpartijen.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projectbrief uitbestedingskansen in de zorg

  1. 1. PROJECTBRIEF Integrale uitbesteding beheer en onderhoud van huisvesting Kansen en mogelijkheden voor zorginstellingen Huisvesting belangrijker voor zorginstellingen Door concurrentie tussen zorginstellingen (als gevolg van marktwerking in de zorg) zijn zaken als hospitality en comfort belangrijke, succesbepalende factoren aan het worden voor zorginstellingen. Kwalitatief goede zorg vormt weliswaar de basis, maar daarmee alleen kunnen zorginstellingen de patiënten niet meer aantrekken en vasthouden. De prestaties van zorginstellingen worden daarom steeds vaker uitgedrukt in termen van beleving en bejegening zoals door de patiënt ervaren. Veel van deze factoren houden verband met de beleving en uitstraling van de huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan de visuele onderhoudsstaat van kamers en gebouwen, de klimaatbeheersing in gebouwen en het hebben van inpandige winkels of wandeltuinen. Beheer en onderhoud van huisvesting zijn daarmee belangrijkere pijlers geworden (in de beoordeling) van prestaties van zorginstellingen, waarbij steeds vaker een verbinding gemaakt moet worden tussen functionaliteit en beleving. Zonder een goede basis ontstaat er geen positieve beleving bij opdrachtgevers, gebruikers en patiënten/cliënten. Sinds enige jaren zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor de investeringen en de exploitatie van het (eigen) vastgoed. Kwaliteit, duurzaamheid, financiering, veiligheid en waardebehoud van vastgoed zijn steeds vaker agendapunten voor bestuurders van zorginstellingen. Deze nieuwe onderwerpen vereisen deskundigheid en professionaliteit, terwijl zorginstellingen nauwelijks de gelegenheid hebben gehad zich op deze gebieden te ontwikkelen. Het toenemende belang van beheer en onderhoud van vastgoed enerzijds en het versneld moeten ontwikkelen van deskundigheid en professionaliteit op dat vlak anderzijds, staan onderling op gespannen voet. De patiëntenmix in combinatie met een variabel productievolume bepaalt, door de integrale bekostigingsystematiek (zorg gerelateerd en Normatieve Huisvesting Component), of de zorgorganisatie een sluitende businesscase heeft om haar ambities te realiseren, huisvesting betaalbaar te houden en concurrerend kan functioneren in de zorgmarkt, waarbij contractvorming door zorgverzekeraars op prijs en kwaliteit voorop staat. In deze context is het essentieel om te identificeren waaraan en hoe de financiële middelen besteed worden. Door te specificeren wordt duidelijk waar geïnvesteerd moet worden. Kansen blijven liggen voor de zorg en de markt Deze projectbrief spitst zich in het bijzonder toe op de rol van het beheer en onderhoud van gebouwen van zorginstellingen. Gegeven de bovenstaande context is deze rol verschoven van een Significant B.V. noodzakelijk kwaad naar een meer strategische noodzaak. In de commerciële sector neemt een Thorbeckelaan 91 gespecialiseerde maincontractor, op basis van een meerjarig (geïntegreerd) prestatiecontract,3771 ED Barneveld deze rol vaak op zich. T 0342 40 52 40 KvK 39081506 Afhankelijk van de uitgangssituatie levert dit voor zorgorganisaties de volgende voordelen op: info@significant.nl  Uitbesteding aan gespecialiseerd maincontractor leidt tot probleemoplossing en innovatie; www.significant.nl  Het kunnen beschikken over de nieuwste en best passende technieken;
  2. 2.  Benodigde deskundigheid wordt schaars. Door uitbesteding ontstaat een betere grip op discontinuïteit. Hiermee wordt imagoschade voorkomen; Ontwikkelen concurrerende positie door scherpe prijs-kwaliteitverhouding DOT’s/ ZZP’s; Het kunnen opwaarderen van bestaande gebouwen en installaties, vaak zonder eigen investering; Door het op orde brengen van de basisprestatie kan een positieve beleving door stakeholders worden ontwikkeld; Een positieve beleving van de zorgomgeving (gebouw, medewerker) heeft een aanzuigende werking op patiënten/cliënten en beïnvloedt op positieve wijze de businesscase; PR-mogelijkheden: hogere ranking in CQ-index en/of jaarlijkse Elsevier-beoordeling; Door probleemidentificatie (wat, hoe wordt het geld uitgegeven), kan overgegaan worden tot specificatie (waar en wanneer dient geïnvesteerd te worden); Onmiddellijke verlaging van kosten en tegelijkertijd zekerheid over toekomstige kosten.Ondanks bovengenoemde voordelen die de markt kan bieden, nemen dergelijke concepten noggeen vlucht binnen de zorgsector. Marktpartijen zijn in andere sectoren goed uitgerust omdergelijke integrale diensten te leveren. De vertaling naar de specifieke aspecten van de zorgsector Pagina 2 van 3
  3. 3. dienen ze nog te maken alleen krijgen ze daartoe nauwelijks de kans. Hierdoor blijven er kansenliggen voor de zorg en voor de markt.Wij willen deze kansen met u verkennenDoel is om gezamenlijk te komen tot een afgewogen uitwerking van kansen en mogelijkheden vanintegrale uitbestedingconcepten voor beheer en onderhoud van gebouwen, specifiek voorzorginstellingen. De uitwerking besteedt in ieder geval aandacht aan: De specifieke kenmerken van de zorgsector (zoals financiering en afschrijving van vastgoed); De relevante ontwikkelingen die meespelen (vastgoedmarkt, kwaliteitsbeleving, prestatiebekostiging, et cetera); Het kunnen interpreteren van (gepercipieerde) voor- en nadelen. Daarnaast het inventariseren van potentiële belemmeringen; De bewustwording van de strategische rol van beheer en onderhoud, (onder andere het businesscasedenken en het realiseren van strategisch partnerships met marktpartijen.Wij willen deze kansen verkennen en uitwerken door het organiseren van een aantalexpertmeetings samen met een combinatie van partners uit de zorg. Daarbij denken wij aan uwzorginstelling (Raad van Bestuur, directie, vastgoedmanager, facility manager en zorgmanager),een universitair instituut en enkele marktpartijen (leveranciers).Wat levert het u op?Het beoogde resultaat bestaat uit een notitie/leidraad waarin de volgende elementen zijnopgenomen: Een visie op integrale dienstverlening; het creëren van een Design Build Maintain eXperience (DBM-X); Een strategisch kader over de toegevoegde waarde van integraal uitvoeren van beheer en onderhoud van gebouwen ten behoeve van het primaire proces; Een strategisch kader en een praktische vertaling naar de voor- en nadelen van integrale uitbestedingconcepten en strategische partnerships met marktpartijen; Een concreet en praktisch stappenplan voor het opstellen van een businesscase voor een samenwerkingsconcept. Pagina 3 van 3

×