Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kommuneproposisjon 2015 og kommuneøkonomi

 • 127 views
Published

Innledning på kommunekonferanser i Buskerud, Rogaland, Østfold, Nord Trøndelag og Hordaland i juni 2014

Innledning på kommunekonferanser i Buskerud, Rogaland, Østfold, Nord Trøndelag og Hordaland i juni 2014

Published in Government & Nonprofit
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Bergen 26. mai 2014
 • 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansieringen av velferd • Å styrke konkurranse- utsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser og velferd • Krever balansert budsjettpolitikk 2
 • 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet RNB 2014 • Lavere skatteanslag • Lavere lønnskostnader • Lavere befolkningsvekst • Konsekvens: Uendret handlingsrom • 100 mill. kroner til økt tilskudd utleieboliger 3
 • 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2015
 • 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneopplegget 2015 • Vekst i samlede inntekter i størrelsesorden 4½ til 5 mrd. kroner • Vekst i frie inntekter mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner • Demografi • Pensjonskostnader • Rom for effektivisering 5
 • 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vekst i frie inntekter 2015 • Mellom ¼ og ½ mrd. kroner til fylkeskommunene – 150 mill. kroner til fylkesvei – 95 mill. kroner kompensasjon i forbindelse med nytt inntektssystem • Mellom 3¾ og 4¼ mrd. Kroner til kommunene – 200 mill. kroner til rustiltak og psykisk helse – 200 mill. kroner til helsestasjoner, jordmortjenester, skolehelsetjeneste 6
 • 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem fylkeskommunene • Dagens system fra 1990-tallet • Urettferdig fordeling Vi tar nå tak i: - ny kostnadsnøkkel - ny skatteutjevning - ny overgangsordning • 95 mill. kroner i kompensasjon 7
 • 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IS for kommunene • Helhetlig gjennomgang i Kommuneproposisjonen 2017 • Vurdering av alle elementer: – Skatteelementer – Utgiftsutjevningen – Regionalpolitiske tilskudd – Sees i sammenheng med kommunereformen • Selskapsskatten vurderes fram mot Kommuneproposisjon 2016 8
 • 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veksttilskudd • Styrke kommuner med store investeringsbehov • Fra 61 mill. kr. i 2014 til 344 mill. kr. i 2015 - øker satsen til 60 000 kr per innbygger - reduserer vekstgrensen: 1,7 pst. • Mer forutsigbart • Videreføre avgrensning for skattesterke kommuner 9
 • 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tvisteløsningsorgan • Arbeidsgruppe: Utrede en effektiv tvisteløsningsmekanisme i rettslige konflikter mellom stat og kommune 10
 • 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunelovutvalget • Formål: Styrke det kommunale selvstyret • Helhetlig gjennomgang: – Nødvendige regler eller for sterke begrensninger på det kommunale selvstyret? 11
 • 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform
 • 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V  Bedre tjenester  Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner  Struktur og oppgaver 13
 • 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dagens situasjon • 428 generalistkommuner • Norske kommuner ansvar for langt flere oppgaver enn mellom- og søreuropeiske kommuner • Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere 14
 • 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 15
 • 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vi blir flere, vi blir eldre, vi flytter Prosentvis endring i befolkningen 1985-2013 16
 • 17. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utfordringene • Dagens grenser hindrer gode løsninger • Større ansvar, flere oppgaver • Kapasitet og kompetanse • Lokaldemokrati under press: - interkommunalt samarbeid - sterk statlig detaljstyring  Utfordringer for både store og små kommuner 17
 • 18. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati 18 Kommunereform- mål
 • 19. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ekspertutvalget o Første delrapport: Foreslå kriterier for inndeling gitt dagens oppgaver o Sluttrapport: Vurdere kriterier for å ivareta nye oppgaver 19
 • 20. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kriterier • Tilstrekkelig kapasitet • Relevant kompetanse • Tilstrekkelig distanse • Effektiv tjenesteproduksjon • Økonomisk soliditet • Valgfrihet • Funksjonelle samfunnsutviklingsområder • Høy politisk deltakelse • Lokal politisk styring • Lokal identitet Kriterier rettet mot staten: • Bred oppgaveportefølje • Statlig rammestyring 20
 • 21. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Anbefalinger 1. 15 000-20 000 innbyggere for å sikre en god oppgaveløsning 2. Struktur som nærmer seg funksjonelle samfunnsutviklingsområder 3. Staten bør redusere detaljstyringen, utvikle ordninger for politisk deltakelse for å sikre gode demokratiske arenaer 21
 • 22. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens vurdering • Solid faglig grunnlag • Godt utgangspunkt for lokale/regionale prosesser og nasjonal vurdering av struktur • Ikke naturlig å stille krav til innbyggertall 22
 • 23. Kommunal- og moderniseringsdepartementet23
 • 24. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Organisering og verktøy • Regionale prosesser 2014-2016 • Fylkesmannen ansvarlig for igangsetting – Tilskudd til en prosessveileder hos hvert fylkesmannsembete • Ønske om samarbeid FM og KS regionalt • Standardiserte faktaoppsett erstatter tradisjonelle utredninger • Spørreundersøkelser 24
 • 25. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Økonomiske virkemidler • Engangskostnader – standardisert modell – 20-65 mill. kroner • Reformstøtte – 5-30 mill. kroner • Inndelingstilskuddet beholdes • Gjennomgang av inntektssystemet 25
 • 26. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Øvrige tiltak • Lånegodkjenning • Avvikle samkommunen • Utrede pålagt inter- kommunalt samarbeid • Redusere statlig detaljstyring • Demokratitiltak 26
 • 27. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fremdriftsplan: to løp • Kommuner som vedtar sammen- slåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon • Proposisjon kommunestruktur til Stortinget våren 2017 • Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020 27
 • 28. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye oppgaver, større kommuner • Forslag til Stortinget våren 2015 • Statlig styring tema i meldingen • Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017, samtidig med proposisjon om ny kommunestruktur 28
 • 29. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mer informasjon: www.kommunereform.no