Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital dømmekraft - hvorfor, hva og hvordan

706 views

Published on

Hva er digital dømmekraft og hvorfor er det viktig?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digital dømmekraft - hvorfor, hva og hvordan

 1. 1. www.iktsenteret.nowww.iktsenteret.no Digital dømmekraft - Hvorfor, hva og hvordan Fagseminar digital dømmekraft Oslo 24.november 2016 Karoline Tømte Prosjektleder Dubestemmer.no
 2. 2. www.iktsenteret.no Innhold i denne sesjonen – Hvorfor snakker vi om digital dømmekraft? – Hva er digital dømmekraft? – Hvordan kan du jobbe med digital dømmekraft på din skole?
 3. 3. www.iktsenteret.no Hvorfor digital dømmekraft?
 4. 4. www.iktsenteret.no Hva skjedde med Maria? •  FILM http://www.dubestemmer.no/content/ hva-skjedde-med-maria
 5. 5. www.iktsenteret.no NOU 2015:2 “Å høre til” Djupedalutvalgets utredning: https://www.regjeringen.no/no/ dokumenter/nou-2015-2/id2400765/
 6. 6. www.iktsenteret.no Lover og regler •  FNs barnekonvensjon •  Opplæringsloven §1-1 og kapittel 9a •  Grunnleggende ferdigheter •  Generell del av læreplanen •  Kompetansemål i fag
 7. 7. www.iktsenteret.no FNs barnekonvensjon Artikkel 16 - Om privatliv, ære og omdømme h#p://barneombudet.no/dine-re4gheter/barnekonvensjonen/ar:kkel-16-privatliv-aere-omdomme/
 8. 8. www.iktsenteret.no Opplæringsloven •  Formålsparagrafen §1-1 Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. •  Kapittel 9a ”Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.”
 9. 9. www.iktsenteret.no Grunnleggende ferdigheter Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i det norske læreplanverket. •  Digital dømmekraft er ett element av digitale ferdigheter. h#p://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/
 10. 10. www.iktsenteret.no Generell del •  Det meiningssøkjande mennesket •  Det skapande mennesket •  Det arbeidande mennesket •  Det allmenndanna mennesket •  Det samarbeidande mennesket •  Det miljømedvitne mennesket •  Det integrerte mennesket
 11. 11. www.iktsenteret.no Kompetansemål i fag Samfunnsfag etter 10.årstrinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: •  identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett
 12. 12. www.iktsenteret.no Hva er digital dømmekraft?
 13. 13. www.iktsenteret.no Hva er digital dømmekraft? FILM: http://www.dubestemmer.no/content/ hva-er-digital-dommekraft
 14. 14. www.iktsenteret.no Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett. (Udir 2013: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter) Digitale dømmekraft del av digitale ferdigheter h#p://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/
 15. 15. www.iktsenteret.no Rammeverk for grunnleggende ferdigheter h#p://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/
 16. 16. www.iktsenteret.no Digital dømmekraft på Dubestemmer.no
 17. 17. www.iktsenteret.no Personvern - Personopplysninger - GPS-sporing - Stedslokasjon - Samtykke - Informasjon og innsyn - Passord h#p://www.dubestemmer.no/13-18-ar/personvern
 18. 18. www.iktsenteret.no Oppgave Velg en applikasjon på telefonen din. -  Se om du kan finne ut hva du deler av informasjon om deg eller dine kontakter. -  Hva tror du applikasjonen trenger denne informasjonen til?
 19. 19. www.iktsenteret.no -  Personverninnstillinger -  Regler for bildebruk -  Potensielt publikum -  Passord -  Hacking av profiler -  Eksponering Sosial på nett h#p://www.dubestemmer.no/13-18-ar/sosial-pa-ne#
 20. 20. www.iktsenteret.no Digitale spor - Filterboble - Besøkshistorikk - Personrettet reklame - Cookies - ID-tyveri - Tredjepartsinteressenter h#p://www.dubestemmer.no/13-18-ar/digitale-spor
 21. 21. www.iktsenteret.no Oppgave Søk etter noe konkret på nett som du vanligvis ikke søker etter. For eksempel en tørketrommel fra Bosch eller løpesko fra Nike. Gå så inn på en nettavis, Facebook, Google og se hva som skjer.
 22. 22. www.iktsenteret.no Uønskede hendelser - Digital mobbing - Krenkelser - Hatprat - Nettvoldtekt - Creepshots - Utpressing - Falske datingprofiler - Hvordan få hjelp h#p://www.dubestemmer.no/13-18-ar/uonskede-hendelser
 23. 23. www.iktsenteret.no Nico og Thea FILM: http://www.dubestemmer.no/content/ nico-og-thea
 24. 24. www.iktsenteret.no Hvordan utvikle digital dømmekraft?
 25. 25. www.iktsenteret.no
 26. 26. www.iktsenteret.no Nyttige perspektiver •  Normkritisk pedagogikk – alle er forskjellige •  Prosess viktigere en program – kontinuerlig og konsekvent arbeid •  Systematisk arbeid i alle ledd fra forebygging til håndtering •  Positivt fokus – bygge klassemiljø og skolekultur •  Elevsamarbeid – La ungdom undervise ungdom
 27. 27. www.iktsenteret.no Digital dømmekraft kan bidra til godt læringsmiljø •  Elevene kjenner egne og andres rettigheter •  Elevene kjenner til mulige konsekvenser for seg selv og andre •  Voksne viser engasjement og interesse for barns opplevelser •  Skape trygge og gode relasjoner •  Bevissthet og refleksjon over egne valg
 28. 28. www.iktsenteret.no Karoline Tømte karoline.tomte@iktsenteret.no @KarolineTomte Dubestemmer.no Facebook.com/dubestemmer/ Iktsenteret.no

×