Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fornye, forenkle og forbedre

532 views

Published on

Innledning på eForvaltningskonferansen 2014, 11. februar 2014, Oslo

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fornye, forenkle og forbedre

 1. 1. Fornye, forenkle og forbedre Regjeringens moderniseringsagenda Statssekretær Paul Chaffey, eForvaltningskonferansen 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 2. 2. fornye forenkle forbedre uLedelse og gjennomføringskraft uFjerne tidstyver uEnklere plan- og byggprosesser uDigitalisering Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 3. 3. Gjennomføringskraft og ledelse • Etablering av KMD • Færre og tydeligere mål • Tydeliggjøring av lederes ansvar og handlingsrom • Gjennomgang av DIFI • Lederutvikling • Teknologikompetanse • Bedre beslutningsgrunnlag 3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 4. 4. Fjerne tidstyver • • • • • Identifisere Samarbeide Verktøykasse Klart språk Forenkling for næringslivet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 5. 5. Enklere plan- og byggprosesser • Forenkle teknisk forskrift • Samordne statlige innsigelser • Fjerne søknadsplikt på små nybygg • Kortere tidsfrister • Digital plan- og byggeprosess Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 6. 6. Digitalisering • Digitaliseringspakke i statsbudsjettet for 2014 • Digitalt førstevalg • Sikker digital post • Digitalisering i kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 7. 7. Problemstillinger • Difis rolle • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 8. 8. Kommunereform- utfordringene uBefolkningsutvikling uForventninger, kompetanse uAttraktivitet uStatlig styring Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

×