Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Arild Sundberg: Digitalisering og anskaffelsesområdet

Download to read offline

Møteplass for innovative anskaffelers

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Arild Sundberg: Digitalisering og anskaffelsesområdet

  1. 1. Digitalisering og anskaffelsesområdet Møteplass for innovative anskaffelser, 18.01.2017 Arild Sundberg, Oslo kommune
  2. 2. 
 1.  Oslo kommune skal bli best på å levere fremtidsrettede og brukervennlige digitale løsninger effektivt og med god kvalitet 2.  Oslo kommune skal samarbeide med de fremste forsknings- og kompetansemiljøer, ledende bedrifter og de dyktigste leverandørene for å utvikle nye løsninger 3.  Oslo kommune setter innbyggernes og byens næringslivs behov i sentrum 4.  Oslo kommune må ha en endringsvillig og omstillingsdyktig organisasjon for å levere fremtidsrettede digitale tjenester 5.  Oslo skal være ledende kommune på utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger 6.  Innbyggere, næringsliv og kommunens egne ansatte skal kunne ha tillit til at Oslo kommunes tjenester er trygge å bruke Byrådets ambisjoner – Mål for digitaliseringsarbeidet
  3. 3. Fokus på innbyggeren Nåsituasjon: Fremtidig situasjon: Pårørend e Forelder Næring Selvbygg er Næring Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Kommunal Etat Statligetat Statligetat Statlig etat
  4. 4. Oslo Digitale offentlige tjenesteplattform (O-DOT) Nåsituasjon: Fremtidig situasjon:
  5. 5. Oslo kommunes anskaffelsesstrategi 2017-2020 En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle •  Oslo kommunes anskaffelser skal være et kraftfullt verktøy for å nå byrådets mål •  Omhandler anskaffelser av avgjørende betydning og utfordringer som må løses – inkludert digitaliseringsarbeidet •  Endringsvilje, nytenking og omstilling •  Lederforankring, kompetanse og kulturbygging •  Lytte, utfordre og invitere innbyggere, forskningsmiljøer og næringsliv til dialog, samhandling og nyskaping •  Bruke kommunens innkjøpsmakt til å etterspørre fremtidsrettede og klima- og miljøvennlige løsninger i markedet •  Rigge konkurranser slik at de åpner for innovative leverandører og leveranser
  6. 6. Samarbeid med leverandørindustrien •  Oslo kommune er avhengige av innovative leverandører for å lykkes med digitaliseringen •  Oslo kommune skal være et sted hvor leverandørene ønsker å komme for å teste ut og lage banebrytende løsninger for det offentlige •  Anskaffelser skal benyttes som et strategisk verktøy for å oppnå dette
  7. 7. Oslo kommune digitaliserer •  Pågående program for elektroniske tjenester leverte 55 nye tjenester i 2016 •  Planlegger nye tiltak for ytterligere satsning på digitalisering •  Etablering av ny anskaffelsesstrategi i 2017 •  Fokus på samarbeid med statlige etater og andre kommuner gjennom KS KommIT
  • KjetilDnsen

    Jan. 19, 2017

Møteplass for innovative anskaffelers

Views

Total views

483

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×