Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data

260 views

Published on

Foredrag på allmøte i Difi, august 2012

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tilgjengeliggjøring av offentlige data

  1. 1. Tilgjengeliggjøring av offentlige dataPaul Chaffey, Abelia
  2. 2. Flere ulike begrunnelser• Åpenhet, demokrati og pressefrihet• Tilgang til nødvendige støttedata• Nye tjenester, innovasjon
  3. 3. Oppgjør med usikkerhet(side 13)• Vet ikke hva dataene blir brukt til• For dårlig datakvalitet• Kostnader• Utenfor kjerneområdet• Har ikke kontroll med koblinger til andre data• Personopplysninger• Tilgjengeliggjøring er avslørende• Det er for komplisert
  4. 4. Relevanta data• Kart og eiendomsdata• Samferdselsdata, rutetider• Statistikk• Regnskap• Utdanningskvalitet• Helsedata
  5. 5. To problemer1. Sektoransvar + Finansdepartementet – Man må finne inndekning i eget deparetment2. Frykt for å miste kontrollen med egne data – Liker ikke det dataene blir brukt til

×