Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Bedre styring og ledelse i staten
Statssekretær Paul Chaffey
Riksrevisjonen, Gard...
2
Norge er et av verdens beste land å bo i...
Kilder: UN Human Development Index, OECD, Global
Competitiveness Report, WB
...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hvorfor fornye,
forenkle og forbedre?
• Langsiktig bærekraft
• Frigjøre kompetans...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransekraft for arbeidsplasser
Bygge landet
Velferdsløft for eldre og ...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forvaltningspolitiske
utfordringer:
5
• Detaljstyring
• Planer og tiltak, men for...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
63.6
5
22
0.5
15
0
0
0
0
21
0
1 Plankart
2 Forhåndskonferanse
3 Helsetillatelse
*...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Mer tillit – mindre detaljstyring
• Gjennomføringsevne
• Resultatorientering
• Ti...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Program for bedre styring og ledelse i
staten
Økt gjennom-
føringskraft
og result...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet9
Statlig lederskap for fremtiden
- å lede i ukjent terreng
Kommunal- og moderniseringsdepartementet10
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Program for bedre styring og ledelse i
staten
Økt gjennom-
føringskraft
og result...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fjerne tidstyver
• Identifisere
egne og andres
• Forenkle
regelverk
• Enklere
rap...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
IKT-problemstillinger
• Felles spilleregler som følges
av sektorene
• Prioriterin...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1964:
Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i
byene.
1969-2014:
Ni...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bedre styring og ledelse i staten

712 views

Published on

Innledning om bedre styring og ledelse i staten
Riksrevisjonens fagdag, 3. desember 2014

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedre styring og ledelse i staten

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bedre styring og ledelse i staten Statssekretær Paul Chaffey Riksrevisjonen, Gardermoen 3. desember 2014
 2. 2. 2 Norge er et av verdens beste land å bo i... Kilder: UN Human Development Index, OECD, Global Competitiveness Report, WB Drive foretningsvirksomhet, WB 2015 FNs Human Development Index 2013 Public institutions index, Global Competitiveness Report 2014-2015 1 189 Nr. 6 1 190 Nr.1 1 104 Nr.11 1 30 Nr. 3 Tillit til styresmakter, OECD, 2012
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forvaltningspolitiske utfordringer: 5 • Detaljstyring • Planer og tiltak, men for lite opptatt av resultater • Ledere unytter ikke det handlingsrommet de har • Sektorisering • Svake samordningsprosesser • Faglighet under press • IKT-muligheter utnyttes for dårlig • Lite rom for innovasjon
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 63.6 5 22 0.5 15 0 0 0 0 21 0 1 Plankart 2 Forhåndskonferanse 3 Helsetillatelse * 4 Miljøtillatesle * 5 Veitillatelse * 6 Vann- & kloakktillatelse 7 Rammetillatelse * 8 Starttillatelse 9 Ferdigstillelses dokument 10 Koble på vann og kloakk Totalt 6 Tid i antall dager: NORGE * Parallelle prosesser iNorge, ikke egne prosesser I Danmark ** Danske prosesser er forsøkt plassert i norske kategorier Kilde: WB, Økan analyse 120 1 10 21 84 10 10 10 10 14 0.5 DANMARK** Hvordan er papirarbeidet med det offentlige for å bygge et lager I 2014, Norge og Danmark Steg For mange steg For lang tid
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Mer tillit – mindre detaljstyring • Gjennomføringsevne • Resultatorientering • Tillitsbasert ledelse • Færre og tydeligere mål • Handlingsrom for ledelse • Tydelige forventninger til lederrollen • Samhandling på tvers 7
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Program for bedre styring og ledelse i staten Økt gjennom- føringskraft og resultat- orientering Bedre ledelse Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre samording Bedre styring
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet9 Statlig lederskap for fremtiden - å lede i ukjent terreng
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Program for bedre styring og ledelse i staten Økt gjennom- føringskraft og resultat- orientering Bedre ledelse Bedre beslutnings- underlag Strategisk bruk av IKT Bedre samording Bedre styring
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 14
 15. 15. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Takk for oppmerksomheten!

×