ตัวต้านทาน

6,059 views
5,809 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,059
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
232
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวต้านทาน

 1. 1. ตัวต้านทาน จัดทาโดย ครูธิดารัตน์ สร้อยจักร ประกอบการสอนรายวิชาฟิสิกส์4 ว40204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 287/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 1
 2. 2. แผ่นวงจร (Printed Circuit Board – PCB) แผ่น ฉนวน ลาย พลาสติกทองแดง
 3. 3. จ่อตะกั่วบริเวณจุดบัดกรี(ไม่ใช่ปลายหัวแร้ง!) ขั้นตอนการบัดกรี จี้ปลายหัวแร้งให้สัมผัสทั้งขาจนตะกั่วละลายติดทั้งขา อุปกรณ์และลายทองแดงอุปกรณ์และลายทองแดง ประมาณ ½ วินาที แผ่นวงจร
 4. 4. ตัวอย่างจุดบัดกรี
 5. 5. จุดประสงค์การเรียนรู้• บอกชนิดและเขียนสัญลักษณ์ของตัวต้านทานชนิด ต่าง ๆ ได้• อ่านค่าตัวต้านทานได้อย่างถูกต้อง7/2/2011 5 ฟิสิกส์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
 6. 6. การวัดและประเมินผล • อ่านค่าตัวต้านทานได้อย่างถูกต้อง • ทา Post test ได้มากกว่า 50%7/2/2011 6 ฟิสิกส์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
 7. 7. ความหมาย• อุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อต่อร่วมกับวงจร เพื่อบังคับให้กระแสไฟฟ้าในวงจรเปลี่ยนแปลงตามต้องการ• ตัวต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น โอห์ม (Ω) ซึ่งเป็นชื่อของ George Simon Ohm7/2/2011 7 ฟิสิกส์ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
 8. 8. http://nangphy.wordpress.com7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 8
 9. 9. ชนิดตัวต้านทาน ตัวต้านทาน หรือ Resistor มีการผลิตออกมา หลายแบบหลักการต่อไปนี้คือนาเอาค่าความต้านทาน เป็นหลักสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ ตามลักษณะ การใช้งาน คือ7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 9
 10. 10. • 1. ชนิดค่าคงที่ ( Fixed Resistor )เป็นตัวต้านทานที่มีความต้านทานคงที่ โดยจะกาหนดค่าความต้านทานเป็นรหัส เช่น ตัวเลขรหัสสี จะพบเห็นได้ในวงจรทั่วไป7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 10
 11. 11. • 2. ชนิดปรับค่าได้ (Adjustable Rersistor) หรือ (Tap Resistor) เป็นตัวต้านทานที่ใช้กับงานที่มีกาลังวัตต์สูง ๆ และงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานอยู่บ่อย ๆ 7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 11
 12. 12. • 3. ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าได้ (Variable Resistor)เป็นตัวต้ านทานที่สามารถปรับค่ าความต้ านทานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงค่าความต้านทานที่กาหนดไว้ จะใช้ในงานที่ต้องการปรับค่าความต้านทานบ่อยๆ ตัวต้านทานชนิดนี้จะมีหน้าคอนแท็คสาหรับใช้ในการหมุนเลื่อนหน้าคอนแท็ค7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 12
 13. 13. 7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 13
 14. 14. สัญลักษณ์ตัวต้านทาน• สัญลักษณ์ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ สัญลักษณ์แบบอเมริกา สัญลักษณ์แบบยุโรป7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 14
 15. 15. • สัญลักษณ์ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ สัญลักษณ์แบบอเมริกา สัญลักษณ์แบบยุโรป7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 15
 16. 16. • สัญลักษณ์ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนแปลงค่าได้ สัญลักษณ์เทอร์มีสเตอร์ สัญลักษณ์แอล ดี อาร์7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 16
 17. 17. ชนิดของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า• เครื่องวัดแบบเข็มชี้ค่า(Analog) (Analog) Watt meter (Analog) V-A meter
 18. 18. • เครื่องวัดแบบดิจิตอล Digital multimeter
 19. 19. การอ่านค่าความต้านทาน 19
 20. 20. การอ่านแถบสีบนตัวต้านทาน7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 20
 21. 21. ตัวต้านทานแบบ 4 แถบสี หลักที่ 1 หลักที่ 2 ตัวคูณ ค่าผิดพลาด0 ดำ 0 ดำ 0 ดำ 1 ดำ1 น้ ำตำล 1 น้ ำตำล 1 น้ ำตำล 10 น้ ำตำล2 แดง 2 แดง 2 แดง 100 แดง 1% แดง3 ส้ม 3 ส้ม 3 ส้ม 1K ส้ม 2% ส้ม4 เหลือง 4 เหลือง 4 เหลือง 10K เหลือง5 เขียว 5 เขียว 5 เขียว 100K เขียว6 น้ ำเงิน 6 น้ ำเงิน 6 น้ ำเงิน 1M น้ ำเงิน7 ม่วง 7 ม่วง 7 ม่วง8 เทำ 8 เทำ 8 เทำ 0.1 ทอง 5% ทอง9 ขำว 9 ขำว 9 ขำว 0.01 เงิน 10% เงิน หลักที่ 1 หลักที่ 2 หลักที่ 3 ตัวคูณ ค่าผิดพลาด ตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี
 22. 22. น้าแดงสหขนแม่ทิ้งของ ทองเงินไม่มี 22
 23. 23. 7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 23
 24. 24. 7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 24
 25. 25. Post-test7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 25
 26. 26. 1. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของตัวต้านทาน ก. ด ข. ด ค. ด ง. ด7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 26
 27. 27. เก่งมากครับ ...
 28. 28. 2. หน่วยที่ใช้เรียกค่าของตัวต้านทานคือ ก. ฟารัด (F) ข. เฮนรี่ (H) ค. โอห์ม (Ω) ง. ไมโคร (µ)7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 28
 29. 29. ถูกต้องครับ...
 30. 30. 3. มีแถบสีคาดบนตัวต้านทาน คือ แดง ดา น้าตาลทอง ตัวต้านทานมีค่าเท่าใด ก. 250±5% Ω ข. 200±5% Ω ค. 20±5% Ω ง. 215±5% Ω7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 30
 31. 31. เก่งมากค่ะน้อง ๆ...
 32. 32. 4. การเลือกตัวต้านทานใช้งาน จะต้องคานึงถึงข้อใด ก. แบบหรือชนิด ค่าความต้านทาน อัตราทนแรงดันไฟ ข. แบบขดลวด ค่าความต้านทาน ทนกระแสได้สูง ค. แบบหรือชนิด ตัวเล็ก ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง ง. แบบอะไรก็ได้ ค่าความต้านทาน ทนกระแสได้น้อย 7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 32
 33. 33. ถูกต้องนะครับ...คนบ้านเดียวกัน
 34. 34. 5. เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทานคือข้อใด ก. โวลต์มิเตอร์ ข. แอมมิเตอร์ ค. โอห์มมิเตอร์ ง. วัตต์มิเตอร์7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 34
 35. 35. เก่งมากมาย !
 36. 36. พี่ตอบผิดครับ !
 37. 37. รวมคะแนน7/2/2011 ฟิ สิ กส์ โรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม 37

×