Tüketici Davranışları

7,165 views

Published on

TC. Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Tüketici Hakları Dersi Notlarıdır.
Öğr. Gör. Mustafa Cıngı

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,096
Actions
Shares
0
Downloads
142
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tüketici Davranışları

 1. 1. “TÜKETİCİ HAKLARI” DERSİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI MUSTAFA CINGI
 2. 2. 1 TÜKETĠCĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 3. 3. Tüketici Pazarı Mal ve hizmetleri kişisel veya ailesel tüketimleri için elde eden veya satın alan tüm kişilerden oluşur. Bir ülkede herkes tüketici olduğuna göre, beşikteki bebekten en yaşlısına kadar bir ülkenin tüm nüfusu “tüketici pazarı” demektir.1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 4. 4. Tüketim Ekonomik mal ve hizmetlerin yararlarının insanların gereksinimlerini tatmin etmek üzere kullanılmasıdır.1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 5. 5. Tüketici 1. Mal ve hizmetleri, başka mal ve hizmetlerin üretimi için değil de tamamen kişisel veya ailesel gereksinimleri için kullanan veya tüketen kişidir. 2. Kişisel kullanımı için satın alım veya kiralamada (banka kasası, DVD, ev, araba, tır, gelinlik, güvenlik şirketleri, temizlik şirketleri) bulunan kişi veya aile halkıdır. 3. Kişisel istek, arzu ve gereksinimleri için “pazarlama bileşenlerini” satın alan veya alma kapasitesinde olan gerçek kişidir. Tüketici bir mal veya hizmeti satın alırken onun yanında reklamını, ambalajını, teslimatını, taksit şartlarını, kaliteyi, garantiyi vs. hep birlikte almış olur. Tüketici, kullanıcı ve alıcı her zaman aynı kişi olmayabilir.1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 6. 6. Kullanım Satın alınan mal ve hizmetlerin alıcısı veya bir başkası tarafından kullanılmasıdır.1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 7. 7. Satın Alım Satın alım da tüketim sürecindeki noktalardan veya işlemlerden biridir. Fiilen parayı, çeki, senedi vs. verip ödemeyi yapmak, malı almaktır .1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 8. 8. Tüketici DavranıĢı Bireylerin ekonomik değeri olan mal ve hizmetleri elde etme ve kullanmaları ile doğrudan ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir. Tüketici davranışı tüketimi değil tüketicinin satın almaya yönelik karar ve eylemlerini inceler.1 TÜKETİCİ İLE İLGİLİ TANIMLAR
 9. 9. 2 TÜKETĠCĠ HARCAMALARI ĠLE DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 10. 10. Harcanabilir Gelir Vergiler çıktıktan sonra kalan gelirdir.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 11. 11. Ġhtiyari Gelir Harcanabilir gelirden zorulu harcamalar çıktıktan sonra kalan gelire denir.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 12. 12. Diğer Gelir dışında, medeni durum, yaş, ailede çocukların yaşı ve sayısı da harcama biçimlerini önemli ölçüde etkiler.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 13. 13. 1 Bekarlar ve genç çiftler yeni ürün ve markaları denemeye daha çok yatkındır. Daha dikkatli ve fiyat bilinci olan alışverişçilerdir.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 14. 14. 2 •Genç aileler dayanıklı tüketim malı alırlar. •Gıda maddelerine daha az harcama yaparlar. •Giderlerini karşılayabilmek için alımlarının çoğunu kredi kartıyla yaparlar. •Gelirlerinden daha az tasarruf ederler.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 15. 15. 3 •Boşanmalar aile yaşam dönemini kesintiye uğratır. •Genelde çocukların velayetini anne üstlenir, baba nafaka öder. •Gelirin çoğu çocuklara ve zorunlu giderlere gider. •Çocuklar 10-19 lu yaşlara girince aile bütçesini zorlayan gereksinimleri ortaya çıkar.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 16. 16. 4 Diğer önemli bir grup da çocukları büyümüş ve paralarını başka türlü harcayabilen 50-64 yaş grubu ailelerdir. Daha önce alamadıkları şeyleri alırlar.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 17. 17. 5 65 yaş üzerindeki insanların sayısı modern toplumlarda artmaktadır. Bakım merkezleri, güvenlik, hastane, ilaç ürünleri gibi çeşitli ihtiyaçları vardır.1 TÜKETİCİ & DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER
 18. 18. 3 TÜKETĠCĠ – ALICI DAVRANIġINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER1 FAKTÖRLER
 19. 19. 1. Sosyo Psikolojik (Kültürel) Faktörler Kültür Toplumların oluşturduğu değer sisteminin ahlak, sanat, sembol, inanç, gelenek ve göreneklerin karışımıdır. Alt Kültür Dini, ulusal, yöresel vs. ortak özellikler taşıyan gruplardır.1 FAKTÖRLER
 20. 20. 2. Sosyal Faktörler Referans Grupları Kişilerin tutumlarını, fikirlerini, değer yargılarını ve davranışlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen insan topluluğudur. Aile Satın almada aile içi iş bölümü, ürünlere ve aileye göre değişir. Roller ve Statüler Kişilerin katıldıkları aile, kulüp, dernek gibi grupların her birindeki konumu, rol ve statü açısından ele alınabilir.1 FAKTÖRLER
 21. 21. 3. KiĢisel Faktörler •Yaş ve Yaşam Dönemi Aşamaları •Meslek •Ekonomik Koşullar •Yaşam Stili •Psikolojik Faktörler •Motivasyon •Algılama •Öğrenme •Tutumlar •İnanç1 FAKTÖRLER
 22. 22. 4 SATIN ALMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 23. 23. Satın Alma Kararı AĢaması Satın alma kararı, satın alma ile iç içedir. Ancak niyetlenilen şey son anda “başkalarının etkisi, beklenmedik durumlar (gelirde azalma, işsiz kalma, farklı model, başka renk vs.)” sebeplerle başka türlü de değişebilir. Tüketiciler ürünü satın aldıktan sonra belli ölçüde tatmin ya da tatminsizlik yaşarlar. Satın alma sonrası aşaması üzerinde en çok durulması gereken aşamadır. Özellikle rutin olmayan alışverişler sonrasında tüketicilerin “bilişsel pişmanlık –çelişki” denilen huzursuzluğu duydukları ve “acaba” duygusuna kapıldıkları yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli sonuçlardandır.1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 24. 24. Tatmin olmuĢsaBir dahaki alışverişine yine aynı ürünü/ markayı/ firmayı seçecek vedostlarına tavsiye edecektir.1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 25. 25. Tatmin OlmamıĢsa1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 26. 26. Tüketicilere Strateji ve Taktik Önerileri1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 27. 27. Durumsal Faktörler •Tüketicinin satın alımındaki zaman boyutu •Tüketicinin satın alma yeri •Satın alma şartları •Tüketicinin satın alma amaçları •Tüketicinin satın aldıkları andaki havaları1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 28. 28. Tüketicinin Yeni Ürünleri Benimseme AĢamaları •Farkına varma •İlgi Duyma •Değerlendirme •Deneme •Benimseme •Onaylama Yeniliklerin Benimsenme Hızını Etkileyen Özellikler •Yeniliğin Avantajı (PDA, Smartphone, Tablet PC) •Yeniliğin uyuşabilirliği (genç – yaşlı) •Yeniliğin karmaşıklığı (oyun konsolu kolu) •Yeniliğin denenebilmesi (kiralama, test) •Yeniliğin iletişime gelmesi (demo, gösteri)1 SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 29. 29. TeşekkürlerMustafa CINGIErciyes Üniversitesi İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım BölümüTüketici Hakları DersiTüketici Davranışları SunumuE-mail: mcingi@erciyes.edu.tr

×