islam dan perniagaan

17,229 views
16,347 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
 • - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
17,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
492
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

islam dan perniagaan

 1. 1. ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT ACT 4214 PENGURUSAN KEWANGAN ISLAM <ul><li>Pn Fauziah Mahat </li></ul><ul><li>Dept of Accounting and Finance </li></ul><ul><li>Faculty of Economics and Management </li></ul><ul><li>Universiti Putra Malaysia </li></ul>
 2. 2. <ul><li>ISI KANDUNGAN / OUTLINE </li></ul><ul><li>Institusi kewangan </li></ul><ul><li>a) Sistem Kewangan </li></ul><ul><li>b) Jenis-Jenis Institusi Kewangan Dan Fungsinya </li></ul><ul><li>c) Perkhidmatan Yang Ditawarkan </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Kos pembiayaan dan sumber kewangan </li></ul><ul><li>a) Sumber Kewangan Jangka Pendek </li></ul><ul><li>b) Sumber Kewangan Jangka Panjang </li></ul><ul><li>c) Kos Pembiayaan </li></ul><ul><li>d) Kebaikan Dan Kelemahan Sumber-Sumber Pembiayaan. </li></ul><ul><li>Pengurusan kredit </li></ul><ul><li>a) Pengertian Pengurusan Kredit Dan Terma-Terma Kredit </li></ul><ul><li>b) Mengaplikasi Prinsip-Prinsip 5C </li></ul>
 3. 3. Hasil Pembelajaran / Learning Outcome <ul><li>A) i) Memahami sistem kewangan merangkumi Institusi , Instrumen Pasaran , dan Badan Kawal Selia. </li></ul><ul><li>ii) Memahami jenis-jenis institusi kewangan dan fungsinya . Meliputi institusi perbankan (konvensional dan perbankan islamik ), institusi kewangan bukan bank dan pasaran kewangan (pasaran modal, pasaran wang, dan pasaran pertukaran wang) </li></ul><ul><li>iii) Memahami perkhidmatan yang ditawarkan meliputi pembiayaan, deposit dan perkhidmatan lain. </li></ul><ul><li>B) i)Memahami sumber kewangan jangka pendek merangkumi pinjaman peribadi, pinjaman jangka pendek, nota janji, kredit perdagangan, overdraf dan lain-lain. </li></ul><ul><li>ii) Memahami sumber kewangan jangka panjang meliputi saham biasa, saham keutamaan, bon bercagar dan tidak bercagar, hutang jangka panjang dan pinjaman berjangka. </li></ul><ul><li>iii) Memahami kos pembiayaan meliputi kadar faedah, kos pengapungan dan duti setem. </li></ul><ul><li>iv) Menganalisis kebaikan dan kelemahan sumber-sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang dari aspek risiko, kos dan kecairan. </li></ul><ul><li>C) i) Memahami pengertian pengurusan kredit dan terma-terma kredit. </li></ul><ul><li>ii) Mengaplikasi prinsip-prinsip 5C </li></ul>
 4. 4. Prinsip 5C Modal/ capital Keupayaan/ capability Suasana/ condition Cagaran/ collateral Kewibawaan/ credibility
 5. 5. <ul><li>Tiga dekad kebelakangan ini negara kita telah melalui perkembangan ekonomi yang pesat. Perkembangan ekonomi dan kepelbagaian perindustrian di Malaysia memerlukan sistem kewangan yang teguh. Sistem kewangan di Malaysia telah melalui evolusi yang berkesan dan bersesuaian dengan ekonomi semasa. </li></ul><ul><li>Untuk memastikan kelancaran urusan pengaliran dana dan memastikan kebajikan peserta pasaran terpelihara, maka perlu ada satu sistem yang berkesan </li></ul><ul><li>Sistem kewangan merangkumi : </li></ul><ul><ul><li>1. Institusi kewangan (Bank Negara, bank perdagangan, bank saudagar, syarikat kewangan, bank islamik, rumah diskaun, bank luar pesisir, bank-bank asing) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Instrumen kewangan (Bil perbendaharaan, bon dan sekuriti hutang) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Pasaran kewangan (Pasaran Modal, Pasaran Wang dan Pasaran Pertukaran Wang) </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Badan kawalselia (Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Malaysia) </li></ul></ul>INSTITUSI KEWANGAN a) Sistem Kewangan
 6. 6. Institusi Perbankan / Bank Institutions <ul><li>Institusi perbankan di Malaysia beroperasi secara KONVENSIONAL dan ISLAMIK . </li></ul><ul><li>Institusi perbankan di Malaysia mengandungi </li></ul><ul><ul><li>Bank pusat (Bank Negara Malaysia), </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank perdagangan (Maybank Berhad, BCB Berhad, RHB Bank Berhad) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank Islamik (Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat Berhad, RHB Islamic Bank Berhad.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Syarikat kewangan (Maybank Finance Bhd, Hong Leong Finance Bhd.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank saudagar / Bank Pelaburan (Commerce International Merchant Bankers Berhad, Utama Merchant Bank Berhad, Affin Merchant Bank Bhd.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rumah diskaun (Abrar Discounts Berhad, Affin Discount Berhad,) </li></ul></ul><ul><ul><li>Institusi kewangan luar pesisir (Labuan Offshore) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank-bank luar negara (HSBC, Citibank) </li></ul></ul>Institusi kewangan b) Jenis-jenis Institusi kewangan dan fungsinya
 7. 7. Bank Negara Malaysia <ul><li>Bank pusat Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1959 dengan matlamat berikut: </li></ul><ul><ul><li>Mengeluarkan mata wang dan menyimpan rizab yang menjaga nilai mata wang tersebut </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertindak sebagai jurubank dan penasihat kewangan kepada kerajaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggalakkan kestabilan kewangan dan struktur kewangan yang kukuh </li></ul></ul><ul><ul><li>Mempengaruhi kedudukan kredit demi kepentingan negara </li></ul></ul><ul><li>Bagi mencapai matlamat ini, BNM telah diberi kuasa perundangan yang menyeluruh untuk mengatur dan menyelia sistem kewangan </li></ul>Institusi Perbankan
 8. 8. Bank Perdagangan / Commercial Banks <ul><li>Terbesar dan terpenting dalam sistem perbankan dengan fungsi dan perkhidmatan berikut: </li></ul><ul><li>Mengumpul tabungan </li></ul><ul><li>Memberi kredit kepada yang wajar menerima </li></ul><ul><li>Melicinkan mekanisme pembayaran </li></ul><ul><li>Memudahkan kaedah pembayaran dan pembiayaan perdagangan antarabangsa </li></ul><ul><li>Membolehkan pengiriman wang dengan pelbagai faedah </li></ul><ul><li>Menyediakan peti keselamatan peribadi </li></ul><ul><li>Contoh bank : Maybank Berhad, BCB Berhad, RHB Bank Berhad </li></ul>Institusi Perbankan
 9. 9. Bank Saudagar / Merchant Bank <ul><li>Memperlengkap dan memenuhi keperluan perkhidmatan perbankan khususnya bagi sektor korporat. </li></ul><ul><li>Penerimaan deposit adalah dengan jumlah yang besar manakala pinjaman biasanya terdiri daripada pinjaman bersindiket. </li></ul><ul><li>Perkhidmatan lebih banyak berasaskan yuran seperti khidmat penasihatan korporat, penyusunan semula dan penajajaminan terbitan sekuriti. </li></ul><ul><li>Contoh bank: Commerce International Merchant Bankers Berhad, Utama Merchant Bank Berhad, Affin Merchant Bank Bhd. </li></ul>Institusi Perbankan
 10. 10. Syarikat Kewangan / Finance Company <ul><li>Institusi kewangan kedua terbesar </li></ul><ul><li>Melengkapkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank perdagangan </li></ul><ul><li>Jenis tabungan tertumpu kepada akaun simpanan dan deposit tetap </li></ul><ul><li>Jenis pembiayaan lebih ditumpukan kepada sewa beli dan pinjaman peribadi, pinjaman perumahan. </li></ul><ul><li>Contoh : Maybank Finance Bhd, Hong Leong Finance Bhd </li></ul>Institusi Perbankan
 11. 11. Perbankan Islamik / Islamic Bank <ul><li>Institusi perbankan yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank yang berlandaskan hukum syarak. </li></ul><ul><li>Bank Islam merupakan sebuah bank perdagangan yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Islam 1983. Diperbadankan di bawah Akta Syarikat dan lesen untuk menjalankan urusan perbankan dikeluarkan di bawah Akta Bank Islam. </li></ul><ul><li>Antara prinsip syarak yang digunakan: </li></ul><ul><ul><li>Mudarabah, Musyarakah, Murabahah </li></ul></ul><ul><ul><li>Bai’ Bithaman Ajil </li></ul></ul><ul><ul><li>Al-Ijarah, Al-Ta’jiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Al-Wakalah, Al-Kafalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Al-Wadi’ah </li></ul></ul><ul><ul><li>Qardul Hasan </li></ul></ul><ul><ul><li>Contoh bank: Bank Muamalat , Bank Islam Malaysia Berhad, Hong Leong Islamik Bank dan RHB Islamik Bank. </li></ul></ul>Institusi Perbankan
 12. 12. Rumah Diskaun / Discount Houses <ul><li>Syarikat diskaun di Malaysia yang berniaga khusus dalam operasi pasaran kewangan jangka pendek dan pengerahan deposit daripada institusi-institusi kewangan dan korporat.  </li></ul><ul><li>Mereka dibenarkan melabur dana dalam bil-bil perbendaharaan, sekuriti-sekuriti kerajaan, persetujuan juru bank, sijil deposit bolehniaga dan sekuriti hutang swasta, dan menerima dana-dana jangka pendek. </li></ul><ul><li>Contoh rumah diskaun : Abrar Discounts Berhad, Affin Discount Berhad. </li></ul>
 13. 13. Institusi Kewangan Bukan Bank / Non Financial Institutio ns <ul><li>Syarikat Insurans (Kurnia Insurans, MNI Insurans, Takaful Malaysia) </li></ul><ul><li>Institusi Kewangan Pembangunan (Exim Bank, Bank Pertanian) </li></ul><ul><li>Institusi Tabungan </li></ul><ul><ul><li>Bank simpanan Nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Bank Kerjasama Rakyat Malaysia </li></ul></ul><ul><li>Dana Pekerja dan Pencen (KWSP, KWSG dan Tabung Angkatan Tentera)) </li></ul><ul><li>Pengantara kewangan bukan bank lain </li></ul><ul><ul><li>Amanah saham, Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) </li></ul></ul><ul><ul><li>Syarikat-syarikat pajakan, pemfaktoran, </li></ul></ul>
 14. 14. Syarikat Insurans / Insurance Companies <ul><li>Polisi insurans adalah kontrak antara pihak yang diinsuranskan dengan penginsurans yang memerlukan penginsurans membayar kepada waris sejumlah wang apabila polisi matang </li></ul><ul><li>Insurans umumnya terbahagi kepada insurans hayat dan insurans am </li></ul><ul><li>Syarikat Insurans merupakan perusahaan swasta yang menghasilkan keuntungan dengan menawarkan perlindungan terhadap risiko kepada pelanggan. </li></ul><ul><li>Sebagai balasan pelanggan dikenakan bayaran dalam bentuk premium. </li></ul><ul><li>Syarikat insurans aktif dalam pasaran modal dengan melaburkan sebahagian daripada kumpulan wangnya dalam sekuriti syarikat atau kerajaan. </li></ul><ul><li>Contoh syarikat insurans, MNI Insurans, Kurnia Insurans Berhad dll. </li></ul><ul><li>Penyediaan rancangan insurans berdasarkan hukum syariah dikenali sebagai Skim Takaful . </li></ul>
 15. 15. Bank Pembangunan / Development Bank <ul><li>Malaysia mempunyai beberapa institusi kewangan pembangunan yang ditubuhkan khas untuk menggalakkan sektor-sektor ekonomi strategik tertentu. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Institusi-institusi ini mengkhusus dalam penyediaan pinjaman jangka sederhana dan panjang, modal ekuiti dan jaminan untuk pinjaman-pinjaman. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Mereka juga menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan perunding dan nasihat dalam pengenalpastian dan pembangunan projek-projek baru, di samping nasihat dan bantuan kewangan, teknikal dan pengurusan.  </li></ul><ul><li>Institusi-institusi ini menjadi pelengkap kepada institusi-institusi perbankan dalam menyediakan pembiayaan kewangan untuk sektor-sektor strategik seperti pertanian, infrastruktur, perkapalan, perkilangan dan eksport, dan Perusahaan-perusahaan Kecil dan Sederhana. </li></ul><ul><li>Export-Import Bank of Malaysia Berhad (Bank Exim) membiayai dan memudahkan perdagangan dan pelaburan asing Malaysia, menumpukan usaha bagi menyediakan kredit jangka sederhana dan panjang kepada pengeksport-pengeksport dan pelabur-pelabur Malaysia serta pembeli-pembeli barang-barang buatan Malaysia. </li></ul><ul><li>Contoh bank yang lain : </li></ul><ul><ul><ul><li>Bank Industri dan Teknologi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bank Pembangunan dan Infrastruktur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bank Pertanian Malaysia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malaysian Ind. Development Finance </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Institusi kewangan bukan bank yang lain <ul><li>Syarikat Amanah Saham </li></ul><ul><li>Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) </li></ul><ul><li>Malaysian Building Society Bhd (MBSB) </li></ul><ul><li>Cagamas Bhd </li></ul><ul><li>Credit Guarantee Corporation (GGC) </li></ul><ul><li>Firma-firma pajakan, pemfaktoran, modal teroka </li></ul>
 17. 17. A. Pasaran Saham (Modal) / Capital Market <ul><li>Instrumen kewangan yang diniagakan di pasaran modal mempunyai tempoh kematangan lebih dari setahun </li></ul><ul><li>Antara instrumen kewangan yang diniagakan di pasaran wang: </li></ul><ul><ul><li>Saham biasa ( Ordinary Shares ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekuriti hutang ( Debt securities ) </li></ul></ul><ul><li>Peserta pasaran melibatkan pelabur institusi dan pelabur runcit </li></ul><ul><li>Menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi institusi perniagaan dan merupakan alternatif pelaburan bagi pelabur </li></ul><ul><li>Bursa Malaysia adalah pengawal dan operator pasaran barisan hadapan bagi sekuriti-sekuriti dan derivatif yang didagangkan di bursa. Ia mempunyai Tataujud dan Tataurus serta Peraturan-peraturan yang mengawal tindak-tanduk Organisasi-organisasi Peserta dan Peserta Dagangan masing-masing dalam urusniaga sekuriti dan derivatif. </li></ul><ul><li>Ia juga bertanggungjawab bagi pengawasan pasar dagangan dan bagi penguatkuasaan Keperluan Penyeneraian yang membutirkan kriteria-kriteria untuk penyenaraian, keperluan pendedahan dan piawaian-piawaian yang perlu dikekalkan oleh syarikat-syarikat tersenarai. </li></ul>Pasaran Kewangan / Financial Markets
 18. 18. B. Pasaran Wang / Money Market Pasaran wang melibatkan urusniaga bagi instrumen kewangan jangka pendek. Jangka pendek di sini bermakna tempoh kematangannya adalah kurang dari setahun. Ia terdiri daripada pasaran wang antara bank dan pasaran wang kumpulan wang jangka pendek yang melibatkan gedung diskaun, broker wang, dan pengantara kewangan yang lain. Para peserta pasaran wang ialah bank perdagangan, syarikat kewangan dan bank saudagar.
 19. 19. C. Pasaran Pertukaran wang / Foreign Exchange Pasaran ini melibatkan urusniaga bagi instrumen kewangan jangka pendek yang dinyatakan dalam mata wang asing. Hanya bank perdagangan yang dibenarkan menjalankan perniagaan pertukaran matawang asing. Urusan dilakukan sesama mereka sendiri secara langsung atau melalui broker wang dan broker pertukaran mata wang asing.
 20. 20. c) Perkhidmatan yang ditawarkan meliputi <ul><li>Pembiayaan (Loan) </li></ul><ul><li>Deposit </li></ul><ul><li>Perkhidmatan lain </li></ul>
 21. 21. <ul><li>1. Pinjaman /pembiayaan </li></ul><ul><li>Terbahagi kepada 2 iaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang </li></ul><ul><li>Tujuan pinjaman untuk pembelian sesuatu aset , mengurus perniagaan, mengusaha pertanian dan pinjaman peribadi </li></ul><ul><li>Setiap pinjaman dikenakan faedah dan kadangkala memerlukan cagaran. </li></ul><ul><li>Contoh : Pinjaman Peribadi, </li></ul><ul><li>Pinjaman perumahan, </li></ul><ul><li>Pinjaman pelajaran, dll. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Terdapat 3 jenis tabungan (savings) iaitu: </li></ul><ul><li>Akaun simpanan Biasa (Ordinary Saving Account) </li></ul><ul><li>Contohnya; akaun remaja dan akaun simpanan bersama dimana kemasukan wang ke bank boleh dibuat oleh sesiapa tetapi untuk pengeluaran hanya dibuat oleh orang yang terlibat sahaja. </li></ul><ul><li>b. Akaun simpanan Tetap (Fixed Saving Account) </li></ul><ul><li>Menyimpan sejumlah wang yang tidak digunakan dalam jangkamasa yang panjang dan kadar faedahnya lebih tinggi (mempunyai tempoh jangka masa tertentu: Contohnya 3 bulan, 6 bulan dan setahun ) </li></ul><ul><li>c. Akaun Simpanan Semasa (Current Saving Account) </li></ul><ul><li>Pelanggan menyimpan dalam akaun simpanan tidak akan menerima faedah tetapi dikenakan caj bank kerana boleh mengeluarkan wangnya menggunakan cek. </li></ul><ul><li>* Hanya bank perdagangan yang menawarkan kemudahan ini. </li></ul>2. Deposit dan tabungan
 23. 23. 3.Perkhidmatan lain / Other services <ul><li>a. Kemudahan kredit cawangan – pelanggan yang mempunyai akaun dalam bank berkenaan boleh masuk dan mengeluarkan wang dari mana-mana cawangan bank berkenaan. </li></ul><ul><li>b. Dispenser wang tunai – penggunaan kad ETC (kad elektronik juruwang) yang boleh mengeluarkan wang dari mesin ATM </li></ul><ul><li>c. Peti simpanan keselamatan – peti untuk disewa kepada pelanggan untuk menyimpan sijil-sijil penting, surat wasiat dan barang kemas </li></ul><ul><li>d. Peti simpanan malam – untuk menyimpan barang kemas dan wang ke dalam bank selepas waktu urusan bank. </li></ul><ul><li>e. Nasihat pelaburan kepada orang ramai yang memerlukan </li></ul><ul><li>f . Perkhidmatan wasi atau bank dijadikan pemegang amanah – menjaga dan mengurus sejumlah wang dengan memastikan penggunaan dan pelaksaan mengikut syarat2 yang telah diamanahkan kepada bank </li></ul><ul><li>Mendiskaunkan bil perintah – dokumen yang disediakan oleh pemiutang kepada penghutang dengan mengarahkan membayar dengan jumlah pada tarikh yang telah ditetapkan. </li></ul><ul><li>Pertukaran wang asing </li></ul><ul><li>g. Referi </li></ul>
 24. 24. Perkhidmatan Bank Islam <ul><li>Kemudahan yang disediakan adalah sama dengan bank konvensional lain kecuali perkhidmatannya berlandaskan prinsip syarak </li></ul><ul><ul><li>Akaun semasa, simpanan – Al-Wadiah </li></ul></ul><ul><ul><li>Deposit tetap – Mudarabah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembiayaan projek – Mudarabah, Musyarakah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pajakan – Al-Ijarah, Al-Ta’jiri </li></ul></ul><ul><ul><li>Sewa beli – Bai’ Bithaman Ajil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembiayaan perdagangan – Al- Mudarabah, Al-Musyarakah, Al-Wakalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaminan – Al-Kafalah </li></ul></ul><ul><ul><li>Pinjaman Khas/Kebajikan – Qardul Hasan </li></ul></ul>
 25. 25. ISLAMIC FINANCE INTRODUCTION AND HISTORY
 26. 26. HISTORY <ul><li>Islam – from Adam’s generation until Muhammad s.a.w. </li></ul><ul><li>From Allah to all man kind in the universe. </li></ul><ul><li>New era of Muhammad- civilisation started in human life- survival, ibadah, economy,knowledge etc. </li></ul><ul><li>Develop the Islamic Economy system since the last 1500 years ago. </li></ul>
 27. 27. ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM <ul><li>The Islamic resurgence in the late 1960s and 1970s has initiated the call for a financial system that allows Muslim to transact in a system that is in line with their religious beliefs . </li></ul><ul><li>The Islamic banking system- involves a social implication which is necessarily connected with the Islamic order itself , and represents a special characteristic that distinguished Islamic banks from other banks based on other philosophies . </li></ul>
 28. 28. INTRODUCTION <ul><li>Islamic finance in Malaysia could be said to have begun in 1962 - the Pilgrimage Fund Board was form to enable intending pilgrims to undertake interest-free savings for the Haj. These funds were in turn invested in productive sectors of the economy, aimed at yielding return uncontaminated by RIBA . </li></ul><ul><li>Since then, with the establishment of Bank Islam Malaysia in 1983 , Takaful in 1984 , Islamic Capital market system in 2000 and supported by the relevant Syariah-consistent regulatory framework such as the Islamic Banking Act 1983 , the Islamic financial system is in the process of developing a distinct and parallel sector to the conventional system. </li></ul>
 29. 29. ISLAMIC BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS <ul><li>Bank Islam </li></ul><ul><li>Bank Muamalat </li></ul><ul><li>Ar Rajhi Bank </li></ul><ul><li>Takaful </li></ul><ul><li>Tabung Haji </li></ul><ul><li>Pusat zakat </li></ul><ul><li>Islamic products- murabahah, musharakah, ijarah, qardn hassan etc. </li></ul>
 30. 30. ISLAMIC CAPITAL MARKET <ul><li>The Malaysian government is also committed to developing its Islamic capital market sector to provide a unique set of assets which caters to institutional and retail investors seeking Syariah-compliant investments. </li></ul><ul><li>The Islamic banking system - products based on trade financing transactions. </li></ul><ul><li>The Islamic capital market - debt, equity, equity-linked and commodity-linked derivatives securities </li></ul>
 31. 31. <ul><li>“ A Muslim should prepare himself for the next world </li></ul><ul><li>as if he is going to die tomorrow , but at the same time work hard to improve all his worldly comforts as if he is going to live forever ” </li></ul>
 32. 32. END OF LECTURE 1
 33. 33. Read / Find Out / Discuss <ul><li>Ad-din </li></ul><ul><li>Muamalat </li></ul><ul><li>Syariah </li></ul><ul><li>Riba </li></ul>
 34. 34. Sistem Ekonomi Islam Islam adalah Ad-din = cara hidup yang menyeluruh
 35. 35. Definisi <ul><li>Ekonomi Islam – suatu ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam mengurus sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakatan bagi mencapai keredhaan Allah (Hailani Muji Tahir, 1991) </li></ul>
 36. 36. Ciri Ekonomi Islam <ul><li>Berdasarkan akidah Islam </li></ul><ul><li>Pemerintah memantau undang-undang bagi menjamin hak dan keadilan semua. </li></ul><ul><li>Matlamat untuk mendapat keredhaan Allah. </li></ul>
 37. 37. Falsafah Ekonomi Islam <ul><li>1.Konsep Tauhid (uluhiyyah)– Allah adalah pencipta/ il’lah </li></ul><ul><li>2.Konsep Penguasa (rububiyyah)- peraturan yg dibuat oleh manusia mesti selari dgn peraturan Allah. </li></ul><ul><li>3.Konsep Penyucian Akhlak (tazkiyyah)-suci jiwa dan akhlak serta suci harta dengan zakat bagi mencapai al-falah. </li></ul>
 38. 38. Falsafah Ekonomi Islam <ul><li>4.Hari Pembalasan – kegiatan ekonomi juga berkaitan dgn hari pembalasan, Pastikan kegiatan ekonomi menurut prinsip keadilan dan tindakan yg ikhlas sbg ibadat. </li></ul><ul><li>5.Manusia sebagai Khalifah-mesti menjaga amanah dan bertanggung jawab. </li></ul><ul><li>6.Kesamaan dan persaudaraan manusia- tiada perbezaan bangsa, warna kulit tapi sentia tolong menolong , menghormati dan tidak menindas. </li></ul><ul><li>7.Konsep Hak milik- Harta di dunia adalah milik mutlak Allah. Manusia pemegang amanah dan berhak di atas usahanya. </li></ul>
 39. 39. Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam <ul><li>A) Kebebasan Individu ( Individual liberty) </li></ul><ul><li>B) Hak Memiliki Harta (Right to Property) </li></ul><ul><li>C) Ketidaksamaan Ekonomi Terkawal Lazim </li></ul><ul><li>(Economic Inequality whitin natural limits) </li></ul><ul><li>D) Keadilan & Kesaksamaan Sosial ( Social Equality) </li></ul><ul><li>E) Jaminan Sosial ( Social Security) </li></ul><ul><li>F) Edaran Kekayaan yang meluas ( Wider circulation of wealth) </li></ul>
 40. 40. Prinsip Asas Sistem Ekonomi Islam <ul><li>G) Pengharaman Pengumpulan Harta Tak Menentu (Prohibition of Accumulation of wealth). </li></ul><ul><li>H) Pengharaman Institusi Anti- Sosial ( Prohibition of anti-social institutions) </li></ul><ul><li>I) Kebajikan Individu dan Sosial ( Social and Individual Welfare) </li></ul>
 41. 41. Struktur Sistem Ekonomi Islam <ul><li>A- Politik / sektor awam – kerajaan </li></ul><ul><li>-polisi pembangunan, kewangan, pasaran, cukai, pusaka, wakaf, matwang, tanah ,baitul mal dll. </li></ul><ul><li>B- Tijarah/ perdagangan/ sektor swasta </li></ul><ul><li>-individu atau kumpulan berusaha dlm sektor pertanian, kewangan, pembinaan dll </li></ul><ul><li>C- Sektor sosial/ kebajikan masyarakat </li></ul><ul><li>-harta sendiri atau baitul mal untuk bantu miskin/lemah.cth- zakat, hibah, waqaf, pinjaman kebajikan dll. </li></ul>
 42. 42. Cara Perlaksanaan <ul><li>Mengikut falsafah dan konsep tauhid, Khilafah dan keadilan </li></ul><ul><li>Menggunakan mekanisma tapisan </li></ul><ul><li>Sistem motivasi individu </li></ul><ul><li>Penstrukturan ekonomi yg baik bila sumber terhad. </li></ul><ul><li>Peranan kerajaan berorientasikan matlamat yg kukuh dan jelas. </li></ul><ul><li>Menangani permasalahan oleh sistem kapitalisme, komunisme dan sosialisme. </li></ul>
 43. 43. a) Sumber Kewangan Jangka Pendek <ul><li>DISEDIAKAN KEPADA PELANGGAN YANG MEMERLUKAN PEMBIAYAAN </li></ul><ul><li>BAGI SUATU TEMPOH SINGKAT YANG DAPAT DITENTUKAN </li></ul><ul><li>Pinjaman peribadi </li></ul><ul><li>Pinjaman jangka pendek </li></ul><ul><li>Nota janji </li></ul><ul><li>Kredit perdagangan </li></ul><ul><li>Overdraf </li></ul><ul><li>Lain-lain </li></ul>KOS PEMBIAYAAN DAN SUMBER KEWANGAN
 44. 44. <ul><li>1.Pinjaman Peribadi   </li></ul><ul><li>Pinjaman daripada institusi kewangan dan ditanggung secara peribadi/individu. </li></ul><ul><li>Tujuan pinjaman adalah untuk kegunaan peribadi. </li></ul>
 45. 45. Terbahagi kepada dua iaitu samada bercagar atau tidak bercagar. 2. Pinjaman Jangka Pendek (Bank/Institusi Kewangan) Bercagar Tidak Bercagar Perniagaan perlu mencagar aset bernilai kepada bank untuk tempoh setahun atau kurang. Berpenjamin iaitu individu yang memberi jaminan bahawa peminjam akan membayar balik.
 46. 46. <ul><li>Pinjaman dari perniagaan bukan badan kewangan. </li></ul><ul><li>Perniagaan yang mempunyai lebihan dana tunai akan mengeluarkan nota janji. </li></ul><ul><li>Satu penyata yang dikeluarkan beserta </li></ul><ul><li>sejumlah wang seperti yang dicatatkan di </li></ul><ul><li>dalam penyata sebagai pinjaman dengan </li></ul><ul><li>pulangan tertentu kepada peminjam. </li></ul>3.Nota Janji
 47. 47. <ul><li>Kemudahan kredit yang disediakan oleh pembekal kepada peniaga </li></ul><ul><li>atau membeli secara hutang. </li></ul><ul><li>Kemudahan kredit ini akan mudah diperolehi apabila hubungan </li></ul><ul><li>peniaga dengan pembekal telah lama terjalin serta yakin dengan </li></ul><ul><li>prestasi peniaga. </li></ul><ul><li>Peniaga tidak perlu membayar serta-merta sehingga akhir </li></ul><ul><li>tempoh kredit. </li></ul><ul><li>Contoh : 2/10 net 30, sekiranya firma membayar dalam tempoh kurang dari 10 hari layak untuk mendapat diskaun 2%, dan perlu menjelaskan bil dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois. </li></ul>4. Kredit Perdagangan
 48. 48. Kemudahan kredit yang diberikan oleh bank perdagangan bagi tempoh setahun dengan kadar faedah tertentu kepada pemegang akaun semasa di mana pelanggan dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang terdapat dalam akaunnya setakat had yang telah ditetapkan. 5. Overdraf
 49. 49. Lain-lain sumber kewangan 6. Surat Kredit 7. Pemfaktoran 8. Leasing.
 50. 50. b) Sumber Kewangan Jangka Panjang 1. Saham Biasa Saham yang menunjukkan pemilikan dalam syarikat. i.   Modal dibenarkan dikenali sebagai modal nominal atau modal berdaftar, iaitu jumlah modal yang dinyatakan dalam memorandum ataupun tata wujud syarikat yang didaftarkan dengan pendaftar syarikat. mewakili jumlah maksimum modal yang boleh ditawarkan kepada orang ramai. ii .   Modal diterbitkan ia mewakili sebahagian daripada modal dibenarkan yang ditawarkan kepada orang ramai. Modal terbitan ini tidak boleh melebihi jumlah modal yang dibenarkan. iii.   Nilai tara nilai tara dinyatakan pada sijil syer dan sama seperti didalam tata urusan dan memorandum syarikat. Walaubagaimanapun, nilai saham yang dikeluarkan tidak semestinya sama dengan nilai tara. Biasa ia lebih tinggi daripada nilai tara.
 51. 51. <ul><li>2. Saham Keutamaan </li></ul><ul><li>Saham yang diberi keutamaan melebihi saham biasa dalam pemberian dividen. </li></ul><ul><li>Ia gabungan antara ciri-ciri hutang/pinjaman dan saham biasa </li></ul><ul><li>Saham keutamaan sama seperti bon di mana bayaran dividen adalah tetap. </li></ul><ul><li>Persamaan antara saham keutamaan dan saham biasa pula kedua-duanya tidak mempunyai tempoh matang,mempunyai nilai tara, dividen tidak dikira sebagai perbelanjaan yang boleh mengurangkan cukai dan kegagalan membayar dividen tidak menyebabkan syarikat menjadi bankrap. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Ciri-ciri saham keutamaan </li></ul><ul><li>i. Penyertaan </li></ul><ul><ul><li>Bermaksud pemegang saham boleh mendapat sebahagian daripada bagi pendapatan syarikat selepas pegagihan keuntungan dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemegang saham juga mendapat dividen sepertimana yang telah ditentukan. </li></ul></ul><ul><li>ii. Boleh tukar </li></ul><ul><ul><li>saham keutamaan boleh ditukarkan kepada saham biasa dengan persetujuan 2/3 daripada pemegang saham biasa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nisbah pertukaran akan menentukan bilangan saham biasa yang akan diperolehi oleh pemegang saham keutamaan boleh tukar. </li></ul></ul><ul><li>iii. Kumulatif </li></ul><ul><ul><li>pembayaran dividen yang terkumpul yang belum dibayar perlu dilunaskan dahulu sebelum dividen saham biasa diagihkan. </li></ul></ul>
 53. 53. 3. Bon <ul><li>Satu penyata yang memiliki nilai muka. </li></ul><ul><li>ialah nota janji jangkapanjang yang dikeluarkan oleh syarikat di mana syarikat berjanji akan membayar faedah dan prinsipal pada waktu yang telah ditetapkan kepada pemegang-pemegang bon. </li></ul><ul><li>Contoh bon : Bon kerajaan, bon korporat (PDS), bon kuasi kerajaan, bon Cagamas dan bon Islam) </li></ul><ul><li>Pemegang-pemegang bon ialah pemberi pinjaman kepada syarikat. </li></ul><ul><li>Ciri-ciri bon ialah: i.  Nilai par </li></ul><ul><li>Jumlah prinsipal yang akan dibayar selepas matang dan selalunya nilai par ialah RM1000. </li></ul><ul><li>ii.Tempoh matang </li></ul><ul><li>Di mana syarikat akan membayar balik pinjaman. </li></ul><ul><li>iii. Kadar faedah kupon </li></ul><ul><li>Kadar diberi dalam nilai ringgit ataupun peratus daripada nilai par. </li></ul>
 54. 54. <ul><li>Bon bercagar </li></ul><ul><li>Pembayaran hutang bagi bon bercagar dijamin oleh cagaran aset biasanya saham, bangunan atau tanah. </li></ul><ul><li>Bon tidak bercagar </li></ul><ul><li>Tidak bersandarkan mana-mana cagaran. </li></ul><ul><li>Jika pihak penerbit gagal membayar, pemegang bon boleh hanya membuat tuntutan biasa. </li></ul><ul><li>Bon tidak bercagar menawarkan kadar kupon yang tinggi berbanding bon bercagar kerana faktor risiko yang tinggi. </li></ul>
 55. 55. 4. Hutang jangka panjang Pinjaman yang mempunyai tempoh matang melebihi satu tahun. Pinjaman dalam jumlah yang besar. Pinjaman jangkapanjang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi jika dibandingkan pinjaman jangkapendek. 5. Pinjaman berjangka Pinjaman tetap atau pinjaman bertempoh didapati daripada bank atau agensi kerajaan Adalah perjanjian atau kontrak di antara peminjam dan pemberi pinjam Peminjam berjanji untuk membuat beberapa siri bayaran yang terdiri dari bayaran faedah dan prinsipal pada tarikh-tarikh yang ditetapkan. Tempoh kematangan bagi pinjaman berjangka ini adalah di antara dua hingga 30 tahun bergantung kepada perjanjian tertentu. Kebiasaannya di antara 3 hingga 15 tahun
 56. 56. c) Kos Pembiayaan dan Sumber Kewangan Kadar faedah – i. Nisbah pembayaran untuk kegunaan modal pinjaman. ii. Kadar pulangan kepada pemberi hutang. Kos pengapungan – kos yang terlibat dalam sesuatu terbitan sekuriti baharu. Duti setem – cukai yang dikenakan dalam bentuk setem terhadap sesuatu dokumen perjanjian atau pindah hak milik.
 57. 57. <ul><li>RISIKO </li></ul><ul><li>Risiko lebih tinggi kerana melibatkan pembayaran yang singkat. Kegagalan melakukan pembayaran akan menjejaskan reputasi dan menjejaskan pinjaman di masa depan </li></ul><ul><ul><li>Perubahan pada kadar faedah </li></ul></ul><ul><li>Pinjaman jangkapendek adalah lebih terdedah kepada perubahan yang berlaku pada kadar faedah berbanding dengan pinjaman jangkapanjang yang lebih stabil. </li></ul><ul><ul><li>Peningkatan dalam kadar faedah akan membawa implikasi yang negatif jika </li></ul></ul><ul><ul><li>syarikat mengalami masalah kecairan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apabila keadaan ini berlaku, syarikat mungkin akan mengalami kebangkrapan. </li></ul></ul><ul><li>b) KOS </li></ul><ul><li>kadar faedah yang dikenakan ke atas pembiayaan jangkapendek adalah lebih </li></ul><ul><li>rendah jika dibandingkan dengan pinjaman jangkapanjang ini baik kepada perniagaan </li></ul><ul><li>c) KECAIRAN </li></ul><ul><li>Tempoh pembiayaan boleh diperolehi mengikut kemahuan syarikat pembiayaan perlulah dibuat mengikut keperluan sahaja dan tidak berlebihan dan meninggikan kecairan tunai sykt </li></ul>KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK d) Kebaikan dan kelemahan sumber-sumber pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang
 58. 58. 18.3 PENGURUSAN KREDIT <ul><li>b) Terma kredit – Syarat-syarat bayaran yang ditawarkan penjual kepada pembeli. </li></ul><ul><li>Contoh terma kredit : 2/10 net 30 </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2 (diskaun 2% daripada amaun kredit) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>10 (tempoh diskaun iaitu 10 hari) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>30 (tempoh akhir bayaran kredit iaitu 30 hari) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Pengertian pengurusan kredit – merupakan komponen polisi kredit firma yang meliputi syarat-syarat jualan, analisis kredit dan polisi </li></ul><ul><li>kutipan. </li></ul><ul><li>Terma kredit akan mengenalpasti sebarang diskaun yang boleh ditawarkan bagi menggalakkan pembayaran awal dalam tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh diskaun dan mengenalpasti jumlah tempoh kredit yang layak diberikan kepada pelanggan. </li></ul>a) Pengertian Pengurusan Kredit Dan Terma-terma kredit
 59. 59. Modal – kedudukan kewangan pelanggan berpandukan analisis penyata kewangan pelanggan. Penekanan kepada kedudukan ekuiti dan nisbah-nisbah risiko seperti nisbah semasa, nisbah hutang dan nisbah perlindungan faedah. Keupayaan – keupayaan untuk membayar berdasarkan rekod-rekod kewangan terdahulu. Keupayaan akan juga dilihat dari daya maju projek dalam menjana aliran tunai positif. Kewibawaan – keperibadian pelanggan dalam menunaikan janji untuk membayar. Faktor moral pelanggan diambilkira seperti laporan kredit pelanggan akan cuba didapati daripada pihak bank pelanggan, pembekal kredit lain dan pesaing-pesaing mengenai maklumat pelanggan tersebut
 60. 60. <ul><li>Suasana – keadaan ekonomi dan persekitaran atau sebarang aktiviti pembangunan baru. </li></ul><ul><li>Cagaran – cagaran aset tetap yang mungkin disandarkan oleh pelanggan sebagai jaminan. </li></ul><ul><li>Jaminan aset tetap yang disandarkan ini selalunya dapat menolong memudahkan pelanggan mendapatkan kredit pada kadar yang lebih rendah. </li></ul><ul><li>Bagi pelanggan yang tidak dapat menyediakan aset sebagai cagaran, penjamin yang mempunyai pendapatan yang kukuh diperlukan. </li></ul>

×