Bab 2 penubuhan dan pengendalian

26,717 views

Published on

 • tahniah.. bahan yang baik dan menarik
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bab 2 penubuhan dan pengendalian

 1. 1. BAB 2 : PENUBUHAN &PENGENDALIAN PERNIAGAAN 2.1 Bantuan Perniagaan
 2. 2. Bantuan PerniagaanMaksud• Perkhidmatan yang disediakan untuk membantu menggerakkan aktiviti perniagaan.
 3. 3. Jenis bantuan perniagaan1. Perbankan2. Insuran3. Pergudangan4. Pengangkutan5. Promosi6. Komunikasi
 4. 4. 1. PerbankanKepentingan1. Simpan wang (deposit). Akaun simpanan, akaun simpanan tetap, akaun semasa.2. Pinjam wang (kredit). Overdraf3. Kemudahan pembayaran4. Khidmat nasihat / rujukan pelaburan
 5. 5. Jenis / Fungsi Bank• Bank Pusat• Bank Perdagangan• Bank Islam• Bank Koperasi• Bank Berkanun• Bank Saudagar
 6. 6. Bank PusatFungsi• Keluar / kawal wang• Jurubank / penasihat kerajaan• Laksana dasar kewangan kerajaan• Peminjam terakhir bank perdagangan• Jurubank bank perdagangan• Tempat jelaskan cek.
 7. 7. Bank PerdaganganFungsi• Terima / simpan wang• Pinjam wang (kredit)• Kemudahan pembayaran• Tukar matawang asing• Simpanan malam / peti selamat
 8. 8. Bank IslamFungsi• Terima simpanan melalui akaun semasa, simpanan, pelaburan• Pinjam wang• Biaya projek / perniagaan• Tukar matawang asing• Pemegang amanah
 9. 9. Bank KoperasiFungsi• Beri pinjaman kepada ahli• Simpanan wang• Tukar matawang asing• Overdraf• Pelaburan dan projek
 10. 10. Bank BerkanunFungsi• Galak orang ramai simpan duit kecilan• Bank Pembangunan dan Infrastruktur : galak penyertaan bumiputra dalam perniagaan• Bank Pertanian : galak pembangunan pertanian.
 11. 11. Bank SaudagarFungsi• Pinjam duit kepada syarikat besar• Terima simpanan• Urus pelaburan• Bantu syarikat dalam ambilalih / cantum syarikat
 12. 12. 2. InsuransMaksud Perlindungan perniagaan dari risiko seperti kerosakan, rompakan, kecurian, kebakaran, kemalangan dan ketidakjujuran.
 13. 13. Cara ambil Insurans• Peniaga boleh beli insuran dengan bayar premium yang ditetapkan.• Boleh dapat pinjaman untuk bayar premium• Boleh tambah modal perniagaan
 14. 14. Kepentingan insurans• Jika perniagaan terkena risiko, rugi amat besar.• Kalau ambil insuran, peniaga dapat kurangkan rugi kerana dapat pampasan.• Beri keyakinan memulakan perniagaan
 15. 15. 3. PergudanganMaksud Simpan barang tempat sesuai / selamat sehingga dipasarkan.
 16. 16. Peranan pergudangan1. Pengeluaran berterusan2. Jamin bekalan berterusan3. Bantu perniagaan import / eksport4. Stabilkan harga barang5. Elak pembaziran / kerosakan6. Tempat pecah pukal / bungkus7. Barang selamat8. Tempat pamerkan barang
 17. 17. Jenis-jenis gudang1. Gudang pemborong2. Gudang peruncit3. Gudang pengilang4. Gudang kerajaan5. Gudang awam6. Gudang berbon
 18. 18. 4. PengangkutanMaksud pergerakan fizikal barang dari satu tempat ke tempat lain
 19. 19. Peranan pengangkutan1. Mudah pindah barang2. Luaskan pasaran3. Mempelbagaikan pilihan barang4. Galakkan pengeluaran besar-besaran5. Galak pertumbuhan ekonomi negara6. Mudahkan bawa pekerja / buruh7. Kurang kos simpan barang / stok8. Galak perniagaan antarabangsa
 20. 20. 5. PromosiMaksud bagaimana peniaga beritahu kepada orang wujudnya barang / perkhidmatan
 21. 21. Peranan promosi1. Kenalkan barang / perkhidmatan2. Pujuk / pengaruhi pengguna3. Wujudkan permintaan baru4. Kekalkan permintaan sedia ada5. Tingkatkan jualan / keuntungan6. Naikkan imej syarikat7. Menyaingi syarikat / barang lain
 22. 22. Jenis promosi1. Pengiklanan – penerangan sesuatu keluaran2. Jualan terus – bersemuka dengan pelanggan3. Promosi jualan – galakan / tarikan4. Publisiti – maklumat barang dalam berita radio, television, surat kahbar, internet
 23. 23. Pengiklanan
 24. 24. Jualan Terus
 25. 25. Promosi Jualan
 26. 26. 6. KomunikasiMaksud proses sampaikan maklumat / berita.
 27. 27. Peranan komunikasi1. Mudah / cepat urusan perniagaan2. Mudah tahu keadaan pasaran3. Luaskan pasaran4. Mudahkan promosi, urusan, kawalan5. Bantuk kurang kerosakan / kerugian6. Mudahkan tahu perubahan citarasa / permintaan pengguna.
 28. 28. Jenis-jenis komunikasi1. Pos – mel biasa, mel khas2. Perkhidmatan kurier - bungkusan
 29. 29. Jenis-jenis komunikasi3. Perkhidmatan telekomunikasi
 30. 30. Jenis-jenis komunikasi3. Perkhidmatan penyiaran
 31. 31. Membezakan perbankan Islamdengan perbankan konvensional Perjanjian bank dengan pelanggan. Bank biayaiAl-Mudharabah projek, pelanggan kendalikan projek. Perjanjian perkongsian 2 atauAl-Musyarakah lebih pemilik, sama-sama kendali projek Bank jaga harta / wangAl-Wadiah pelanggan
 32. 32. Perbezaan perbankan Perbankan Islam Perbankan KonvensionalTak labur projek ada Labur dalam kasino,unsur judi loteri, 4DPerniagaan ikut Perniagaan ikutundang2 Islam undang2 Akta SyarikatRiba / bunga tak boleh Riba / bunga biasaKonsep perkongsian Faedah bayar kepadauntung rugi untuk semua pemegang akaun.simpanan Keuntungan hanya kepada pemegang saham
 33. 33. Perbezaan perbankan Perbankan Islam Perbankan KonvensionalPelaburan dalam Pelabur prinsipal, bankperjanjian perkongsian adalah ejen yang melaburKeuntungan dibahagi Simpanan dijamin suatuantara penyimpan kadar faedah tepat.dengan bank Untung lebih disimpan. Faedah tetap dibayar. Rugi bank tanggung.
 34. 34. Membezakan insurans Islam dengan insurans konvensionalInsuran Islam : dikenali TAKAFUL.
 35. 35. Perbezaan insurans Insurans Islam Insurans KonvensionalAl-Mudharabah 4 prinsip (kepentingan boleh diinsuran, penuh percaya, ganti rugi, doktrin punca terdekat)Tiada gharar (tak jelas) Ada Gharar (premium, punca ganti tak jelas)Halal. Bahagi untung Premium dilabur bendasama rata yang Islam haramkanTiada Maisir (perjudian) Ada maisirTiada riba (bunga) Ada riba(faedah)
 36. 36. LATIHAN1. Apakah maksud insuran? (2 baris)2. Senarai 3 kepentingan insuran. (6 baris)3. Senaraikan 5 contoh risiko yang boleh diinsurankan. (5 baris)4. Beri maksud pergudangan (2 baris)5. Senaraikan 8 peranan pergudangan (8 baris)6. Nyatakan 6 jenis gudang. (6 baris)7. Beri maksud pengangkutan (2 baris)
 37. 37. LATIHAN8. Berikan 8 peranan pengangkutan (9 baris)9. Apakah maksud promosi? (2 baris)10. Berikan 7 peranan promosi ( 8 baris)11. Nyatakan 4 jenis promosi (4 baris)12. Apakah komunikasi? ( 1 baris )13. Berikan 6 peranan komunikasi (7 baris).
 38. 38. RUMUSAN Bantuan perniagaanMaksud JenisPerbankan Insurans Pergudangan Pengangkutan Promosi KomunikasiBeza Islam / Beza Islam /konvensional konvensional

×