Your SlideShare is downloading. ×
Kpi biblioterapie
Kpi biblioterapie
Kpi biblioterapie
Kpi biblioterapie
Kpi biblioterapie
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kpi biblioterapie

116

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
116
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Argumentace výběru :Vybrala jsem si téma Biblioterapie, jelikož zapadá do obsahu učiva mého oboru Informačnístudia a knihovnictví. Biblioterapie je důležitou složkou terapie a pozitivně působí nejen nadětského jedince. Vyškolený knihovník často bývá využíván i na odborných sezenýchvedených terapeutem.Název práce : BiblioterapieBiblioterapie je metoda psychoterapie využívající léčebné a podpůrné účinky četby.Zakladatelem biblioterapie je N.A.Rubakin(1862-1946).Biblioterapie má svoje historické zázemí :  13.stol. př. N. l. – Osymandyova knihovna v Heliopolisu, nad vchodem byl vytesán nápis „Léčebna duší“  Ve středověku byla předčítána evangelia při operacích a pouštění žilou  V zařízeních pro duševně choré byly v 19.století zaváděny knihovny a posiloval se význam čtení při léčběJe dvojího typu :  Individuální (svépomocná) Důležitým faktorem je ochota čtenáře se svěřit knihovníkovi či terapeutovi, kdy společnými silami nachází nejvhodnější tituly pro daný problém.  Skupinová Jde o dynamické sezení, které je vedené terapeutem či knihovníkem. Předčítáním knih a následnou diskuzí dochází k reflexi problému.Se stoupající popularitou biblioterapie se vytvořila i nová profese biblioterapeuta.K vykonávání této profese jsou zapotřebí určité osobnostní předpoklady ( empatie, tolerance,trpělivost, emoční stabilita,..), vzdělání ( knihovník, terapeut, psychoterapeut) a v nemoslednířadě je důležitá motivace(chuť pomáhat).Smyslem terapie je určítá reflexe. Prožívaná zátěžová situace se promítá na pozadí četbyknihy V této fázi dochází u pacienta k celkovému uvolnění nahromaděného psychickéhonapětí, k přijetí situace, vyrovnání, obnově radosti ze života. Jedná se o pozitivní ovlivněnípsychosomatického stavu jedince. Navíc samotným čtením dochází u čtenáře k rozvojifantazie, tvořivosti, kritického myšlení, komunikačních schopností atd., tedy i k rozvojiosobnosti jako takové.Faktory, které ovlivňují působení četby :  Osobnost pacienta a jeho aktuální psychický a fyzický stav  Věk, dosažené vzdělání, profese
  • 2.  Životní zkušenosti, zážitky, vzpomínky, motivace k četbě, sociální prostředí, ve kterém se pohybuje  Čtenářské návyky a preferenceÚčely a cíle bibliografie :  Aktivní využití volního času  Podněcování čtenářských zájmů, zájmu o okolní svět, k aktivitě  Posilování vůle a chuti k uzdravení  Adaptace na aktuální situaci, na problém  Odpoutání od nemocí, zmenšování úzkosti, strachu, osamělostiPojmové okolí biblioterapie:  bibliopsychologie: zkoumá vliv četby na duševní život člověka (průběh psychických procesů během četby) a vztah autora, čtenáře a knihy  bibliopedagogika: zkoumá výchovné působení knihy a četby a specifické knihovnické metody práce se čtenáři (formace čtenářské kultury)Tato terapeutická metoda má interdisciplinární charakter, proto se na jejím procesů podílejínejen terapeuti a knihovníci, ale i pedagogové, sociální pracovníci a další odborníci působící vširoké oblasti pomáhajících profesí.Principy biblioterapie lze použít na každou věkovou skupinu pacientů. Často to jsou senioři,týrané či opuštěné děti, mládež, pacienti umístění v nemocnicích, jiných léčebných zařízeníchnebo v psychiatrické péči, oběti domácího násilí, závislí, nezaměstnaní, vězni a další). Proúčely biblioterapie se využívá jak naučných publikací, tak beletristických knih. Naučnáliteratura je využívána ke konkrétnímu řešení problému a následnému nalezení alternativníhořešení daného problému. Literatura beletristická slouží spíše k vyvolání emocí, odpočinku av neposlední řadě k využití volného času.Biblioterapiii můžeme dělit na :  klinickou: psychoterapeutická sezení (individuální i skupinová), využívá se sebepoznávací literatura –  institucionální: zaměřená na literaturu popisující zdravotní stav pacienta či relaxační literaturu - určeno pro hospitalizované pacienty  vývojovou: didaktické texty pro jedince bez zdravotních problémů - podporuje proces psychologického vývoje
  • 3. Zvláštní metodou biblioterapie je Hagioterapie:  z řeckého termínu Hagios – tzn. Svatý  nevychází z předpokladu existence Boha, ale z předpokladu existence náboženské dispozice v člověku  Bible je vnímáná jako projekční materiál  Má dojít k tzv. „Aha-zážitku“, určitá změna v myšlení člověka, kdy si na příkladu jiného člověka uvědomíme sami sebe  Bible neslouží jako příručka, ale jako zrcadlo  Cílem není rozlišení doba a zla, jak by se mohlo zdát. Cílem je uvědomění si vlastního morálního systémuS biblioterpií jsou spojeny tyto dílčí metody léčby/terapie:  Imagoterapie: léčba skrze vžívání se do role literárního hrdiny (nápodoba jednání a chování, odhalování motivů a postojů)  Poetoterapie: léčba skrze poezii  Pohádkoterapie: léčba skrze dětskou literaturuPro zvýšení pozitivního účinku z léčby je možné biblioterapii kombinovat s obdobnýmiumělecky a zážitkově orientovanými terapiemi typu:  Arteterapie: léčba výtvarným uměním či skrze uměleckou tvorbu obecně (též „tvůrčí terapie“)  Dramaterapie: léčba divadlem  Estesioterapie: arteterapie zaměřená na řezbářství  Estetoterapie: léčba skrze estetické vjemy  Filmoterapie: léčba filmem  Choreoterapie: léčba tancem a pohybem  Muzikoterapie: léčba hudbouProjekty :V České republice není metoda bibliografie ještě příliš rozšířená, proto jsou projektypředevším v zahraničí. Mezi ty velké patří například :Best Children’s BookKids‘ PageChildrens and Young Adult Literature BibliographiesHelping Books ConnectionHealing Books for Kids
  • 4. Anotace : Text je sumarizací základních poznatků o bibliografie. Definuje základní pojmy,vysvětluje rozdíly mezi danými druhy bibliografie. Důležitou částí jsou účely a cílebibliografie, díky kterým lze jednoduše pochopit význam bibliografie. V textu jsou uvedenytaké další metody spadající do arteterapie, které souvisí s biblioterapií. V závěru jsou uvedenéprojekty, které vznikly jako podpora biblioterapie.Klíčová slova : bibliotarapie, čtenářství, knihy, biblioterapeut, knihovník, artetarepie
  • 5. Zdroje :BiblioHelp: Léčba knihou [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.bibliohelp.cz/ - Tvůrci jsou studenti KISKu - Spolupráce s psychology, psychoterapeuty, sociology - Katalog knih řazený dle problémů a nemocí - Tipy a rady od ostatních čtenářů - Přehledná orientaceVÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. 189 s. ISBN 8085866072. - Učebnice k bibliopedagogice - Zákonitosti procesu čtení - Čtenářský vývoj jedince - Působení čtení - Popisuje metody práce s čtenáři různých věkových skupin, handicapů..RUSZOVÁ, Dagmar. Biblioterapie jako metoda spadající do oblasti široce pojímanéarteterapie. Knihovnický zpravodaj vysočina [online]. roč. 12, č. 4 [cit. 2013-01-02]. Dostupnéz: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=998 - Definice artetarapie a zařazení biblioterapie - Cíle a funkce arteteratepie - Materiály využívané v biblioterapii - Kombinace s jinými terapiemi - Srovnání se situací v Polsku

×