Časopis Ikaros: článek

1,567 views

Published on

Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp.

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Časopis Ikaros: článek

 1. 1. Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp Book Treatment in the Project BiblioHelp Klíčová slova: biblioterapie, čtení, databáze, informační zdroje, projekty, Masarykova univerzita, bibliotherapy, reading, database, information source, projects, Masaryk University Text přináší informace o nově spuštěném webovém portálu BiblioHelp. Pojednává o smyslu, cílech a poslání samotného projektu. Taktéž se zabývá informační architekturou webu a funkčními možnostmi, kterými portál BiblioHelp disponuje. The text gives information about a newly executed web portal BiblioHelp. It deals with sense, aims and mission of the project itself. It is occupied with information web architecture and funkcion possibilities too which the portal BiblioHelp has at its disposal. BiblioHelp aneb biblioterapie na webu „Vyberte si sami léčbu zdarma. K dostání na http://www.bibliohelp.cz/“, hlásá motto projektu BiblioHelp – webového portálu vytvořeného za účelem zpřístupnění knižních titulů z oblasti biblioterapie. Léčba knihou ve smyslu biblioterapie znamená spíše léčbu četbou. Léčebný, terapeutický efekt plynoucí z četby vybraných knih se opírá o psychologický aspekt čtení, což samotnou četbu „povyšuje“ na jednu z psychoterapeutických metod1. Jedná se o četbu, kterou jedinec dokáže 1 Mezi další psychoterapeutické metody blízké biblioterapii řadíme např. muzikoterapii (léčbu hudbou), arteterapii (léčbu výtvarným uměním) apod. Uvedené
 2. 2. plně prožít. Zaměřuje se na racionální, ale hlavně emoční percepci vybraného díla. Smyslem terapie je reflexe prožívané zátěžové situace, při níž dochází u pacienta-čtenáře k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí, ke katarzi, vhledu, uvědomění si významu prožívané situace, k jejímu přijetí, vyrovnání, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti apod. Obrázek 1: Bezplatná léčba knihou. terapie spadají do kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporují jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání.
 3. 3. Knihy portálu BibliHelp: koho chce (a může) projekt oslovit „Biblioterapie se používá jako podpůrná metoda při léčení psychických a nervových poruch, ale i při somatických potížích, např. v léčebných zařízeních, kde jsou pacienti umístěni dlouhodobě.“2 Tomuto vymezení biblioterapie odpovídá i knižní struktura portálu BiblioHelp. Web literárně pokrývá nejširší spektrum životních zátěžových oblastí, problémů, které dělí do čtyř základních kategorií: 1) Psychické problémy, 2) Fyzické problémy, 3) Sociální problémy a životní situace a 4) Terapeutická praxe. Poslední zmiňovaná kategorie doplňuje předchozí knižní oblasti o průřezová témata, otázky výhradně duchovní a terapeutické přímo spjaté s praxí pomáhajících profesí3 zohledňujících ve své práci metody expresivních terapií. V rétorice projektu se jedná o sekundární cílovou skupinu, do níž spadá též knihovnická obec (portál BiblioHelp lze využít jako hodnotný informační a referenční zdroj). Primární cílovou skupinou projektu je nejširší veřejnost – kdokoliv, kdo pociťuje potřebu knižní pomoci, kdo se dostal do tíživé situace, v níž si sám neví rady (psychická zátěž, tělesný nebo smyslový handicap apod.) či chce a touží pomoci někomu ze svých blízkých (vyrovnat se s úmrtím v rodině, se stresem v zaměstnání atd.). „Každému, kdo se doposud beznadějně topil ve svém trápení či se ztrácel v moři knih a kusých informací, chceme prostřednictvím vybraných knih podat pomocnou ruku…“ Při sestavování knižního souboru se tvůrci portálu opírali o konzultace s odborníky pomáhajících profesí. Do databáze BiblioHelp se tak dostaly knižní tipy, které projektu doporučili psychologové, psychiatři, psychoterapeuté, sociální pracovníci, duchovní, speciální pedagogové a bibliopedagogové. Osloveny byly též profesní organizace typu 2 VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV, 1995. ISBN 8085866072. S. 61. 3 Pomáhající profese – odborné profese pracující přímo s klienty, obvykle rizikovými, kterým poskytují konkrétní druh péče, resp. pomoc psychického, sociálního či zdravotnického charakteru apod.
 4. 4. psychiatrických léčeben a poraden, ústavů pro mentálně a tělesně postižené, dětských domovů a léčeben, hospiců či věznic. Z důvodu propojení projektu s knihovnickým prostředím byly o konzultaci požádány i knihovny, a to knihovny specializované, vědecké a odborné (viz celkový seznam odborníků). Obrázek 2: Léčebné a podpůrné účinky četby. Nashromážděný soubor doporučených knižních tipů není žánrově limitován. Podařilo se získat jak beletristické, tak relevantní naučné
 5. 5. publikace včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů. Na portálu BiblioHelp tedy uživatel nalezne poezii, prozaické útvary (romány, povídky, pohádky, příběhy z klinické praxe apod.), dále rozhovory, úvahy, eseje, autobiografie, poradenské publikace, příručky, populárně- naučné tituly, odborné monografie, studijní materiály atd. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře – pro děti, mládež, dospělé čtenáře a seniory. Architektura webu Portál BiblioHelp v sobě snoubí dvě roviny přístupu k obsahu a zaměření webu – čtenářskou a psychoterapeutickou složku. Jeho vlastním obsahem je prezentace záznamů knih, záznamů doporučujících odborníků, jejich propojení a uživatelská interakce. Úvodní stránka: 1) Menu • Databáze knih o Psychické problémy o Fyzické problémy o Sociální problémy a životní situace o Terapeutická praxe • Tipy čtenářů • Skupiny o Moje skupiny o Procházet skupiny o Příspěvky ze skupin • Rejstříky o Abecední seznam autorů o Abecední seznam knih o Abecední seznam odborníků o Slovníček o Další hlediska • Odkazy
 6. 6. o Expresivní terapie o Čtenářství o Handicapovaní o Psychoterapie • Můj účet o Moje oblíbené knihy o Moje skupiny o Moji přátelé • O projektu 2) Moduly a funkční bloky • Aktuality • Rychlé odkazy • Štítky redakce • Štítky uživatelů • Vyhledávání
 7. 7. Obrázek 3: Úvodní stránka portálu BiblioHelp. Záznamy knih a odborníků Záznam každé knihy je prezentován v závislosti na konkrétním titulu údaji z těchto oblastí popisu: • Název, autor knihy a obálka • Upřesňující údaje: doporučující odborník, kategorie, žánr, věkové určení, štítky redakce, upozornění na náboženské zaměření, jazyk, vhodnost pro ženy/muže, umístění ve čtenářské anketě Kniha mého srdce, štítky uživatelů, plný text • Propojení záznamu: e-shopy (Heureka!, zvukové knihy), JIB, katalog Beth, Google Books • Popis knihy: doporučující text odborníka/čtenáře/anotace, ukázka • Odkazy na obdobné tituly z databáze BiblioHelp Záznam doporučujícího odborníka obsahuje tyto údaje: • profesní specializace (popř. odkaz na osobní stránku) • název a zaměření instituce, v níž odborník působí (popř. odkaz na web instituce) • doporučené knižní tipy
 8. 8. Obrázek 4: Ukázka záznamu knihy.
 9. 9. Obrázek 5: Ukázka záznamu doporučujícího odborníka. BiblioHelp a knihovny Propojení knih s prostředím knihoven zprostředkovává rozhraní Jednotné informační brány (prohledávání v Souborném katalogu ČR – Caslin) a též spojení se záznamem knihy v rozšířeném knihovním katalogu Beth. Jedná se o alternativní elektronický katalog knihoven Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií, Pedagogické fakulty a Ekonomicko-správní fakulty na Masarykově univerzitě v Brně, jehož cílem je podpora interakce uživatelů katalogu – prostředí katalogu umožňuje registrovanému uživateli editaci knižních záznamů (možnost doplňovat přidané texty ke knihám, knihy komentovat, vkládat nové záznamy knih či webových stránek apod.). Právě funkce přidaných textů umožňuje v některých případech při výběru knihy z databáze BiblioHelp nahlédnout
 10. 10. k dalším popisným údajům, např. je možné si pročíst přidanou recenzi u beletrie nebo si projít obsah díla u naučného titulu apod. Propojení záznamu knihy z databáze BiblioHelp se záznamem v katalogu Beth je oboustranné. Obrázek 6: Zločin a trest – záznam v databázi BiblioHelp.
 11. 11. Obrázek 7: Zločin a trest – záznam v katalogu Beth. Uživatelský účet, skupiny a vyhledávání Snahou tvůrců portálu BiblioHelp byla nejenom tvorba webových stránek, které by prezentovaly vybrané knižní tituly a jejich doporučující odborníky, ale i místa virtuální interakce, která by umožňovala uživatelům (čtenářům, pacientům, lékařům-terapeutům, knihovníkům atd.) aktivně se podílet na obsahu a chodu celého portálu. Zpětnou vazbu portálu BiblioHelp zajišťuje možnost vkládání knižních tipů (z pozice čtenáře i odborníka) či zasílání oznámení do aktualit. Registrovaný uživatel může navíc přidávat komentáře ke knihám, vytvářet si libovolné seznamy knih, zapojit se do diskusních skupin či založit skupinu vlastní. Skupiny mají aspekt sociálních sítí, čemuž odpovídá i jejich potenciální využití – vhodné jsou jak k diskusím o knihách, tak o daných problémech a zátěžových situacích (virtuální diskusní skupina může do jisté míry simulovat interakci mezi členy reálné terapeutické skupiny apod.). Uživatelé mají též možnost mezi sebou navazovat přátelství (sdílení konkrétních knih či zasílání soukromých zpráv). Při hledání té správné knihy může uživatel portálu:
 12. 12. • procházet jednotlivými tematickými Kategoriemi a oblastmi či Tipy čtenářů • použít klíčová slova přiřazená ke knihám - Štítky redakce (tagy), navíc může sám jakoukoliv knihu označit dle svého hlediska (např. kniha Na vozíku na rovníku) - Štítky uživatelů - a usnadnit tak vyhledávání dalším čtenářům a uživatelům portálu • využít nabídku Rychlých odkazů z úvodní stránky – filtrování knih dle věku, žánru, pohlaví a dalších hledisek (např. náboženské hledisko, fulltextové verze knih atd.) • vyzkoušet Rejstříky s abecedním seznamem knih, autorů či doporučujících odborníků • zadat hledaný termín do pole pro Vyhledávání Obrázek 8: Ukázka použitých štítků – tagový mrak.
 13. 13. Závěrečné shrnutí Portál vznikl z „tvůrčí dílny“ studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně (KISK) za podpory grantu Ministerstva kultury ČR (VISK 3). Od 13. října 2009 je spuštěn jeho oficiální provoz. Jeho tvůrci si nepřejí nic jiného, než aby dostál svému poslání – našel si své (spokojené) uživatele a možná i fanoušky (virtuální stopu projektu BiblioHep můžete sledovat na e-zinu Inflow: http://www.inflow.cz/bibliohelp, http://www.inflow.cz/vas-bibliohelp-je- tu nebo na stránkách SlideShare: http://www.slideshare.net/bibliohelp).

×