Zpráva o projektu

1,626 views

Published on

Bilanční zpráva o projektu BiblioHelp.

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zpráva o projektu

 1. 1. ZPRÁVA O PROJEKTU BIBLIOHELP Bc. Edita Vališová, Bc. Helena Valtrová, Bc. Iva Raclavská, Bc. Darina Novotná, Bc. Božena Kováčová Smyslem zprávy je popsat postup a výsledky realizace projektu BiblioHelp, jehož cílem byla tvorba webového portálu zpřístupňujícího biblioterapeuticky orientovanou literaturu. Následný text bude členěn do třech částí: ve své první části se ohlédne do minulosti projektu, tedy do doby informační analýzy, definování cílů a sběru dat pro web (metodika práce), druhá část bude věnována bilanci aktuálního stavu projektu a třetí část se zaměří na budoucnost, naznačí směr cesty dalšího směřování a rozvoje projektu. 1. Včera: cíle projektu, jeho okolí a vlastní data 1.1 Teorie a metodika Cílem projektu BiblioHelp byla tvorba webového portálu poskytujícího biblioterapeutické beletristické a naučné knižní tituly1 s adekvátním popisem a možností přístupu k nim. Svým zaměřením se projekt orientoval především na širokou veřejnost (podpora svépomocné individuální biblioterapie u primární cílové skupiny), avšak svým obsahem chtěl být nápomocný i veřejnosti odborné (sekundární cílová skupina projektu) – terapeutické a knihovnické. Takto stanovené cíle vycházely z výsledků informační analýzy zaměřené na okolní prostředí projektu (české a zahraniční biblioterapeutické projekty), z níž vyplynulo, že projekt tohoto typu a zaměření v ČR doposud absentuje. 1 Biblioterapie – léčba knihou; metoda psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby (dle TDKIV). Jedna z terapeutických metod pracující s psychikou člověka prožívajícího krizovou či zátěžovou životní situaci.
 2. 2. Při výběru vhodných knih se projekt opíral o konzultace s odborníky, u nichž se dalo předpokládat, že při své práci s klienty tuto terapeutickou metodu mohou používat (široká škála odborníků pomáhajících profesí psychologického, sociálního, pedagogického, zdravotnického a duchovního směru), a mohou tedy ze své praxe patřičné knihy do databáze webu doporučit. Z důvodu návaznosti projektu BiblioHelp na prostředí knihoven byli o konzultaci požádání též odborní knihovníci (zejm. specializované knihovny), kteří s danou literaturou přichází též do styku. Konkrétně jsme oslovili tyto skupiny odborníků a institucí: • Psychology • Psychiatry • Psychoterapeuty • Psychiatrické léčebny • Poradny • Sociální pracovníky • Ústavy pro mentálně a tělesně postižené • Lázně, ozdravovny a dětské léčebny • Dětské domovy • Hospice • Věznice • Duchovní správu • Vědecké a odborné knihovny • Specializované knihovny (např. zdravotnické knihovny) • Odborné knihovníky • Bibliopedagogy • Speciální pedagogy Celkově bylo zkontaktováno cca 1000 odborníků a profesních institucí, přičemž kladně se k naší žádosti vyjádřilo 80 osob, čímž došlo dle projektové zprávy k naplnění monitorovacího indikátoru cca 50 spolupracujících odborných partnerů (se svojí žádostí jsme se mj. obrátili též na slovenské odborníky; někteří z nich do projektu svými knižními tipy taktéž přispěli). Při sestavování knižního souboru jsme vycházeli i z osobní zkušenosti čtenářů a prostřednictvím dotazníkového formuláře umístěného
 3. 3. v blogovém příspěvku Kniha mého srdce & duše2 jsme ke spolupráci oslovili čtenářskou obec e-zinu Inflow (dílčí výsledky této čtenářské ankety jsou k dispozici v příspěvku Kniha mého srdce & duše: Prozatímní výsledky říkají, že…3). Tyto aktivity lze brát jako prvotní formy propagace, které společně s PR textem na Inflow4 a publikací článku Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu (Čtenář)5 sloužily zejm. k podpoře akviziční činnosti projektu. Na základě výše uvedených činností jsme do projektu získali cca 600 knih, a překročili tak další monitorovací indikátor, kterým byl počet knih v evidenci webu v hodnotě cca 300 titulů. Pro správu doporučných knih byl z důvodu centralizace nashromážděných údajů využit rozšířený katalog Beth (http://knihovna.phil.muni.cz/katalog). 1.2 Typologie a kategorie knih Nashromážděný soubor doporučených knižních tipů není žánrově limitován. Podařilo se získat jak beletristické, tak relevantní naučné publikace včetně titulů na pomezí obou těchto žánrů. Na portálu BiblioHelp tedy uživatel nalezne poezii, prozaické útvary (romány, povídky, příběhy z klinické praxe apod.), rozhovory, úvahy, eseje, autobiografie, poradenské publikace, příručky, populárně naučné tituly, odborné monografie, studijní materiály atd. Těmito knižními tipy došlo k pokrytí tří vymezených základních kategorií problémových oblastí: 1) Psychické problémy • Postoj k životu, psychologie všedního dne • Demence, mentální retardace a ztráta paměti • Poruchy osobnosti, chování a schizofrenie 2 Viz http://www.inflow.cz/kniha-meho-srdce-amp-duse 3 Viz http://www.inflow.cz/kniha-meho-srdce-duse-prozatimni-vysledky-rikaji-ze 4 Viz http://www.inflow.cz/bibliohelp 5 Vališová, Edita. Valtrová, Helena. Raclavská, Iva. Projekt BiblioHelp aneb Biblioterapie na webu. Čtenář : měsíčník pro knihovny, roč. 61, č. 7/8. ISSN 0011-2321.
 4. 4. • Afektivní poruchy • Fobie, úzkosti a obsese • Konverzní poruchy a psychosomatika • Specifické poruchy chování, učení a pozornosti • Poruchy příjmu potravy • Sklony k sebeobviňování, sebepoškozování a sebevraždě • Sexuální poruchy 2) Fyzické problémy • Civilizační choroby a nesprávný životní styl • Nemoci kostí, páteře, kloubů a pohybového aparátu • Nemoci nervového systému a svalů • Úrazy, bolest a schopnost sebeuzdravení • Sluchová postižení • Zraková postižení • Kombinovaná postižení • Vnitřní nemoci a infekce • Nádorová onemocnění a nevyléčitelné nemoci • Vrozené vývojové vady a dědičná zatížení 3) Sociální problémy a životní situace • Psychologie ženy a muže, vztahy a partnerství • Psychologie rodiny, výchova dětí • Životní mezníky, změny a rozhodnutí • Stáří, umírání a smrt • Závislosti a návyková chování • Konflikty, manipulace a násilí • Multikulturalismus, předsudky a rasismus • Ideologie, traumata a katastrofy • Samota a uvězení • Existenciální otázky a smysl života Během sběru dat došlo ke vzniku další, čtvrté kategorie: 4) Terapeutická praxe • Průřezová témata a oblasti • Duchovní péče • Arteterapie
 5. 5. • Muzikoterapie a Dramaterapie Tato kategorie doplňuje předchozí vymezené problémové oblasti o průřezová témata, otázky výhradně duchovní a terapeutické přímo spojené s praxí pomáhajících profesí zohledňujících ve své práci metody expresivních terapií6. Na rozdíl od předchozích tří kategorií je tato primárně určena odborné veřejnosti, avšak neuzavírá se ani před laickými uživateli webu (existence čtvrté kategorie odpovídá potřebám sekundární cílové skupiny projektu). 2. Dnes: aktuální stav webu 2.1 Technické parametry a finance Projekt BiblioHelp je financován z grantu Ministerstva kultury ČR VISK 3 2009 (společně s partnerským projektem ČTESYRÁD). Pro jeho tvorbu byl zvolen redakční systém Drupal (http://www.drupal.cz) a hosting na serveru IglooNET (http://www.igloonet.cz). Projekt se dotváří pod doménou www.bibliohelp.cz. V současné době (ke dni 23. 9. 2009) funguje webový portál BiblioHelp z důvodu nedodržení harmonogramu činností pouze v režimu offline. 2.2 Architektura webu Portál BiblioHelp v sobě snoubí dvě roviny přístupu k obsahu a zaměření webu – čtenářskou a terapeutickou složku. Jeho vlastním obsahem je prezentace záznamů knih, záznamů doporučujících odborníků, jejich propojení a uživatelská interakce. Úvodní stránka: 1) Menu • Databáze knih o Psychické problémy o Fyzické problémy o Sociální problémy a životní situace o Terapeutická praxe • Tipy čtenářů 6 Expresivní terapie – zážitkově orientované (neverbální) terapie zaměřené na rozvoj tvůrčího potenciálu klienta.
 6. 6. • Skupiny • Rejstříky o Abecední seznam autorů o Abecední seznam knih o Abecední seznam odborníků o Slovníček • Odkazy o Expresivní terapie o Čtenářství o Handicapovaní o Psychoterapie • Můj účet • O projektu 2) Moduly a funkční bloky • Aktuality • Rychlé odkazy • Štítky redakce • Štítky uživatelů • Vyhledávání • Sekce pro odborníky Záznam knihy je prezentován v závislosti na konkrétním titulu údaji z těchto oblastí popisu: • Název, autor knihy a obálka • Upřesňující údaje: doporučující odborník, kategorie, žánr, věkové určení, štítky redakce, upozornění na náboženské zaměření, jazyk, vhodnost pro ženy/muže, umístění ve čtenářské anketě Kniha mého srdce a štítky uživatelů • Propojení záznamu: e-shopy, JIB, katalog Beth, GoogleBooks • Popis knihy: doporučující text odborníka/čtenáře/anotace a ukázka, popř. plný text • Odkazy na obdobné tituly z databáze BiblioHelp
 7. 7. Obrázek 1: Ukázka záznamu knihy. Záznam doporučujícího odborníka obsahuje tyto údaje:
 8. 8. • profesní specializace (popř. odkaz na osobní stránku) • název a zaměření instituce, v níž odborník působí (popř. odkaz na web instituce) • doporučené knižní tipy Předmětové vyhledávání v databázi portálu BiblioHelp reprezentuje možnost knižní záznamy opatřit štítky. K označení knihy může dojít jak ze strany redakce systému, tak i stran registrovaných uživatelů webu. Obrázek 2: Ukázka použitých štítků. Zpětnou vazbu portálu BiblioHelp zajistí komentáře ke knihám a možnost knihy vkládat. Zaregistrovaní uživatelé si budou moci vybrané knihy vložit do oblíbených položek na svém účtu, posílat si mezi sebou zprávy,
 9. 9. přidat se do diskusních skupin apod. Kromě knižních tipů budou moci redakci systému zasílat také oznámení do aktualit. 3. Zítra: vize Ze současného stavu projektu vyplývá, že nebylo možné naplnit poslední monitorovací indikátor, kterým byla návštěvnost webu za plného provozu a taktéž nedošlo na propagaci a publicitu spojenou s finální podobou portálu – zprovoznění webu a jeho propagace se stává prioritou č. 1 nejbližších dnů. Ale tím rozvoj portálu BiblioHelp zdaleka nekončí. I nadále chceme na rozvoji a možnostech, kterými projekt disponuje (např. sociální potenciál webu), pracovat. Dopomoci projektu BiblioHelp dostát svému poslání hojně využívaného informačního zdroje chceme (vyjma již zmiňované propagace) také plánovanými obsahovými (popř. i funkčními) úpravami, které kvalitu portálu o další stupeň pozvednou. Udržitelností a rozvojem projektu se tedy budeme minimálně po dobu několika dalších měsíců dále intenzivně věnovat. Doslov místo závěru: z dojmů autora této zprávy Při práci na projektu jsem se zpočátku velice obávala nezájmu ze strany oslovených odborníků, protože se domnívám, že práce s knihou jakožto „lékem“ na duševní zranění a trápení přece jenom není v terapeutické praxi natolik rozšířená jako jiné formy psychoterapie (tento můj předpoklad následně potvrdila skutečnost, že ke spolupráci na tvorbě obsahu se podařilo získat ani ne deset procent dotázaných odborníků, což ovšem za stávající situace považuji za úspěch). O to víc mě potěšil dopis doc. MUDr. Herberta Hanuše, CSc., psychiatra specializujícího se na afektivní poruchy, jehož výňatek si zde dovolím ocitovat: „Většina mých nemocných byla léčena pro poruchy nálady, tj. v oblasti diagnóz F 30 – F39, také F 25. Převaha nemocných byla ženského pohlaví. Knihy jsem nemocným půjčoval většinou z vlastní knihovny, pokud mi nestačily, půjčoval jsem je v odborných nebo normálních knihovnách. Převážně to byly knihy z oblasti beletrie. Mnoho mých nemocných přečetlo do roku 1990 sedm dílů Konce světa od Uptona Sinclaira, po roce l991 jsem doplnil dalších pět dílů. Knihy byly vynikající pro trpělivé čtenáře. Jeden z mých přátel, který byl operován
 10. 10. pro maligní onemocnění, dny po operaci strávil ve společnosti Lannyho Budda a pomohlo mu to k plnému uzdravení. Mnoha nemocným jsem půjčoval díla Sinclaira Lewise, zejména Annu Vickersovou, Arrowsmithe, Továrníka Dodswortha a další. John Steinbeck pro mne zůstane jedním z největších spisovatelů. Z mnoha jeho vynikajících děl se mi nejvíce líbil – i mým nemocným – Toulavý autobus. Velice obdivuji díla Jacka Londona, kterého jsem psychiatricky diagnostikoval jako bipolární afektivní poruchu. Přečetl jsem mnoho jeho knih, za velmi významné považuji dílo Šarlatový mor.“ Z textu člověk téměř hmatatelně cítí, že autor, který svůj život zasvětil péči o psychicky nemocné, v léčebný účinek plynoucí z četby vybraných knih věří a svoji „víru“ má o co opřít. Povzbuzující podtón a odkaz na smysluplnost biblioterapie a projektu samotného se vine celým dlouhým textem, za který autorovi velmi děkuji. Bc. Edita Vališová

×