Moje psychologie a BH

1,936 views

Published on

Článek pro časopis Moje psychologie.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,936
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moje psychologie a BH

  1. 1. Časopis Moje psychologie: otázky k projektu BiblioHelp (nezkrácená verze rozhovoru pro článek) 1. Co je podstata biblioterapie, tedy léčby knihou? Jakým způsobem může kniha léčit? O co jde v této terapii? Biblioterapie neboli „léčba knihou“ je terapeutická metoda spadající do oblasti psychoterapie. Může být individuální (svépomocná) či skupinová (terapeutická sezení vedená odborným biblioterapeutem). Jejím smyslem je vnitřní reflexe literárního obsahu, k tomu využívá léčebné a podpůrné účinky četby - pracuje s emočními a duševními prožitky čtenáře, který se potýká s psychickými či fyzickými problémy, anebo se aktuálně nachází v tíživé životní situaci. Cílem práce s texty je sestavit správný výběr četby, takový, který bude pro čtenáře-klienta v dané situaci přínosem, uvede ho do souvislostí, naznačí mu možná východiska z konkrétní problémové situace apod. Četbou může u pacienta dojít ke katarzi (očista), vhledu, sebeuvědomění, též k obnově radosti ze života, podpoře osobní spokojenosti, sebevýchově atd. (pozitivní ovlivnění psychosomatického stavu trpícího jedince). Na obdobném principu pracují další příbuzné expresivní terapie, např. muzikoterapie (léčba hudbou) či arteterapie (terapie výtvarným uměním). Pro zvýšení pozitivního účinku léčby lze jednotlivé expresivní terapie kombinovat. 2. A nemůže kniha naopak někdy ublížit (např. když musím být z nějakého důvodu hospitalizována v nemocnici – odborníkem na biblioterapii je mi doporučena nějaká knížka – nebo si ji vyberu třeba v knihovně sama – že mi pomůže v zotavování se, protože je psána dejme tomu s humorem, nadhledem, není v ní nic, co by připomínalo můj problém, a místo, aby mě rozveselila, mně spíš rozpláče a uvede do depresí? Nevhodně zvolená kniha může způsobit stejnou újmu jako jakákoliv jiná špatně zvolená léčba. Biblioterapii je třeba indikovat s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta. Při sestavování doporučené četby musí knihovník-biblioterapeut úzce spolupracovat s ošetřujícími lékaři – je třeba být přesně informován o povaze nemoci, o tělesném a dušením stavu klienta a též se musí brát v úvahu individuální charakter čtenáře, který se který se různí s dosaženým věkem, prožitými životními zkušenostmi, sociálním statusem, emoční a rozumovou vyspělostí atd. U hospitalizovaných pacientů se stává četba knih jedním ze způsobů zachování kontaktu s okolním světem, biblioterapií je podporována proto rekreační a úniková funkce četby (tzv. oddechová literatura), ale též i estetická (kultivace osobnosti) apod. Kromě beletrie jsou vhodné i poradenské publikace a příručky – bývají zdrojem obecných rad i konkrétního poučení. 3. Co je projekt BiblioHelp a co je jeho cílem? Komu je tento projekt určený? Projekt BiblioHelp (knižní webový portál nacházející se na adrese www.bilbiohelp.cz) je určený každému, „kdo se doposud ve svém trápení beznadějně topil či ztrácel se v moři knih a kusých informací.“ Knihy zařazené do portálu BiblioHelp se svým zaměřením snaží pokrýt širokou škálu životních zátěžových situací (psychické problémy, fyzické problémy a sociální problémy včetně životních situací), které se mohou v průběhu života vyskytnout u každého člověka – měly by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk vyznat, neví, jak se správně zachovat, hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat na svět cizíma očima či touží pomoci svým blízkým. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, dospělí, a senioři), jsou zde zastoupeny beletristické i naučné knižní tituly a též i poezie. Obsah portálu byl konzultován
  2. 2. s odborníky pomáhajících profesí (psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, pedagogové, duchovní apod.). Lze jej brát jako určitou formu svépomoci. 4. V čem je přínos BiblioHelpu? Čím se liší BiblioHelp, ta jeho podstata, že je to přehled vhodné literatury pro biblioterapii, třeba od knižního katalogu v knihovně? Vždyť i tam přece mohu jednoduše najít knížky na základě prostého zadání klíčových slov, které by mi mohly pomoci s mým problémem? Navíc dnes jsou už knižní katalogy knihoven přístupné přes internet, existují souhrnné knižní katalogy a meziknihovní výpůjční služba? Kolikrát stačí do internetového vyhledávače zadat potřebné slovo a vyjedou i odkazy na knížky v různých knihovnách, ale i vydavatelství apod. Proč by tedy měl návštěvník hledat na stránkách www.bibliohelp.cz? Portál BiblioHelp v sobě výše uvedené pohledy a přístupy integruje – základní vyhledávání je dle zmiňovaných kategorií, ty ale v žádném případě nekopírují knihovnické řazení, jedná se o třídění takzvaně na míru toho kterého problému, které v sobě zohledňuje individuální přístup k četbě. Vzhledem k tomu, že se knihy často dotýkají více témat, je jejich popis doplněn o ona klíčová slova, která titul ještě více specifikují, a též se dá podle nich vyhledávat. Klíčová slova k titulům může kromě redakce BiblioHelp přiřazovat jakýkoliv čtenář a registrovaný uživatel webu (štítky uživatelů). Tento je dále navigován i prostřednictvím odkazů na další vhodné tituly, které by jej mohly tematicky zaujmout. Oproti běžným knihovním katalogům obsahuje záznam knihy motivační text od doporučujícího odborníka – důvod zařazení knihy do portálu! Na web se tedy nedostanou jakékoliv knihy, jen ty opravdu vyzkoušené a potřebné. Jedná se o pečlivý výběr, který může nejednomu čtenáři cestu k té správné knize výrazně usnadnit (díky portálu už nemusí k danému tématu zdlouhavě procházet tisíci záznamy nejrůznějších katalogů – ať už knihovnických či obchodních). Vše najde přehledně a v souvislostech na jednom místě. V českém prostředí můžeme o BiblioHelpu hovořit jako o unikátní knižní sbírce. 5. Na stránkách BiblioHelpu se uvádí, že knížky, které jsou zde zmiňovány, byly vybrány s ohledem na psychologické aspekty četby. Nevím, co si mám jako návštěvník těchto stránek pod pojmem „psychologické aspekty četby“ představit, mohla byste mi to vysvětlit? A kdo je na základě těchto aspektů vybíral? Čtenáři stránek? Redakce? Specialisté na biblioterapii? „Psychologickými aspekty četby“ se rozumí terapeutické účinky zmiňované v první otázce (emoční rozměr četby – relaxace, katarze, sebepoznání apod.). Jak z dosavadního rozhovoru vyplývá, garancí kvalitního obsahu portálu se staly knižní tipy odborníků (především psychoterapeutů). Obsah dále dotváří tipy redakce portálu (studenti Informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně) a protože tvůrci webu chtěli na portálu dát slovo i běžným čtenářům, mohou se i tito navzájem o knižní tipy, se kterými mají pozitivní osobní zkušenost, prostřednictvím webu mezi sebou podělit. 6. Tipy na knížky získáváte od různých specialistů z různých oborů i od čtenářů… Nebojíte se jako redakce, že se časem z vašeho projektu stane jenom přehled všemožných knih? Vždyť co člověk to názor na knížku, někomu pomáhá číst Harlequiny po náročné práci, jiného dostávají z depresí třeba detektivky… Není to tak, že každá knížka, může nějakým způsobem člověku pomoci? Nezáleží jenom na úhlu pohledu, věku, momentálním rozpoložení, osobních preferencí atd. čtenářů?
  3. 3. Tipy od odborníků i čtenářů prochází před vydáním schválením redakce. Od počátku práce dbáme o vyvážený obsah, což znamená uhlídat a vydat z každé možné oblasti to nejlepší – určitě nejde o kvantitu, ale o kvalitu obsahu. Jsou témata, ke kterým se píše častěji (například partnerské vztahy), k jiným naopak je těžké tituly sehnat. Na portálu by měla být proto v rozumné a poměrné míře zastoupena všechna (i okrajová) témata. Aktualizace a pravidelná revize obsahu je součástí redakční práce. Edita Vališová vedoucí projektu BiblioHelp Prosím, doplňte vše, co si myslíte, že je důležité v tomto tématu zmínit (ať už věci týkající se biblioterapie nebo projektu BiblioHelp). V závěru bych ještě ráda zmínila horkou novinku na webu – novou sekci knih zvanou „Pohádkoterapie“. Tato kategorie knih nabízí tituly dětské literatury, zejména pohádky, jejichž obsah se snaží čtenářům přiblížit z terapeutického hlediska. Snad každé dítě je ve svém životě vystavováno problémům a situacím, se kterými si samo neumí poradit a které jej stresují, ať už se jedná o změnu bydliště, hledání nových přátel, sourozenecké spory, nemoc apod. Četba té správné pohádky může dítěti ze svízelné situace pomoci – ulehčit a ulevit od bolesti, zbavit úzkosti a strachu, poučit o světě kolem atd. Tato knižní sekce je výjimečná tím, že součástí každého knižního záznamu je část nazvaná „Jak pracovat s knihou“ – jedná se o metodický návod využitelný při četbě v rodině, ve škole, v knihovně apod. Kromě tematického zařazení se při výběru pohádky lze orientovat i podle věku dítěte (rozlišení na předškolní věk, mladší školní věk a starší školní věk). Děkuji za spolupráci Monika Tomsová

×