Bibliotek & sociala medier

 • 656 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • flödet
 • Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 • Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 • Vi har:blogg, Twitter, Fb, YT, Spotify, Gowalla, (Foursquare), Flickr.YT: Aktiveringavvärdebevis: 194 visningarpå 5 månader. Högt& lågt. Planer framåt. Pratalättsvenska, Mattesupport, videoblogg.Chalmerslåtar: 111 prenumeranter I aug 2011.
 • Gowalla: Andracheckar in hos oss. 200incheckningartotalt I augusti. Berättelser, vad de tycker, info omutbud, tillfällig info (föredragetc). ATT SYNAS.Foursquare: Vi checkar in själva. Personalenbörjachecka in påresor. VARUMÄRKESBYGGANDE.Google Places: bilder, extra info
 • Twitter: 325 följare Start aug 2010Ändradeöppettidertentaperioder, tjänster I biblioteketDriftinfo#eresVetenskapliganyheterBloggartiklar
 • Ökaanvändningenavvåratjänster, attfåvetaatt de finns, marknadsföra social kanalernaSök – Summon, Chans, LibrisVårakanalerNyaböckerKartaKontaktForskarbloggarChalmers AlumnibloggCPLMarknadsförspåbiblioteketsutbildningar, intron, affisch, på Twitter ochFb.STATISTIK användningappen: runt 300 besök/månad.Varieratfrån 1 800 I mars till 117 I juni.Mestkollat: sök, öppettider, twitter, forskarbloggar, vårblogg, nyaböcker.
 • Undersidor med Ny student-info, Kataloger.
 • Webbgrupp: 4 pers. Totaltmedverkar ca15 pers. Merellermindre. Flestbloggar.Allavälkomna delta.
 • PåSB: Allavälkomna delta.Redaktion.Bloggutvecklad I samarbete med Daddy/CPB Europe.
 • Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 • Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 • Bland personalen.
 • Goteborg.seHur vitänkte…Stängning, om-ochtillbyggnadBloggen – hjärtatFinns duktiginformatör/marknadsförare (grafik)
 • PåFbsen 2007.4 571 fans I sept.Allakommentarer! KulHistorier, berättelser, kunskapsprids, lästips….
 • Vadvillnige? SYFTETStadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material harni? SB: mkt inspiration, program.Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?
 • Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 • SB: inspiration. Guldgruva.Chalmers: Hjälpastudenterhitta till e-resurser, sök,
 • KÖRAKURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 • FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöra I sinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.
 • Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårtibörjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 • InformationsöverflödKanalöverflödTrötthetpå Facebook, färrebloggare, färreincheckningar?Mainstream VS Nyaanvändare
 • Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.
 • You can find inspiration in everything(and if you can´t, look again)Paul Smith

Transcript

 • 1. SOCIALA MEDIER &BIBLIOTEKSvensk biblioteksförening 2011-11-09
 • 2. Innehåll Varför det är bra att finnas där Effekter – interna och externa Hur Chalmers jobbar
 • 3.  Stadsbibliotekets start Starta Lyckas
 • 4. Varför sociala medier?
 • 5.  Biblioteket i fickan Synlighet! Snabb spridning Google älskar bloggar Utbildande för personalen
 • 6. Inget att förlora Redskapen är oftast gratis.Eventuella misstag är bortglömda om en vecka 
 • 7. Externa effekter Image Ex statistik: Ökad synligt http://blog.lib.chalmers Ökad användning .se/2011/06/21/mitt- Uppmärksamhet forsta-ar-pa-chalmers- bibliotek/ “Vi är mer än huset”
 • 8. kreativitet Interna effekter nya kontakter glädje! ny teknikmeningsfullt stolthet grupp- känsla
 • 9. Några kanalerpå Chalmers bibliotek
 • 10. På Spotify & YouTube
 • 11. Positioneringstjänster Google Places Gowalla
 • 12. @chalmerslibrary
 • 13. Visit this link on your smartphone:http://wbxapp.com/chalmerslibrary
 • 14. Affischering DOWNLOAD THE CHALMERS LIBRARY APP DIRECT ACCESS TO BOOKS, ARTICLES AND CHALMERS PUBLICATIONS. LIBRARY OPENING HOURS, THE LIBRARY ON TWITTER, SCIENCE BLOGS, AND MORE. SCAN THIS BARCODE WITH YOUR SMARTPHONE … OR VISIT THIS LINK ON YOUR IPHONE OR ANDROID PHONE http://wbxapp.com/chalmerslibrary
 • 15. Facebook Biblioteket på stora Chalmers  Sök Summon Chans  Sök CPL – publikationer från Chalmers  Ny student-info  Kontaktinfo  Presentationsfilm
 • 16. Chalmers Library  Undersidor!  Händelser på biblioteket  Campuskuriosa  Vetenskapsnyheter  Bloggartiklar
 • 17. OrganisationLedning Webb- grupp Funktions- ansvarig All personal Fördelade uppgifter
 • 18. Hur lyckas man? Röd tråd (syfte)  Överraska Annat tonläge  Bibliotek har stort Var inte rädd förtroende Uppdatera  Många som skriver Tålamod = stor spridning
 • 19.  Bjud in Tillåtande mot varandra Tillåtet leka lite Våga ta plats LUST
 • 20. Skapa aktivitet Foton Gissa Filmklipp låten/gissa boken Frågor Bjud in “Vad ska du läsa i höst?” Biblioteket ska “Vilka låtar läggas ner – vad tentaläser du tycker du om det? till?”
 • 21. Skapa engagemang Kreativ frihet  Idémöten Tydliga mål  Schemaläggning Fördelning av vissa eller ej uppgifter
 • 22.  Uppmuntran  Sprida positiv Beröm feedback (månadsmail, personalmöten)
 • 23. Stadsbiblioteket Göteborg
 • 24. Stadsbiblioteket på Fejjan MAGasinet-enGöteborg Library Style mytomspunnen plats
 • 25. Start Vad vill ni ge i sociala medier? Vilken är er passion? Vilka kanal/er?
 • 26.  Tid att lägga? Vem? Eldsjälar?
 • 27. Kanalval Ert material? Vad kan man göra med kanalerna, beroende på kontotyp? Tid?
 • 28. Kompetens?
 • 29. Se upp! förmållöshet många kanaler perfektionskrav rädsla
 • 30. Värdeord som starthjälp Hur man vill uppfattas Malmö stadsbibliotek gjort personas
 • 31. Svåra saker Tid… Att sträva åt samma håll när man är många Ibland behövs kollegorna engageras om och om igen
 • 32. Digitala avhoppare Boktips:E Schüldt & J Andersson: Framtiden S Maushart: Nedkopplad
 • 33. INSPIRATION- tillåt er att inspireras av helt andra saker än ni tänkt!
 • 34. You can find inspiration in everything(and if you can´t, look again) Paul Smith
 • 35. Linnéa Sjögren E-kanaler Chalmers bibliotek slideshare.net/linneas linnea.sjogren@chalmers.se 031-772 37 56 @linneasjNyttovärdering av bibliotek / An Evaluation of the Benefits and Value of Libraries Chandos (Januari 2012)