SharePoint 2010

2,352 views

Published on

Ppt om nytt intranät i SharePoint på Chalmers bibliotek.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SharePoint 2010

 1. 1. Samarbete i SharePoint<br />
 2. 2.
 3. 3. Intervjuer<br />Huranvänder du intranätet?<br /><ul><li>Enskilt
 4. 4. I arbetsgruppen
 5. 5. I infodisken
 6. 6. Påavdelningen</li></li></ul><li>Önskemål<br /><ul><li>Lättåtkomligt
 7. 7. Deladokument
 8. 8. Samarbetesomi Google Docs
 9. 9. Alltöppetföralla
 10. 10. Samlaallt
 11. 11. Aktualitet</li></ul>Deladomvärldsbevakning<br />Struktur<br />Kalender<br />Intern mikroblogg<br />
 12. 12. Loggfiler<br />
 13. 13. Soundcloud<br />
 14. 14. Smartboard<br />
 15. 15. Whiteboard<br />Post it-lappar<br />
 16. 16. Google Docs kalkylark<br />
 17. 17. Agile<br /><ul><li>Behov
 18. 18. Prioritering
 19. 19. Gruppering
 20. 20. Vadsomskullegörasför resp. behov
 21. 21. Övergripandestruktur
 22. 22. Skiss pres. förpersonalen
 23. 23. Beställning till IT-utvecklarna
 24. 24. Scrum
 25. 25. User stories (bild)</li></li></ul><li>User story<br />“När jag somchalmersanställd<br />ärinloggad (definieringav roll) <br />iChalmers Active Directory ska<br />jag automatisktbliinloggad<br />(funktionsomskaskapas) på<br />intranätetså jag slipper logga in <br />fleragånger (varför man vill ha funktionen).”<br />
 26. 26. Skissnyaintranätet<br />
 27. 27.
 28. 28. SCRUM<br />SCRUM är en projektledningsmetodik för agil systemutveckling.<br />SCRUM är en reaktion mot den traditionella vattenfallsmodellen för systemutveckling.<br />Första stegen togs 1986 av två japanska forskare som studerade produktutveckling i tillverkningsindustri. <br />1995 publicerades de dokument som är grunden i SCRUM.<br />Verksamheten sätter prioritering och Scrum-teamet organiserar sig själv med målet att på bästa och snabbaste sätt leverera prioriterade funktioner.<br />Efter varje utvecklingsiteration ska det finnas en färdig produkt.<br />
 29. 29. SCRUM termer<br />Product backlog<br />Team<br />Sprint Planning<br />Daily SCRUM<br />Sprint<br />Burn down chart<br />Sprint Review<br />Sprint Retrospective<br />
 30. 30. Burndown chart<br />
 31. 31. SCRUM<br />
 32. 32. SCRUM - Chalmers bibliotek<br />Generellaprinciper<br />Treveckorssprintar<br />Fyra SCRUM-dagar per vecka<br />09:00-15:00 SCRUM-arbetsdagar<br />En veckaspausmellanvarjesprint<br />Mötestider<br />2h Sprint Planning<br />2h Sprint Review<br />1,5h Sprint Retrospective<br />0,5h Produktägarmöte per vecka<br />
 33. 33. SCRUM – Resultat<br />Mindre bra<br />Vi harintelyckatslevereranågotheltfärdigtinkrement.<br />Bra<br />Vi blirbättrepåattskrivauser storiessomfungerar.<br />Vi blirbättreochbättrepåattuppskattamängdenarbeteförvarjeuser story.<br />Våramissarblirmindreförvarje iteration.<br />Detgårbättreochbättre!<br />
 34. 34. SharePoint 2010<br />
 35. 35. Varför SharePoint 2010<br />Det är byggt från början för att skapa intranät<br />Integrerar bra med övriga Microsoft teknologier<br />Integrerar relativt bra med icke Microsoft-produkter<br />Välkänd teknik<br />Relativt billigt om man klarar sig utan de mer avancerade funktionerna. <br />Går väl i linje med de beslut som Chalmers har tagit om webblösningar<br />
 36. 36. SharePoint fördelar<br />Passar bra in i en Microsoft miljö, använder sig avbefintliginfrastruktur t ex Active Directory föranvändardatabas.<br />Microsoft Office och SharePoint fungerarväldigt bra tillsammans.<br />Dokumentsomlagras i SharePoint kangörasfulltextsökbara.<br />Detfinnsen socialafunktionersomgeranvändarenmöjlighetatt “tagga” uppsidorochdokument.<br />
 37. 37. SharePoint nackdelar<br />Komplex miljö, SharePoint är väldigt stort<br />SharePoint utbildning krävs för utvecklandet<br />Kräver modern 64-bitars hårdvara<br />Kräver Windows Server 2008R2 & SQL Server 2008R2 <br />Kräver en MSDN Premium licens för varje utvecklare<br />
 38. 38. SharePoint Utveckling<br />Utvecklarteametbehöverkunskaperom SharePoint.<br />Vissasakersom “ärsomdomär” i SharePoint vilketkrävererfarenhetförattkunnagå runt potentiella problem.<br />Varjeutvecklarebehöver en egen SharePoint installation. <br />Utvecklingsverktyg: SharePoint Designer 2010 & Visual Studio 2010 Premium<br />Utvecklingsspråk: c# (.net-miljö) och xml<br />
 39. 39. SFIS årskonferens2011-04-14<br />HenrikKarlsson<br />Linnéa Sjögren<br />

×