Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Därför ska ni satsa på sociala medier

2,082 views

Published on

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Därför ska ni satsa på sociala medier

 1. 1. Därförskanisatsapåsocialamedier<br />Region Skåne 8 september 2011 Linnéa Sjögren, Chalmers bibliotek<br />
 2. 2. Hotel Hilton Stockholm<br />“One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)<br />
 3. 3.
 4. 4. Kopplaihopkanaler<br />YouTube-klipppå Facebook-sidan<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. 10 405 gillarSaltåKvarn<br />Stort & småttpåföretaget<br />
 8. 8. Ettsjukhusbibliotek<br />somvill ha en kommunikationskanalut till allmänheten<br />
 9. 9. Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook.<br />
 10. 10.
 11. 11. Chalmers bibliotekpåSpotify & YouTube<br />
 12. 12. Platstjänster<br />Gowalla<br />Google Places<br />
 13. 13. @chalmerslibrary<br />
 14. 14. Visit this link on your smartphone http://wbxapp.com/chalmerslibrary<br />
 15. 15. Facebook<br />Biblioteketpåstora Chalmers<br />Sök<br />Sök CPL – publikationerfrån Chalmers<br />Ny student-info<br />Kontaktinfo<br />Presentationsfilm<br />
 16. 16. Chalmers Library <br />Händelserpåbiblioteket<br />Campuskuriosa<br />Vetenskapsnyheter<br />Undersidor<br />Bloggartiklar<br />
 17. 17. Organisation<br />Ledning<br />Webb-<br />grupp<br />Funktions-ansvarig<br />All personal<br />Fördeladeuppgifter<br />
 18. 18.
 19. 19. Framgångsfaktorer<br />Rödtråd (syftet)<br />Annattonläge<br />Varinterädd<br />Uppdatera<br />Tålamod<br />
 20. 20. Framgångsfaktorer<br />Bjud in<br />Tillåtande mot varandra<br />Tillåtetleka lite<br />Våga ta plats<br />LUST<br />- några till<br />
 21. 21. “Facebook is more addictive than sex and cigarettes”<br />Beware!<br />
 22. 22. StadsbiblioteketGöteborg<br />
 23. 23. StadsbiblioteketpåFejjan<br />MAGasinet-en mytomspunnen plats<br />Göteborg Library Style<br />
 24. 24. Start<br />Vadvillnigeisocialamedier?<br />Vilkenärer passion?<br />Vilkakanal/er? <br />Tidattlägga?<br />Vem? <br />Eldsjälarsom driver påochärförebilder<br />
 25. 25. Ingetattförlora<br />Redskapenäroftast gratis.<br />Ocheventuellamisstagärfaktisktbortglömdaom en vecka<br />
 26. 26. Kompetens?<br />
 27. 27. Se upp!<br />mållöshet<br />förmångakanaler<br />perfektionskrav<br />rädsla<br />
 28. 28. Effekter<br />Image<br />Ökadsynligt<br />Uppmärksamhet<br />“Vi ärmeränhuset”<br />Ökadanvändning<br />Statistik:<br />http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/<br />
 29. 29. <br />kreativitet<br />nyakontakter<br />glädje!<br />nyteknik<br />meningsfullt<br />stolthet<br />grupp-<br />känsla<br />
 30. 30. Svårasaker…<br />Tidtidtid…<br />Strävaåtsammahåll<br />Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen<br />
 31. 31. Skapaaktivitetochengagemang<br />Foton<br />Filmklipp<br />Frågor<br />Bjud in<br />Gissalåten/gissaboken<br />“Vilkenbokser du mestframemotattläsaihöst?”<br />“Vilkalåtartentaläser du till?”<br />
 32. 32. INSPIRATION<br />- tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänkt!<br />
 33. 33. You can find inspiration in everything <br />(and if you can't, look again)<br />Paul Smith <br />
 34. 34. Linnéa Sjögren <br />Funktionsansvarig e-kanaler<br />Chalmers bibliotek<br />slideshare.net/linneas<br />linnea.sjogren@chalmers.se<br />031-772 37 56<br />@linneasj<br />http://biblioteksnytta.wordpress.com<br />Nyttovärderingavbibliotek / An Evaluation of the Benefits and<br />Value of Libraries<br />

×