Därför ska ni satsa på sociala medier

1,998 views

Published on

Varför och hur man ska jobba med sociala medier. Hur man startar. Fallgropar. Effekter.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
676
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Varförskullenågonviljalyssnapåetthotell I socialamedier?(Underlättaförberedelsernainförettbesök, ordna transporter, bokamötesrum, ge information omlokaltrafik, väderprognoser, tillgängligatjänstero.s.v1.Hotellethar en historiaattberätta.Intressantochunderhållandeföralla. Han beskriver Hilton Stockholm somettlitetsamhälle; gästerna, maten, kärleken, mötena, minnena, tempot, hushållet,kretsloppet. Med hotelletsomröstvill man berättaomlivetidetlillasamhället – ommedarbetarna, inredningen, utmaningarna, miljöarbetet, erbjudandena, gästerna, miljöarbetetochomsådantsomhänderistaden, påSlussen.2.Hilton villatt du prataromdemisocialamedierförattdela med dig avdinaupplevelser – med dinavännerodirekt med Hilton. Feedback om din vistelse.Facebook - boka ett rum. Foursquare: synslista med incheckade ”Members of the Staff”. Gowalla: platspresentation. Delarut en belöning till den mesttrognabesökaren.Sammanflätadekanaler.Personliga. Bilderpåhotellreceptionisterna, påuthyrning-cyklarnaochpåkockenskanelbullarvarvas med inläggomnyrumsinredning, förändratkonferensutbudoch med info omdagens lunch. Såvadsaknar Hilton förattbliinternetgeeksensfavorithotell?Datorirummet med förinställdabokmärken: sightseeing, SL-reseplaneraren, restaurangkartam.mSkype headset och Skype Out credits somingåripriset.Ljudsystem med premium SpotifykontoförinstalleratStreamad video ochljudböckerpårummetIntern hotellchattförgäster, typYammer. Vadrekommenderarandraattutforskai Stockholm, ärgymmet bra, villnågondela taxi?Recensionerfrångästerpåhotelletshemsida
 • Svararpåfrågor etc.Twitter – TwitpicRSS:etgermöjligheter.
 • 41 638 fans
 • Företagstartaroftabloggarförattkommunicera med kunderochnåut.Tidningarharoftafleraolika.Blogga tar TID.KommentarfunktionenblivitstriktareefterUtöya.
 • Länkar till bloggen.BerättarvadsomhänderpåSaltåKvarn,stortochsmått.
 • Profilsidaförattkunnasökauppgrupperavanställdaochpatientföreningar.218 vänner.De tyckerintedet tar särskiltlångtid. Kollarfbnångångomdagen o läggeruppevangemang, filmvisning etc.Man måsteaktivtarbeta med fbsådetintebarablir en mötesplatsförbibliotekarier. Börja med attaddavännerochsprida sin fb-info påsjukhuset bland anställdaochpatienterinnan man sprider den vidare.
 • Dethärärsocialamedier. Ex….Olikamaterialtyperi resp. kanal. Film, foton, text, jobb, privat, support, dialog, positionerings, dejting, musikdelning…De passarförolikasyften.
 • Attge sig in I det…RÄDD?VÄRDET?VEM?
 • Vi har:blogg, Twitter, Fb, YT, Spotify, Gowalla, (Foursquare), Flickr.YT: Aktiveringavvärdebevis: 194 visningarpå 5 månader. Påwebbplaten: http://www.lib.chalmers.se/librarypremises/copy/Högt & lågt. Planer framåt. Pratalättsvenska, Mattesupport, videoblogg.Chalmerslåtar: 111 prenumeranter I aug 2011.Tankebakomvalavkanaler?
 • Gowalla: Andracheckar in hos oss. 200incheckningartotalt I augusti. Berättelser, vad de tycker, info omutbud, tillfällig info (föredragetc).Foursquare: Vi checkar in själva. Personalenbörjachecka in påresor.Google Places: bilder, extra infoFÖRETAG: erbjuderrabatt vid incheckning, presentutdelning,
 • Chalmers bibliotekpå Twitter: 325 följare Start aug 2010Driftinfo #eresVetenskapliganyheterBloggartiklarSmåsaker vi görochhändelser
 • Ökaanvändningenavvåratjänster, attfåvetaatt de finns, marknadsföra social kanalernaSök – Summon, Chans, LibrisVårakanalerBloggenNyaböckerKartaKontaktForskarbloggarChalmers AlumnibloggCPLMarknadsförspåbiblioteketsutbildningar, intron, affisch, på Twitter ochFb.STATISTIK användningappen: runt 300 besök/månad.Varieratfrån 1 800 I mars till 117 I juni.Mestkollat: sök, öppettider, twitter, forskarbloggar, vårblogg, nyaböcker.
 • Undersidor med Ny student-info, Kataloger.
 • Webbgrupp: 4 pers. Totaltmedverkar ca15 pers. Merellermindre. Flestbloggar.Allavälkomna delta.
 • http://issuu.com/StadsbiblioteketGoteborg/docs/ifla2010/1På SB: Allavälkomna delta.Redaktion.Bloggutvecklad I samarbete med Daddy/CPB Europe.Utbildningar
 • Vara ORÄDDA, våga PROVA, tillåtande o förlåtande mot varandra, våga ta plats, INTE TA SIG PÅ SÅ STORT ALLVAR, göringetomdetintebirså bra, inte ha panik – detärsåntflödeom du intefår likes sågördetinget, vissaärså KORREKTA I socmedier - man måstetänkapåattändrasitt TONLÄGE Merpersonlig o fridär, urtråkigtannars… såntattbli ÖVERRASKAD av. Sombiblär man redanetablerad folk harförtroendeföross, mångamskormedverkar: blirstorspridningnär MÅNGA SKRIVER.FÖRUTSÄTTNINGAR:Positiv chefIntresserad personalPersonal med kunskapIntressant materialNågonsomhålleridet
 • För MYCKET lust!!Man kanbliberoende.
 • Goteborg.seHur vitänkte…Stängning, om-ochtillbyggnadBloggen – hjärtatFinns duktiginformatör/marknadsförare (grafik)
 • PåFbsen 2007.4 500 fans I sept.Allakommentarer! KulHistorier, berättelser, kunskapsprids, lästips….
 • Vadvillnige? SYFTETHotel Hilton: berättelserfrånhotellet. Stadsbiblioteket: dialog med göteborgarna, komplement till statiskwebbplats, visa att de ärroliga, intressanta…Chalmers: Marknadsföra e-resurser & öka användningen. Sprida kunskap om biblioteket och bibliotekets olika projekt. Locka till det fysiska biblioteket som mötesplats. Sprida kunskap om vetenskaplig kommunikationKANALVALTänkpåattvissakanalerkannianvbarasomkomplement (YT, Flickr, blogg) – förattläggasnånannanstans.Hur jag resoneratkringvalavkanalVilkentypav material har vi?Vilkaär de storakanalerna?Vadkan man göra med kanalerna, beroendepåkontotyp?Enkeltattanvända?Vem? Behövs en ansvarig.Fångauppeldsjälarna. Låt de plöjavägen.Fördelauppgifter. Återkommandesaker.
 • flödet
 • SKL undersökningvisarattlandstingmestanv:1. RSS – anvföregenomvärldsbevakning?2. Wiki3. AnpassadestartsidoriGoogle4. BloggarKÖRA KURS?RecyclakurserHa roligtNyttaförverksamhetenGruppträffarAnpassaefterönskemål
 • FARORSB: när man ärsåmångakanskeinteallagörsom man tänkt sig el postarngtopassande. Hur man bemöterkritik I pressen t ex. Börja med EN KANAL I taget, intestartaalltpå en gång o ha uppdateringar, intevaratomt. Ha tålamod. Fallgrop: attinte ha ett MÅL, vad man skagöra I sinakanaler. Verktygenförändrasinom fem år, detviktigaäratt man vet vad man gördär, vad man vill. RÄDSLA: attintevaratillåtande mot varandra, perfektionskrav, tillåtetmisslyckas.Värdeord: hur man villuppfattas? Rolig, intressant, (Malmö gjort personas)
 • Uppmärksamhet – I media, föreläsningsuppdrag tack varebloggenoch Twitter. Uppmärksamhetpå Chalmers.Samarbeteinformationsavd.Verkarge en lättaremeravslappnadstämning.Effekternamåstemätas! (dåkan vi ävmätamjukasakersom “roligarepåjobbet”)Min bloggartikel – hur vi mäter, policy, mål…dokument.
 • Detblirettbibl.nätverk. Man blirstoltöverandrabiblockså, gemensamstolthet o nyakontakter.Roligt med all feedback man får. De skriveratt de älskarbiblioteket– görattdetkännsmeningsfullt. Jättebrasättattlära sig nyteknik. Man tar ävfoton... Lär sig kringteknik.Fårutloppför sin kreativitet o leklust.SB:GP- den kult.instsomjobbarbäst m twitter I Gbg.Bloggen: intejättemktkommentarer. Ombyggnadenharengageratsmest.Kollegornatyckerdetärroligt (de somhållerpå). Prioriteringsfrågan. Perfektionskrav dock…spec filmklipp. Stolthet. Kollegorgillarflödet I fb, skapargruppkänsla. Bilder med personal äromtyckt. Identitesskapande- tydligarevilka vi ärförallmänheten. Vi ärmeränbarahusetinförstängningen.
 • Tid till personalen. Chefersstödviktigt.Integeupp. Ihärdighet.Mångainblandade – kanspretaåtolikahåll.Kundevarasvårt I börjanattförståvarför de skulleskriva/jobba med det…
 • Engageraanv: Foton: Karin Boye-statyn. Filmklipp o fotonärlättattfå folk attgilla. Måsteintevaraegna.Avsluta med en fråga. ÖppenspellistapåSpotify. Bjuda in!
 • Senasteidén: Chalmers bibl. tagruppfoto – parafraspåettskivomslag.
 • Därför ska ni satsa på sociala medier

  1. 1. Därförskanisatsapåsocialamedier<br />Region Skåne 8 september 2011 Linnéa Sjögren, Chalmers bibliotek<br />
  2. 2. Hotel Hilton Stockholm<br />“One of Metro's journalists trying out Hilton's own homemade honey. Keep your eyes open for the upcoming article regarding our beloved bees.” (Facebook)<br />
  3. 3.
  4. 4. Kopplaihopkanaler<br />YouTube-klipppå Facebook-sidan<br />
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7. 10 405 gillarSaltåKvarn<br />Stort & småttpåföretaget<br />
  8. 8. Ettsjukhusbibliotek<br />somvill ha en kommunikationskanalut till allmänheten<br />
  9. 9. Halva Sverigesbefolkninganvänder Facebook.<br />
  10. 10.
  11. 11. Chalmers bibliotekpåSpotify & YouTube<br />
  12. 12. Platstjänster<br />Gowalla<br />Google Places<br />
  13. 13. @chalmerslibrary<br />
  14. 14. Visit this link on your smartphone http://wbxapp.com/chalmerslibrary<br />
  15. 15. Facebook<br />Biblioteketpåstora Chalmers<br />Sök<br />Sök CPL – publikationerfrån Chalmers<br />Ny student-info<br />Kontaktinfo<br />Presentationsfilm<br />
  16. 16. Chalmers Library <br />Händelserpåbiblioteket<br />Campuskuriosa<br />Vetenskapsnyheter<br />Undersidor<br />Bloggartiklar<br />
  17. 17. Organisation<br />Ledning<br />Webb-<br />grupp<br />Funktions-ansvarig<br />All personal<br />Fördeladeuppgifter<br />
  18. 18.
  19. 19. Framgångsfaktorer<br />Rödtråd (syftet)<br />Annattonläge<br />Varinterädd<br />Uppdatera<br />Tålamod<br />
  20. 20. Framgångsfaktorer<br />Bjud in<br />Tillåtande mot varandra<br />Tillåtetleka lite<br />Våga ta plats<br />LUST<br />- några till<br />
  21. 21. “Facebook is more addictive than sex and cigarettes”<br />Beware!<br />
  22. 22. StadsbiblioteketGöteborg<br />
  23. 23. StadsbiblioteketpåFejjan<br />MAGasinet-en mytomspunnen plats<br />Göteborg Library Style<br />
  24. 24. Start<br />Vadvillnigeisocialamedier?<br />Vilkenärer passion?<br />Vilkakanal/er? <br />Tidattlägga?<br />Vem? <br />Eldsjälarsom driver påochärförebilder<br />
  25. 25. Ingetattförlora<br />Redskapenäroftast gratis.<br />Ocheventuellamisstagärfaktisktbortglömdaom en vecka<br />
  26. 26. Kompetens?<br />
  27. 27. Se upp!<br />mållöshet<br />förmångakanaler<br />perfektionskrav<br />rädsla<br />
  28. 28. Effekter<br />Image<br />Ökadsynligt<br />Uppmärksamhet<br />“Vi ärmeränhuset”<br />Ökadanvändning<br />Statistik:<br />http://blog.lib.chalmers.se/2011/06/21/mitt-forsta-ar-pa-chalmers-bibliotek/<br />
  29. 29. <br />kreativitet<br />nyakontakter<br />glädje!<br />nyteknik<br />meningsfullt<br />stolthet<br />grupp-<br />känsla<br />
  30. 30. Svårasaker…<br />Tidtidtid…<br />Strävaåtsammahåll<br />Iblandbehöver du engagerakollegornaomochomigen<br />
  31. 31. Skapaaktivitetochengagemang<br />Foton<br />Filmklipp<br />Frågor<br />Bjud in<br />Gissalåten/gissaboken<br />“Vilkenbokser du mestframemotattläsaihöst?”<br />“Vilkalåtartentaläser du till?”<br />
  32. 32. INSPIRATION<br />- tillåterattinspirerasavheltandrasakerännitänkt!<br />
  33. 33. You can find inspiration in everything <br />(and if you can't, look again)<br />Paul Smith <br />
  34. 34. Linnéa Sjögren <br />Funktionsansvarig e-kanaler<br />Chalmers bibliotek<br />slideshare.net/linneas<br />linnea.sjogren@chalmers.se<br />031-772 37 56<br />@linneasj<br />http://biblioteksnytta.wordpress.com<br />Nyttovärderingavbibliotek / An Evaluation of the Benefits and<br />Value of Libraries<br />

  ×