örebro mätmetoder

886 views

Published on

Föredrag om mätmetoder på länsbiblioteket i Örebro, dec 2008

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • örebro mätmetoder

  1. 1. Mätmetoder Länsbiblioteket Örebro län 081127 Linnéa Sjögren och Viveca Nyström
  2. 2. <ul><li>http://biblioteksnytta.wordpress.com/ </li></ul>
  3. 3. Vad är nytto- värdering? Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader?
  4. 4. Vad får ”dom” för pengarna? CBA: direkt resultat-påverkande nytta Indirekt nytta Svårvärderad nytta Genererar vår verksamhet en ”avkastning” och ett värde som är acceptabelt i förhållande till dess kostnader? Värde, nytta Måluppfyllelse (Avkastning) Biblioteks-budget Årskostnad
  5. 5. Bilder av nyttovärdering Bruttonytta Årsnytta Årskostnad Nettonytta Samhällsnytta enligt ägardirektiv Vinst Vinst Resultatuppfyllelse Kommunägda företag Privat Peng KFS
  6. 6. Direkt resultatpåverkande nytta <ul><li>CBA (kostnads-/intänktsanalys) för enstaka investering eller marknadspriser för tjänster </li></ul><ul><li>ROI-kalkylator </li></ul><ul><li>Effektmätningar (biblioteket underlättar studentgenomströmning, bidrar till inkomster från fonder, stipendier) </li></ul>
  7. 7. Kostnads-/nyttoanalys Vad är det vi gör? - Processkartläggning Vad kostar det vi gör? - Kostnadskalkyl Hur stor är kundernas nytta av det vi gör? - Nyttoanalys
  8. 8. Direkt resultatpåverkande nytta: cost benefit Uppskattad tidsbesparing: intervjukartläggning! 350:- /arbetstimma Kundens tidsbesparing övrig infosökning och omvärldsbevakning 350 x 8.400 artiklar och böcker x 1 h (uppskattning!) = 2.940.000:- 350:- / arbetstimma Kundens tidsbesparing: böcker + artiklar 2.400 lästa artiklar x (195/5) = 93.600:- 195:- / 5 artiklar i Mediearkivet Artiklar: Mediearkivet + tidskrifter 247 x 6.000 utlån/år = 1.482.000:- 247:- /bok (ej inkl. OH) Böcker 15.795 x 110 användare = 1.737.450:- 15.795:- /abonnemang Juridisk databas ” Förbrukning ” , värde Marknadsvärde Tjänst
  9. 9. Ratingmodell för indirekt nytta/ mjuka faktorer
  10. 10. Att mäta svårvärderad nytta kräver andra metoder… <ul><li>Imagemätning </li></ul><ul><li>Undersöka tjänsternas långsiktiga konsekvenser på individuell eller organisatorisk nivå (C. Bray: Reading a difference) </li></ul><ul><li>WTA, WTP </li></ul><ul><li>Storytelling </li></ul>
  11. 11. Frågor som mäter legitmitet Angeläget? Överflödigt? Mötesplats? Viktigt för integration och mångfald? Nödvändigt? Viktigt för demokratin? Frågor som mäter image Töntigt? Modernt? Gammaldags? Solidariskt? Kreativt? Byråkratiskt?
  12. 13. Vad kännetecknar en icke-användare? <ul><li>Upplever att avståndet till biblioteket är för långt </li></ul><ul><li>Har inte tillräckligt gott om tid för att utnyttja tjänsterna </li></ul><ul><li>Lockas inte av utbudet – ej intresserad </li></ul>
  13. 14. Libraries Inspire Learning (effektmätning) <ul><li>Questions: Did the book…..  </li></ul><ul><ul><li>Knowledge and Understanding </li></ul></ul><ul><li>Provide you with insight? </li></ul><ul><li>Help you learn new facts? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Activity behaviour and progression </li></ul></ul><ul><li>Change your daily life? </li></ul><ul><li>Benefit you personally? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Skills </li></ul></ul><ul><li>Help develop your skills? </li></ul><ul><ul><li>Enjoyment, inspiration, creativity </li></ul></ul><ul><ul><li>Entertain you? </li></ul></ul><ul><li>Motivate or inspire you? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Attitudes and values </li></ul></ul><ul><ul><li>Change your attitudes? </li></ul></ul><ul><li>Change your opinions? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  14. 15. Survey results for Health related books (effektmätning) <ul><ul><li>55.3% of books borrowed resulted in new insight (skönlitteratur: 50,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>82.7% of books borrowed helped learn new facts (49,8%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>54.7% of books borrowed helped develop skills (14,9%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>34.5% of books borrowed challenged attitudes (19,6%) </li></ul></ul><ul><ul><li>29.7% of books borrowed changed opinions (13,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>36.1% of books borrowed entertained the reader (81,4%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>63.1% of books borrowed inspired the reader (28,7%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>27.6% of books borrowed changed the lives of those that borrowed them (4,2%) </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  15. 16. UK local government shared priorities <ul><ul><li>Improving the </li></ul></ul><ul><ul><li>quality of life of </li></ul></ul><ul><ul><li>children, young </li></ul></ul><ul><ul><li>people, families at </li></ul></ul><ul><ul><li>risk and older </li></ul></ul><ul><ul><li>people </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Promoting healthier </li></ul></ul><ul><ul><li>communities by </li></ul></ul><ul><ul><li>targeting key local </li></ul></ul><ul><ul><li>services, such as </li></ul></ul><ul><ul><li>health and housing </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  16. 17. The bigger picture - effekt <ul><li>Räknat på antalet lån i hela landet: </li></ul><ul><li>Om hälften av alla lånade böcker leder till att läsaren </li></ul><ul><li>lär sig nya saker, innebär det att 165,1 miljoner </li></ul><ul><li>tillfällen ges till ökad kunskap genom att låna en bok </li></ul><ul><li>från biblioteket! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>If 49.8% of those books lead to the </li></ul><ul><li>&quot;learning new facts&quot; we get 165,1 million </li></ul><ul><li>occasions that an individual has gained </li></ul><ul><li>this learning outcome from borrowing a </li></ul><ul><li>library book. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Källa: Libraries Inspire Learning </li></ul>
  17. 18. <ul><li>&quot;Gennem arbejdet med fremstillingen er jeg blevet mere og mere overbevist om, at der [---], også er behov for fortællinger. [---] at man i forbindelse med insamling også får interessenter til at udtrykke sig verbalt om værdi, forbedringsmuligheter, irritationsmomenter og åbenbaringer.&quot; Niels Ole Pors </li></ul>“ The story which a user tells is a rich source of information about their library experience and thus helps answer the question - is this service fit for purpose? (Fitness for purpose being a widely accepted definition of quality).” Peter Brophy
  18. 19. Storytelling <ul><li>Narrativ metod </li></ul><ul><li>Berättelseforskning, etnografisk </li></ul><ul><li>Storytelling (skapa företagskultur, mått på kvalitet) </li></ul><ul><li>Trovärdighet </li></ul><ul><li>Värdet av nostalgi </li></ul>
  19. 20. Bibliotekets profil <ul><li>Bibliotekets profil speglas i målen – utifrån det bestämma vad som ska mätas </li></ul><ul><li>Lärcenter, kulturcenter, informationscenter, mötesplats, innovationscenter, företagsservicecenter </li></ul><ul><li>Järvabiblioteken i Järvalyftet (ex där profilen speglas i målen) </li></ul>
  20. 21. Vad går att mäta? <ul><ul><li>Tid & pengar: observation </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenshöjning: intervju </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvalitet: stickprov, inköp kontra utlån </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomisk nytta: Cost benefit </li></ul></ul><ul><ul><li>Nöjd kund: enkäter </li></ul></ul><ul><ul><li>Image: attitydundersökningar (SOM-institutet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Läsupplevelse, friskvård etc: läsarundersökningar </li></ul></ul>
  21. 22. Börja här! <ul><li>Målen! man måste ha mätbara mål klara för sig innan man börjar mäta </li></ul><ul><li>Försök värdera så många av era tjänster som möjligt (marknadspris) </li></ul><ul><li>Exemplifiera, konkretisera och lyft fram indirekt nytta och svårvärderad nytta, t ex genom att fånga upp en story </li></ul><ul><li>Utgå från olika intressenter </li></ul><ul><li>Val av profil utifrån målgrupp. Profilen återspeglas i målen </li></ul>
  22. 23. Bra verktyg att börja med <ul><li>ROI-kalkylator </li></ul><ul><li>Vad tycker folk tycker om biblioteket? </li></ul><ul><li>Fokusgrupper, enkäter, sociala nätverkstjänster som Facebook. Lyssna! </li></ul><ul><li>Icke-användarundersökning </li></ul>

  ×