1 Onderzoek

4,294
-1

Published on

Presentatie over de basisbegrippen van onderzoek en het presentabel maken van tabellen en grafieken.

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,294
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 1 Onderzoek

  1. 1. Onderzoek opzetten en uitvoeren Johan Smits Hogeschooldocent Saxion Hogescholen Enschede Marketing & International Management
  2. 2. Iets over mijzelf
  3. 3. En mijn werkzaamheden <ul><li>Docent Statistiek, Methoden en technieken van onderzoek </li></ul><ul><li>Minor Internetmarketing </li></ul><ul><ul><li>Joomla! (content management systeem) </li></ul></ul><ul><li>SPSS, Office Toepassingen </li></ul><ul><li>Ontwikkelaar database gestuurde websites </li></ul><ul><ul><li>Koala mentormenu </li></ul></ul>
  4. 4. Auteur
  5. 5. Mentormenu
  6. 6. Front end ontwikkelaar <ul><li>Database gestuurde website </li></ul><ul><ul><li>PHP5 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Object georiënteerd programmeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MySQL </li></ul></ul><ul><ul><li>Javascript </li></ul></ul><ul><ul><li>CSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototype </li></ul></ul><ul><ul><li>Zend Framework </li></ul></ul>
  7. 7. Onderzoeker bij Saxion Market Research <ul><li>Evaluaties: </li></ul><ul><ul><li>Onderwijsmodulen </li></ul></ul><ul><ul><li>Docenten </li></ul></ul><ul><li>Studenttevredenheidsonderzoek </li></ul><ul><li>Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Kinderopvang Enschede </li></ul><ul><li>Vestigingsonderzoeken </li></ul><ul><li>Onderzoek Koopavond Borne </li></ul>
  8. 8. Onderzoek <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><ul><li>Marktonderzoek , Roelof Kooiker </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is onderzoek? Nel Verhoeven </li></ul></ul><ul><ul><li>Principes van marktonderzoek , Alvin C. Burns & Ronald F. Bush </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisboek Methoden en Technieken Ben Baarda & Martijn de Goede </li></ul></ul>
  9. 9. Kenmerken onderzoeksvormen Productonderzoek Verpakkings-onderzoek Prijsonderzoek Marktstudie Distributie-onderzoek Vooronderzoek Communicatie Probleem Kleine steekproef (60 à 200) Grote steekproef (>200) Kleinschalig (tientallen) Omvang Experimentele testopzet Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek Vorm Verklarend Beschrijvend Verkennend
  10. 10. Andere indelingen <ul><li>Naar marketinginstrumenten (4 P’s) </li></ul><ul><li>Ad hoc-, monitor- en continuonderzoek </li></ul><ul><ul><li>Incidenteel voor een opkomend marketingprobleem </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhaling op regelmatige tijdstippen </li></ul></ul><ul><ul><li>Permanent verzamelen van informatie via panels van consumenten of detaillisten </li></ul></ul>
  11. 11. The Research Road Probleemstelling  Deelvragen  Onderzoeksvragen
  12. 12. Stadia in het onderzoeksproces <ul><li>Formuleren probleemstelling </li></ul><ul><li>Vaststellen informatiebehoefte </li></ul><ul><li>Vaststellen gegevensbronnen </li></ul><ul><li>Verrichten van desk research (DR) </li></ul><ul><li>Formuleren onderzoeksopzet (FR) </li></ul>
  13. 13. Stadia in het onderzoeksproces (vervolg) <ul><li>Gegevensverzameling </li></ul><ul><li>Gegevensverwerking </li></ul><ul><li>Analyse </li></ul><ul><li>Interpretatie, conclusies, aanbevelingen </li></ul><ul><li>Rapportage, publicatie </li></ul>
  14. 14. Kwaliteitscriteria onderzoek <ul><li>Validiteit </li></ul><ul><li>Betrouwbaarheid </li></ul><ul><li>Representativiteit </li></ul><ul><li>Nauwkeurigheid </li></ul><ul><li>Objectiviteit </li></ul><ul><li>Bruikbaarheid (Verhoeven) </li></ul>
  15. 15. Validiteit van een onderzoek <ul><li>‘ Meten wat men beoogt te meten ’ </li></ul><ul><li>Vrij van systematische fouten </li></ul><ul><li>Geldigheid van meetinstrument (interne validiteit) en van onderzoeksgroep (externe validiteit) (Verhoeven: als de steekproef representatief is dan mag je de resultaten generaliseren naar de populatie = populatievaliditeit) </li></ul>
  16. 16. Validiteit van een onderzoek <ul><li>Kooiker: aantasting door </li></ul><ul><li>‘ interviewer bias’ </li></ul><ul><li>‘ respondent bias’ </li></ul><ul><li>‘ instrument bias’ </li></ul><ul><li>‘ sample bias’ </li></ul>
  17. 17. Betrouwbaarheid van onderzoek <ul><li>Bij herhaling dezelfde resultaten </li></ul><ul><li>Vrij van toevallige fouten </li></ul><ul><li>Aselecte steekproef </li></ul>
  18. 18. Praktijk is weerbarstiger <ul><li>Omschrijven en afbakenen onderzoeksgroep discutabel </li></ul><ul><li>Geen (adressen)lijst beschikbaar, dus aselecte trekking onmogelijk </li></ul><ul><li>Populatie niet goed afgedekt door selecte methode en non-respons </li></ul><ul><li>Steekproef niet representatief </li></ul>
  19. 19. Voorbeeld <ul><li>90% van de studenten vindt de online vragenlijst de beste manier om onderwijsevaluaties te houden. (Bron: Websurvey maart 2009) </li></ul><ul><li>Dit antwoord werd gegeven door 180 van de 200 studenten die meewerkten. </li></ul><ul><li>Er waren 20.000 studenten per mail uitgenodigd. </li></ul>
  20. 20. Nonrespons <ul><li>Registratie van redenen van non-respons. </li></ul><ul><li>Bedreiging voor de externe validiteit. </li></ul><ul><li>Selectieve respons, of </li></ul><ul><li>Zelfselecterende steekproef </li></ul><ul><li>Internet panels bij gemeentes Representatief? </li></ul>
  21. 21. Verwerken en analyseren <ul><li>Heldere tabellen en grafieken </li></ul><ul><li>Duidelijke conclusies die een antwoord geven op de onderzoeks(deel)vragen </li></ul><ul><li>Beeldmateriaal moet aansluiten bij de conclusie die men wil toelichten </li></ul><ul><li>Aandacht voor het ‘presentabel’ maken van standaard SPSS layout </li></ul>
  22. 22. Frequentietabel
  23. 23. Frequentietabel (bewerkt)
  24. 24. Staafdiagram
  25. 25. Staafdiagram (bewerkt)
  26. 26. Analyse en interpretatie <ul><li>Voorbeeld </li></ul><ul><li>Onderzoeksvraag: Is er bij Aquariade verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de bezoek reden? </li></ul>205   135   70   Totaal 36   29   7   Service 36   18   18   Gemak 68   48   20   Assortiment 65   40   25   Prijs Totaal Vrouwen Mannen
  27. 27. Staafdiagram met percentages
  28. 28. Staafdiagram met percentages
  29. 29. SPSS Statistics
  30. 30. Maat voor samenhang <ul><li>Cramér’s V : sterkte van de samenhang tussen twee variabelen in een kruistabel (in de steekproef) </li></ul><ul><li>V = 0 geen samenhang </li></ul><ul><li>V ≈ 0,10 zwakke samenhang </li></ul><ul><li>V ≈ 0,25 redelijk sterke samenhang </li></ul><ul><li>V ≈ 0,50 sterke samenhang </li></ul><ul><li>V ≈ 0,75 zeer sterke samenhang </li></ul><ul><li>V = 1 volledige samenhang </li></ul>
  31. 31. Samenhang in de populatie <ul><li>Chi-kwadraat-kruistabeltoets </li></ul><ul><li>5 stappenplan bij uitvoeren toets </li></ul><ul><ul><li>Formuleren hypothesen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastleggen significantieniveau α en steekproefomvang n </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsingsgrootheid vaststellen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overschrijdingskans laten berekenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusie formuleren </li></ul></ul>
  32. 32. Ten slotte <ul><li>Werken vanuit het onderzoeksproces </li></ul><ul><li>Met eenvoudige middelen is veel te bereiken </li></ul><ul><li>Heldere conclusies formuleren met optimale grafische ondersteuning </li></ul>
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×