Survey onderzoek<br />Jessy Siongers<br />Onderzoeksgroep TOR<br />
Survey-onderzoek<br />Survey-onderzoek, enquête-onderzoek, opinie-onderzoek, peiling, poll, ...<br />Op systematische wijz...
Het survey-huis<br />
De fundering <br />Specificatie van het onderzoek<br />Verantwoording<br />Waarom ga ik onderzoeken?<br />Formulering prob...
Aandachtspunten<br />Geldigheid<br />Meet de vraag wat ze bedoeld is te meten? <br />Betrouwbaarheid<br />Het meetinstrume...
Specificatie<br />Hoe specificatiefouten vermijden?<br />Grondige discussie laten aan voorafgaan<br />Pretest bij een klei...
Hoeksteen 1: Dekking<br />Bij een survey heeft men steeds een doelpopulatie voor ogen<br />Steekproefkader nodig:	<br />Vb...
Dekkingsfouten (1)<br />Mismatch tussen steekproefkader en doelpopulatie<br />Vaak: doelpopulatie niet volledig gedekt<br ...
Dekkingsfouten (2)<br />Groot risico op dekkingsfouten:<br />Websurveys zonder uitnodiging <br />vb. Link vanop populaire ...
Hoeksteen 2: Steekproef<br />Iedereen bevragen? <br />Doorgaans: toevalssteekproef<br />Elke persoon uit de onderzoekspop...
Hoeksteen 2: Steekproef<br />Meest gehanteerde: <br />Zuiver toevallige steekproef<br />Gestratificeerde toevalssteekproef...
Hoeksteen 2: Steekproef<br />Hoe groot moet mijn steekproef zijn?<br />Afhankelijk van:<br />Heterogeniteit of spreiding v...
Hoeksteen 2: Steekproef<br />
Item nonrespons<br />Eenheid nonrespons<br />Vooral problematisch als deze selectief is: onder- en oververtegenwoordiging ...
Hoeksteen 3: Respons<br />Wat er aan doen?<br />Aankondiging van de studie<br />Herhaalde contacten (ook bij weigering)<br...
Hoeksteen 4: Meten<br />3 (4) bronnen van meetfouten<br />De vragenlijst<br />Vragen moeten duidelijk zijn en door iederee...
Opbouw vragenlijst<br />Voorzie de vragenlijst van een algemene inleiding en van de nodige korte introducties bij de versc...
Algemene aanbevelingen<br />Steun op vorig onderzoek<br />Check voor betrouwbaarheid<br />Vergelijkingsmogelijkheden<br />...
Meten van feitelijke gegevens<br />Denk aan relevante achtergrondsvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding (ouders), ...)...
Meten van attitudes<br />Mogelijkheden<br />Open vragen<br />Rangschikkingsvragen<br />Gesloten vragen met antwoordmogelij...
Dus ...<br />Elke methode heeft zijn voor- en nadelen<br />Veel is afhankelijk van de manier waarop aandacht wordt besteed...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jbom jessy siongers

713 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jbom jessy siongers

 1. 1. Survey onderzoek<br />Jessy Siongers<br />Onderzoeksgroep TOR<br />
 2. 2. Survey-onderzoek<br />Survey-onderzoek, enquête-onderzoek, opinie-onderzoek, peiling, poll, ...<br />Op systematische wijze worden vragen gesteld aan een (vaak groot) aantal mensen. <br />Die vragen meten meningen, motieven, gedrag of andere kenmerken van die mensen<br />Vaak gehanteerde methoden<br />Face to face<br />Postenquêtes<br />Online enquêtes<br />Schoolenquêtes <br />Telefonische enquêtes<br />
 3. 3. Het survey-huis<br />
 4. 4. De fundering <br />Specificatie van het onderzoek<br />Verantwoording<br />Waarom ga ik onderzoeken?<br />Formulering probleemstelling & onderzoeksvragen<br />Van concept naar empirische vraag<br />
 5. 5. Aandachtspunten<br />Geldigheid<br />Meet de vraag wat ze bedoeld is te meten? <br />Betrouwbaarheid<br />Het meetinstrument moet bij herhaalde toepassingen op dezelfde, onveranderd gebleven onderzoekseenheden, hetzelfde resultaat opleveren<br />
 6. 6. Specificatie<br />Hoe specificatiefouten vermijden?<br />Grondige discussie laten aan voorafgaan<br />Pretest bij een kleine groep respondenten<br />Baseren op bestaande vragenlijsten<br />Vb. Onderzoeksinstellingen, APS-survey, Jeugdmonitor, ... <br />
 7. 7. Hoeksteen 1: Dekking<br />Bij een survey heeft men steeds een doelpopulatie voor ogen<br />Steekproefkader nodig: <br />Vb. Lijst met jeugdige inwoners in de gemeente<br />Vb. Lijst met deelnemers aan activiteiten georganiseerd door organisatie, gemeente, ...<br />Vb. Lijst met telefoonnummers<br />Vb. Scholenlijst <br />
 8. 8. Dekkingsfouten (1)<br />Mismatch tussen steekproefkader en doelpopulatie<br />Vaak: doelpopulatie niet volledig gedekt<br />Vb. Personen zonder email of telefoon <br />Vb. Bij schoolenquêtes in uitsluitend het het voltijds regulier onderwijs<br />Maar soms ook: “over”dekking<br />Vb. scholen: Administratieve vs. reële opdeling<br />Vb. Meerdere emailadressen/gsm-nummers van 1 persoon<br />Fouten in bestand<br />Vb. Volwassenen in jongerenbestand <br />
 9. 9. Dekkingsfouten (2)<br />Groot risico op dekkingsfouten:<br />Websurveys zonder uitnodiging <br />vb. Link vanop populaire website<br />Commerciële adressenlijsten<br />
 10. 10. Hoeksteen 2: Steekproef<br />Iedereen bevragen? <br />Doorgaans: toevalssteekproef<br />Elke persoon uit de onderzoekspopulatie heeft een berekenbare kans om in de steekproef terecht te komen.<br />
 11. 11. Hoeksteen 2: Steekproef<br />Meest gehanteerde: <br />Zuiver toevallige steekproef<br />Gestratificeerde toevalssteekproef<br />Populatie wordt opgedeeld in een aantal strata en per strata een toevalssteekproef (bv. Opdeling naar leeftijd, geslacht en nationaliteit)<br />Disproportioneel gestratificeerde toevalssteekproef<br />Bv. Oversampling van allochtonen<br />Getrapte steekproeven<br />Bv. Eerst steekproef van gemeenten en daarbinnen van jongeren<br />
 12. 12. Hoeksteen 2: Steekproef<br />Hoe groot moet mijn steekproef zijn?<br />Afhankelijk van:<br />Heterogeniteit of spreiding van de onderzochte kenmerken<br />Betrouwbaarheidsinterval: Gewenste kans op een verkeerde beslissing<br />Met een 95% betrouwbaarheidsinterval is er 5% kans dat de werkelijke waarde buiten het opgestelde interval valt maar besluit dat het er binnen valt<br />De gewenste nauwkeurigheid of omgekeerd foutenmarge: de grootte van de fout die men wenst toe te laten<br />Analysebehoeften <br />Complexere analyses: steekproef moet groter zijn naargelang het aantal variabelen en categoriëen van die variabelen<br />Beschikbare tijd en middelen<br />Steekproefcalculators op internet<br />Op basis van heterogeniteit, betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge<br />Steekproeven zijn niet per definitie beter omdat ze groter zijn<br />Kan zelfs tot grotere fouten leiden<br />Wijze waarop steekproef en survey uitgevoerd wordt is belangrijker<br />
 13. 13. Hoeksteen 2: Steekproef<br />
 14. 14. Item nonrespons<br />Eenheid nonrespons<br />Vooral problematisch als deze selectief is: onder- en oververtegenwoordiging van groepen<br />Bv. Ondervert. van laag opgeleiden, allochtonen<br />Oorzaken <br />Als verschillende mailings worden voorzien, bereikt men bij postenquêtes een vergelijkbare respons met deze van bij face to face<br />Hoeksteen 3: Respons<br />
 15. 15. Hoeksteen 3: Respons<br />Wat er aan doen?<br />Aankondiging van de studie<br />Herhaalde contacten (ook bij weigering)<br />Vergelijk met populatiegegevens<br />Respons en nonrespons op een aantal punten vergelijken (vb. Geslachts- en leeftijdsverdeling)<br />Wegingen gebruiken<br />Respons onder de 50%  <br />
 16. 16. Hoeksteen 4: Meten<br />3 (4) bronnen van meetfouten<br />De vragenlijst<br />Vragen moeten duidelijk zijn en door iedereen op dezelfde manier begrepen<br />De respondent<br />Onbedoeld: verkeerd begrepen, geheugen<br />Bedoeld: bij gevoelige informatie<br />Methode van dataverzameling<br />(interviewer)<br />
 17. 17. Opbouw vragenlijst<br />Voorzie de vragenlijst van een algemene inleiding en van de nodige korte introducties bij de verschillende onderdelen<br />Overweeg de volgorde van de vragen en de plaats van elke vraag<br />Best beginnen en eindigen met niet te moeilijke vragen<br />Ook vooraan: meest belangrijke en relevante vragen, vragen die de interesse wekken, vragen die door iedereen kunnen beantwoord worden, gesloten vragen<br />Las enkele ontspannende vragen in (bv. Muziek, tv, ...)<br />Zorg voor afwisseling<br />Vragen die elkaar kunnen beïnvloeden: <br />concrete doorgaans niet voor algemene vraag plaatsen<br />Specifiek: verschillende aspecten van participatie beoordelen<br /> Algemeen: Is participatie belangrijk?<br />Pas op met doorverwijzingen<br />Lengte van de vragenlijst is afhankelijk van methode<br />Besteed voldoende tijd aan opmaak van een vragenlijst<br />
 18. 18. Algemene aanbevelingen<br />Steun op vorig onderzoek<br />Check voor betrouwbaarheid<br />Vergelijkingsmogelijkheden<br />Wel oppassen met veranderende betekenissen<br />Vragen moeten begrijpelijk en duidelijk zijn<br />Vb. Ontspanningsmogelijkheden ipv recreatieve voorzieningen<br />Vragen moeten eenduidig zijn<br />Vb. Kan je op je vrienden en familie terugvallen als je problemen hebt?  opdelen in twee vragen<br />Geef duiding bij moeilijke of dubbelzinnige begrippen<br />
 19. 19. Meten van feitelijke gegevens<br />Denk aan relevante achtergrondsvariabelen (leeftijd, geslacht, opleiding (ouders), ...)<br />Zoveel mogelijk gesloten vragen<br />Tracht zo volledig mogelijk te zijn in je antwoordcategorieën (vermijd “andere”)<br />Maak de vragen zo specifiek mogelijk<br />Bv. Geef een welomschreven referentieperiode en/of plaatsomschrijving<br />Hoeveel keer heb je het afgelopen jaar informatie over culturele activiteiten opgezocht op het internet (nooit, één enkele keer, slechts enkele keren, minstens maandelijks, minstens wekelijks)<br />Hoe vaak zoek je informatie over culturele activiteiten op op het internet (nooit, zelden, soms, vaak)<br />Maak gebruik van (chronologische) tabellen en lijsten<br />
 20. 20. Meten van attitudes<br />Mogelijkheden<br />Open vragen<br />Rangschikkingsvragen<br />Gesloten vragen met antwoordmogelijkheden<br />Oppassen voor beïnvloeding<br />Sociale wenselijkheid<br />bv. “Onze preventiedienst heeft een nieuw programma ontwikkeld om jongeren te wijzen op de gevaren van alcohol. De volgende vragen gaan over jouw drankgebruik”<br />Toevoeging van positieve of negatieve adjectieven<br />Vermijd onderliggende assumpties: <br />Vb. Vind je dat omwille van de stijgende jeugdcriminaliteit het skatepark enkel toegankelijk zou mogen gemaakt worden voor jongeren van de gemeente?<br />Vermijd dubbele negaties<br />Oppassen met restrictieve termen: Verbieden, controleren, beperken, tegengaan<br />Vb. Bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Leerkrachten mogen niet verboden worden om leerlingen te controleren buiten de schoolpoorten<br />
 21. 21.
 22. 22. Dus ...<br />Elke methode heeft zijn voor- en nadelen<br />Veel is afhankelijk van de manier waarop aandacht wordt besteed aan het vermijden van fouten op het vlak van : specificatie, dekking, steekproef, respons en meting<br />

×