Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Empirical librarianship - workshop KNVI congres 12 november 2015

De bibliotheek als onderzoeker - een actieve sessie waarin u aan het denken wordt gezet over het gebruik van onderzoek, hoe simpel of klein ook, bij het innoveren in bibliotheken.

Resultaten van de workshop zoals gehouden tijdens het KNVI congres op 12 november 2015 door Bianca Kramer en Jeroen Bosman.

Al het workshopmateriaal (handleiding en template kaartjes) is te downloaden via Figshare: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1619731

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Empirical librarianship - workshop KNVI congres 12 november 2015

 1. 1. Empirical librarianship ceci n’est pas un texte De bibliotheek als onderzoeker Presentatie en uitkomsten van een workshop Jeroen Bosman & Bianca Kramer Universiteitsbibliotheek Utrecht dsds KNVI jaarcongres 12 november 2015, Nieuwegein @MsPhelps @jeroenbosman
 2. 2. We zitten niet stil
 3. 3. Typen onderzoek Wat mensen zeggen Wat mensen doen A /B testing Kwalitatief gebruikersinterviews / panels Kwantitatief enquêtes sentiment analysis meten downloads/uitleningen Kwalitatief Kwantitatief web analytics observatie gedrag (eye tracking, read aloud) observatie gedrag
 4. 4. Hoe?gebruikersinterviews, panels web analytics meten downloads / uitleningen etc. observatie gedrag, gemodereerd observatie gedrag, ongemodereerd sentiment analyse A / B testing enquêtes
 5. 5. Wie?uitbesteden aan onderzoeksbureau project binnen eigen organisatie analyse op data van anderen gezamenlijk met aantal bibliotheken onderzoek door stagiair(e) analyse literatuur van anderen zelf individueel uitvoeren
 6. 6. Wat?leeruitkomsten tevredenheid populatie- kenmerken meningen ideeën gebruikcijfers inkomsten / uitgaven gedrag
 7. 7. Waarom? identificeren nieuwe gebruikersgroepen aantonen ROI (return on investment) verhogen efficiëntie (tijd / geld) identificeren gaten kennis / expertise verbeteren imago bezuinigen aanpassen bestaande dienstverlening aanbieden nieuwe dienstverlening
 8. 8. Workshop resultaten • Hieronder volgen slides met de vragen (handgeschreven witte kaartjes) en daar telkens direct na de door de deelnemers na discussie gekozen sets methodes (hoe), organisatie (wie), soorten uitkomsten (wat) en doelen (waarom). • De discussies vonden plaats in vier rondes van ± 15 minuten, met per groep ongeveer 8 personen. Na twee rondes volgde een pauze, waarna men vervolgde met de vraag en reeds gemaakte hoe/wie keuzes van een andere groep. 1/2
 9. 9. Workshop resultaten • Met deze werkwijze wordt de situatie nagebootst waarin direct een oplossing bedacht wordt (hoe/wie), in plaats van eerst na te denken over gewenste doelstellingen. • Aan het eind van het proces kan o.a. gereflecteerd worden op de mate waarin de doelen die met de (door groep 1) gekozen onderzoeksopzet te behalen zijn inderdaad de gewenste doelstellingen zijn. • Zelf deze workshop doen? Op Figshare staan de te printen kaartjes: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1619728 2/2
 10. 10. Beeld van de bibliotheek in de ogen van beslissers en beleidsmakers en geldverstrekkers (lokale overheid, landelijke overheid)
 11. 11. Wat gebruiken onderzoekers nu echt? Er worden veel artikelen gedownload, maar wat wordt er nu echt gebruikt?
 12. 12. Niveau docenten informatievaardigheden
 13. 13. Hoe lees je lange teksten het beste van het scherm? Op welk type scherm gaat het lezen van lange teksten het snelste?
 14. 14. Invloed informatievaardigheden op studieresultaat
 15. 15. Welke informatiebronnen hebben onze gebruikers echt nodig?

×