Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014

411 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sessie6 module onderwijsontwerpen_v17februari2014

 1. 1. Samen aan het werk in sessie 6 Focus op Evaluatie (kwaliteit leeromgeving) Ilya Zitter Versie 17 februari 2014
 2. 2. Opening Programma: beroepsproces en beroepsproduct
 3. 3. Programma 9:30 – 10:00 Kort dag doornemen Eindproduct en beoordeling 10:00 – 12:00 Peer-reviewen: 4 rondes voor de lunch 20 minuten per peer-review: 5 minuten presentatie en 15 minuten interactief peer-reviewen Kies een kader: Kwaliteitscriteria (Van den Akker & Thijs, 2009) Kwadranten van het model voor ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, 2010) 12:00 – 13:00 Samen lunchen 13:00 – 13:30 Kennisintermezzo: Praktijkgericht onderzoek
 4. 4. Programma 13:30 – 15:30 Peer-reviewen: 4 rondes na de lunch 20 minuten per peer-review: 5 minuten presentatie en 15 minuten interactief peer-reviewen Kies een kader (wel alle drie bij iedere peer-review): Kwaliteitscriteria (Van den Akker & Thijs, 2009) Kwadranten van het model voor ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, 2010) 15:30 – 16:00 In duo’s: Maak een plan voor het afronden van (her)ontwerpproces en opleveren van de eindopdracht 16:00 – 16:30 Laatste keer terug en vooruitblikken
 5. 5. Hele module in vogelvlucht Iteratief (her)ontwerpen van een leeromgeving (5 ECTS of veelvoud) voor eigen onderwijspraktijk centraal In sessies 1, 3, 5 en 7 middels Leren op de werkplek/Zelfstudie ondersteund met HUbl In sessies 2, 4 en 6 face-to-face Sessie 2 - kennismaken met ontwerpproces + focus op analyse: simulatie hele ontwerpproces; analyseren van een goed voorbeeld, competentiegericht onderwijs in het hbo, gelaagdheid van een leeromgeving Sessie 4 - focus ontwerp/ontwikkeling: uiteenrafelen van een leeromgeving, concept ‘blended learning’ Sessie 6 - focus evaluatie (kwaliteit leeromgeving): praktijkgericht onderzoek inbouwen en formatief evalueren in vorm van peer-reviewen met 2 kaders
 6. 6. Eindopdracht Ontwerp leeromgeving, inclusief de keuzes voor het te ontwikkelen papieren/digitale materiaal: ontwerp van leeromgeving met een omvang van 5 ECTS (of een veelvoud hiervan), in vorm van een ‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding  ca. 50% Flankerende rapportage bij het ontwerp  ca. 50%: Analyse: rapportage uitgevoerde analyse Onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling Evaluatie: rapportage uitgevoerde formatieve evaluaties Ontwerpproces: logboek van uitgevoerde ontwerpactiviteiten
 7. 7. Ontwerp/ontwikkelde leeromgeving moet voldoen aan kwaliteitscriteria Generieke kwaliteitscriteria Wettelijke criteria HU-specifiek Opleidingsspecifiek
 8. 8. Analyse compleet? Probleemanalyse/Contextanalyse/Behoefteanalyse/ Analyse kennisbasis. Bijvoorbeeld volgende bronnen: Onderwijsbeleid: landelijk, HU, opleiding Beroepsprofiel: landelijk, opleiding Body of Knowledge (BoK’s): landelijk, opleiding Beroepenveld: beroepenveldcommissie; interviews Doelgroep/Student: beschrijven, studentevaluaties, interviews Curriculumontwerpen, Casco, formats, collega’s Ervaringskennis: ‘Best practices’, collega’s Accreditatieproces: interne audit-rapport; externe NVAO-rapport Toekomst: toekomstvisie, scenario’s, trendrapporten
 9. 9. Onderbouwing ontwerp/ontwikkeling compleet? Ontwerpeisen vanuit analyse Vergelijking tussen oude en nieuwe ontwerp Hoofdmoot wordt gevormd door: onderwijskundige c.q. theoretische onderbouwing met literatuur literatuurlijst of eigen literatuur (met vergelijkbaar niveau), in elk geval aandacht voor: Competentiegericht onderwijs (in brede zin) Strategisch: leerprocessen, onderwijsvisie, onderwijsmodel, onderwijsconcept Tactisch: didactisch model/didactisch concept Operationeel: toelichten gemaakte keuzes voor de leer/werkvormen
 10. 10. Evaluatie compleet? Beschrijving van uitgevoerde vormen van formatieve evaluatie Toelichting gehanteerde kwaliteitscriteria Gestructureerde en overzichtelijke resultaten Kritische blik op ontwerp: identificeren van de sterke en de zwakke kanten/compromissen Ideeën en plannen voor doorontwikkeling van de leeromgeving
 11. 11. Ontwerpproces: logboek compleet? Overzicht van uitgevoerde ontwerpactiviteiten Breng hier structuur in aan, bijvoorbeeld m.b.v. STAR, beschrijf helder en scherp: Situatie: o.a. aanleiding, wat gebeurde er, wie waren erbij) Taak waar je mee bezig was: m.n. Wat wilde je bereiken? Wat vond je dat er moest gebeuren? Acties die je hebt ondernomen: o.a. hoe pakte je het aan Resultaat ervan: m.n. wat kwam eruit, hoe liep het af. Reflecteer hierop: m.n. Was je tevreden met de resultaten? Wat is de essentie van wat je geleerd hebt? Wat zou je de volgende keer eventueel anders doen? Het gaat hierbij om inhoudelijke en feitelijke informatie (niet om een diepgravend reflecteren op je gevoelens)
 12. 12. Rode draad ontwerpproces in flankerende rapportage Scherpe analyse van de context, inclusief de uitgangssituatie en de beoogde/gewenste situatie Uit de analyse komen de ontwerpeisen of ontwerpspecificaties op een logische manier voort waarmee het ontwerp is gemaakt De onderbouwing van ontwerp/ontwikkeling is antwoord op de vraag: waarom is leeromgeving op deze manier ontworpen/ontwikkeld? Evaluatie biedt een kritische blik op het gemaakte ontwerp en ideeën/plannen voor de doorontwikkeling Logboek biedt zicht op welke ontwerpactiviteiten er zijn ondernomen om te komen tot bovenstaande
 13. 13. Kaders evaluatie Bepalen van kwaliteit van een leeromgeving kan vanuit verschillende perspectieven
 14. 14. Generieke kwaliteitscriteria Relevantie Het leerplan voorziet in behoeften en berust op valide inzichten Consistentie Het leerplan zit logisch en samenhangend in elkaar Bruikbaarheid Verwachte: De inschatting is dat het leerplan praktisch uitvoerbaar is in de situatie waarvoor het is bedoeld Werkelijke: Het leerplan blijkt praktisch uitvoerbaar in de situatie waarvoor het is bedoeld Effectiviteit Verwachte: De inschatting is dat werken met het leerplan leidt tot de gewenste resultaten Werkelijke: Werken met het leerplan blijkt te leiden tot de gewenste resultaten (Thijs & Van den Akker, 2009)
 15. 15. Model ontwerpen beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter, Kinkhorst, Simons & Ten Cate, 2009; Zitter, 2010; Zitter, De Bruijn, Simons & Ten Cate, 2010; Zitter e.a., 2011; Zitter e.a., 2012;. Zitter & Hoeve, 2012; Zitter & Hoeve, 2013).
 16. 16. Samen lunchen 12:00 – 13:00
 17. 17. Praktijkgericht onderzoek Kennisintermezzo: Hoe kan ik praktijkgericht onderzoek inbouwen in een leeromgeving?
 18. 18. Kennisstroom en Praktijkstroom Andriessen, D. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (red) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 19. 19. Kennisstroom en praktijkstroom Andriessen, A. (2011). Kennisstroom en Praktijkstroom. In J.E. van Aken en D. Andriessen (eds) Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: wetenschap met effect. Boom Lemma uitgevers: Den Haag
 20. 20. Praktijkonderzoek door studenten Opdrachten of projecten van studenten beschouwen als cases Studenten als onderdeel van opdracht/project gedurende de uitvoering systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen Studenten als onderdeel van opdracht/project achteraf systematisch data laten verzamelen  manier waarop inclusief ondersteuning goed ontwerpen Tijd inbouwen voor analyse Creatieve vorm zoeken voor delen van resultaten: mini-conferentie, website, presentatie aan werkveld, publicatie voor opdrachtgever Samenwerking zoeken met Lectoraat
 21. 21. Praktijkonderzoek als docent Onderwijskundige onderzoeksvraag formuleren rond probleem dat speelt in onderwijspraktijk Leeromgeving of een deel hiervan beschouwen als casus Systematisch formatief evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen Achteraf systematisch evalueren met peers, experts of studenten  vorm van data verzamelen Data analyseren en delen in vorm van presentatie, workshop, conferentiebijdrage of praktijkpublicatie Samenwerking zoeken met collega/expert/lector Vorm van professionaliseren door docent (LLL)
 22. 22. Practice as you preach: in deze module ook onderzoek Beschrijvend onderzoek naar leeromgevingen in het hbo vanuit een ontwerpperspectief Leeromgeving wordt beschouwd als case Data die wordt verzameld: Ontwerp leeromgeving (‘Blokboek’ of ‘Studentenhandleiding’ of ‘Modulewijzer’, ofwel: het onderwijsmateriaal zoals dat voor studenten wordt gemaakt bij de betreffende opleiding) Flankerende rapportage Eventueel een aanvullend interview Data analyse met model voor ontwerpen van beroepsgerichte leeromgevingen
 23. 23. Participeren aan pilotonderzoek? Indien je eindproduct met voldoende/goed is beoordeeld, dan is het idee om die te analyseren voor (pilot) onderzoek over leeromgevingen vanuit een ontwerpperspectief. De focus is op het ontwerp van de leeromgeving en wordt daarom anoniem gerapporteerd. Indien je bezwaar hebt dat jouw eindproduct voor dit praktijkgerichte onderzoek wordt ingezet (indien nodig na overleg met je direct leidinggevende), dan ontvang ik graag hierover een e-mail en haal ik jouw eindproduct uit de dataverzameling. De eindproducten van de mensen waarvan ik geen bezwaar krijg per e-mail neem ik mee in het onderzoek en bedank ik nu alvast voor hun medewerking hieraan! Vragen over het (pilot) onderzoek zijn uiteraard welkom.
 24. 24. Meer weten? Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek http://www.onderzoek.hu.nl/Lectoraten/Daan%20A Hoofdstuk Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek http://www.dsrg.nl/docs/Hoofdstuk%2005%20Hand
 25. 25. Aan het werk In duo’s of klein groepje plan opstellen voor afronden van (her)ontwerp en opleveren eindopdracht
 26. 26. Practice as you preach deze module langs lat Manifest HU 2021
 27. 27. Principes Manifest HU 2021 hebben we in BDB en deze module Onderwijs Ontwerpen nagestreefd: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ...is het contact tussen docent en student intensief en op maat ...is het onderwijs een combi van face-to-face leren, online leren en leren op de werkplek ...is de HU een verzameling van communities ...maakt onderzoek deel van de dagelijkse (onderwijs)praktijk ...hebben communities een eigen, herkenbare thuisbasis ...telt de HU veertigduizend verschillende leerwegen ...gebeurt toetsing goed geborgd en leerwegonafhankelijk ...is elke student een professional en elke professional een potentiële student ...stuurt elke docententeam zelf op kwaliteit.
 28. 28. Terug & vooruit De dag afsluiten – samen terugblikken naar de sessies die zijn afgelopen en vooruit kijken naar toekomst
 29. 29. Terugblikken en vooruit kijken Blik terug: Hoe verliep het met leren op de werkplek/zelfstudie met HUbl? Hoe verliep deze laatste face-to-face sessie? Kijk vooruit: Hoe ga je afronden eindopdracht aanpakken? Welke datum ga je inleveren? Welke verwachtingen heb je over de rol van onderwijs ontwerpen in je dagelijkse onderwijspraktijk na afronden van module ?
 30. 30. Succes met afronden!

×