Presentacio u17

0 views
436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacio u17

 1. 1. 17. INFLUÈNCIA SOCIAL. ELS GRUPS
 2. 2. 2 17. Influència social. Els grups 1. La influència social La influència social consisteix en un canvi en les creences, actituds o conductes d'una persona per la presència o acció d'altres persones. • Influència interpersonal. Hi ha una comunicació cara a cara, la influència és recíproca i es produeix en grups petits. • La persuasió. Es produeix quan un comunicador intenta influir sobre una determinada audiència. • La influència dels mitjans audiovisuals. Es caracteritza per la falta de contacte directe entre l'emissor i el receptor. • Normalització. En situacions socials ambigües, la influència recíproca dels membres d'un grup fa que aquests elaborin una norma. • Conformitat. El conformisme es caracteritza per l'existència d'una norma dominant i la seva acceptació incondicional per part dels individus. • Innovació. És el procés de creació de noves normes per reemplaçar les existents.
 3. 3. 3 17. Influència social. Els grups 1.1 La conformitat (influència de la majoria) La conformitat consisteix en un canvi d'opinió, conducta o actitud per la pressió real o imaginària d'un grup. És actuar de forma diferent a com un es comportaria quan està sol. Factors que influeixen en la conformitat: • La mida del grup. No és igual oposar-se a un grup petit d'amics que a un grup gran. • Resposta en públic o en privat. Si el subjecte diu la resposta en privat i no en un grup, la conformitat disminueix. • El grau d'atracció que té el grup per a l'individu. Els subjectes se sotmeten a l'opinió del grup per obtenir una recompensa (acceptació) o evitar el ridícul i el rebuig.
 4. 4. 4 17. Influència social. Els grups A partir de la derrota del nazisme d'Adolf Hitler, els psicòlegs socials es van preguntar: com va ser possible que a Alemanya, entre 1933 i 1945, foren obeïdes les ordres que suposaven l'assassinat de milions de persones? Com un dictador pot transformar a persones racionals en masses cegament obedients? Com els líders dominen els seus seguidors i com els grups canvien el comportament dels individus? 1.2 Obediència a l’autoritat Quan les normes són racionals i flexibles, la vida és segura i ordenada; el problema sorgeix amb l'obediència cega, perquè l'individu modifica el seu comportament i obeeix ordres irracionals.
 5. 5. 5 17. Influència social. Els grups 1.3 La influència de les minories Qualsevol societat es caracteritza per unes relacions socials antagòniques entre forces socials: unes volen conservar el seu poder i estatus social i altres aspiren a millorar les seves condicions de vida. L'anàlisi de la història i de la vida diària ens mostra exemples dels canvis en les relacions de poder. Si els individus o les minories fossin incapaços d'introduir modificacions, la història seria sempre estàtica.
 6. 6. 6 17. Influència social. Els grups 2. Els grups Els grups tenen una gran influència en la nostra identitat personal i social. Qualsevol interacció social implica la nostra pertinença a un grup determinat: la família, els amics, el grup de classe, associacions culturals o esportives, etc. Cada persona realitza els seus aprenentatges bàsics i la seva socialització en grups, on es mostra la riquesa i dinamisme de la conducta humana. 2.1 Característiques del grup • Objectius comuns. Un grup està format per dues o més persones, que tenen objectius comuns i satisfan les seves necessitats. Els objectius d'un grup es defineixen per un estat de mancança i per aconseguir una nova situació a partir d'aquesta carència. • Estructura del grup. És l'organització que adquireix el grup en constituir i desenvolupar les seves activitats.
 7. 7. 7 17. Influència social. Els grups 2.1 Característiques del grup • Normes. Són el conjunt de regles i procediments que regulen el comportament i les actituds dels membres del grup. • Valors i creences. Els membres del grup comparteixen idees i creences, valors i actituds, una ideologia que regula les relacions i ajuda a mantenir la cohesió grupal. • L'atmosfera grupal. Es refereix a l'estat d'ànim i els sentiments d'un grup, que varien segons les seves interaccions. • Comunicació grupal. La «representació social» del grup es constitueix per les formes de comunicació, comprensió i domini del medi social. • Tipus de grups. Podem classificar els tipus de grups segons diversos criteris: la mida (grups grans i grups petits), el caràcter temporal (grups temporals i grups permanents), l'origen de la pertinença (grups primaris i grups secundaris) i el nivell de formalitat (grups formals i grups informals).
 8. 8. 8 17. Influència social. Els grups 2.2 Pensament grupal El psicòleg social Irving Janis ha identificat vuit símptomes del pensament grupal: 1. Il·lusió d'invulnerabilitat. Molts grups desenvolupen un optimisme excessiu que els cega per veure els perills quan han de prendre decisions importants. 2. Creença no qüestionada en la moralitat del grup. Els membres del grup suposen que el mateix grup és moral i no es preocupen dels assumptes ètics o de les conseqüències negatives de les seves decisions. 3. Estereotips comuns. Els membres del grup consideren els seus enemics dolents per negociar, massa febles o mancats d'intel·ligència per a defensar-se.
 9. 9. 9 17. Influència social. Els grups 2.2 Pensament grupal 4. Racionalització col·lectiva. Els grups rebutgen els desafiaments justificant col·lectivament les seves decisions i empren la mentida, si cal, en la defensa dels seus interessos. 5. Pressió envers la conformitat. Els dirigents d'un grup refuten aquells que susciten dubtes sobre els plans del grup, utilitzant el sarcasme personal contra els dissidents. 6. Autocensura. Els membres d'un grup són reticents a expressar desacords, fet que provoca una fallada en la recerca de possibles alternatives davant d'un conflicte. 7. Il·lusió d'unanimitat. Serveix per no trencar el consens. Cada membre del grup suposa que els altres sostenen les mateixes opinions sobre un determinat tema. 8. Guardians de la ment. Els dirigents d'un grup protegeixen la informació que faria dubtar de l'eficàcia o la moralitat de les seves decisions.
 10. 10. 10 17. Influència social. Els grups 2.3 Lideratge Les característiques del lideratge eficaç són: • Tenir seguretat en un mateix i un sistema de valors propi, demostrant al grup acceptació i confiança. • Saber triar els objectius amb el grup i dirigir els seus principals col·laboradors, delegant atribucions i funcions. • Capacitat de resoldre problemes, prendre decisions i motivar els membres del grup cap al treball creatiu. • Competència en la solució de conflictes grupals, comprenent les seves causes i enfrontant-se a elles. • Talent per aconseguir el desenvolupament del grup, aprenent de l'experiència i fomentant la crítica i l’avaluació del treball realitzat.
 11. 11. 11 17. Influència social. Els grups 2.3 Lideratge La vida d'un grup està condicionada per tres tipus de lideratge: • Lideratge autoritari. L'organització del grup és rígida i jeràrquica i el líder ordena les tasques que cal realitzar, sense tenir en compte les idees dels altres ni explicitar en quins criteris basa les seves decisions o actuacions. • Lideratge democràtic. Un líder democràtic és elegit, no imposat, té en compte les idees del grup, raona els seus judicis i decisions, davant els problemes suggereix diversos camins d'actuació • Lideratge de laissez-faire (deixar fer). El líder dóna completa llibertat, però és passiu i no dóna seguretat al grup. El clima grupal és negatiu i la satisfacció dels seus membres i la seva cohesió és mínima.
 12. 12. 12 17. Influència social. Els grups 2.4 Tècniques grupals La riquesa de les tècniques de grup rau en obtenir els següents objectius: desenvolupar les destreses i capacitats dels membres del grup, millorar la seva creativitat i pensament divergent, trencar les barreres de comunicació del grup i afavorir el seu dinamisme. • Brainstorming o pluja d'idees. Alex Osborn va desenvolupar aquesta tècnica a la seva obra La imaginació aplicada (1953) per suprimir les coaccions cognitives, afectives i socials que frenen el desenvolupament de la creativitat. • Sinèctica. W. Gordon va ensenyar aquesta tècnica a la seva obra Sinèctica: el desenvolupament de la capacitat creadora (1965), amb el propòsit de millorar la creativitat del grup en la resolució de problemes. La idea central és que la metàfora és el fonament de la creativitat i el procediment utilitzat es basa en la dinàmica del grup i el canvi d'actitud dels seus participants.
 13. 13. 13 17. Influència social. Els grups 2.5 Conflictes en el grup Els conflictes són inherents a la naturalesa humana, formen part de la nostra vida; sense ells, seria impossible la maduració humana. Davant els conflictes són possibles tres postures: fugir (postura irresponsable, perquè el conflicte continua), augmentar el conflicte o afrontar-lo. Donar respostes viscerals o irracionals, sense reflexionar, és el pitjor que es pot fer en una situació conflictiva. 3. Les relacions socials Es desenvolupen entre individus d'un mateix context sociològic, entre individus amb alguna relació personal (amics, família, parelles, companys d'estudi o treball) o una relació professional (per exemple, entre el dentista i un pacient).
 14. 14. 14 17. Influència social. Els grups 3.1 L’agressió Segons l'objectiu de l'agressió, aquesta pot ser dirigida cap a un mateix (nens autistes) o cap a altres persones (violació); segons el mètode utilitzat, es poden utilitzar des de paraules o gestos fins atacs físics o amb armes i, segons la finalitat, pot tenir un fi en si mateixa (agressió hostil) o servir per assolir un objectiu (agressió instrumental). 3.2 Teories sobre l'agressió Quines són les causes de la conducta agressiva? La investigació psicosocial sobre l'agressió se centra en dues idees bàsiques: a) hi ha una tendència agressiva innata (Freud i Konrad Lorenz), i b) la conducta agressiva és apresa (A. Bandura).
 15. 15. 15 17. Influència social. Els grups 3.2 Teories sobre l'agressió
 16. 16. 16 17. Influència social. Els grups 3.3 La conducta altruista La conducta altruista o pro-social consisteix en ajudar als altres sense rebre res a canvi, és a dir, sense tenir en compte els interessos personals. Els psicòlegs socials estudien la conducta altruista, des dels actes caritatius fins a la donació d'òrgans.
 17. 17. 4. La diversitat social La diversitat humana es manifesta en trets com l'alçada, el pes, la intel·ligència o la creativitat, però les dimensions de la diversitat que tenim més en compte són l'ètnia i el sexe. Aprendre a treballar i a viure amb persones amb una cultura i gènere diferents als nostres serà una de les tasques més significatives del segle XXI. 4.1 Diversitat cultural Una cultura és un conjunt d'idees, valors i creences, tradicions i costums compartit per moltes persones i transmés d'una generació a la següent. És l'expressió d'un model compartit de la realitat. En els nostres dies vivim una època de profunds canvis socioculturals: 17 17. Influència social. Els grups
 18. 18. 18 17. Influència social. Els grups 4.1 Diversitat cultural • Canvi a l'era postindustrial, anomenada «societat de la informació». Les distàncies entre cultures es redueixen i s'accelera el moviment d'idees, persones, imatges i productes. • Desenvolupament de societats pluriculturals. Suposa reconèixer les diferències i donar suport a la convivència entre comunitats, desterrant el racisme i la xenofòbia. • Relativisme cultural. Hem de rebutjar la sacralització de la pròpia cultura, els plantejaments etnocèntrics i respectar les diferències culturals. Però la tolerància i el respecte tenen els seus límits, perquè la defensa dels drets humans ha de prevaler sobre les pautes culturals. • Afrontar el desafiament dels fonamentalismes. Substituir les velles creences per diferents supersticions o el fanatisme integrista és un pas enrere, doncs aquests actuen com a diluents de la cohesió social. • Individualisme. La nostra cultura valora més a l'individu que a la comunitat. La cultura europea ressalta l'autoconfiança i el benestar personal sobre la identitat social.
 19. 19. 19 17. Influència social. Els grups 4.2 La diversitat de gèneres Els rols de gènere són les conductes esperades de les dones i els homes, allò que es considera masculí o femení, però que varia a través de les cultures i d'un període històric a un altre (gestos, vestimenta, personalitat socialment induïda, etc.). La varietat existent en els rols de gènere mostra que la cultura és, en realitat, qui els construeix. Per a homes i dones és essencial assumir la nova realitat històrica i vèncer els rígids estereotips que oprimeixen a ambdós sexes. A més a més, els homes han de superar la nostàlgia del masclisme en les seves relacions quotidianes, perquè no hi ha marxa enrere. En l'actualitat, els homes semblen més sensibles i intuïtius i les dones més assertives i autònomes. Tots dos sexes han de valorar les diferències com quelcom enriquidor i humanitzar les relacions interpersonals. El camí no està traçat i, encara que el marge d'innovació sigui estret, estan obligats a inventar noves formes de compartir la vida.

×