4/13/2010     QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2003          Bài 3   QU N LÝ TÀI KHO N   NGƯ I DÙNG VÀ NHÓM...
4/13/2010  Tài kho n ngư i dùng (t.t) Yêu c u tài kho n ngư i dùng • Username: dài 1-20 ký t (trên Windows Server  20...
4/13/2010     nh nghĩa tài kho n ngư i    dùng và tài kho n nhóm (t.t)Nhóm b o m t (Security group)• Local group ...
4/13/2010     Các tài kho n t o s nCác tài kho n ngư i dùng t o s n Administrator Guest ILS_Anonymous_User IUSR_c...
4/13/2010   Các tài kho n t o s n (t.t)Tài kho n nhóm Global t o s n Domain Admins Thành viên c a nhóm này có th toàn q...
4/13/2010    Qu n lý tài kho n ngư i dùng       và nhóm c c b Công c qu n lý tài kho n ngư i dùng c c b  Dùng c...
4/13/2010    Qu n lý tài kho n ngư i dùng       và nhóm c c bUser must change password atnext logon: ăng nh p l n...
4/13/2010    Qu n lý tài kho n ngư i dùng       và nhóm c c b ưa user vào tronggroupT menu ngư i dùng, khich n ta...
4/13/2010    Qu n lý tài kho n ngư i dùng       và nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in ...
4/13/2010Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm     trên Active DirectoryCông c qu n lý tài kho n ngư i dùngtrên Active ...
4/13/2010   Qu n lý tài kho n ngư i dùng   và nhóm trên Active Directory Nh p m t kh ucho User và cácl a ch n:Passwo...
4/13/2010    Qu n lý tài kho n ngư i dùng    và nhóm trên Active Directory Tab General, Tab Address,tab Telephones, ...
4/13/2010   Qu n lý tài kho n ngư i dùng   và nhóm trên Active DirectoryT o m i tàikho n nhóm: S d ng công cActive D...
4/13/2010   Qu n lý tài kho n ngư i dùng   và nhóm trên Active Directory Thêmthành viêncho nhóm:Nh p thMember.Nh p nút...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 03 quan ly tai khoan nguoi dung

1,558 views

Published on

Published in: Technology, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 03 quan ly tai khoan nguoi dung

 1. 1. 4/13/2010 QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2003 Bài 3 QU N LÝ TÀI KHO N NGƯ I DÙNG VÀ NHÓM nh nghĩa tài kho n ngư i dùng và tài kho n nhómTài kho n ngư i dùngTrên m ng Windows có hai lo i tài kho n ngư idùng là: Ngư i dùng c c b : Là tài kho n ngư i dùng ư c t o ra trên máy tính c c b . Tài kho n ngư i dùng mi n: Là tài kho n ư c t o ra trên máy i u khi n mi n. 1
 2. 2. 4/13/2010 Tài kho n ngư i dùng (t.t) Yêu c u tài kho n ngư i dùng • Username: dài 1-20 ký t (trên Windows Server 2003, username có th dài 104 ký t , tuy nhiên khi ăng nh p t các máy cài h i u hành Windows NT 4.0 v trư c thì m c nh ch hi u 20 ký t ) • Username là m t chu i duy nh t • Username không ch a các ký t sau: “ / [ ] : ; | = , +*?<>” • Username có th ch a các ký t c bi t: d u ch m câu, kho ng tr ng, d u g ch ngang, d u g ch dư i. nh nghĩa tài kho n ngư i dùng và tài kho n nhóm (t.t)Tài kho n nhómLà i tư ng i di n cho m t nhóm user Nhóm b o m t (Security group) • Nhóm b o m t ư c dùng c p phát các quy n h th ng (rights) và quy n truy c p (permission). • M i nhóm b o m t có m t SID riêng. • Có 4 lo i nhóm b o m t: local (nhóm c c b ), domain local (nhóm c c b mi n), global (nhóm toàn c c hay nhóm toàn m ng) và universal (nhóm ph quát). Nhóm phân ph i (distribution group). • Nhóm phân ph i là nhóm phi b o m t, không có SID và không xu t hi n trong ACL (Access Control List). 2
 3. 3. 4/13/2010 nh nghĩa tài kho n ngư i dùng và tài kho n nhóm (t.t)Nhóm b o m t (Security group)• Local group là lo i nhóm có trên các máy stand-alone Server, member server, Win2K Pro hay WinXP.• Domain local group là lo i nhóm c c b c bi t vì chúng là local group nhưng n m trên mi m• Global group là lo i nhóm n m trong Active Directory và ư c t o trên các Domain Controller.• Universal group là lo i nhóm có ch c năng gi ng như global group nhưng nó dùng c p quy n cho các i tư ng trên kh p các mi n trong m t r ng và gi a các mi n có thi t l p quan h tin c y v i nhau. Tài kho n nhóm (t.t)Qui t t gia nh p nhóm T t c các nhóm Domain local, Global, Universal u có th t vào trong nhóm Machine Local. T t c các nhóm Domain local, Global, Universal u có th d t vào trong chính lo i nhóm c a mình. Nhóm Global và Universal có th t vào trong nhóm Domain local. Nhóm Global có th t vào trong nhóm Universal. 3
 4. 4. 4/13/2010 Các tài kho n t o s nCác tài kho n ngư i dùng t o s n Administrator Guest ILS_Anonymous_User IUSR_computer-name IWAM_computer-name Krbtgt TSInternetUser Các tài kho n t o s n (t.t)Tài kho n nhóm Domain Local t o s n Administrators Nhóm Domain Admins và Enterprise Admins là thành viên m c nh c a nhóm Administrators. Account Operators Domain Controllers Backup Operators Guests Print Operator Server Operators Users M c nh m i ngư i dùng ư c t o u thu c nhóm này Replicator Incoming Forest Trust Builders Network Configuration Operators Pre-Windows 2000 Compatible Access Remote Desktop User Performace Log Users Performace Monitor Users 4
 5. 5. 4/13/2010 Các tài kho n t o s n (t.t)Tài kho n nhóm Global t o s n Domain Admins Thành viên c a nhóm này có th toàn quy n qu n tr các máy tính trong mi n Domain Users M c nh nhóm này là thành viên c a nhóm c c b Users trên các máy server thành viên và máy tr m Group Policy Creator Owners Enterprise Admins Schema Admins Các tài kho n t o s n (t.t)Các nhóm t o s n c bi t Interactive Network Everyone i di n cho t t c m i ngư i dùng System Creator owner i di n cho nh ng ngư i t o ra Authenticated users i di n cho nh ng ngư i dùng ã ư c h th ng xác th c Anonymous logon Service Dialup 5
 6. 6. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b Công c qu n lý tài kho n ngư i dùng c c b Dùng công c Local Users and Groups Có 2 phương th c truy c p n công c Local Users and Groups • Dùng như m t MMC (Microsoft Management Console) snap-in. • Dùng thông qua công c Computer Management Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c cbCác bư c dùng thôngqua công c ComputerManagementRight click vào My Computerch n ManageTrên màn hình ComputerManagement ch n LocalUsers and Group ch n UsersRight click vào kho ng tr ngtrên màn hình bên ph i vàch n New User 6
 7. 7. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c bUser must change password atnext logon: ăng nh p l n uvào máy c c b ngư i dùng ph i i password.User cannot change password:ngư i dùng không ư c thay ipassword.Password never expires:Password không bao gi b lo ib .Account is disabled: tài kho ns b c m truy c p t m th i Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c bXóa, s a tên, thay i m t kh u ngư i dùng ch c n ch nchu t ph i tương ng v i các m c: Delete, Rename, SetPassword 7
 8. 8. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b ưa user vào tronggroupT menu ngư i dùng, khich n tab Member of ch ngroup ưa vào Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trongVào Start > Run, gõ l nh MMC -> OK-> Xu t hi n màn hình Console1 8
 9. 9. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trongVào File > Add/Remove Snap-in >Add Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm c c b Các bư c chèn Local Local Users and Groups snap-in vào trong Trong màn hình Add Standalone Snap-in -> ch n Local users and Groups -> Add 9
 10. 10. 4/13/2010Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active DirectoryCông c qu n lý tài kho n ngư i dùngtrên Active Directory Công c ActiveDirectory Userand Computer Truy xu t côngc ActiveDirectory Userand Computerthông qua MMC Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active DirectoryQu n lý tài kho nuser trên ActiveDirectory T o tài kho n User: t i c a s Active Directory Users and Computers nh p chu t ph i ch n m c User->New->User Nh p thông tin user sau ó Next 10
 11. 11. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Nh p m t kh ucho User và cácl a ch n:Password ph c t phơn sao cho tho 3trong 4 i u ki nsau:ký t chthư ng abc...,ký tch hoa ABC...,kýt s 123...,ký t c bi cnhư:!@#$%^ ... Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active DirectoryC u hình thu ctính tài kho nngư i dùng c u hình các thu c tính c a tài kho n ngư i dùng trên màn hình Active Directory ta nh p ph i chu t vào tài kho n ch n Properties 11
 12. 12. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Tab General, Tab Address,tab Telephones, taborganization: Các thông tinm r ng c a ngư i dùng Tab Account: Khai báo l iusername, quy nh gilogon… Tab Profile: ư ng d n n profile c a tài kho nngư i dùng Profile là m t thư m cch a thông tin v môitrư ng làm vi c Win2k3cho t ng ngư i dùng Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Tab Member Of: c u hìnhtài kho n ngư i dùng làthành viên c a nhóm nào.M t tài kho n có th làthành viên nhi u nhóm vàhư ng t t c các quy nc a t t c các nhóm ó. Tab Dial-in: cho phép c uhình quy n truy c p t xac a ngư i dùng cho k t n idial-in ho c VNP 12
 13. 13. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active DirectoryT o m i tàikho n nhóm: S d ng công cActive DirctoryUsers andComputers Nh p chu t ph ivào m c Users ch nNew và ch n Group Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Thêmthành viêncho nhóm:Trên màn hìnhActiveDirectoryUsers andComputersnh p ph i vàotên nhóm vàch nProperties. 13
 14. 14. 4/13/2010 Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Thêmthành viêncho nhóm:Nh p thMember.Nh p nút Add Qu n lý tài kho n ngư i dùng và nhóm trên Active Directory Thêmthành viêncho nhóm:Ch n các tàikho n mu n làthành viên c anhóm ->OK 14

×