ð CƯƠNG TH C T P QU N TR H TH NG VÀ M NG
         MÁY TÍNH
    BU I 1 : ACTIVE DIRECTORY (AD)

 1. Các khái ni...
Bư c 2 : Xu t hi n h p tho i chào m ng cài ñ t AD. Click Next.
Bư c 3 : H p tho i thông báo s tương thích c a h ñi u h...
Bư c 4 : Cài ñ t B ñi u khi n mi n cho m t mi n m i. Click Next.
Bư c 5 : Cài ñ t mi n trong r ng mi n m i. Click Next...
Bư c 6 : ð t tên mi n ñ y ñ DNS cho mi n
Bư c 7 : Tên NetBIOS c a mi n
                      4
Bư c 8 : Nơi lưu tr NTDS. Click Next.
                    5
Bư c 9 : Nơi lưu tr Shared System Volume
Bư c 10 : Cài ñ t và c u hình DNS server trên b ñi u khi n mi n và thi t l p ...
Bư c 11 : Ch cho phép tương thích v i các h ñi u hành Windows 2000 và Windows 2003
mà không tương thích v i các h ñi u hàn...
Bư c 13 : T ng h p các thông tin ñã l a ch n
Bư c 14 : B t ñ u quá trình cài ñ t Active Directory
        ...
Bư c 15 : ðang th c hi n cài ñ t DNS server
Bư c 16 : Quá trình cài ñ t Active Directoy hoàn thành
        ...
Bư c 17 : Kh i ñ ng b ñi u khi n mi n. Click Restart Now
3. T o ðơn v t ch c (Organizational Unit - OU), tài kho n ngư...
First Name        Phan
Last Name        Chu Trinh
Full Name        Phan Chu Trinh
User logon name ...
First Name        Hai
Last Name        Ba Trung
Full Name        Hai Ba Trung
User logon name   ...
H p tho i thông báo vi c thay ñ i m c ch c năng c a mi n. Ch n OK.
H p tho i thông báo thay ñ i m c ch c năng c a mi n...
Click ph i chu t tên mi n ctu.deu.vn, ch n NewGroup
Group name : GAllUser
Group scope : Global
Group type : Security
T...
ðưa nhóm GAllUser làm thành viên c a nhóm DLResource :
Double click nhóm DLResource. Ch n tab Members, click nút Add, clic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buoi1

787 views

Published on

Quan tri mang

Published in: Technology, Sports
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes

 • gfr

  <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/cau-hinh-active-directory-trong-mang-client-server/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

 • cv


  <b>[Comment posted from</b> http://itctu.com/itctu/cau-hinh-active-directory-trong-mang-client-server/]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
81
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buoi1

 1. 1. ð CƯƠNG TH C T P QU N TR H TH NG VÀ M NG MÁY TÍNH BU I 1 : ACTIVE DIRECTORY (AD) 1. Các khái ni m : a. Server ñ c l p (Standalone server) : M t máy tính cài ñ t h ñi u hành MS Windows 2003 l n ñ u tiên ñư c g i là server ñ c l p. b. Server thành viên (Member server) : M t máy tính cài ñ t h ñi u hành MS Windows 2003 nhưng không ph i là b ñi u khi n mi n, có th tham gia vào m t mi n. c. B ñi u khi n mi n (Domain controller) : Máy tính th c thi MS Windows 2003 Server cài ñ t Active Directory. 2. Cài ñ t Active Directory (AD) : Sinh viên th c hi n cài ñ t Active Directory theo hư ng d n minh h a như sau : Bư c 1 : Click StartRun. Nh p l nh dcpromo. Click OK. 1
 2. 2. Bư c 2 : Xu t hi n h p tho i chào m ng cài ñ t AD. Click Next. Bư c 3 : H p tho i thông báo s tương thích c a h ñi u hành. Click Next. 2
 3. 3. Bư c 4 : Cài ñ t B ñi u khi n mi n cho m t mi n m i. Click Next. Bư c 5 : Cài ñ t mi n trong r ng mi n m i. Click Next. 3
 4. 4. Bư c 6 : ð t tên mi n ñ y ñ DNS cho mi n Bư c 7 : Tên NetBIOS c a mi n 4
 5. 5. Bư c 8 : Nơi lưu tr NTDS. Click Next. 5
 6. 6. Bư c 9 : Nơi lưu tr Shared System Volume Bư c 10 : Cài ñ t và c u hình DNS server trên b ñi u khi n mi n và thi t l p làm DNS server chính. 6
 7. 7. Bư c 11 : Ch cho phép tương thích v i các h ñi u hành Windows 2000 và Windows 2003 mà không tương thích v i các h ñi u hành trư c ñó (Windows NT) Bư c 12 : Thi t l p password cho tài kho n qu n tr lưu tr d ch v danh b 7
 8. 8. Bư c 13 : T ng h p các thông tin ñã l a ch n Bư c 14 : B t ñ u quá trình cài ñ t Active Directory 8
 9. 9. Bư c 15 : ðang th c hi n cài ñ t DNS server Bư c 16 : Quá trình cài ñ t Active Directoy hoàn thành 9
 10. 10. Bư c 17 : Kh i ñ ng b ñi u khi n mi n. Click Restart Now 3. T o ðơn v t ch c (Organizational Unit - OU), tài kho n ngư i dùng (User Account), nhóm (Group) a. T o ñơn v t ch c ðăng nh p vào b ñi u khi n b ng tài kho n Administrator. Click StartProgramsAdministrative ToolsActive Directory Users and Computers. Click trái chu t ch n tên mi n ctu.edu.vn. Click ph i chu t ch n NewOrganizational Unit. L n lư t t o ra 3 ñơn v t ch c Sales, Marketing, Production. b. T o tài kho n ngư i dùng trong các ñơn v t ch c Trong OU Sales l n lư t t o 2 tài kho n ngư i dùng như sau : Click trái chu t ch n Sales. Click ph i chu t Sales ch n NewUser. Nh p các thông tin c a tài kho n ngư i dùng l n lư t như sau : 10
 11. 11. First Name Phan Last Name Chu Trinh Full Name Phan Chu Trinh User logon name pctrinh Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. First Name Doan Last Name Thi Diem Full Name Doan Thi Diem User logon name dtdiem Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. Trong OU Marketing l n lư t t o 2 tài kho n ngư i dùng v i thông tin c a tài kho n ngư i dùng l n lư t như sau : First Name Tran Last Name Hung Dao Full Name Tran Hung Dao User logon name thdao Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. First Name Ho Last Name Xuan Huong Full Name Ho Xuan Huong User logon name hxhuong Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. Trong OU Prodcution l n lư t t o 2 tài kho n ngư i dùng v i thông tin c a tài kho n ngư i dùng l n lư t như sau : First Name Nguyen Last Name Trai Full Name Nguyen Trai User logon name ntrai Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. 11
 12. 12. First Name Hai Last Name Ba Trung Full Name Hai Ba Trung User logon name hbtrung Password 1234@abcd B d u ch n trong ô check box : “User must change password at next logon. c. T o nhóm ngư i dùng (Group) Chuy n ch ñ ho t ñ ng c a b ñi u khi n mi n sang ch ñ Native Mode. Click ph i tên mi n ctu.edu.vn. Ch n Raise Domain Functional Level… Ch n Windows Server 2003. Click Raise. 12
 13. 13. H p tho i thông báo vi c thay ñ i m c ch c năng c a mi n. Ch n OK. H p tho i thông báo thay ñ i m c ch c năng c a mi n thành công. Ch n OK. Khái ni m : Nhóm (Group) Thay vì c p quy n truy c p cho t ng tài kho n ngư i dùng truy c p tài nguyên, nhà qu n tr s t o ra các lo i nhóm ngư i dùng. Sau ñó ñưa các tài kho n ngư i dùng làm thành viên c a nhóm. Sau ñó c p quy n truy c p cho nhóm. Chi n lư c s d ng nhóm : có các lo i nhóm ph bi n trong mi n MS Windows 2003 Server : Global group, Domain Local Group, Universal Group. Nhà qu n tr thư ng t o ra nhóm Global group, sau ñó ñưa tài kho n ngư i dùng làm thành viên c a Global Group. Sau ñó ñưa Global Group làm thành viên c a nhóm Domain Local Group. Gán quy n truy c p tài nguyên cho Domain Group. T o nhóm Global GAllUser 13
 14. 14. Click ph i chu t tên mi n ctu.deu.vn, ch n NewGroup Group name : GAllUser Group scope : Global Group type : Security T o nhóm Global Click ph i chu t tên mi n ctu.deu.vn, ch n NewGroup Group name : DLResource Group scope : Domain local Group type : Security 14
 15. 15. ðưa nhóm GAllUser làm thành viên c a nhóm DLResource : Double click nhóm DLResource. Ch n tab Members, click nút Add, click nút Advanced…click nút Find Now, click ch n GAllUser, clik OK, click OK. 15

×