• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Presentatie Paul Hilbers - DNB voor Zanders Risicomanagement Seminar 2014
 

Presentatie Paul Hilbers - DNB voor Zanders Risicomanagement Seminar 2014

on

 • 275 views

Zanders Risicomanagement Seminar 2014 - presentatie Paul Hilbers van De Nederlandsche Bank

Zanders Risicomanagement Seminar 2014 - presentatie Paul Hilbers van De Nederlandsche Bank

Statistics

Views

Total Views
275
Views on SlideShare
275
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Presentatie Paul Hilbers - DNB voor Zanders Risicomanagement Seminar 2014 Presentatie Paul Hilbers - DNB voor Zanders Risicomanagement Seminar 2014 Presentation Transcript

  • Zanders Risicomanagement Seminar Simpler, Smaller, Smarter - 27 maart 2014 “Risicomanagement vanuit een toezichthoudersperspectief” Paul Hilbers Divisiedirecteur Toezicht Beleid - De Nederlandsche Bank Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit
  • 2DNB Agenda 1. Ontwikkelingen in het financieel toezicht 2. Case studies: Bazel III, Solvency II en nieuw FTK 3. Europese bankenunie
  • 3DNB 1. Ontwikkelingen in het financieel toezicht 3
  • 4DNB Financiële crisis: aanleiding en oorzaken • Search for yield -> stijging van huizenprijzen • Fundamentele onderschatting van risico’s • Riskante bedrijfsmodellen • Verkeerde beoordelingen kredietbeoordelingsbureaus • Zwaktes in de governance van financiële instellingen • Gebrek aan transparantie • De essentie: vertrouwen
  • 5DNB Internationale hervormingsagenda • Meer en beter kapitaal • Liquiditeit die ook beschikbaar is Sterkere buffers in de financiële sector • Houdbare bedrijfsmodellen en strategieën • Toezicht op governance en beloningsbeleid Meer vooruitblikkend toezicht • Focus op de macro-prudentiële dimensie Versterking macro- prudentieel toezicht • Snel en doelgericht ingrijpen • Voldoende onafhankelijk, maar ook accountable • Internationale samenwerking Nieuwe toezichtaanpak (Visie op Toezicht 2014-2018) • Een breed inzetbaar crisisinstrumentarium Effectief crisisinstrumentarium 5
  • 6DNB 2. Case studies: Bazel III (CRD IV/CRR), Solvency II en nieuw FTK 6
  • 7DNB Bazels comité 7
  • 8DNB Hoofdelementen Bazel III  Hogere eisen kwaliteit van kapitaal  Hogere eisen kwantiteit van kapitaal  Capital conservation buffer  Countercyclical buffer  Systeemrelevantie/systeemrisico buffer (SIB buffers)  Hogere risicogewichten  Leverage ratio  Liquiditeitsratio’s 8
  • 9DNB Bazel III: geleidelijke invoering kapitaaleisen 9
  • 10DNB Kapitaalraamwerk voor going en gone concern wordt veel complexer
  • 11DNB Verzekeraars: op weg naar Solvency II  Belangrijke mijlpaal in 2013: politiek akkoord over Omnibus II-richtlijn  Het akkoord legt de hoofdlijnen van het Solvency II raamwerk vast en brengt invoering daarvan per 1 januari 2016 dichterbij  Solvency II brengt noodzakelijke en fundamentele veranderingen aan in toezicht op verzekeraars 11
  • 12DNB Structurele uitdagingen levensector…  Lage lange rente  Closed books  Reputatie  Toegenomen levensverwachting 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 10-jrs Staatsrente 12
  • 13DNB …en krimpende markt voor individuele polissen 13
  • 14DNB …maken het nodig om toezicht in Nederland eerder te versterken Introductie van theoretisch solvabiliteitscriterium (TSC) per 1 januari 2014 maakt het toezicht:  Meer risico-georiënteerd. Het TSC is een risico-gebaseerde indicator om vast te stellen of een verzekeraar de komende 12 maanden onder de vereiste solvabiliteitsmarge komt of dreigt te komen.  Meer vooruitblikkend. Indien bovengenoemde het geval is, moet een verzekeraar een verzoek om een vvgb indienen bij DNB voor dividenduitkeringen (of andere kapitaalonttrekkingen). 14
  • 15DNB Pensioenen: naar een toekomstbestendig stelsel 15
  • 16DNB Ontwikkeling dekkingsgraad (2007-2013) 16 Minimaal vereist eigen vermogen (105%) Vereist eigen vermogen (~125%)
  • 17DNB Structurele uitdagingen Huidige situatie komt voort uit aantal trendmatige ontwikkelingen: 1. Afnemend risicodraagvlak  Vergrijzing en ontgroening 2. Toenemende kosten en risico’s  Alsmaar stijgende levensverwachting  Daling van de kapitaalmarktrente  Vergroting risicoprofiel beleggingen 17
  • 18DNB Duurzaamheid en pensioenkeuzes • Fondsen staan voor een moeilijke keuze. Er zijn nauwelijks buffers voor nieuwe tegenvallers. • Deelnemers verwachten een substantieel, reëel en zeker pensioen. Dit leidt tot een verwachtingenkloof. • Structurele aanpassingen pensioenstelsel nodig: • Pensioenakkoord (2010) en Hoofdlijnennota ftk (2012) • Nieuwe pensioenwet en herziening ftk • Toekomstdiscussie pensioenstelsel 18
  • 19DNB Overzicht maatregelen sinds 2008 19
  • 20DNB 3. Europese bankenunie 20
  • 21DNB Kanteling van het toezicht 21 Banken Verzekeraars Pensioenfondsen Wft Wft PW (FTKNationaal CRD IV * Solvency II * IORPEuropees Basel III IAIS (ComFrame) IOPSMondiaal Niveaus van regulering * Inclusief regelgeving vanuit EBA en EIOPA
  • 22DNB Europese bankenunie Doelstellingen:  Doorbreken van negatieve spiraal banken en overheid  Ordelijke resolutie banken met grensoverschrijdende activiteiten Drie pijlers: toezicht (SSM), resolutiemechanisme (SRM), depositogarantie 22
  • 23DNB Talk of the town: Comprehensive Assessment Risk Assessment Exercise Asset Quality Review • Broad Risk Assessment using the new SSM Risk Assessment System (RAS) • Includes part on liquidity and funding • Will verify compliance with Risk Management and Internal Controls Procedures • AQR to assess provisioning, collateral, misclassifications with implications for RWA, core tier 1 capital, as well as leverage • Three phases of the AQR: 1. Portfolio selection (done) 2. File reviews (now) 3. Collate results Stress Test • Joint exercise ECB and EBA • Two scenario’s: baseline and adverse • “pass/fail exercise”, complementing AQR • Implications on capital (and other) to be fully addressed once AQR and stress test are completed Q1-Q2 2014 Q4 2013 - Q3 2014 Q3 2014 Comprehensive Assessment Three pillars – single outcome SSM starts 4 November 2014
  • 24DNB Slot  Dank voor uw aandacht.  Vragen? 24