Plan-kuren 2012BBC voor beginners
BBC1. WAT IST?
BBC?➝ “Besluit van de Vlaamse regering betreffende  de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten”➝ 25 juni 2010➝ Eigenli...
BBC     ?Inhoud     +   Financiën=         BBC
BBC?• Heeft invloed op beleidsapecten: ➝ voorbereiden ➝Budgetteren ➝Uitvoeren & Organisatie ➝Opvolgen ➝Evalueren   ...
BBC?2. VOORWIEIST?
BBC?➝ 308 Gemeenten + hun OCMW’s➝ 5 provincies➝ IVA’s➝ +/- AGB’s
BBC?3. VOORWIEIST NIET?
BBC?➝Politiezones➝Gemeentelijke of provinciale VZW’s➝Verzelfstandigde entiteiten van OCMW’s➝Kerkbesturen➝PWA’s➝Filialen va...
BBC?4. VOORWANNEERIST?
Dichtbij ?
BBC?➝ start 1 januari 2014      = 2e jaar legislatuur➝ Plan maken           = 1e jaar legislatuur    ...
BBC?5. Uitzonderingen?
BBC?➝ De Pioniers voor gemeente of/en OCMW (1e gestart in 2010)➝Ministerieel besluit om later te starten.
BBC?6. 0ndersteuning?60 vragen : binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/BBC-LR_4.pdfLezing Jan Leroy: www.vvsg.be/We...
Waarom?
Waarom?1. Huidige regels hebben veel mankementen:•Geen/nauwelijks koppeling beleid-financiën•Verschillend systeem gemeente...
Waarom?2. Managementdenken mogelijk maken•  Beter/efficiënter plannen•  Langetermijndenken•  Éénduidige interpretatie• ...
Waarom?3. Bijkomende winst• Planlastvermindering: schaft niet af maar maakt het mogelijk of vermindert sectorale plan- ...
Hoe?
Hoe?
Hoe?1. Uitgangspunten              Vanuit 1 geïntegreerd systeem              de beleidsvoering ...
Hoe?1. Uitgangspunten
Hoe?1. UitgangspuntenDenkwerk Doelstellingen  behoeften gebruikersEen middel voor beleid / geen doel
Hoe?1. Uitgangspunten•Geen pure kopie van elders bestaand systeem•Centrale vraag: welk registratiesysteem is nodig voor in...
Hoe? 1. UitgangspuntenMaatwerk mogelijk door bestuur zelf:•Keuze aantal en aard prioritaire beleidsdoelstellingen•Aanpassi...
*Beleidsdomein – beleidsvelden – beleidsitems• Elk beleidsdomein: samengesteld uit beleidsvelden (vaststelling minister M...
gekozen  Opgelegd  gekozen
KREDIETBEWAKING    – Exploitatiebudget: uitgaven en ontvangsten per     beleidsdomein           Beleidsdo...
Hoe?1. Uitgangspunten• Onderscheid beleid en beheer:   •Beleidsrapporten:   Door de raad goed te keuren rapporten: mee...
Hoe? 1. Uitgangspunten• Financieel evenwicht met twee dimensies: Structureel evenwicht: einde planningsperiode in staat z...
BBC                 Missie/visie                    +                 ...
en beheerscyclus  MEERJARENPLANNieuwe beleids-            2014 - 2019           BUDGET       ...
MEERJARENPLAN        = ‘strategische nota’        Prioritaire doelstellingen        Eventueel de...
MEERJARENPLAN         = ‘beleidsnota’        Doelstellingennota         Enkel prioritaire doelste...
MEERJARENPLAN            = ‘financiële nota’        Exploitatiebudget per beleidsdomein       ...
EVEN SAMENVATTENVoor exploitatiebudget, investeringbudget en ‘andere’Meerjarenplan – financiële nota – financieel plan  ...
BBC = Beleid plannen
Planningscyclus         Verzamelen          Denken         Formuleren         Uitvoeren
Missie-VisieBeleid-Strategie Meerjaren- Operationeel
A         BBC         PlanP      C   Do        Check         Act    D
Beleidsplanning1  2  3   4   5
BeleidsplanningInventariseren
Tips per fase
Procesmatig-Keuze beleidsdomein heeft invloed op je werking-BBC is een leerproces . De JD heeft ervaring.-Enkel top-down–t...
1 Inventariseren
inventariseren-Lever materiaal voor de omgevingsanalyse-Je weet waar de info zit-Lever info uit participatie aan-Lever nie...
Aan hetwerk:
2 Bewerken
Bewerken-Maak een visie. Formuleer je missie.-Gebruik de filter van je (of DE) visie;-Verdedig de bivalente jeugddienst  ...
Klassieke SWOT
BBC SWOT anders bekeken           Extern     BedreigingZwakte        Intern
Aan hetwerk:
Doelgroepen
Wens    3 Confronteren          Haalbaar
Confronteren-Ken je eigen budget maar ook de andere relevante.-Maak afspraken rond het besteden van middelen.-Facilitaire...
4 BeslissenKIEZEN = VERLIEZEN
Beslissen-Ken je MAT-Waar is de deur van het MAT?-Zoek gezamenlijke insteken om iets sterkers te maken.
5 Programmeren
Programmeren-Maak actieplannen-Evaluatiecriteria sluiten aan bij de functieprofielen en bij de doelstellingen!-Leg meetpu...
Mogelijke effecten•  Beleidsdomeinen, clusteren diensten•  Financiële controle,     mijn budget = jouw budget?•  Oo...
Zie de kansen !!
Effect      KansHet zal snel, De JD heeftsnel moeten planningservaringStapje verderLever materiaal aan     TipVb...
“Een wijze maakt meer kansendan hij er krijgt!”   Francis Bacon             “Kansen zijn vaak       ...
“Moeilijkheden zijn alleen maar kansen met         doornen.“         Henry Miller
ppt_bbc_voor_beginners
ppt_bbc_voor_beginners
ppt_bbc_voor_beginners
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ppt_bbc_voor_beginners

849 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ppt_bbc_voor_beginners

 1. 1. Plan-kuren 2012BBC voor beginners
 2. 2. BBC1. WAT IST?
 3. 3. BBC?➝ “Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten”➝ 25 juni 2010➝ Eigenlijk = Regels voor • Het meerjarenplan (MJP) • Het budget • De boekhouding • De jaarrekening
 4. 4. BBC ?Inhoud + Financiën= BBC
 5. 5. BBC?• Heeft invloed op beleidsapecten: ➝ voorbereiden ➝Budgetteren ➝Uitvoeren & Organisatie ➝Opvolgen ➝Evalueren PDCA
 6. 6. BBC?2. VOORWIEIST?
 7. 7. BBC?➝ 308 Gemeenten + hun OCMW’s➝ 5 provincies➝ IVA’s➝ +/- AGB’s
 8. 8. BBC?3. VOORWIEIST NIET?
 9. 9. BBC?➝Politiezones➝Gemeentelijke of provinciale VZW’s➝Verzelfstandigde entiteiten van OCMW’s➝Kerkbesturen➝PWA’s➝Filialen van AGB’s➝Intergemeentelijke samenwerking
 10. 10. BBC?4. VOORWANNEERIST?
 11. 11. Dichtbij ?
 12. 12. BBC?➝ start 1 januari 2014 = 2e jaar legislatuur➝ Plan maken = 1e jaar legislatuur !!!Procedure via GR/ Vlaams Toezicht!!!!➝ voor 6 jaar = 2014 tot 2019
 13. 13. BBC?5. Uitzonderingen?
 14. 14. BBC?➝ De Pioniers voor gemeente of/en OCMW (1e gestart in 2010)➝Ministerieel besluit om later te starten.
 15. 15. BBC?6. 0ndersteuning?60 vragen : binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/BBC-LR_4.pdfLezing Jan Leroy: www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Documents/VVSG-BBC.pdfVorming (vvsg + vrijetijdspartnersOndersteuning softwareleveranciers
 16. 16. Waarom?
 17. 17. Waarom?1. Huidige regels hebben veel mankementen:•Geen/nauwelijks koppeling beleid-financiën•Verschillend systeem gemeenten-OCMW’s•Gemeenten: •verschillend systeem voor budget en algemene boekhouding •centraal opgelegd; bijna geen lokale invulling mogelijk •verouderde codes•OCMW’s: •statistische opvolging moeilijk: cf. vrijheid qua activiteitencentra •geen onderscheid managementrapporten –rapporten voor de raad (overdaad aan papier) •budgettering niet-kasstromen (bv. afschrijvingen) is zinloos
 18. 18. Waarom?2. Managementdenken mogelijk maken• Beter/efficiënter plannen• Langetermijndenken• Éénduidige interpretatie• Buiten hokjes denken• Meer geïntegreerd beleid• Saldowerking/projectwerking mogelijk• investeringsenveloppen
 19. 19. Waarom?3. Bijkomende winst• Planlastvermindering: schaft niet af maar maakt het mogelijk of vermindert sectorale plan- en rapporteringswijze
 20. 20. Hoe?
 21. 21. Hoe?
 22. 22. Hoe?1. Uitgangspunten Vanuit 1 geïntegreerd systeem de beleidsvoering en de financiële vertaling en gevolgen ervan: •Plannen (meerjarenplan) •Budgetteren (budget – kredietbewaking) •Registreren (boekhouding) •Rapporteren en evalueren (jaarrekening)
 23. 23. Hoe?1. Uitgangspunten
 24. 24. Hoe?1. UitgangspuntenDenkwerk Doelstellingen  behoeften gebruikersEen middel voor beleid / geen doel
 25. 25. Hoe?1. Uitgangspunten•Geen pure kopie van elders bestaand systeem•Centrale vraag: welk registratiesysteem is nodig voor informatienoden van hoofdgebruikers?*Hoofdgebruikers: Raad: kan zelf geen rapporten maken → besluit legt regels op voor beleidsrapporten (meerjarenplan, budget, jaarrekening) Vlaamse overheid als beleidsvoorbereider*Managementinformatie (voor college, management-team, …): Niet centraal opgelegd (want behoeften te verscheiden) Wel mogelijk op basis van registratiesysteem
 26. 26. Hoe? 1. UitgangspuntenMaatwerk mogelijk door bestuur zelf:•Keuze aantal en aard prioritaire beleidsdoelstellingen•Aanpassing aan eigen organogram VA’s(elk IVA = aparte ‘budgettaire entiteit’) Per gedelegeerde budgethouder: beheersbudget en -rekening Eigen keuzes: Beleidsdomeinen: = eigen groepering van opgelegde beleidsvelden belangrijk voor structuur van beleidsrapporten en kredietbeperking Beleidsitems: zelf gekozen verdere opsplitsing opgelegde beleidsvelden•Analytische boekhouding is mogelijk voor bv. kostprijsberekening, …
 27. 27. *Beleidsdomein – beleidsvelden – beleidsitems• Elk beleidsdomein: samengesteld uit beleidsvelden (vaststelling minister MB) – kredietbewaking (niet meer op artikel niveau)• Beleidsveld: verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen → beleidsveld 0750 ‘jeugd’• Elk beleidsveld kan onderverdeeld in beleidsitems (keuze college) (interne rapportering)• Waarom dit systeem? – Flexibiliteit voor besturen (informatiebehoefte / eigen organisatie) – Gestructureerde beleidsinfo en statistische info voor VO De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 28 -
 28. 28. gekozen Opgelegd gekozen
 29. 29. KREDIETBEWAKING – Exploitatiebudget: uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein 1 Beleidsdomein 2 … Beleidsdomein x Totaal Kredietbewaking: belang van indeling in beleidsdomeinen!30 - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 23-10-2012
 30. 30. Hoe?1. Uitgangspunten• Onderscheid beleid en beheer: •Beleidsrapporten: Door de raad goed te keuren rapporten: meerjarenplan (en aanpassingen), budget (en wijzigingen) en jaarrekening Besluit regelt minimuminhoud (bescherming raad) Verplichte toelichting geen voorwerp van besluitvorming •Beheersrapporten: Elke budgethouder maakt beheersbudget en –rekening Besluit legt alleen minimale regels vast STRAKS meer hierover!!
 31. 31. Hoe? 1. Uitgangspunten• Financieel evenwicht met twee dimensies: Structureel evenwicht: einde planningsperiode in staat zijn leninglasten (aflossingen en intresten) te dragen uit verschil exploitatie-ontvangsten –uitgaven Jaarlijks evenwicht op kasbasis
 32. 32. BBC Missie/visie + Analyse Strategische doelen Overig beleid Planning en rapportering Structuur om dit te realiserenJB zal hierbinnen vorm moeten krijgen. Nadenken over eigen werkdocumenten!!!
 33. 33. en beheerscyclus MEERJARENPLANNieuwe beleids- 2014 - 2019 BUDGET jaarlijks
 34. 34. MEERJARENPLAN = ‘strategische nota’ Prioritaire doelstellingen Eventueel de niet-prioritaire doelstellingen Per doelstelling: 1 of meerdere actieplannen  Met ontvangsten en uitgaven  Enkel acties met financiële gevolgen = ‘financiële nota’ Financieel plan per beleidsdomein ALLE ontvangsten en uitgaven, ook recurrent beleid: o Exploitatiebudget o InvesteringsbudgetBUDGET o Andere Staat van het financieel evenwicht
 35. 35. MEERJARENPLAN = ‘beleidsnota’ Doelstellingennota Enkel prioritaire doelstellingen Doelstellingenbudget per beleidsdomein ALLE ontvangsten en uitgaven, ook recurrent beleid:  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Andere Financiële toestandBUDGET Lijst overheidsopdrachten Lijst nominatief toegekende subsidies
 36. 36. MEERJARENPLAN = ‘financiële nota’ Exploitatiebudget per beleidsdomein ALLE ontvangsten en uitgaven, ook recurrent beleid Vgl vroegere ‘gewone dienst’ Per budgettaire entiteit een apart exploitatiebudget (Vb: IVA) Binnen budgettaire entiteit kan met kredieten geschoven worden Investeringsbudget Enveloppen zijn drie jaar geldig Liquiditeitenbudget ALLE ontvangsten en uitgaven, ook recurrent beleid:BUDGET  Exploitatiebudget  Investeringsbudget  Andere
 37. 37. EVEN SAMENVATTENVoor exploitatiebudget, investeringbudget en ‘andere’Meerjarenplan – financiële nota – financieel plan per beleidsdomeinBudget – financiële nota – liquiditeitenbudgetBudget – beleidsnota – doelstellingenbudget per beleidsdomein
 38. 38. BBC = Beleid plannen
 39. 39. Planningscyclus Verzamelen Denken Formuleren Uitvoeren
 40. 40. Missie-VisieBeleid-Strategie Meerjaren- Operationeel
 41. 41. A BBC PlanP C Do Check Act D
 42. 42. Beleidsplanning1 2 3 4 5
 43. 43. BeleidsplanningInventariseren
 44. 44. Tips per fase
 45. 45. Procesmatig-Keuze beleidsdomein heeft invloed op je werking-BBC is een leerproces . De JD heeft ervaring.-Enkel top-down–top zal werken-Leren is fouten maken dus verwacht een 2e poging.-Weet wat je sterktes en zwaktes zijn.  Werk aan je zwaktes.-Laat je inviteren of inviteer jezelf.-Wees op de hoogte.
 46. 46. 1 Inventariseren
 47. 47. inventariseren-Lever materiaal voor de omgevingsanalyse-Je weet waar de info zit-Lever info uit participatie aan-Lever niet enkel cijfers maar ook meningen
 48. 48. Aan hetwerk:
 49. 49. 2 Bewerken
 50. 50. Bewerken-Maak een visie. Formuleer je missie.-Gebruik de filter van je (of DE) visie;-Verdedig de bivalente jeugddienst (Plannen EN Uitvoeren)
 51. 51. Klassieke SWOT
 52. 52. BBC SWOT anders bekeken Extern BedreigingZwakte Intern
 53. 53. Aan hetwerk:
 54. 54. Doelgroepen
 55. 55. Wens 3 Confronteren Haalbaar
 56. 56. Confronteren-Ken je eigen budget maar ook de andere relevante.-Maak afspraken rond het besteden van middelen.-Facilitaire doelstellingen verenigen fin middelen en richten gezamenlijke financiële middelen-Weet wat je als jeugddienst zelf wil/mag/kan doen.
 57. 57. 4 BeslissenKIEZEN = VERLIEZEN
 58. 58. Beslissen-Ken je MAT-Waar is de deur van het MAT?-Zoek gezamenlijke insteken om iets sterkers te maken.
 59. 59. 5 Programmeren
 60. 60. Programmeren-Maak actieplannen-Evaluatiecriteria sluiten aan bij de functieprofielen en bij de doelstellingen!-Leg meetpunten en indicatoren vast . (goede doelstellingen geven goede meetbare momenten)
 61. 61. Mogelijke effecten• Beleidsdomeinen, clusteren diensten• Financiële controle, mijn budget = jouw budget?• Ook doelen zonder financiële impact? bestaan die wel?• Bivalente jeugddienst ? Plannen en uitvoeren?• Invloed van diensten op elkaar vanuit HET plan.• Taakverschuivingen?• Verschuivingen/taakspanning/taak/invloed: MAT?• Top to bottom? Wisselwerking• BBC= plannen=lange termijn= leerproces= wellicht vallen en opstaan.• Afstand tot beleidsmakers/secretaris vergroot meer tijd / duidelijke communicatie/ interpretatie/ vertegenwoordiging/behartiging
 62. 62. Zie de kansen !!
 63. 63. Effect KansHet zal snel, De JD heeftsnel moeten planningservaringStapje verderLever materiaal aan TipVb.voor de Geef niet alleen cijfers maar ookomgevingsanalyse meningen/conclusies
 64. 64. “Een wijze maakt meer kansendan hij er krijgt!” Francis Bacon “Kansen zijn vaak dingen die je de eerste keer niet hebt opgemerkt.” Catherine Deneuve
 65. 65. “Moeilijkheden zijn alleen maar kansen met doornen.“ Henry Miller

×