Presentatie NBA Robert Mul Nationale Accountancydag

1,339 views

Published on

Presentatie NBA Robert Mul Nationale Accountancydag

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,339
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • Eind november 2010 gepresenteerd, met stevige maatregelen, gebundeld binnen vier centrale thema’s. De belangrijkste maatregelen: - Professionele scepsis als grondhouding - RvC als opdrachtgever - Code voor Accountantsorganisaties - Meer zekerheid, meer informatieve rapportages CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • CONCEPT
 • Presentatie NBA Robert Mul Nationale Accountancydag

  1. 1. Kennis delen om te vermenigvuldigen Vertrouwen verdienen met kennis Robert Mul, Twinfield Accountancy dag 28 september 2011
  2. 2. De voorzet <ul><li>“ Individueel is de accountant beperkt in zijn mogelijkheden signalen af te geven. Maar collectief kunnen beroeps-genoten wel degelijk hun stem laten horen. Door het delen van ervaringen kunnen risico’s in het maatschappelijk systeem eerder worden getraceerd en gesignaleerd. Het NIVRA wil die collectieve rol meer gestalte geven .” </li></ul><ul><li>Jan Helderman, voorzitter NIVRA 2008-2009, bij de opening van het NIVRA-gebouw, 16 april 2008 </li></ul>
  3. 3. 2009 en ook 2010: kritiek op het beroep
  4. 4. Programma: ‘Kennis Delen’ <ul><li>NBA wil kennis en ervaring van leden (accountants) gebruiken om vroegtijdig risico’s te signaleren in maatschappelijke sectoren </li></ul><ul><li>Uitgangspunt: onderkennen van signalen die duiden op structurele problemen in een specifieke sector </li></ul><ul><li>Primair: risico’s die te maken hebben met financieel bestuur en beheer </li></ul>
  5. 5. Themadag z Sectordag x Signaleringsraad Sector/thema x Sector/thema y Sector/thema z Expert meetings Stakeholders meetings <ul><li>Kwantitatieve inventarisatie, inclusief: </li></ul><ul><li>Gerichte enquête per sector/thema </li></ul><ul><li>Researchuitkomsten HJV 2009 </li></ul><ul><li>Systematisch monitoren & verzamelen actuele ontwikkelingen & research </li></ul><ul><li>Samenwerking met kantoren: samenvatten & anonimiseren management letters </li></ul><ul><li>Samenwerking met researchinstituten </li></ul>Publieke management letter Sector x Publicatie Thema z Bij- vangst Kennis Delen: de reguliere route Expert meeting De 2 e route Signalerings raad O.b.v. Actualiteit Open brief / bijeenkomst Consultatie bijeenkomst Stap 1 2 3 4
  6. 6. Stap 2 en 3: expert- en stakeholder-meetings
  7. 7. Stap 4: de Signaleringsraad <ul><li>Centrale taak: de bel luiden over belangrijke signalen en richting wijzen voor oplossingen </li></ul><ul><li>Input voor maatschappelijk debat, beoordeling noodzaak van tijdige communicatie </li></ul><ul><li>Voorzitter: Frans van der Wel, hoogleraar Externe Verslaggeving, voormalig partner KPMG en oud-voorzitter NIVRA </li></ul>
  8. 8. Publieke Management Letter <ul><li>Brengt risico’s binnen specifieke sector in beeld </li></ul><ul><li>Inhoud uitkomst van expert- en stakeholder bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Afstemming vooraf met betrokken sector </li></ul><ul><li>Veel internationale interesse </li></ul><ul><li>Reeds verschenen in 2010/2011: </li></ul><ul><ul><li>Verzekeraars, juni 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Langdurige zorg, november 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensioenen, februari 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastgoed, juni 2011 </li></ul></ul>
  9. 9. Media aandacht voor nieuw fenomeen
  10. 10. Presentatie najaars PML inmiddels vast onderdeel jaarlijkse Accountantsdag
  11. 11. Publieke management letter onderdeel Plan van Aanpak NBA <ul><li>Verbetering van kwaliteit </li></ul><ul><li>Waarborging onafhankelijkheid </li></ul><ul><li>Toezicht en transparantie </li></ul><ul><li>Verbreding poortwachtersfunctie </li></ul>
  12. 12. Planning 2011
  13. 13. Februari 2011 de NBA Pensioenbrief: ‘Uw pensioen is onzeker’ <ul><li>Waarom de Pensioensector? </li></ul><ul><li>Kredietcrisis heeft diepe sporen achter gelaten & pensioenfondsen zwaar op de proef gesteld </li></ul><ul><li>Onzekerheid over o.a. </li></ul><ul><ul><li>Nakomen pensioenverplichtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Renteontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Stijgende levensverwachting </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleggingsresultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>(Nieuwe) eisen vanuit de politiek </li></ul></ul>
  14. 14. ‘ Uw pensioen is onzeker’: hoofdboodschap is te zorgen voor inzicht in onzekerheid <ul><li>Hogere dekkingsgraad pensioenfondsen biedt geen zekerheid </li></ul><ul><li>Pensioenuitkeringen zijn per definitie onzeker </li></ul><ul><li>Deelnemers moeten beter worden voorgelicht over onzekerheden rondom hun pensioen en de risico’s die zij lopen </li></ul>
  15. 15. ‘ Uw pensioen is onzeker’: 5 signalen aan pensioenfondsen en hun deelnemers <ul><li>Verander geen regels tijdens het spel: korten kan onvermijdelijk blijken </li></ul><ul><li>Beoordeel positie pensioenfondsen: inzicht in onzekerheden </li></ul><ul><li>Pensioenfonds of beleggingsinstelling: een schuivend risicoprofiel </li></ul><ul><li>Pensioenfondsen en verzekeraars: appels en peren </li></ul><ul><li>Maak het niet te ingewikkeld: test de uitvoerbaarheid </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Aanbeveling: communiceren in vorm van kansverdeling. Denk aan uitleg in de vorm van </li></ul><ul><ul><li>“ uitgaande van de huidige dekkingsgraad is er een x% kans dat in de komende 20 jaren sprake zal zijn van onderdekking en y% kans op een waarde-vaste pensioenuitkering gedurende die periode” </li></ul></ul><ul><li>Kansverdeling maakt </li></ul><ul><ul><li>Dekkingsgraad als puntschatting minder relevant </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleid duidelijker uit te leggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Deelnemers bewuster van onzekerheden </li></ul></ul>Signaal 2: Beoordeel positie pensioenfondsen: inzicht in onzekerheden
  17. 17. <ul><li>Complex systeem heeft gevolgen voor kosten en administratieve beheersbaarheid </li></ul><ul><li>Complexe (overgangs)regelingen leiden tot grote kans op fouten in pensioenberekening- en en -overzichten </li></ul><ul><li>Pleidooi om het niet te ingewikkeld te maken omdat anders ‘out of control’ situatie dreigt </li></ul><ul><li>Bij voorgenomen wijzigingen: Test de uitvoerbaarheid </li></ul>Signaal 5: Maak het niet te ingewikkeld: test de uitvoerbaarheid
  18. 18. Stakeholders betrokken bij open brief <ul><li>Concept besproken in stakeholdermeeting met o.a. Ministerie van SZW, DNB, Pensioenfederatie </li></ul><ul><li>Reactie Pensioenfederatie integraal opgenomen </li></ul>
  19. 19. Media (kranten & online) pakken de boodschap op Volkskrant 2/2/11 AD 3/2/11
  20. 20. Pensioenbrief zet aan tot effectieve dialoog … Bij besturen en in audit committees van pensioenfondsen : hoe zit dat bij ons? Bij toezichthouders : hoe nemen wij dit mee in ons toezicht? In maatschappelijk debat : overheid, politiek, klanten …
  21. 21. Worden onze overwegingen meegenomen? <ul><li>‘ Ja , ik deel de mening van de NBA dat het inzicht in onzekerheden van pensioenfondsen moet verbeteren. </li></ul><ul><li>Eerlijke en transparante communicatie over onzekerheden van pensioen-uitkomsten acht ik van belang en ik waardeer derhalve dit advies van de NBA. </li></ul><ul><li>Op dit moment worden de informatiebepalingen uit de Pensioenwet geëvalueerd. Bij de besluitvorming over deze evaluatie zal het advies van de NBA worden betrokken.’ </li></ul>Minister Kamp in antwoord op Kamervragen n.a.v. signaal 2 uit de Pensioenbrief (feb. 2011)
  22. 22. Juni 2011 PML commercieel vastgoed: ‘Zeg waar het op staat’ <ul><li>Waarom de Vastgoedsector? </li></ul><ul><li>Krediet- en economische crisis heeft kantorenmarkt zwaar getroffen </li></ul><ul><li>Forse & toenemende leegstand leidt tot (her)financierings- en waarderingsvraagstukken </li></ul><ul><li>Fraude & fiscale affaires </li></ul>
  23. 23. ‘ Zeg waar het op staat’: 6 signalen aan de vastgoedsector <ul><li>Structurele leegstand bedreigt de kantorenmarkt </li></ul><ul><li>Noodzaak (her)financiering wordt onderschat </li></ul><ul><li>Meer aandacht voor goed bestuur, interne beheersing en fraudepreventie </li></ul><ul><li>Waardering moet transparanter </li></ul><ul><li>Niet duurzaam zijn leidt tot waardedaling </li></ul><ul><li>Vastgoed vereist gespecialiseerde professioneel kritische accountants </li></ul>
  24. 24. ‘ Zeg waar het op staat’: 6 aanbevelingen aan verschillende doelgroepen in de sector <ul><li>Geef inzicht in consequenties van leegstand voor de waardering </li></ul><ul><li>Bewaak financieringsvoorwaarden en regel herfinanciering tijdig </li></ul><ul><li>Organiseer betrokkenheid, kennis & toezicht </li></ul><ul><li>Wees transparant in de waardering </li></ul><ul><li>Maak duurzaamheid onderdeel van het beleid </li></ul><ul><li>Draag zorg voor sectorkennis en professioneel kritische houding bij accountants </li></ul>
  25. 25. Doelgroepen van onze PML Vastgoed <ul><li>Directies van vastgoedondernemingen </li></ul><ul><li>Financiers </li></ul><ul><li>Overheden </li></ul><ul><li>Taxateurs </li></ul><ul><li>Accountants: onze eigen leden </li></ul>Uit PML Vastgoed: “ Accountants vragen veel van de sector maar andersom mag de sector ook veel vragen van accountants. Accountant: zeg waar het op staat!”
  26. 26. PML Vastgoed gepresenteerd tijdens Provada: in debat met stakeholders <ul><li>IVBN : Vereniging van Institutionele Beleggers in vastgoed Nederland </li></ul><ul><li>NEPROM : Vereniging Nederlandse Project Ontwikkeling Maatschappijen </li></ul><ul><li>AFM : Stichting Autoriteit Financiële Markten </li></ul><ul><li>Stichting VastgoedCert: taxateurs </li></ul><ul><li>DNB : De Nederlandse Bank </li></ul><ul><li>Ook schriftelijk gereageerd </li></ul>
  27. 27. Succes factoren van Kennis Delen Proactieve & geïntegreerde aanpak in Plan van Aanpak Maak gebruik van je eigen kracht Wees bereid tot ‘hand in eigen boezem’ Betrokkenheid stakeholders
  28. 28. September: minister De jager schrijft aan Kamer <ul><li>‘ Een andere concrete maatregel is het door de beroepsorganisatie van accountants uitbrengen van publieke management letters waarin de belangrijkste risico’s binnen een bepaalde sector publiekelijk worden gesignaleerd.’ </li></ul>Minister De Jager in zijn ‘Gecombineerde reactie op het evaluatieonderzoek Wtfv, de visie op accountancy en de reactie op de initiatiefnota van de heer Plasterk’ (13 september 2011)
  29. 29. Dank voor uw aandacht

  ×