Gösta Gustavsson
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Gösta Gustavsson

on

 • 464 views

 

Statistics

Views

Total Views
464
Views on SlideShare
464
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Gösta Gustavsson Gösta Gustavsson Presentation Transcript

 • Tänk naturligt – Tanka biogas Gösta Gustavsson ( c ) Linköpings Kommun Ordförande i Tekniska Verken i Linköping AB
 • Linköping – Där idéer blir verklighet Hur långsiktigt miljöarbete ger resultat. 2011-11-10 2
 • Agenda 21- Aktionsplan för hållbar utveckling i Linköping Av kommunfullmäktige antagen plan för en långsiktigt hållbar utveckling i Linköping. 2011-11-10 3
 • Gemensam klimatvision Linköping/Norrköping Linköpings och Norrköpings kommuner är föregångare i klimatarbetet genom att:• · all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar• · alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisystemen• · vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav• · öka klimatengagemanget och kommunicera klimatfrågan med medarbetare, förtroendevalda, boende och verksamma i kommunen• · stödja affärsdriven miljöteknikutveckling
 • Linköping municipolity organiztion City Council City Municipal companies boardChildren and Higher Culture and City Social Eldercare Building andyouth education leisure planning welfare Environment Tekniska Verken Energy and infrastruktur Stångåstaden Houcing S:t Kors Industriel property LKF Municipel property
 • Tekniska Verken ABElenergi EnergitjänsterElförsäljning med lokal närvaro! Kontroll på fastighetens energianvändning.Bredband VattenEtt enkelt sätt för att tillgodose Leverans av dricksvatten och omhänder-kommunikationsbehovet i en fastighet! tagande av avloppsvatten!Fjärrvärme EldistributionProblemfri och ekonomisk uppvärmning Elleveranser med hög leveranssäkerhet!av fastigheten!Fjärrkyla EntreprenaderBehagligt inomhusklimat sommartid! Både bredd och spets inom Infrateknik och Energi- och driftteknik!Återvinning/avfall Biogas En del i ett naturligt kretslopp,Miljöriktig hantering av alla sorter avfall. Belysning närproducerat fordonsbränsle! Helhetslösningar för utomhusbelysningar!
 • Ekonomiska nyckeltal 2010 •280 000 kunder totalt i koncernen (ej Bixia) – 90 000 kunder i elnätet – 13 900 fjärrvärmekunder •987 anställda •Intäkter: 6 368 mnkr •Resultat efter finansnetto: 450 mnkr •Nettoinvesteringar: 714 mnkr
 • Linköpings kommuns roll•Pionjär – 4 bussar redan 1992 –Försöksverksamhet med biogas som uppgraderats från avloppsreningsverket•Bolagsbildning – Linköping Biogas AB medLRF och Swedish Meats 1996•Agenda 21 (1998), ur målprogrammet:Satsning på biogasbussarLångsiktiga mål för förnybara bränslen förkommunen som helhetEndast förnybara bränslen i kommunalupphandling av fordonstransporterFörnybara bränslen (företrädesvis biogas)i alla kommunalt ägda fordonOrdna tankställen för biogas
 • Linköpings kommuns roll, forts•Som ägare av Tekniska Verken-koncernen(och därmed biogasverksamheten):• Minimering av klimatpåverkande utsläpp – ägardirektiv• Stimulera tillväxt av företag och ett ökat företagande inom miljösektorn – ägardirektiv• Långsiktighet• Uthållighet, acceptans av underskott under lång tid
 • Linköpings kommuns roll, forts•Som delägare i Östgötatrafiken•Beställare av trafik baserad på förnybarabränslen•Som ägare stå bakom inriktnings-beslutetom 100 % fossilfri trafik 2015•Övrigt•Engagemang i KLIMP-projekt•Biogasfrämjande informationsverksamhet•Beställare av biogasdrivna transporter
 • Biogasproduktion
 • Uppnått resultat i Linköping6% biogas av den totalamängden fordonsbränsle iLinköping + etanol, totalt>10%
 • Svensk Biogas - tre storskaliga processer• Biologisk behandling av avfall• “Gröngas” = biogas från spannmål och restprodukter från etanoltillverkning• Biogas från avloppsreningsverk
 • Svensk Biogas FoUEgen avdelning, 6 processutvecklare• Forskning och konsulttjänster• 10 försöksreaktorer• Tillgång till stort vattenlabb• Nära samarbeten med: – Linköpings Universitet – Sveriges Lantbruksuniversitet – Institutet för jordbruks- och miljöteknik• Mål: Mer kunskap ger mer gas, patent, långsiktigt god ekonomiGenom Tekniska Verken har vi enresursstark ägare med stor kunskapsbas
 • Processutveckling 60 000 12,0 PIX-KMB1 50 000 10,0Treated material (tonnes) Biogas production (milj. Nm 3) 40 000 8,0 30 000 6,0 20 000 FeCl2 4,0 10 000 2,0 0 0,0 Manure Slaughterhouse waste Other Reisdue from ethanol production Food industry Biogas production
 • Utmaningar på vägen till lönsamhet…• Prisutveckling fordonsgas• Tillgång till substrat• Avsättning biogödsel• Hur skapa samarbeten
 • Svensk Biogas i Linköping AB- med en regional samarbetsstrategi för utveckling av biogassektorn
 • ProduktionsanläggningarLinköping biogas• 10,5 miljoner Nm3/år rågasReningsverket i Linköping• 2,4 miljoner Nm3/år rågasNorrköping biogas• 2,6 miljoner Nm3/år rågasNyinvesteringar i anläggningarna under2009-2012 med 230 miljoner kronor
 • Svensk Biogas• 23 anställda• 15 års erfarenhet av storskalig produktion• Produktion i Norrköping och Linköping, lokala samarbeten på flera orter• 12 tankställen i Östergötland och Södermanland• Busstankställen i Linköping, Motala och Norrköping• Försäljning 2010: 11,4 milj Nm3 (≈ 12,7 milj + Östgöta Gårdsgas liter bensin) Samarbetsprojekt• Prognos 2011 12,4 milj Nm3 •Västervik Biogas AB 40% ägarandel• 200 mkr investeras 2010-2011
 • Tankställen förfordonsgas i Sverige Totalt i Sverige: 130 st publika tankställen 20 st tankställen för bussar och tunga fordon Svensk Biogas tankkort fungerar även på Fordonsgas Sveriges alla tankställen, totalt drygt 40 st. Svensk Biogas pris idag 12,70 kr/Nm3 motsvarar 11,55 kr/liter bensin
 • Försäljning Svensk Biogas 2005-2015 Kollektivtrafik (45%) 90 bussar i Lkpg 21 bussar i Motala (2011) 34 bussar i Nrkp (2011) Övriga avtalskunder Renhållning Taxi Kommuner Publik marknad Privatpersoner Småföretag
 • Total potential Biogas från restprodukter (Sverige)– 10.6TWh exklusive restprodukter från skogsindustrin (total marknad ca 90TWh) Matavfall 7% Livsmedelsindustri och annan industri 10% Avloppsslam 7% Jordbruk 76% Källa: Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige
 • Potentiella substrat – hur långt räcker de?Idag: I morgon:• Avfall från hushåll, • Restprodukter från handel och massa- och livsmedelsindustri pappersindustrier, mm alger, musslor, majs, sockerbetor mm • ”Nya substrat” – idag svårbehandlade • Jordbrukets restprodukter
 • Tankvärt om biogas• Ett 100% förnybart bränsle• Närproducerat – Löser avfallsproblem – Minskat oljeberoende – Lokala och globala miljövinster – Skapar arbetstillfällen• Sänker dina bränslekostnader• Rabatterad parkering i många städer• 40% lägre förmånsvärde• Trovärdig miljöprofil
 • Framgångsfaktorer• Systemtänkande• Bred politisk enighet• Trovärdighet• Långsiktighet• Eldsjälar 2011-11-10 26
 • Tack för visat intresse!Gösta GustavssonOrdförandeTekniska Verken i Linköping ABLinköpings Kommun