Tillsyn som motor för energieffektivisering

657 views

Published on

Jessica Berggren, miljöförvaltningen i Stockholm talade om energieffektivisering i tillsynen på Klimatkommunernas föreningsträff 7 oktober 2009

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tillsyn som motor för energieffektivisering

 1. 1. Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö
 2. 2. Varför ska vi arbeta med energitillsyn? EU-parlamentets 2020 mål Energimyndigheten har utpekat energi som en övergripande miljömålsfråga. De nationella miljökvalitetsmålen. Miljöbalkens mål om hållbar utveckling. Miljöbalken ger oss uppdraget som tillsynsmyndighet!
 3. 3. Miljöbalken 2 kap 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.
 4. 4. Mål och utsläpp per stockholmare Ton CO2-ekv per stockholmare och år 6 5,3 5 4,5 4,0 4 3 2 Fossil- 1 bränslefritt 0 1990 2000 2005 2050 År www.stockholm.se/vaxthuseffekten
 5. 5. Utsläpp av CO2e år 2005 i Stockholms stad 32% Trafik El 45% Uppvärmning 23% www.stockholm.se/vaxthuseffekten
 6. 6. Naturvårdsverkets vägledning Det finns inga hinder för en kommun att bedriva tillsyn över och ställa krav på energihushållning i en fastighet. En fastighet är en miljöfarlig verksamhet eftersom miljön påverkas.
 7. 7. Verksamhetsutövaren fortlöpande planera och kontrollera verksamheten (egenkontroll) hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan Tillsynsmyndigheten Ska arbeta förebyggande, kontrollerande och uppföljande Kan använda sig av Uppmaning Förelägganden Förbud
 8. 8. Så här gjorde vi …
 9. 9. Utbildning Grundutbildning Inspektörsutbildning Workshop ge inspektörerna kunskap och verktyg för att kunna och våga bedriva tillsyn över energianvändning
 10. 10. Två vägar att gå Projekt med energitillsyn – SL – SISAB Integrera med befintliga tillsynen – Fastighetsägare med flerbostadshus – Närvärmekampanjen/oljepannor – Förskolor och skolor – ”Traditionella” miljöfarliga verksamheter – Energianläggningar
 11. 11. Miljöfarliga verksamheter Vid tillståndsremisser skrivs energihushållning in som en punkt i remissvaret. Frågar efter: – energiplaner – utförda energieffektiviseringar – planerade energieffektiviseringar – användningsstatistik
 12. 12. IPPC-direktivet Nytt tillstånd eller föreläggande för vissa större anläggningar. Optimera energianvändningen. Kartläggning av energianvändningen. Plan för energieffektiviserande åtgärder. Redovisa senast den 31 mars 2008. Miljörapporten. Har gett resultat!
 13. 13. Fastighetsägarens egenkontroll
 14. 14. Närvärmekampanjen Oljebaserad uppvärmning Alla fastigheter Började 2005 Samarbete med inspektörer av energianläggningar Timavgifter
 15. 15. Närvärmekampanjen Utförda energieffektiviseringar Planerade energieffektiviseringar Uppföljning av energianvändning för uppvärmning och el Injusteringar av ventilations- och värmesystem Funderingar på byte av uppvärmningssätt Underhållsplan
 16. 16. Lärdomar Hitta fastigheterna Bokningsförfarandet – Telefon – Skriftligt Fokus på oljecisternen Bedömningar Mallar Avgiften
 17. 17. Flerbostadshus Samarbete med hälsoskyddsinspektörerna Började 2007 Kommunala, privata och bostadsrättsföreningar Först: fast årlig avgift, minst 100 lägenheter NU: timavgift, fastighetstaxeringen flerbostadshus
 18. 18. Flerbostadshus Utförda energieffektiviseringar Energideklaration och ev. åtgärdsförslag Planerade energieffektiviseringar Befintligt uppvärmningssystem Uppföljning av användningen av vatten, el samt energi för uppvärmning Speciella frågor vid oljeeldning Inomhustemperatur Ventilationssystem Underhållsplan
 19. 19. Lärdomar Ny och ovan målgrupp Tydlighet i urval och omfattning Dialogen under inspektionen Föreläggande om egenkontroll Bedömningsgrunder Mallar Avgiften
 20. 20. Enkät till fastighetsägare En elektronisk enkät. 37 svar från ca 60 fastighetsägare Frågor om vad de tyckt om tillsynen. Frågorna handlade om vår information inför, bristerna i egenkontrollen, dialogen med handläggare mm. 39% var nöjda med vår tillsyn som helhet, 24% svarade varken eller. Svarsalternativen: inte alls, mindre, varken eller, nöjd, mycket.
 21. 21. Utbilda fastighetsägare
 22. 22. Resultaten från utbildningen 250 fastighetsägare på 7 grupper 54 fastighetsägare utförde minst en åtgärd. Utfört: 2,8 GWh och 313 ton CO2e. Alla föreslagna : 15,6 GWh och 1900 ton CO2e. Praktiska kunskaper för att kunna fortsätta arbeta konkret med energianvändning och egenkontroll
 23. 23. Tack för att ni lyssnade Jessica Berggren 08-508 28 123 jessica.berggen@miljo.stockholm.se

×