Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Utsikt Nät AB • Elnät • Belysning • Service • Utsikt Bredband AB Elnätschef, Inger Niss
LinköpingsKatrineholms           distributionsområdedistributionsområde
Elnätverksamheten Elnätverksamheten inom Utsikt omfattar drift och förvaltning av elnäten i Linköping och Katrineholm. Omk...
Utsikt ElnätMer än 800 större företag och andra verksamheter är anslutna till elnätet.Elnätens totala längd är omkring 550...
Exempel på mellanspänningskabel
Exempel på totaltät mellanspänningskabel
Exempel på lågspänningskabel
Kabelförband generator Gärstad
MiljöskälI miljöbalken framgår bland annat:•  vi skall hushålla•  vi skall sträva efter återvinning•  vi skall sträva e...
Varför tas kablar ur drift ?• Avbrottsrisk, hög felfrekvens• Om/nybyggnad av infrastruktur (kablar ligger i vägen)• Lastök...
Varför lämnas kablar kvar i mark• Avsaknad av reservmatningsvägar(kabeln kan ej tas ur drift innan den nya är på plats och...
Upptagning av äldre kabel
Tillkommande kostnad vid upptagning av kabelExtra kostnader för beredning/projekteringExtra kostnader för återställning pg...
Lönar det sig att ta upp gammal kabel?Äldre förlagda kablar som kommer att bytas ut eller är ur drift har ganskaofta ledar...
Nätuppbyggnad med full redundans vid normal drift    T              fördeln    T      Kabel ur ...
Befintliga ledningar Hamngatan i Linköping
Exempel på avstängningsanordningar
Exempel på avstängningsanordningar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inger Niss

550 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inger Niss

 1. 1. Utsikt Nät AB • Elnät • Belysning • Service • Utsikt Bredband AB Elnätschef, Inger Niss
 2. 2. LinköpingsKatrineholms distributionsområdedistributionsområde
 3. 3. Elnätverksamheten Elnätverksamheten inom Utsikt omfattar drift och förvaltning av elnäten i Linköping och Katrineholm. Omkring 170,000 människor får dagligen sin ström via Utsikts elnät.
 4. 4. Utsikt ElnätMer än 800 större företag och andra verksamheter är anslutna till elnätet.Elnätens totala längd är omkring 550 mil: - 5,3 mil 130 kV högspänningsnät - 216 mil 10 kV/20 kV mellanspänningsnät - 343 mil 0.4 kV lågspänningsnätMajoriteten av elnätet utgörs av nedgrävd kabel.
 5. 5. Exempel på mellanspänningskabel
 6. 6. Exempel på totaltät mellanspänningskabel
 7. 7. Exempel på lågspänningskabel
 8. 8. Kabelförband generator Gärstad
 9. 9. MiljöskälI miljöbalken framgår bland annat:• vi skall hushålla• vi skall sträva efter återvinning• vi skall sträva efter att återanvända• vi skall sträva efter en giftfri miljövi vill även att kunderna skall uppleva vårt företag som ett miljöanpassatföretag
 10. 10. Varför tas kablar ur drift ?• Avbrottsrisk, hög felfrekvens• Om/nybyggnad av infrastruktur (kablar ligger i vägen)• Lastökning, klena kablar ersätts med grövre• Krav på utlösningsvillkor uppfylls ej (medför förstärkning)• Spänningsgodhetskrav uppfylls ej (medför förstärkning)
 11. 11. Varför lämnas kablar kvar i mark• Avsaknad av reservmatningsvägar(kabeln kan ej tas ur drift innan den nya är på plats och i drifttagen)• Problem med att ha öppen schakt långa sträckor• Bredare schakt(högre kostnader för återställning och schakt)• Arbetet tar längre tid(dyrare avstängningskostnader, markupplåtelseavgifter mot kommunen, väghållare etc, högre montör kostnader, högre maskinkostnader)
 12. 12. Upptagning av äldre kabel
 13. 13. Tillkommande kostnad vid upptagning av kabelExtra kostnader för beredning/projekteringExtra kostnader för återställning pga bredare schaktExtra kostnad för avstängningarKostnad för lastning/lossning av den gamla kabelnKostnad för Sortering av kabelskrotKostnad för transport av kabeln till återvinningsföretagKostnader för identifiering av kabelRisk för sabotage (skadegörelse på frilagd kabel)
 14. 14. Lönar det sig att ta upp gammal kabel?Äldre förlagda kablar som kommer att bytas ut eller är ur drift har ganskaofta ledare av koppar.Priset på kopparskrot är idag högt varför det kan vara lönsamt att ta uppgammal kabel.Det behöver inte bara gälla kopparkablar utan det kan även vara lönsamtatt ta upp andra metaller som aluminium, bly m.m.Lönsamheten blir givetvis avhängigt marknadspriset på metaller och hurkomplicerat det kan vara att ta upp kablarna.
 15. 15. Nätuppbyggnad med full redundans vid normal drift T fördeln T Kabel ur drift som skall tas upp T T T T T T
 16. 16. Befintliga ledningar Hamngatan i Linköping
 17. 17. Exempel på avstängningsanordningar
 18. 18. Exempel på avstängningsanordningar

×