Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2011-10-14Erfarenheter från dialog och   aktörssamverkan     Mikael Åberg
Samråd  11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska  kommunen samr...
Hållbar utveckling
Uppdragsplan1.1.2 Social hållbarhet Norrköpings stadsmiljö ska uppmuntra till fysisk aktivitet och möten  mellan människ...
Ord-moln bild                2  Njuta  Nära  Träffas  Hållbar Det händer      Sporta      G...
Delaktighet ger engagemang
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Mikael Åberg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mikael Åberg

454 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mikael Åberg

 1. 1. 2011-10-14Erfarenheter från dialog och aktörssamverkan Mikael Åberg
 2. 2. Samråd 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med 1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. För samråd enligt första stycket 2–4 är det tillräckligt att kommunen ger tillfälle till samråd. Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska samrådet genomföras så att det uppfyller bestämmelserna i 6 kap. 6 §, 13 § andra stycket och 15 § miljöbalken. 12 § Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 13 § Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa planförslaget, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse. Om det finns ett program enligt 10 §, ska programmet redovisas.
 3. 3. Hållbar utveckling
 4. 4. Uppdragsplan1.1.2 Social hållbarhet Norrköpings stadsmiljö ska uppmuntra till fysisk aktivitet och möten mellan människor. Vi ska integrera grönområden och lekområden i stadsmiljön med särskilt fokus på barn och unga ur ett folkhälsoperspektiv. Alla kommuninnevånare ska ha ett värdigt boende och boendemiljöer ska främja integrering och välmående. Invånare i Norrköping ska ha goda möjligheter till delaktighet, insyn och påverkan på den kommunala verksamheten. Fokusområde: Öka invånares delaktighet i planprocesser
 5. 5. Ord-moln bild 2 Njuta Nära Träffas Hållbar Det händer Sporta Grön SpårvagnKneippen Syd – etapp 2
 6. 6. Delaktighet ger engagemang

×