Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Framtidens infrastruktur i städer– Trender och möjligheter – fokus NorrköpingMattias Örtenvik, E.ON Sverige14 oktober, 2011
E.ON VärmeEnergimarknaden är under förändring pådrivet avklimatfrågan och korresponderande politisk inriktning.Drivkrafter...
E.ON VärmeHållbar stadsutveckling kräver integration mellan fleraolika aspekter där stadens infrastruktur skapar grunden. ...
E.ON VärmeInfrastrukturellt helhetsgrepp skapar förutsättningarför smarta synergier och effektiva lösningar.       ...
E.ON VärmeVid produktion av fjärrvärme används i första handenergiflöden som annars skulle ha gått till spillo.Användning ...
E.ON VärmeSedan 1990 har beroendet av fossila bränslen förproduktion av fjärrvärme i Norrköping minskat dramatiskt.Bränsle...
E.ON VärmeNorrköping är ett bra exempel på en stark koppling avinfrastrukturer mellan lokal industri och stadens behov.Ene...
Back-up
E.ON VärmeOmställning till framtidens energisystem innebär attkunderna får en mer aktiv roll via smarta lösningar.Nya utma...
E.ON VärmeFjärrvärmenätet i Norrköping – översikt. Fjärrvärmenätet i Norrköping är idag väl utbyggt och står för cirka ...
E.ON Värme…och nu genomförs ytterligare en investering på 1,5 mdrför att helt ställa om till biobränslen och avfall.   ...
E.ON Värme…där Norrköping är ett bra exempel på att fjärrvärmenäven kan skapa en bas för industriella etableringar.Ekoindu...
E.ON Värme                                     Forskning               ...
E.ON VärmeHändelöanläggningen.                   RGK                  38 MW      ...
E.ON VärmeNorrköpings kommun och E.ON utvecklar samarbeteom Sustainable city.Samarbetet innebär dialog och gemensam analys...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mattias Örtenvik

540 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mattias Örtenvik

 1. 1. Framtidens infrastruktur i städer– Trender och möjligheter – fokus NorrköpingMattias Örtenvik, E.ON Sverige14 oktober, 2011
 2. 2. E.ON VärmeEnergimarknaden är under förändring pådrivet avklimatfrågan och korresponderande politisk inriktning.Drivkrafter MöjliggörareKlimat- Teknik &utmaningen innovation Omställningen av energisystemetPolitisk Policy- Grönare Mindre Stöd-ambitions- ramverk & systemnivå lagstiftning energy energi Kund- beteendeKund-perspektivet Page 2
 3. 3. E.ON VärmeHållbar stadsutveckling kräver integration mellan fleraolika aspekter där stadens infrastruktur skapar grunden. Hållbarhetsagenda för städer Stads- Vatten Nyckelfaktorer för att lyckas planering  Optimering av lokala förutsättningarAnvändning Transport  Samverkan mellan lokalaav material intressenter  Helhetsgrepp för attLivsmedels- åstadkomma integrations- Avfall synergierförsörjning InvånaresEnergi medvetenhet & beteende Page 3
 4. 4. E.ON VärmeInfrastrukturellt helhetsgrepp skapar förutsättningarför smarta synergier och effektiva lösningar. Central produktion av el – Lokal produktion av el, vattenkraft och kärnkraft t.ex. med vindkraft Elnät för distribution av el och integration av decentraliserad elprpduktion (t.ex. solceller) El Fjärrvärmenät för distribution av Ladd-infrastruktur för värme och integration av lokala elbilar och plug-in hybrider värmelösningar (t.ex. solvärme) Produktion of värme och el med Trans- Värme avfall, biobränslen och spill- porter & kyla värme från lokala industrierProduktion av biogas avavfall och restprodukterfrån jordbruk, industrier och hushåll Gasmackar för Avfall bilar, bussar och lokala industrier Återvinning av Återvinning av organiskt avfall brännbart avfall Page 4
 5. 5. E.ON VärmeVid produktion av fjärrvärme används i första handenergiflöden som annars skulle ha gått till spillo.Användning av resurser för E.ONs värmeproduktion (2009) Industriell spillvärme Biomassa (avverkningsrest) 3% 43% Övriga bränslen Avfall (hushåll och industri) (inkl. värmepumpar) 25% 29% Page 5
 6. 6. E.ON VärmeSedan 1990 har beroendet av fossila bränslen förproduktion av fjärrvärme i Norrköping minskat dramatiskt.Bränslemix för E.ONs värmeproduktion i Norrköping 1990-2011 (GWh)2 500 Verkliga värden t.o.m. 20072 0001 5001 000 500 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Olja Kol Gummi Skogsflis RT-flis Avfall Page 6
 7. 7. E.ON VärmeNorrköping är ett bra exempel på en stark koppling avinfrastrukturer mellan lokal industri och stadens behov.Energikombinatet på Händelö Smart sammanlänkade material- och energiflöden – skapar produkter och nyttigheter som försörjer staden Lösningar där flera parter drar nytta av varandra Page 7
 8. 8. Back-up
 9. 9. E.ON VärmeOmställning till framtidens energisystem innebär attkunderna får en mer aktiv roll via smarta lösningar.Nya utmaningar Två alternativa lösningar Solcell Konventionell teknik  Investera i “koppar” Stabilitetsproblem Intermittent  Investera i konventionell Investeringsbehov produktion € produktion och kapacitet Efterfrågeökning E-mobilitet ”Smart” teknik Konven- ”Smart” 2011 2030 tionell lösning  “Smarta” nät och lösningar lösning System för att styra och optimera energin Lagring Efterfrågevariationer Automatiserad station 24.00 12.00 24.00 Page 9
 10. 10. E.ON VärmeFjärrvärmenätet i Norrköping – översikt. Fjärrvärmenätet i Norrköping är idag väl utbyggt och står för cirka 97% av stadens uppvärmning Fjärrvärmenätet är cirka 37 mil långt och har en volym på cirka 23 300 m3 Hög verkningsgrad genom samtidig el- och värme- produktion med Händelö- verket som bas Page 10
 11. 11. E.ON Värme…och nu genomförs ytterligare en investering på 1,5 mdrför att helt ställa om till biobränslen och avfall. Tidplan panna P15 i Norrköping 2006 Förstudie 2008 Upphandling, tillstånd, kontraktsskrivning, byggstart 2009 Byggfas 2010 Driftstart (okt) 2011 Övertagande och kommersiell drift Page 11
 12. 12. E.ON Värme…där Norrköping är ett bra exempel på att fjärrvärmenäven kan skapa en bas för industriella etableringar.Ekoindustriell park vid Händelö i Norrköping med effektivtoch grönt energikombinat Norrköpings stad Händelöverket, kraftvärme Värme El Avfall Lokal industri – etanol och biogas Ånga Page 12
 13. 13. E.ON Värme Forskning & Resultat El ElImport Värme Import Värme Bygg- Avfall Avfall material Ånga Etanol Biogas Lågin- Biogas blandn, Spannmål Biogas Gödsel Pellets Drank VäxterScandinavian BiogasSwedish Biogas Intl’ BiogasUsitall Slakteriavfall Gödsel Matavfall Livdjur Biodiesel Hotell Kött Australien Ham- Använd Rwanda burgare Frityrolja Polen Slakteri Page 13 Tolefors Gård
 14. 14. E.ON VärmeHändelöanläggningen. RGK 38 MW P11 P11 P12 P13 P14 P15 Vibrationsrost Wanderrost P12 CFB CFB CFB ibrationsrost 85 MW 115 MW Wanderrost 119 MW 75 MW 85 MW 90 MW 125 MW Returflis, Kol, gummi Skogsbränsle, Hushållsavfall, Hushållsavfall, skogsbränsle gummi industriavfall industriavfallTvå turbiner: G11 89 MW G13 40 MW Page 14
 15. 15. E.ON VärmeNorrköpings kommun och E.ON utvecklar samarbeteom Sustainable city.Samarbetet innebär dialog och gemensam analys med fokus på: Helhetsgrepp om sustainable city för att hitta synergier och sätta Norrköping på kartan som en hållbar stad med utgångspunkt från redan pågående arbete Integrerade lösningar för el, värme, kyla, avfall och effektiv energianvändning för framtida nya stadsdelar Transportlösningar för minskat oljeberoende med fokus på infrastruktur för elfordon och biogas Möjligheter för lokal elproduktion genom främst vindkraft Kopplingar mellan hållbar stadsutveckling och lokal industri, främst avseende den ekoindustriella parken på Händelö Länken mellan stad och landsbygd med möjligheter till utökad lokal biogasproduktion Genom samarbetet, som även kommer att involvera många andra lokala aktörer, är målsättningen att gemensamt skapa bestående värden för Norrköping som stärker stadens konkurrenskraft. Page 15

×