Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fysisk planering, infrastruktur,energi och klimatMats Johan Lundströmtekn. lic., doktorandSkolan för arkitektur och samhäl...
Uthållig kommun fysisk planering                  2
Fysisk planering är viktigt…  Transporter:•  Möjligheter för mer hållbara transportsätt (gång,  cykel, kollektivt) sa...
Uthållig kommun fysisk planering            Top-down (expert)        Urban design           ...
Uthållig kommun fysisk planering            Top-down (expert)        Urban design           ...
DET GODA SAMTALETmåste få ta tid    6      6
Framtagande av mål och nyckelfrågor i en gemensamsektorsöverskridande workshop                      7...
Olika planeringsförutsättningar behöver överlagras för att identifiera konflikter och synergier.             ...
Breda samverkansprocesser•  Ökad förståelse för andras synsätt, kunskaper och behov  (lärandeprocesser och ömsesidig fö...
Mål – alternativ - utvärdering - uppföljning                      10
Elproduktionens                Fjärr-klimatpåverkan                 värmeMedel      ...
UKFP-processen         Planeringsuppgiften          Begreppet Hållbarhet –                ...
Fysisk planering är viktigt…… skapar möjligheter ochförutsättningar för hållbaralivsstilar.     Mats Johan Lundström, ...
Fysisk planering är viktigt…… men räcker det?     Mats Johan Lundström, KTH   Samhällsplanering & miljö. Linköping ...
Faktorer som påverkarbebyggelsens energianvändning*• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokali...
PBL-planeringenspåverkansmöjligheter* är begränsad• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalise...
Workshop för att översiktligt analysera och ta fram idéer till olika tänkbara kombinationer av styrmedel. Workshop i Mälar...
Västervik översikt över styrmedel utöver nationella mål och lagar. ÖP2025/FÖP             S T Y R M E D E L – ...
SAMHÄLLE / KOMMUNREGIONAL PLANERING, STRATEGISK MKBÖP / FÖP, STRATEGISK MKBHÅLLBARHETS-      DP / MKB        ...
?   Planering                InformationEN BUKETT AV STYRMEDEL – mjuka och hårda            ...
Regelansvarig     PBL-arenanBerörda                             Initiativtagare     ...
PBL-plus-planering•  Utnyttja PBL-processens samrådsprocess som en arena  för medverkan, påverkan, informationsverkan (...
HypoCity• Fjärrvärmens utmaningar• Lågtemperatursystem• Planering, produktutveckling & affärsutvecklingAnsökan VinnovaKTH,...
mats.lundstrom@abe.kth.se              24
25
”Planering och hållbarbebyggelseutveckling i ett energi-och klimatperspektiv”Licentiatavhandling, Lundström 2010Uthållig k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mats Johan Lundström

578 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mats Johan Lundström

 1. 1. Fysisk planering, infrastruktur,energi och klimatMats Johan Lundströmtekn. lic., doktorandSkolan för arkitektur och samhällsbyggnadInstitutionen för samhällsplanering & miljöAvdelningen för urbana och regionala studier 1
 2. 2. Uthållig kommun fysisk planering 2
 3. 3. Fysisk planering är viktigt… Transporter:• Möjligheter för mer hållbara transportsätt (gång, cykel, kollektivt) samt reslängder: lokalisering, placering, utformning, täthet, funktionsblandning Uppvärmning:• Energieffektivare byggnader: byggnadstyper, omslutningskvot• Mikroklimat: lokalisering, placering• Möjligheter för kraft-/fjärrvärme: lokalisering, placering, täthet• Storlek Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 3
 4. 4. Uthållig kommun fysisk planering Top-down (expert) Urban design Rationell Systemteori planeringSubstantiellt Process innehåll Kommunikativ planering Bottom-up (governance) 4
 5. 5. Uthållig kommun fysisk planering Top-down (expert) Urban design Rationell Systemteori planering UthålligSubstantiellt kommun fysisk Process innehåll planering Kommunikativ planering Bottom-up (governance) 5
 6. 6. DET GODA SAMTALETmåste få ta tid 6 6
 7. 7. Framtagande av mål och nyckelfrågor i en gemensamsektorsöverskridande workshop 7 7
 8. 8. Olika planeringsförutsättningar behöver överlagras för att identifiera konflikter och synergier. 8 8
 9. 9. Breda samverkansprocesser• Ökad förståelse för andras synsätt, kunskaper och behov (lärandeprocesser och ömsesidig förståelse)• Behov av bred medverkan (politiker, energi-/trafikbolag, byggherrar m fl) – bredare underlag och robustare beslut med större legitimitet.• Deltagande – förstår resonemang – bättre beslut.• Socialt och institutionellt kapital.• Bättre chans för genomförande om ”alla är med” 9
 10. 10. Mål – alternativ - utvärdering - uppföljning 10
 11. 11. Elproduktionens Fjärr-klimatpåverkan värmeMedel 414 Surahammar 263 VästmanlandMarginal (”ögonblicksbild”) 99 Halland, medianlän 19 Södermanland 1 Oxelösund Källa: Elforsk Källa Folksam 11
 12. 12. UKFP-processen Planeringsuppgiften Begreppet Hållbarhet – MINDMAP lokal tolkning Analys Plats REGION- OCHOmvärld inkl potentialanalys STADSANALYS Nyckelfrågor STRUKTURERAD Mål BRAINSTORMING BACKCASTING F r a m t i d s b i l d e r Strategiska vägval VÄRDEROS Effektprofil Konsekvensbedömning INDIKATORER MCA Strategi Hård- och Mats Johan Lundström, KTH mjukvara Samhällsplanering & miljö. Linköping 12
 13. 13. Fysisk planering är viktigt…… skapar möjligheter ochförutsättningar för hållbaralivsstilar. Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 13
 14. 14. Fysisk planering är viktigt…… men räcker det? Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 14
 15. 15. Faktorer som påverkarbebyggelsens energianvändning*• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalisering (mikroklimat, fjärrvärme)• Stadstyper/byggnadstyper• Storlek• Beteende, livsstil• Drift * Transporter nämns ej här Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 15
 16. 16. PBL-planeringenspåverkansmöjligheter* är begränsad• Byggnaders energiprestanda (nytt och befintligt)• Placering & lokalisering (mikroklimat, fjärrvärme, transporter)• Stadstyper/byggnadstyper• Storlek• Beteende, livsstil• Drift * vad gäller energi för uppvärmning Mats Johan Lundström, KTH Samhällsplanering & miljö. Linköping 16
 17. 17. Workshop för att översiktligt analysera och ta fram idéer till olika tänkbara kombinationer av styrmedel. Workshop i Mälardalsklustret juni 2010 17
 18. 18. Västervik översikt över styrmedel utöver nationella mål och lagar. ÖP2025/FÖP S T Y R M E D E L – utöver nationella mål och lagarAnalyser Administrativa Avtal Samverkan Arenor Annat(?) planer/policies/program etc Vision 2025 Regional RUPEN Fördjupad Lokala Miljömål Medborgardialog Gestalta kollektivtrafik KLT hållbarheten Tidigt Energi -och Nooil –Kalmar län om Hållbarhet och klimatstrategi Uthållig kommun Planeringsmål i ÖP skede Trafikstrategi Upphandling Trästad 2012 Klimatanpassnings Nätverk fysisk program planering Avsiktsförklaring Hållbarhets- Arkitekttävling kommun + konsekvens- Hållbarhetsnätverk Sent byggherre analyser Detaljplaner skede Energi -och Upphandling Samråd/Utställning klimatstrategi Miljöbedömning - behovsbedömning BBR Exploateringsavtal Bygglov – Dialog Energi- och klimat och Markanvisningsavtal och rådgivning rådgivning Genom- Energi förande effektiviserings- Upphandling strategi KLIMP och LIP Visa projekt Energi- och klimat upp Hållbarhetsbokslut - Upphandling rådgivning Goda uppföljning Klimatlöfteskampanjen exempel Förvalt- – attityd och beteende Miljötillsyn ning Drift, underhåll etc 18
 19. 19. SAMHÄLLE / KOMMUNREGIONAL PLANERING, STRATEGISK MKBÖP / FÖP, STRATEGISK MKBHÅLLBARHETS- DP / MKB EXPLOATERING AVTAL FAS T I G H E T S Ä GAR E / F Ö R E TAGPROGRAMSTRATEGISK FASTIGHETSPLANERING PROGRAM PROJEKTERING UPPHANDLING GENOMFÖRANDE FÖRVALTNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL Ulf Ranhagen sep 2011 19 19
 20. 20. ? Planering InformationEN BUKETT AV STYRMEDEL – mjuka och hårda 20
 21. 21. Regelansvarig PBL-arenanBerörda Initiativtagare Illustration baserad på Fog, Bröchner, Törnqvist, Åström (1992) 21
 22. 22. PBL-plus-planering• Utnyttja PBL-processens samrådsprocess som en arena för medverkan, påverkan, informationsverkan (ge och ta)• Få med ”fråge-ägarna”• Brett deltagande• Både hårdvara (fysiska strukturer) och mjukvara (beteende) – jfr Mobility Management• Blandad styrmedelsbukett• Kombinera rationella och kommunikativa planeringsmetoder• Genomförandeperspektiv redan i planeringen• Utnyttja kommunens kunskapsresurser som stöd (energirådgivning, upphandling, pedagogik…) 22
 23. 23. HypoCity• Fjärrvärmens utmaningar• Lågtemperatursystem• Planering, produktutveckling & affärsutvecklingAnsökan VinnovaKTH, SP m fl 23
 24. 24. mats.lundstrom@abe.kth.se 24
 25. 25. 25
 26. 26. ”Planering och hållbarbebyggelseutveckling i ett energi-och klimatperspektiv”Licentiatavhandling, Lundström 2010Uthållig kommun fysisk planering, 2006-2008Kan laddas ned på uppsatser.se 26

×