Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SÄRSKILDA SATSNINGAR FÖR            MILJÖTEKNIKEXPORT 2011 – 2014             Sym City Norrköping ...
UPPDRAGET   “…samordning och utveckling av vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och   miljöteknik, inklusi...
UPPDRAGET forts och MÅLSÄTTNING • Högnivåfunktion med starkt politisk   uppbackning för att stödja & förstärka   befi...
VERKSAMHET  • Utveckla befintliga avtal  • Efterfrågestyrt angreppssätt   - i dialog med företagen!  • Använda högniv...
ERFARENHETER KINAUPPDRAGET 2008 – 2010   Stadsutvecklingsprojekt      Inledande fas i ekostadsprojekten leder till...
KINA • Komplettera arbetet med städer med sektorsvisa aktiviteter • Exempel aktiviteter hösten 2011  med inblandning från...
350       miljoner               1,7 – 2       gånger    fler kineser bor i städer 2025  ...
INDIEN • Marknadsanalys  - 5 regioner och 8 städer till grund för  prioritering  - VA, avfall, energi & kommunikatione...
RYSSLAND• Omfattande behov inom Energi/fjärrvärme, avfall och vatten. Ekonomiska incitamenten?!?• Marknadsanalys som grun...
Förändring i                              Land       Värde januari-juli  MOTTAGARLÄND...
MOTTAGARLÄNDER FÖR EXPORT AV SVENSK MILJÖTEKNIK  (MILJONER SEK) ÅR 2009  Den samlade exporten 2009 (varor och tjänster) ...
MOTTAGARLÄNDER FÖR EXPORT AV SVENSK MILJÖTEKNIK  (MILJONER SEK) ÅR 2009  Den samlade varuexporten 2009 från miljöteknikf...
Tack !!!Ministry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
KINAS FEMTE 12- ÅRSPLANFöljande nationella mål, till år 2015• Energikonsumtion per BNP, minskas med 16 %• Koldioxidutsläpp...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mats Denninger

784 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mats Denninger

 1. 1. SÄRSKILDA SATSNINGAR FÖR MILJÖTEKNIKEXPORT 2011 – 2014 Sym City Norrköping 13 Oktober Mats Denninger Regeringskansliets internationella miljötekniksamarbeteMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 2. 2. UPPDRAGET “…samordning och utveckling av vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik, inklusive hållbart stadsbyggande.” ”Kina, Indien och Ryssland” ”…senast den 31 mars 2011 (inkomma) med ett förslag på eventuella ytterligare länder…”Ministry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 3. 3. UPPDRAGET forts och MÅLSÄTTNING • Högnivåfunktion med starkt politisk uppbackning för att stödja & förstärka befintliga aktörer • Samla den svenska resursbasen i samarbete med bl.a. Ambassader, GK, Exportrådet, Energimyndigheten, företag branschorganisationer, kommuner, regioner, länsstyrelser, regionala företagsnätverk Övergripande mål Ökad miljöteknikexport till Kina, Ryssland och IndienMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 4. 4. VERKSAMHET • Utveckla befintliga avtal • Efterfrågestyrt angreppssätt - i dialog med företagen! • Använda högnivåingången • Aktivteter för grupper av företag - delegationsresor - seminarier i samband med besök • Utgår från identifierade projekt/kontakter t.ex. med en stad eller viss branschMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 5. 5. ERFARENHETER KINAUPPDRAGET 2008 – 2010 Stadsutvecklingsprojekt Inledande fas i ekostadsprojekten leder till uppdrag för arkitekter och teknikkonsulter och på sikt för teknikleverantörer men „ Fasen från planering till implementering är svår „ Skiften i ledarskapet skapar osäkerhet „ Ryckig takt ‟ akut-vänta-akut „ Exploateringsföretagen vill sälja snabbt och tjänar inte på att installera miljöteknik med flera års återbetalningstidMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 6. 6. KINA • Komplettera arbetet med städer med sektorsvisa aktiviteter • Exempel aktiviteter hösten 2011 med inblandning från Östergötland - mässa förnybar energi Wuxi -mässa miljöteknik i Nanjing -utvecklat samarbete i Wuxi -Sopförbränning I ChangzhouMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 7. 7. 350 miljoner 1,7 – 2 gånger fler kineser bor i städer 2025 kommer stadsbornas vattenbehov att öka med 1 miljard människor kommer att bo i Kinas städer 2030 170 nya kollektivtrafiksystem kan komma att byggas 221 Kinesiska städer kommer att ha mer än en miljon invånare – Europa har 35 sådana 40 miljarder kvadratmeter golvyta kommer att byggas städer idag – i fem miljoner byggnader 4 gånger 5 gånger kommer volymen av infrastruktur- kommer BNP att ha fördubblats med år investeringar att öka 2025 Källa: McKinsey Global Institute. Preparing for China’s urban billion mars 09Ministry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 8. 8. INDIEN • Marknadsanalys - 5 regioner och 8 städer till grund för prioritering - VA, avfall, energi & kommunikationer Exempel aktiviteter hösten 2011 • Nobel Memorial Week • I oktober/nov besök i två städer: Rajkot & Vadodara, delstaten Gujarat • Biogas i Dehli och VisakhapatnamMinistry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 9. 9. RYSSLAND• Omfattande behov inom Energi/fjärrvärme, avfall och vatten. Ekonomiska incitamenten?!?• Marknadsanalys som grund för framtida prioriteringar• Nätverket SymbioCity Russia Business ForumExempel aktiviteter hösten- Delegation fyra ryska regioner Investeringsforum & energifokus- Resa till Chelyabinsk, 28– 30 November- Delegationsbesök fr Murmansk & Nizhny Novgorod TBC Ministry of Enterprise, Energy and Communications Ministry of the Environment Ministry for Foreign Affairs
 10. 10. Förändring i Land Värde januari-juli MOTTAGARLÄNDER FÖR procent VARUEXPORT 2010 & 2011 2011 2010 2011/2010 (MILJONER SEK) Totalt 705 026 638 362 10 1 Tyskland 70 579 64 342 10 2 Norge 63 544 63 571 0 3 Storbritannien 48 887 48 642 1 4 USA 47 212 46 642 1 5 Danmark 41 580 41 642 0 6 Finland 41 079 38 875 6 7 Nederländerna 34 282 29 918 15 8 Frankrike 32 544 32 351 1 9 Belgien 31 447 24 857 27 10 Kina 23 136 19 958 16 11 Italien 19 519 19 109 2 12 Polen 18 447 15 960 16 13 Ryssland 16 058 10 159 58 14 Spanien 15 172 13 535 12 15 Australien 9 625 8 825 9 16 Turkiet 9 508 7 097 34 17 Japan 8 912 7 967 12 18 Indien 8 533 6 515 31 19 Brasilien 7 294 6 314 16 20 Saudiarabien 6 975 5 731 22Källa: SCB Ministry of Enterprise, Energy and Communications Ministry of the Environment Ministry for Foreign Affairs
 11. 11. MOTTAGARLÄNDER FÖR EXPORT AV SVENSK MILJÖTEKNIK (MILJONER SEK) ÅR 2009 Den samlade exporten 2009 (varor och tjänster) från miljöteknikföretag uppgick till ca 39 miljarder SEK 1. Tyskland 6 047 9. Italien 1 404 2. Norge 3 553 10. Spanien 1 303 3. Kina 2 760 11. Nederländerna 1 292 4. USA 2 499 12. Indien 952 5. Danmark 2 120 13. Ryssland 766 6. Frankrike 1 801 14. Belgien 759 7. Finland 1 800 15. Polen 568 8. Storbritannien 1 556Källa: SCB och Swentec Ministry of Enterprise, Energy and Communications Ministry of the Environment Ministry for Foreign Affairs
 12. 12. MOTTAGARLÄNDER FÖR EXPORT AV SVENSK MILJÖTEKNIK (MILJONER SEK) ÅR 2009 Den samlade varuexporten 2009 från miljöteknikföretag uppgick till ca 32 miljarder SEK 5 000 Miljöteknikexport, miljoner kronor 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Indien 500 Ryssland Kina 0 2007 2008 2009 2009 (varor & tjänster)Källa: SCB och Swentec Ministry of Enterprise, Energy and Communications Ministry of the Environment Ministry for Foreign Affairs
 13. 13. Tack !!!Ministry of Enterprise, Energy and CommunicationsMinistry of the EnvironmentMinistry for Foreign Affairs
 14. 14. KINAS FEMTE 12- ÅRSPLANFöljande nationella mål, till år 2015• Energikonsumtion per BNP, minskas med 16 %• Koldioxidutsläpp per BNP, minskas med 17 %• Skogsarealen ska öka med nästan 22 %• Alla städer > 500.000 invånare ska ha tillgång till höghastighetståg• Andel icke-fossila bränslen ska vara 11,4 % av total primär energik• Utsläpp av COD respektive svaveldioxid ska minska 8 %• Totala utsläppen av ammoniak & ammonium ska minska 10 %• Kväveoxidutsläppen ska minska med 10 %Avseende energikonsumtion o koldioxidutsläpp är målen i linje med det övergripande nationella mål som sattes upp i dec 09,om att nationen ska reducera sina koldioxidutsläpp med 40-45 % per BNP fram till år 2020 (jmf med år 2005). Ministry of Enterprise, Energy and Communications Ministry of the Environment Ministry for Foreign Affairs

×