• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Situasjonsanalysen
 

Situasjonsanalysen

on

 • 619 views

 

Statistics

Views

Total Views
619
Views on SlideShare
592
Embed Views
27

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 27

http://red.ndla.no 18
http://ndla.no 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Situasjonsanalysen Situasjonsanalysen Presentation Transcript

  • Situasjonsanalysen Foto: Scanpix
  • Situasjonsanalyse og SWOT-analyseSituasjonsanalysen er einsystematisk gjennomgang av• interne arbeidsvilkår og• eksterne arbeidsvilkårsom vil kunne påverke bedrifta.Ein SWOT-analyse er ein gjennom-gang av• styrkar• veikskapar Situasjonsanalysar må• moglegheiter• truslar gjennomførast jamnleg, og kvar gong det skal leggjastsom eksisterer for bedrifta. planar i bedrifta. Foto: Scanpix
  • Situasjonsanalysen ogmarknadsplanenVi gjer ein situasjonsanalyse for å• forstå arbeidsvilkåra internt og eksternt for bedrifta• fastsetje realistiske mål for verksemda• leggje gode og slagkraftige planar for bedrifta, i vår samanheng: for å lage ein MARKNADSPLANMarknadsdsplanen gjer greiefor• marknadsmål• målgruppeval• bruk av konkurransemiddel (dei fire p-ane) Foto: Scanpix
  • Interne arbeidsvilkårDei interne arbeidsvilkåra er tilhøve bedriftakan påverke, slik som•personalet og leiinga (humankapitalen)•økonomien i bedrifta•marknadsføringsverktøya bedrifta har tildisposisjon (konkurransemidla, også kalladei fire p-ane) Dei fire p-ane: produkt, pris, plass, påverknad Foto: Scanpix
  • Eksterne arbeidsvilkårDei eksterne arbeidsvilkåra er tilhøvebedrifta ikkje kan påverke, slik som•marknaden og økonomiske arbeidsvilkår•politiske og juridiske arbeidsvilkår•kundane•konkurrentane•leverandørar og distributørar Bedrifta må plan- leggje og ta omsyn til eksterne forhold. Foto: Scanpix
  • SWOT-analyseStrengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsSWOT er ein analyse av no-situasjonender vi systematiserer tilhøva i og utanforbedrifta:Interne tilhøve (Strengths, Weaknesses)Desse kan bedrifta påverke og forandre. Styrkar ogveikskapar i bedrifta handlar om personalet ogleiinga, økonomien og konkurransemidla. Dette erdei same faktorane som dei vi undersøkjer i einintern analyse.Eksterne tilhøve (Opportunities, Threats)Desse kan ikkje påverkast og forandrast, vi måderfor ta omsyn til dei og planleggje rundt dei. Foto: Scanpix
  • SWOT-analyse i praksis• Sjå på styrkar, veikskapar, moglegheiter og truslar.• Avgjer kva for tilhøve som er viktigast å arbeide med, med tanke på konkurranse- situasjonen.• Lag ein plan for korleis tiltaka skal gjennomførast.Prøv å kople styrkane til Unngå situasjonar der veikskapane til bedrifta blir eitbedrifta med mogleg- hinder for suksess. Gjer noko medheiter : S + O = sant veikskapane om det er mogleg. Foto: Scanpix