Politika monetare

 • 8,225 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
8,225
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
173
Comments
0
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Univerzitet Educons
 • Univerzitet Educons
 • Univerzitet Educons

Transcript

 • 1. POLITIKA MONETARE
 • 2. Historiku i shkurtër i Sistemit Monetar Ndërkombëtar
  • Para 1875 Bimetalizmi
  • 1875-1914: Standardi klasik i arit
  • 1915-1944: Periudha ndërmjet luftave
  • 1945-1972: Sistemi i Bretton Woodit
  • 1973-Aktualishtë: Sistem Fleksibil (Hybrid)
 • 3. Sistemi i Bretton Woodit: 1945-1972 DOLLARI American ARI Fiksuar në $35/oz. Marka Gjermane Funta Britanike Frangu Françez Par Value Par Value Par Value
 • 4. Kollapsi i Bretton Woodit (1971)
  • Norma e inflacionit të lartë të SHBA
  • $ zhvlerësohet ndjeshëm
  • Marrëveshja Smithsonian më 1971 $ e ka zhvleftësuar në 1 / 38 oz. e ar it .
  • Me 1973 dollari amerikan është nën presion të madh, monedha europiane dhe monedha japoneze janë të lejuara për t u nxjerr në shitje
  • 1976 Jamaica Agreement
  • Norma fleksibile e këmbimit është deklaruar e pranueshme
  • Ari b raktis et si një rezervë ndërkombëtare
 • 5. Rroli dhe caqet e Politikës Monetare
   • Menaxhimi m e ofertë n e parasë
   • Menaxhimi me nivelin e normave të kamatës
   • Stabiliteti i çmimeve dhe ruajtja e fuqi s ë blerëse të monedhës ( vendase )
   • Sigurimi i rritjes ekonomike
   • Ruajtja e punësimit të plotë
   • Ruajtja e baraspeshës së Bilancit të T regt isë së Jashtme dhe ekuilibrit të kursit (devizor)
 • 6. Instrumentet e Politikës Monetare
   • Operacionet në tregu n e hapur
   • Norma diskonte
   • Përcaktimi i normës s ë rezervës së detyruar
   • Operacionet në tregun devizor/valutor.
   • Menaxhimi me nivelin e aktivitetit kreditor (kredi selektive , reeskont e dhe kredi nga emetimi primar )
   • Kufizimet:
     • Mungesa e instrumenteve të tregut financiar ,
     • Tregjet e kapitalit të pazhvilluara ,
     • I nstitucionet financiare të pazhvilluara,
 • 7. Rroli dhe detyrat e BQ
  • Roli dhe detyrat e bankave qendrore sot :
   • Rregullimin e sasisë së parasë në qarkullim ,
   • Rregullimin e vëllimit të aktiviteteve kreditore të bankave ,
   • Përcaktimi i normave diskonte
   • Përcaktimin e shumës së rezervave të detyrueshme të bankave që duhet mbajtur në BQ ,
   • Lëshimi dhe tregtimi me letrat me vlerë ,
   • Emetimi i kartëmonedhave dhe monedhave metalike
   • Mbikëqyrjen e bankave dhe kujdesin e likuiditetit të sistemit bankar
   • Kujdesi për Bilancin e Pagesave të vendit dhe mbajtjen e politikave të kursit të këmbimit (ndonjëherë në bashkëpunim me qeverinë) ,
   • Kryejnë detyra të ndryshme në emër dhe për nevojë të vendit (shtetit).
 • 8. Agregatet Monetar Themelor
  • Paraja primare = para e gatshme + rezervat e bankave tek BQ
  • Agregati M1 = para e gatshme + depozitat pa afat + çeqet
  • Agregati M2 = M1 + depozitat e afatizuara deri 1 vit
  • Agregati M3 = M2 + depozitat e afatizuara mbi 1 vit + mjetet devizore
  • Bilanci i Bankës Qendrore:
  • Aktiva – Pasuria
  • Kreditet e BQ
  • Ari dhe devizat
  • Letrat me vlere
  • Pasiva – Burimet
  • P ara e gatshme në qarkullim
  • P ara e gatshme në thesarin e BQ
  • Depozitat Bankare tek BQ
 • 9. Politika Monetare si mjet për qeverisjen e kërkesës agregate
  • Po litik a monetare stabilizuese në recesion :
  • Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në recesion (depresion ).
  • Po litik a monetare stabilizuese në inflacion:
  • Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në inflacion .
 • 10. Disa nga rregullat e politikës monetare
  • Disa nga rregullat e politikes monetare:
   • Rregulla e F ri e dman it e normë s konstante afatgjatë të rritjes monetare .
   • Rregull a aktiv e e korigjimit të politikës monetare në varësi nga niveli i inflacionit ;
   • Rregull a e rritjes afat-gjatë konstante të të ardhurave nominale sipas një norm e objektive të përcaktuar ;
   • Rregulla e diciplines buxhetore pa u ngarkuar me borxhe.
 • 11.
  • www.Biznesi.net