Klimatplan för Örebro kommun

880 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
880
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Två stora uppdrag till Klimatkontoret i år. Klimatplan och nya miljömål. Ursprunglig tanke – både projekten klara innan sommaren 2010. Det här mötet kommer att handla om Klimatplanen (som tidigare kallades Energi- och Klimatstrategi), men jag ska börja med att säga några korta ord om Örebros nya miljömål.
 • Vad ska Klimatplanen innehålla? Jo…
 • Vad ska Klimatplanen innehålla? Jo…
 • Klimatplan för Örebro kommun

  1. 1. Klimatplan för Örebro kommun <ul><li>Petter Arneback [email_address] </li></ul><ul><li>Klimatkontoret, Örebro kommun </li></ul><ul><li>26 maj 2010 </li></ul>
  2. 2. Örebro 135 000 invånare +1600/år, f.n. 7:e störst i Sverige Regionalt centrum med handel och service Universitet med ca 18 000 studenter Få större industrier Logistikcentrum för väg och järnväg
  3. 3. <ul><li>Utgångspunkter </li></ul><ul><li>Mål beslutade i kommunfullmäktige 2008: </li></ul><ul><li>Utsläppen av växthusgaser i Örebro kommun ska, med hjälp av lokala och nationella åtgärder , minska 40% till 2020 (från 2000 års nivå). </li></ul><ul><li>2050 ska kommunen vara i det närmaste fossilfri. </li></ul><ul><li>Uppdrag till klimatkontoret våren 2009: </li></ul><ul><li>En klimatplan som visar hur målen kan nås ska antas i fullmäktige senast juni 2010. </li></ul>
  4. 4. Tidsplaneringen Planen antas i fullmäktige! juni 2010 Inarbetning av remissvar, politisk förankring feb – maj 2010 Remisstid 17 nov 2009 – 17 feb 2010 Arbetsgrupper. Formulering av delmål och åtgärder. Rapport-skrivning. Politisk förankring. aug – okt 2009 Förarbeten, nulägesanalys och framtagning av underlag. feb – juli 2009
  5. 5. Arbetsgrupper Projektgrupp Politisk styrgrupp Intern referensgrupp Extern referensgrupp Arbetsgrupp Energi Arbetsgrupp Transporter Arbetsgrupp Matkonsumtion
  6. 6. <ul><li>Definition av etappmålet minus 40% </li></ul><ul><li>Gäller Örebro kommun som geografiskt område </li></ul><ul><li>Gäller perioden 2000–2020 </li></ul><ul><li>Gäller per invånare (+15 000 inv under perioden) </li></ul><ul><li>Omfattar effekter av förbrukning, inte bara direkta utsläpp inom kommunens gränser </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Klimatplanen i två delar: </li></ul><ul><li>Det geografiska området Örebro kommun </li></ul><ul><li>Organisationen Örebro kommun </li></ul>Nytt etappmål: minus 50% i egen verksamhet Omfattar egna organisationen (inklusive de kommunala bolagen) och där kommunen har klar rådighet.
  8. 8. Vad omfattar planen? <ul><li>Det geografiska området </li></ul><ul><li>Energisektorn </li></ul><ul><li>Transporter inom kommunens gränser </li></ul><ul><li>Den egna organisationen </li></ul><ul><li>Energisektorn </li></ul><ul><li>Transporter som verksamheten ger upphov till, även utanför kommungränsen </li></ul><ul><li>Konsumtion av livsmedel </li></ul>
  9. 10. Tekniska förvaltningen <ul><li>Gatubelysning 8,7 GWh </li></ul><ul><li>Vattenverk 8,8 GWh </li></ul><ul><li>Avloppsverk 8,8 GWh </li></ul><ul><li>Atleverket 7,8 GWh </li></ul><ul><li>Totalt 26,8 GWh </li></ul>
  10. 13. Organisationen Örebro kommun 2008 ca 11 000 anställda ” Transporter” omfattar det vi gör i egen regi och en skattning av det som upphandlas. Indirekt har kommunen större rådighet eftersom vi kan styra hur hela systemet utformas. Klimatbelastning 2008 : 109 000 ton
  11. 14. Vad har hänt 2000 till 2008? Egen organisation Minus 11% per inv. Minus 50% per invånare jämfört med 2000
  12. 15. Egen organisation: Minus 50% per inv 2000-2020
  13. 16. Vad omfattar planen? <ul><li>Det geografiska området </li></ul><ul><li>Energisektorn </li></ul><ul><li>Transporter inom kommunens gränser </li></ul><ul><li>Den egna organisationen </li></ul><ul><li>Energisektorn </li></ul><ul><li>Transporter som verksamheten ger upphov till, även utanför kommungränsen </li></ul><ul><li>Konsumtion av livsmedel </li></ul>
  14. 17. Det geografiska området 2008 Totalt: 841 000 ton CO 2 eller 6,4 ton per invånare Hela bilden Med vår avgränsning Totalt: 1 500 000 ton CO 2 eller 11,4 ton per invånare
  15. 18. Hur stor är vår bit av kakan?
  16. 19. Vad har hänt 2000 till 2008? Det geografiska området Minus 7,6% per inv. (2000-2009: minus 11%) Minus 40% per invånare jämfört med 2000
  17. 20. Geografiska området: minus 40% per inv 2000-2020
  18. 21. Tio tips – så här gjorde vi <ul><li>Rigga en bra projektorganisation. Gör helst det mesta själva. </li></ul><ul><li>Börja med en grundlig nulägesanalys. </li></ul><ul><li>Bestäm avgränsningar, vad ska ingå: transporter, energi, mat... </li></ul><ul><li>Hur ska vi räkna? Egen organisation, geografiskt område, LCA, klimatvärdering av el etc. </li></ul><ul><li>Ta fram/utgå från ett övergripande mål t.ex att minska klimatbelastningen med 40 procent från 2000 till 2020. </li></ul><ul><li>Ta fram delmål (effektmål) som går att följa upp och som tillsammans ger det övergripande målet. </li></ul><ul><li>Ta fram prioriterade åtgärder (aktivitetsmål) som gör det möjligt att nå respektive effektmål med kostnad, klimatvinst, ansvar och tidplan per aktivitet. Prioritera! </li></ul><ul><li>Ta fram uppföljningssystem. </li></ul><ul><li>Genomför åtgärderna, följ upp årligen. </li></ul><ul><li>Processen är viktig för förankring och förståelse för åtgärder! </li></ul>
  19. 22. Mer information <ul><li>Dokument </li></ul><ul><li>På www.orebro.se : </li></ul><ul><li>Klimatplanen </li></ul><ul><li>Underlagsrapport energi </li></ul><ul><li>Underlagsrapport transporter </li></ul><ul><li>Underlagsrapport matkonsumtion </li></ul><ul><li>Klimatkontoret Örebro kommun – kontaktpersoner </li></ul><ul><li>Energi & allmänt Transporter Matkonsumtion </li></ul><ul><li>Petter Arneback Per Elvingson Malin Isaksson </li></ul><ul><li>Tel. 019-21 15 87 019-21 17 92 019-21 15 88 </li></ul><ul><li>[email_address] [email_address] [email_address] </li></ul>

  ×