Vindkraft i samklang med natur och människa

811 views

Published on

Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindbruksplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna nu sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindbruksplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
264
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vindkraft i samklang med natur och människa

  1. 1. Ulricehamn Vindkraft i samklang mednatur och människa - S utgångspunkter för vindbruksplan i Ulricehamn
  2. 2. Så kan natur och människa leva tillsammans med vindkraftenEfter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindbruksplan.Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater ochdet har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna nu sätter ner fötterna imyllan vad gäller kommunens vindkraftsplan har vi också vägt in Energimyndighetens nyaförslag till riksintresseområden.Den vindkraftsplan som har varit ute på samråd och i reviderad form även utställd förinvånare har haft områden för vindkraft utpekade i stort sett i hela kommunen. Det ser vi somen fördel i debatten. Det gör att vi idag har en relativt god uppfattning om var det finns enlokal förankring för och mot vindkraft.Vi menar att kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekandet av lämpligavindkraftsområden. Socialdemokraterna är fortsatt positiva till att pröva vindkraftsetableringarutanför markerade områden. Men dessa prövningar görs då utifrån helt annat utgångsläge. Pådetta sätt behåller kommunen ett tydligare grepp om planmonopolet.Detta gör att Socialdemokraterna föreslår följande förhållningssätt:  respektavståndet till Komosse ska vara 3 km i norra ändan för att utökas i till 5 km i sydvästläge  Ulricehamn ska respektera angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk och kommungräns  antal områden, lämpliga för vindkraft, reduceras till ett fåtal områden med koncentration i sydost och i övrigt med prioritet i bullerstörda miljöer  Ätradalen ska undanhållas etablering av vindkraft och i arbetet med översiktsplan bör så kallade tysta områden pekas ut  vindkraftverk får inte överskrida en totalhöjd på 170 meter  Energimyndighetens förslag om att avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter är lämplig att följa  bullernivån får inte överstiga 37 dB(A), under någon del av dygnet.Vi isolerar vindkraften till stor del till redan bullerstörda miljöer och områden i anslutning tilldet område som Energimyndigheten pekat ut som ett riksintresse för vindkraft. Vi ser ocksåatt kommunen slår vakt om sitt planmonopol samtidigt som vi tar vårt ansvar att tillåtagrönare energikällor.Med dessa premisser är vi beredda att diskutera och hitta så bred politisk enighet som möjligtkring kommunens slutgiltiga vindbruksplan. I dessa samtal får vi finna oss i att andra partierhar andra utgångspunkter. Detta är vad Socialdemokraterna kommer att föra med sig tillförhandlingsbordet.Vindkraft i samklang med natur och människa 2
  3. 3. Utgångspunkter för vindbruksplanDessa utgångspunkter ligger till grund för Socialdemokraternas ställningstagande:Ändrade förutsättningar  Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden - inga riksintresseområden i Sjuhärad - tas hänsyn till spridd bebyggelse - uppdaterad vindkartering, nationell djupdata fr 2011 - tagit med avstånd till region- och stamnät - kriterier o undantag bl a: avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse (hus o kyrkor) ska vara mer än 800 meterKommunens beslutsrätt  Kommunens planmonopol - vindkraftsplanen ingår i översiktsplanen. Är inte bindande men utgör ett starkt underlag för kommunens tillståndsprövning  Kommunalt veto (16 kap. 4 § miljöbalken) - krävs aktiv tillstyrkan från kommunen för tillstånd till vindkraft - kommunens beslut är inte överklagbart - ” ett kommunalt veto är ett veto” enligt HD-beslut Slutsats: Kommunen bör vara restriktiv vid utpekandet av lämpliga vindkraftsområden föratt därmed slå vakt om sitt planmonopol.Lokal förankringEtablering av vindkraftverk i ett område ska ha en lokal förankring hos befolkningen.Ansvaret för att så sker åvilar vindkraftsägare (exploatör) och berörda markägare.Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att mycket restriktivt pröva tillstånd tillvindkraftsetablering om lokal acceptans saknas. Vi gör det av bl a följande skäl: - människors hälsa och livsmiljö - attraktiviteten för boende i bygden - påverkan för djurlivetVindkraft i samklang med natur och människa 3
  4. 4. Socialdemokraternas förslag till ny vindbruksplan för Ulricehamns kommunVindkraft i samklang med natur och människa 4

×