Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického

2,514 views
2,430 views

Published on

Prezentace z přednášky Josefa Schwarze v rámci Bloku expertů (KISK FF MU, podzim 2009)

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Josef Schwarz: Erotická literatura z hlediska bibliografického

 1. 1. Erotická literatura z hlediska bibliografického Josef Schwarz Brno, 1.10.2009 KISK FF MU, Blok expertů
 2. 2. Motto: <ul><li>Podstata pornografie nespočívá v explicitním zobrazení pohlaví a erotiky, ale právě v pokoutnosti, utajovanosti a skrývání. </li></ul><ul><li>David Herbert Lawrence </li></ul>
 3. 3. Proč erotická literatura <ul><li>sexualita a erotika </li></ul><ul><li>zobrazování a reprezentace </li></ul><ul><li>problematika žánru </li></ul><ul><li>transdisciplinarita </li></ul><ul><li>kontext knihovní a informační činnosti </li></ul><ul><ul><li>mj. otázky výběru (rozpoznání kvality), akvizice, zpracování a zpřístupnění </li></ul></ul>
 4. 4. Co je erotická literatura <ul><li>Erotická literatura je uměleckým ztvárněním lidské sexuality, které nabývá mnoha podob s ohledem na žánr, styl i funkci. Kromě  primárního zobrazení sexuálních aktivit (navozujícího smyslné vzrušení) je podstatným rysem erotické literatury její společenská funkce související s kritikou dobové morálky a svobodou slova. </li></ul>
 5. 5. Co je erotická literatura <ul><li>Charakteristiky </li></ul><ul><ul><li>funkce populární produkce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>relaxace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stimulace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kompenzace </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>umělecká produkce: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kognitivní funkce </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>v textu napětí mezi sděleným a nesděleným </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>explicitnost vs opis, metafora </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>jazyk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>často tabuizované, vulgární výrazy </li></ul></ul></ul>
 6. 6. „Souputníci“ erotické literatury <ul><li>galantní literatura </li></ul><ul><li>intimní lyrika (milostná poezie) </li></ul><ul><li>červená knihovna </li></ul><ul><li>pornografická literatura </li></ul>
 7. 7. Erotika vs pornografie <ul><li>pojem „pornografie“ </li></ul><ul><ul><li>v současném smyslu se vyvinul až v poslední třetině 19. století </li></ul></ul><ul><li>pornografická literatura </li></ul><ul><ul><li>specifický žánr triviální (konzumní, brakové, pokleslé) četby účelově určený k sexuální stimulaci. </li></ul></ul><ul><li>sociální funkce pornografie </li></ul><ul><ul><li>podstatné je, že pobuřuje, obsah je druhotný – cokoli se zobrazuje, ukazuje v obnažené podobě (např. politická pornografie) </li></ul></ul><ul><li>rozlišení erotiky a pornografie </li></ul><ul><ul><ul><li>slavný výrok jistého soudce: „Nedovedu pornografii definovat, ale poznám ji, když ji vidím.“ Viz též podnětná práce M. Chocholy (v seznamu lit.) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Erotická literatura a další média <ul><li>tisk (knihy, časopisy, komiksy) </li></ul><ul><li>umění </li></ul><ul><li>fotografie </li></ul><ul><li>film a video </li></ul><ul><li>elektronická média a internet </li></ul><ul><ul><li>vizuální a audiovizuální dokumenty povedou k postupnému zániku nebo marginalizaci tištěného erotického braku </li></ul></ul><ul><li>folklor </li></ul>
 9. 9. Erotika, legislativa a cenzura <ul><li>kulturní a společenské determinanty </li></ul><ul><ul><ul><li>Tabuizace sexu v (západní) kultuře nutně ovlivňuje i zvláštní status erotické literatury, v závislosti na době i místě se mění její společenská přípustnost a regulace (kriminalizace). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Příklady: Rakousko-Uhersko, zák. č. 6/1863 o tisku (kontrola šíření tisku); zákon integrován do legislativy první republiky, novelizován tzv. malým tiskovým zákonem z roku 1933 (úřady mohly zakročit, pokud měly být veřejně šířeny tiskoviny, které „hrubě urážejí stud“. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>vydávání a šíření erotické literatury </li></ul><ul><ul><li>diachronní pohled </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>klíčové dějinné milníky (Evropa): antika, nástup křesťanství, renesance (Boccaccio: Dekameron), libertinismus, 19. století (naturalismus – Zola, Baudelaire aj.), 20. století (detabuizační proces vrcholící sexuální revolucí 60. let) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vybraní autoři a díla (Česko): 19. století (K. H. Mácha-Deník, Vrchlický (přips.)-Rytíř Smil), přelom 19./20. stol. (dekadenti – Karásek ze Lvovic-Sodoma), první republika (surrealisté – Erotická revue, Edice 69, soukromé erotické tisky, Obrátilova Kryptadia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>současný stav </li></ul></ul>
 10. 10. Bibliografie erotické literatury I. <ul><li>funkce bibliografických přehledů </li></ul><ul><li>vývoj bibliografické činnosti </li></ul><ul><ul><li>role knihovních sbírek a soukromých sběratelů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>největší prvorepublikoví sběratelé erotik: Karel Jaroslav Obrátil, Ema Destinnová </li></ul></ul></ul><ul><li>přehled vybraných základních děl </li></ul><ul><li>role specializovaných bibliografií v knihovnické a informační činnosti </li></ul>
 11. 11. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Základní referenční příručka: </li></ul><ul><ul><ul><li>Slade, Joseph W. Pornography and sexual representation : a reference guide. Vol 1. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001 (plánovány celkem 3 svazky) </li></ul></ul></ul><ul><li>Bibliografie bibliografií </li></ul><ul><ul><ul><li>Deakin, Terence J. Catalogi librorum eroticorum : a critical bibliography of erotic bibliographies and book-catalogues. London, Woolf, 1964. (400 ex.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jenner, Peter. Erotic bibliographies : a brief survey. Brighton, Smoothie Publications, 1973. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pierrat, Emmanuel. Le livre des livres érotiques. Paris : Chêne, 2007. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Klasické bibliografie H. S. Ashbeeho (1834-1900): </li></ul><ul><ul><li>Index Librorum Prohibitorum: being Notes Bio- Biblio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1877 (autoři a nakladatelé) (250 ex.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centuria Librorum Absconditorum: being Notes Bio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1879 (předmětně) </li></ul></ul><ul><ul><li>Catena Librorum Tacendorum: being Notes Bio- Icono- graphical and Critical, on Curious and Uncommon Books. London, privately printed, 1885 (předmětně) </li></ul></ul>
 13. 13. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Angloamerická oblast: </li></ul><ul><ul><ul><li>Analytical survey of Anglo-American traditional erotica. Bowling Green, Ohio, Bowling Green University Popular Press [1973] </li></ul></ul></ul><ul><li>Francie: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bibliographie des ouvrages relatifs à l'amour, aux femmes, au mariage et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc. Paris, J. Lemonnyer, 1894–1900 (3+1 svazek) </li></ul></ul></ul><ul><li>Německo: </li></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa. 1912-1914, dodatky 1929 (8+1 svazek). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tzv. Polunbi-Katalog. 1926 (dodatky 1929 a 1936) </li></ul></ul></ul><ul><li>Španělsko: </li></ul><ul><ul><ul><li>Cerezo, José Antonio. Literatura erótica en España : repertorio de obras, 1519-1936. Madrid : Ollero y Ramos, 2001. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Specializované bibliografie </li></ul><ul><ul><li>Autoři: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chanover, E Pierre. The Marquis de Sade : a bibliography. Metuchen, N.J., Scarecrow Press, 1973. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Díla: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gertzman, Jay A A descriptive bibliography of Lady Chatterley's lover : with essays toward a publishing history of the novel. New York : Greenwood Press, 1989. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Knihovní sbírky: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kearney, Patrick J; Legman, G. The Private Case : an annotated bibliography of the Private Case Erotica Collection in the British (Museum) Library. London : J. Landesman, 1981. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Žánry a období </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foxon, David F. Libertine literature in England 1660-1745. New York, 1965 </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Bibliografie erotické literatury II. <ul><li>Specializované bibliografie </li></ul><ul><ul><li>Témata: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bibliotheca scatologica, ou, Catalogue raisonné des livres traitant des vertus faits et gestes de très noble et très ingénieux. Scatopolis: Chez les marchands d'aniterges, l'année scatogène 5850 [tj.: Paříž, P. Janner, 1850] </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A complete, cumulative checklist of lesbian, variant, and homosexual fiction, in English, or available in English translation, with supplements of related material, for the use of collectors, students, and librarians. 1960 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Folklor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thompson, Stith. Motif-index of folk-literature: : a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Bloomington: Indiana Univ. Press, [ca. 1998]. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>UTHER, Hans-Jörg: The types of international folktales. A classification and bibliography. Based on the system Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 2004. 2. svazky. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Na závěr: <ul><li>Co bylo jednou zveřejněno, nedá se již nikdy zatlačit zpět do tajných archivů. Již svou existencí to vzbuzuje odpor proti konceptu zamlčování, skrývání a tabuizování. </li></ul><ul><li>Ernst Borneman </li></ul>
 17. 17. Doporučená literatura <ul><li>Dilevko, Juris, Gottlieb, Lisa. Deep classification: pornography, bibliographic access, and academic libraries. Library Collections, Acquisitions & Technical Services , 2002, roč. 26 č. 2, s. 113-140. </li></ul><ul><li>Dilevko, Juris, Gottlieb, Lisa. Selection and cataloging of adult pornography web sites for academic libraries. The Journal of Academic Librarianship , 2004, roč. 30, č. 1, s. 36-50. </li></ul><ul><li>Évrard, Franck. Erotická literatura, aneb, Psaní rozkoše . Praha : Levné knihy, 2006. </li></ul><ul><li>Chochola, Martin. „Podívám se a vidím“ : kritéria subjektivního určování hranice mezi erotikou a pornografií . Praha, 2004. Diplomová práce. FF UK. Dostupné na http://diplomka.chochola.net/dp_rozcestnik.htm . </li></ul><ul><li>Kohl, David F. Sex and the collection. The Journal of Academic Librarianship , 2004, roč. 30, č. 1, s. 1-2 </li></ul><ul><li>Kopáč, Radim. Český literární erotismus : být, či nebýt sám sebou? Grand Biblio , 2009, roč. 3, s. 5, s. 10-11. </li></ul><ul><li>Kromiš, Miroslav. Úvod do nové teorie braku. In Tajnosti hrobky, aneb, internetové kapitolky o braku . 1998. Dostupné z: http://lege.cz/brak/uvod.htm </li></ul><ul><li>Mocná, Dagmar. Erotická literatura. In Encyklopedie literárních žánrů . Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004, s. 168-174. </li></ul><ul><li>Petříček, Miroslav. Kultura v košili i bez ní. Svět a divadlo , 2006, č. 5, s. 5-6. </li></ul><ul><li>Schwarz, Josef. Bloudění světovým labyrintáriem klasické erotické literatury. Grand Biblio , 2009, roč. 3, s. 5, s. 22-23. </li></ul><ul><li>Slade, Joseph W. Pornography and sexual representation : a reference guide . Vol 1. Westport, Conn. : Greenwood Press, 2001 </li></ul><ul><li>Tangová, Isabel. Pornografie : tajné dějiny civilizace . Praha : BB art, 2003. </li></ul>

×