šKvorecký ZbaběLci

3,782 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

šKvorecký ZbaběLci

 1. 1. Sebeprojekce Josefa Škvoreckého ZBABĚLCI Každé dílo, jež trvá, je vytvořeno ze samé podstaty své doby;umělec je sám nevybudoval; je v něm vypsáno, co vytrpěli, milovali, o čem snili jeho druhové. Romain Rolland Andrea Plešková
 2. 2. Obsah <ul><li>1. Josef Škvorecký </li></ul><ul><li>2. Generační zařazení Josefa Škvoreckého </li></ul><ul><li>3. Vlivy na tvorbu J. Škvoreckého </li></ul><ul><li>4. Vývoj jeho tvorby </li></ul><ul><li>5. Pokus o interpretaci </li></ul><ul><li>6. Závěr </li></ul><ul><li>7. Seznam použité literatury </li></ul>
 3. 3. 1. Josef Škvorecký <ul><li>* 1945 Náchod </li></ul><ul><li>Na univerzitu nastoupil až po válce. Nejdříve lékařská fakulta UK, po roce studium FF UK (anglistika a filosofie)‏ </li></ul><ul><li>1953 redaktor angloamerické redakce Státního nakladatelství krásné literatury a umění ( pozdější Odeon). </li></ul><ul><li>1956 redaktor dvouměsíčníku Světová literatura. Po vydání Zbabělců musel místo opustit </li></ul><ul><li>1958 se oženil se svou přítelkyní Zdenou Salivarovou. </li></ul><ul><li>1969 emigroval do Kanady. </li></ul><ul><li>1971 zakládá se svou manželkou nakladatelství 68 Publisher. </li></ul><ul><li>1980 udělena Neustadtská mezinárodní cena za literaturu. </li></ul><ul><li>1990 poctěn Řádem bílého lva za zásluhy o českou literaturu ve světě. </li></ul>
 4. 4. 2.Generační zařazení Josefa Škvoreckého <ul><li>Patří k druhé vlně válečné generace </li></ul><ul><li>Vyznačuje se: </li></ul><ul><ul><li>T ragickým pocitem života vyvolaným okupací, motivy úzkosti, hledání a naslouchání. </li></ul></ul><ul><ul><li>Odvratem od bojujícího hrdiny k obyčejnému člověku </li></ul></ul><ul><li>Představitel exilové literatury </li></ul>
 5. 5. 3. Vlivy na tvorbu Josefa Škvoreckého <ul><li>Studium anglistiky </li></ul><ul><li>Orientace na americkou kulturu </li></ul><ul><li>Láska k jazzu </li></ul><ul><li>Tíhl ke stylu E. Hemingwaye </li></ul>
 6. 6. 3.1. Znaky jeho tvorby <ul><li>Hovorový jazyk (slang, inspirace blues)‏ </li></ul><ul><li>Dialog a vyprávění ich formou </li></ul><ul><li>Živost dialogu, věrohodnost děje, svěžest stylu </li></ul><ul><li>Estetika identifikace </li></ul><ul><li>S eděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: </li></ul><ul><li>„ Tak revoluce se vodkládá na neurčito.“ „Jo“ řekl jsem. „Z technických důvodů, ne?“ </li></ul><ul><li>Benno sundal klobouk a pověsil ho na věšák nad Helenu. Kufřík s trumpetou položil na stůl a vytáhl trumpetu. </li></ul><ul><li>Zbabělci </li></ul>
 7. 7. 4.Vývoj jeho tvorby <ul><li>4.1. První období tvorby Škvoreckého </li></ul><ul><li>Zbabělci (1958)‏ </li></ul><ul><li>Konec nylonového věku (1950)‏ </li></ul><ul><li>Tankový prapor (1971)‏ </li></ul><ul><li>V tomto prvním období byl Škvorecký „outsiderem“, ironickým pozorovatelem, divákem zbaveným odpovědnosti. </li></ul>
 8. 8. 4.2. Druhé období Škvoreckého <ul><li>Díla z období 60. let. </li></ul><ul><li>Škvorecký se stává jedním z nejčtenějších autorů. </li></ul><ul><li>Věnuje se mimo jiné židovské problematice. </li></ul><ul><li>Sedmiramenný svícen (1964), Ze života lepší společnosti (1965), Snímek poručíka Borůvky (1966), Babylónský příběh a jiné povídky (1967), Konec nylonového věku (1967), Rebeka (1947), Legenda Emöke ( 1963), Bassaxofon (1965), Lvíče (1969). </li></ul>
 9. 9. 4.3. Třetí období Škvoreckého <ul><li>román Mirákl (Toronto, 68 Publishers 1972; Brno, Atlantis 1991) - Hl. Hrdina Danny Smiřický o 20 let starší než ve Zbabělcích. </li></ul><ul><li>Příběh inženýra lidských duší (Toronto, 68 Publishers 1977; Brno, Atlantis 1992) - Danny Smiřický jako universitní profesor v Torontu. </li></ul><ul><li>tři detektivky: Hříchy pro pátera Knoxe (1973)‏ </li></ul><ul><li>Konec poručíka Borůvky (1975) </li></ul><ul><li>Návrat poručíka Borůvky (1981)‏ </li></ul><ul><li>Prima sezóna (1975)- 6 příběhů o 17letém Dannym „stříbrný vítr“ Škvoreckého generace. </li></ul>
 10. 10. 4.4. Čtvrté období Škvoreckého <ul><li>Scherzo capriccioso (Toronto, 68 Publishers 1984; Praha, Odeon 1991) - historicko-biografický román o A. Dvořákovi. </li></ul><ul><ul><li>Autor zde zahájil novou etapu, kdy se obrací k historickému románu. Chtěl zde propojit českou a americkou kulturu. </li></ul></ul><ul><li>4.5. Páté období Škvoreckého </li></ul><ul><li>Nevěsta z Texasu (1992) - pocta Americe </li></ul>
 11. 11. 5. Pokus o interpretaci románu Zbabělci <ul><li>5.1. Geneze a přijetí Zbabělců </li></ul><ul><li>1948 – 1949 Škvorecký začal psát Zbabělce. </li></ul><ul><li>1958 knihu vydal až o deset let později – kniha byla ihned stažena z prodeje i knihoven. </li></ul><ul><li>1964 román vychází znova, byl přivítán jako významné dílo české poválečné prózy. </li></ul>
 12. 12. 5.2.Proč knihu nepřijali? <ul><li>Kniha nezobrazovala revoluci z navyklého ideologického hlediska, ale pohledem obyčejného jednotlivce „zezdola“ (Trenský. s. 19.). </li></ul><ul><li>Revoluce zde nebyla zobrazována jako hrdinství, ale jako zbabělost a pomstychtivost. </li></ul><ul><li>Absurdita revoluce. </li></ul><ul><li>Autorovi byla vytýkána ideová nevyhraněnost, antihumanismus a cynismus </li></ul>
 13. 13. 5.3. Rozbor <ul><li>Román </li></ul><ul><li>Titul díla je dějově – esejistický. </li></ul><ul><li>Román se skládá z osmi kapitol (osm dní revoluce). </li></ul><ul><li>Děj se odehrává ve městě Kostelec (Náchod). </li></ul><ul><li>Doba děje – poslední dny německé okupace (4.-11.květen 1945). </li></ul><ul><li>Psán ve formě volně strukturovaného deníku. </li></ul><ul><li>Kompoziční princip je kauzální, tektonický. </li></ul><ul><li>Kompoziční postoj je chronologický. </li></ul><ul><li>Vypravěč = hl. Postava Danny je personální, fyzicky přítomný. </li></ul><ul><li>Použita subjektivizovaná ich forma, dialogy a vnitřní monology. </li></ul>
 14. 14. 5.4. Téma románu <ul><li>Pohled na válku očima mladých </li></ul><ul><li>Kritika maloměštáctví a jejich způsobu květnového povstání </li></ul><ul><li>Uslyšel jsem nějaký křik. Zastavil jsem se a podíval jsem se tím směrem. Kolem hotelu Granada utíkalo několik lidí. Z okna Granady se vykláněl pan hoteliér a divoce viklal žerdí praporu, zastrčenou pod oknem do objímky. Vyrval jí ven a rychle stáhl prapor dovnitř.Naproti pan Pitterman zatahoval vlajku do okna. </li></ul><ul><li>(J. Škvorecký, 1966 s. 86.)‏ </li></ul>
 15. 15. 5.5. Motivy románu <ul><li>Motiv revoluce </li></ul><ul><li>Motiv jazzu </li></ul><ul><li>Motiv mládí </li></ul><ul><li>Spor mez Čechy a Němci </li></ul><ul><li>Generační konflikt </li></ul><ul><li>Motiv sexu </li></ul>
 16. 16. 5.6. Postavy v kontextu Dannyho Smiřického <ul><li>Postavy nejsou nijak vyhraněné. </li></ul><ul><li>Danny je autobiografická postava (P. Blažíček). </li></ul><ul><li>Mladík jehož jedinou láskou je jazz, děvčata a kamarádi. </li></ul><ul><li>Velká láska Irena x je pro něj pitomá – nemiluje ji doopravdy. </li></ul><ul><li>Antihrdina – své hrdinství jen předstírá. </li></ul><ul><li>Něco cítit, něco prožívat – hlavní pohon Dannyho života. </li></ul><ul><li>Upřímnost Dannyho </li></ul><ul><li>Kontrast mezi měšťáky a Dannym </li></ul>
 17. 17. 5.7. Danny vs. Švejk <ul><li>Úvodní věta Švejka zní: „Tak nám zabili Ferdinanda“. </li></ul><ul><li>Škvorekého kniha začíná větou: „Tak revoluce se vodkádá na neurčito.“ </li></ul><ul><li>„ Jo,“ řekl Benno. „Musel jsem mu dycky ráno pucovat boty a večer mu je zouvat.“ </li></ul><ul><li>„ Fakt?“ </li></ul><ul><li>„ Fakt. Páni, to bylo jak za Švejka.“ </li></ul><ul><li>Společné rysy: </li></ul><ul><li>- silně autobiografický román </li></ul><ul><li>- nová autentičnost jazyka </li></ul><ul><li>- dialogy jsou psány hovorovou češtinou, vzdálenou spisovné normě </li></ul><ul><li>- čtenářská obliba </li></ul><ul><li>- výrazná ústřední literární postava </li></ul>
 18. 18. <ul><li>„ Spisovatelovým řemeslem je mluvit pravdu“. </li></ul><ul><li>ERNEST HEMINGWAY </li></ul>6. Závěr
 19. 19. 7. Použitá literatura <ul><li>PRIMÁRNÍ LITERATURA </li></ul><ul><li>ŠKVORECKÝ, J. Zbabělci . Praha: Československý spisovatel, 1966. </li></ul><ul><li>• SEKUNDÁRNÍ LITERATURA </li></ul><ul><li>BLAŽÍČEK, P. Škvoreckého Zbabělci . Praha, 1992. </li></ul><ul><li>ČERNÝ, V. Talent pohoršlivý. In Eseje o české a slovenské próze . Praha 1994. </li></ul><ul><li>KOSKOVÁ, H. Bořitel falešných mýtů – J.Škvorecký. In Hledání ztracené Generace . Jinočany : H&H, 1996. </li></ul><ul><li>TRENSKÝ, P. Josef Škvorecký . Praha : H&H, 1995. </li></ul><ul><li>HVÍŽĎALA, K. J. Škvorecký. In České rozhovory ve světě . Praha: Československý spisovatel, 1992. </li></ul><ul><li>CHVATÍK, K. Josef Švejk a Danny Smiřický. In Pohledy na českou literaturu z ptačí perspektivy . Praha: Pražská imaginace, 1991. </li></ul><ul><li>DALŠÍ ZDROJE: </li></ul><ul><li>http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%A0kvoreck%C3%BD ( 2.3.2010)‏ </li></ul><ul><li>http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439 (1.3.2010)‏ </li></ul>

×