Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Svět médií před průmyslovou revolucí a úloha zábavy

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Píšeme tiskovou zprávu
Píšeme tiskovou zprávu
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

Svět médií před průmyslovou revolucí a úloha zábavy

Download to read offline

První část obsahuje aktivity, které vedou k ujasnění role médií v rodině či v blízkém okolí. Druhá část je podklad pro frontální vyučování o médiích před průmyslovou revolucí.

První část obsahuje aktivity, které vedou k ujasnění role médií v rodině či v blízkém okolí. Druhá část je podklad pro frontální vyučování o médiích před průmyslovou revolucí.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Svět médií před průmyslovou revolucí a úloha zábavy (20)

More from Michal Kaderka (15)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Svět médií před průmyslovou revolucí a úloha zábavy

 1. 1. Svět médií před průmyslovou revolucí a úloha zábavy
 2. 2. Co se naučíte Pochopíte, jak soudobá média formují názor člověka na svět. Uvědomíte si kontrast mezi autorovým pokusem o tvorbu hodnotného dílo a zároveň být přijatým širokou veřejnosti. Dokážete vysvětlit, jaký je rozdíl v konzumaci zábavy mezi vámi, rodiči a prarodiči. Ujasníte si, zda vám vyhovuje současné rozložení mezi aktivní a pasivní zábavou. Budete chápat, jakým co nejmasověji oslovit jednoptlivé příjemce vašeho sdělení. Pomůžete si uvědomit, jaká role v týmu vám svědčí.
 3. 3. Co je zábava a jaké jsou mezigenerační rozdíly? Jaké znáte druhy aktivní zábavy. Na kterou máte čas a jak často se jí věnujete? Jak se o aktivní zábavě dovídáte? Udělejte si graf, kde bude vidět vaše současné trávení zábavy, graf pro trávení volného času sourozenců, rodičů a prarodičů. Pokuste se o generalizaci o způsobu trávení volného času a konzumace médií na základě zkušenosti s vašimi sourozenci, rodiči, prarodiči, řekněte rozdíly a zdůvodněte je. Jak se budou bavit vaše děti a jak na to budou reagovat média? V čem vám aktivní zábava pomohla? Jaké jsou sekundární efekty aktivní zábavy? Proč někdy preferujete pasivní zábavu? Jak se budou snažit firmy a média podchytit generaci vašich rodičů a prarodičů?
 4. 4. Rozdělte se Koncipujete činnosti tak, abyste co nejrychleji dokázali vyřešit všechny úlohy. Postavte tým, kde každému bude vyhovovat role i činnost. Vytvořte postup, ale nezapomeňte, že některé části jsou vaším soukromým příspěvkem. Při prezentaci společného výstupu zhodnoťte váš příspěvek v kontextu celkového výstupu, kde jste přispěl/a co vám v plnění úkolů nesedlo.
 5. 5. Rozvržení 10 minut: rozvržení činností, spolupráce a shoda na realizací procesních rolích. 10 minut: reflexe vlastních zkušeností v rámci rodiny. 25 minut: diskuse členů všech skupin nad obsahem prezentace. 20 minut: prezentace odpovědi na zadání a zhodnocení své role.
 6. 6. Word of mouth Předávání mytologie, pověstí a popisu společnosti prostřednictvím orální tradice. Platí ještě dnes citát z 19. století? Vzděláš-li muže, vzděláš člověka, vzděláš-li ženu, vzděláš celý národ.
 7. 7. První knihy Hésiodos – 7. st. př. n. l. • O původu bohů, Práce a dni. Homér – 7. st. př. n. l. • Vzorec chování a postojů pro hrdiny. • Předání hodnotové orientace. • Mytologie. • Dějiny. • Styl psaní, gramatika. Náboženství knihy – judaismus, křesťanství, islám.
 8. 8. Interpretace náboženských knih RELIGIONISTIKA TEOLOGIEvs.
 9. 9. Divadlo – 5. st. př. n. l. Sofoklés • Tragédie, mytologie. Aristofanés • Komedie nastavující zrcadlo společnosti, politice – zamyšlení se nad současným stavem. Kultura oper, vznikla zde naše hymna, satyra.
 10. 10. Klášterní přepisování knih Šíření jednotné vzdělanosti prostřednictvím stejného jazyka a stejného písma. Šíření stejných myšlenek napříč Evropou – agenda setting. Na všech universitách stejný jazyk a písmo – rychlý přenos intelektuálních trendů – ty šířeny v kostelech. V ručně psaných knihách pokusy o vizualitu – představení reality. Knihy drahé – autorita knihy (na zkouškách na universitách pouze dokazování pravdy již věky prověřenými autoritami).
 11. 11. Malby v kostele Do kostela chodil každý – čtení z obrázků – dějiny, mytologie. Interpretace symbolů (ikonografie). Pro negramotnou společnost kostelní malby jediným zdrojem informací o venkovním světě.
 12. 12. Jakou symboliku vložil autor do svého díla – dílo interpretujte
 13. 13. Vynález knihtisku v Evropě Pro negramotnou společnost kostelní malby jediným zdrojem informací o venkovním světě. 1453 Jan Guttenberg – radikální propad cen knih. Vynález knihtisku zlevnil vzdělání. Mnoho knih – zvýšila se kritičnost k autoritě knihy. Pozdější rozvoj knihoven. Národovecký boj o první tištěnou knihu - latinská Statuta Arnošta z Pardubic (1476) či Kronika trojánská (1468) – rozdíl oproti 3. či 11. místu v Evropě. 1479 – první tisk Nového zákona na našem území, poprvé v zaalpském prostoru. 1512- první židovská tiskárna, evropské unikum.
 14. 14. Knihtisk je nutné využít k vládní propagandě Kolem roku 1500 začali tiskaři k přivýdělku vydávat jednorázové tisky (letáky) - zprávy o válečných tažených, přírodních úkazech, neštěstích, popravách, zámořských objevech apod. Newe Zeitung - psané zpravodajství ve formě korespondence. Protiváhou Fuggerovské noviny. 1631 a 1663 La Gazette a London Gazette se zhruba týdenní periodicitou, spolupráce s vládou. U nás od 20. let 17. století pokus prorazit s kramářskými písněmi - na venkově nahrazovaly pravidelné novinové zpravodajství nebo zábavné či věroučné žánry – slepá ulička české žurnalistiky. Do přelomu 18. a 19. století u nás převažovala pouze cizojazyčná literatura (v českém knihtisku byl problém s kvalitou ilustrací).
 15. 15. Francie a Anglie, týdenní periodicita, spolupráce s vládou 1631, La Gazette 1633, London Gazette
 16. 16. 1719, 1789, Čechy 1719 – 1722 Český postilión, pouze čtyři abonenti, z toho dva ve Vídni 1789 (Krameriovy) Pražské poštovské noviny, taktéž krach
 17. 17. 1690, Amerika Boston's Publick Occurrences Both Forreign and Domestick 1704, Boston News-Letter
 18. 18. 1785, Anglie The Daily Universal Register
 19. 19. 1788 změna názvu The Daily Universal Register na The Times čtenářem buržoazie inzerce na střední vrstvy nezávislý na vládě 1853 - první noviny tištěné na rotačce
 20. 20. Michal Kaderka Tel.: 777 879 481 E-mail: kaderka@centrum.cz cz.linkedin.com/pub/michal-kaderka/49/807/10b www.slideshare.net/MichalKaderka1 https://cz.pinterest.com/michalkaderka3/ Michal.Kaderka77 KontaktKontakt

×