MINISTERUL ECONOMIEI, CO MERTULUI ŞI MEDIULUI AFACERI Oportunitati de finanţare a IMM-urilor R O M Â N I A MINISTERU...
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri  Obiectiv ...
Beneficiari eligibili <ul><li>P ersoanele fizice  care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere...
Facilit ăţi microîntreprindere debutantă SRL-D <ul><li>acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare neramb...
Activitati eligibile Cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala...
Obligaţiile Intreprinzătorului debutant <ul><li>să notifice în scris cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru ...
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Obiectiv Spr...
Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/200...
<ul><li>Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă conform anexei la procedura programului care conţine codurile C...
Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Obiectiv Stimula...
Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004...
Cheltuieli eligibile Se finanteaza achiziţionarea: - participari targuri si  expozitii nationale si  internatioanle ; - ...
Programul pentru  dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finan...
Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/20...
Activitati eligibile Sunt excluse de la finantare activitatile de: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobi...
Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Obiectiv EMPRETEC est...
Beneficiari eligibili Antreprenori existenţi sau potenţiali  precum şi top managerii, inclusiv  specialişti din organiza...
Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manage...
Beneficiari eligibili Femeile care au cetăţenie română şi  care îndeplinesc la data depunerii  formularelor de înscriere...
Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri ...
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara B - d ul . Eroilor de la Tisa, nr.22 Web...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otimmc 5mai2011

662 views
609 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otimmc 5mai2011

 1. 1. MINISTERUL ECONOMIEI, CO MERTULUI ŞI MEDIULUI AFACERI Oportunitati de finanţare a IMM-urilor R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 2. 2. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Obiectiv Stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Buget 2011 – 21.000.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 3. 3. Beneficiari eligibili <ul><li>P ersoanele fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate : </li></ul><ul><li>au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată in Registrul Comerţului; </li></ul><ul><li>anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european; </li></ul><ul><li>înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; </li></ul><ul><li>declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii. </li></ul><ul><li>Inscrierea in program se face in aplicatia online deschisa pe site www.aippimm.ro . </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 4. 4. Facilit ăţi microîntreprindere debutantă SRL-D <ul><li>acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, </li></ul><ul><li>garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei; </li></ul><ul><li>scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată . Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior; </li></ul><ul><li>scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii; </li></ul><ul><li>consiliere, instruire şi sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 5. 5. Activitati eligibile Cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. Cheltuieli eligibile <ul><li>consultanţă pentru înfiinţare firma, </li></ul><ul><li>consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului </li></ul><ul><li>sunt eligibile toate cheltuielile legate de activităţile necesare codului CAEN pe care se accesează Programul. </li></ul><ul><li>Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de: </li></ul><ul><li>INVESTIŢIILE ÎN </li></ul><ul><li>ACTIVE CORPORALE </li></ul><ul><li>2) INVESTIŢIILE ÎN </li></ul><ul><li>ACTIVE NECORPORALE </li></ul><ul><li>3 ) ALTE COSTURI DE OPERARE </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 6. 6. Obligaţiile Intreprinzătorului debutant <ul><li>să notifice în scris cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. şi Cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru I.M.M. (A.I.P.P.I.M.M.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă; </li></ul><ul><li>să angajeze, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, şi să menţină în activitate cel puţin 2 (doi) salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor menţionate la art. 5 lit. a) şi/sau b) şi/sau c) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant ; </li></ul><ul><li>să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent; </li></ul><ul><li>să depună la A.I.P.P.I.M.M. situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrarii acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres. </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 7. 7. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă Obiectiv Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini, utilaje, instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Buget 2011- 7.000.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 8. 8. Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societăţi comerciale, societăţi cooperative), care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate: a) au cel puţin 1 an fiscal de activitate şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat/avizat; b) nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; c) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; d) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii; e) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile &quot;Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate&quot;, publicate în JOUE nr. C 244/2004. Inscrierea in program se face in aplicatia online deschisa pe site www.aippimm.ro . Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 9. 9. <ul><li>Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă conform anexei la procedura programului care conţine codurile CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională. </li></ul><ul><li>Nu sunt eligibile activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. </li></ul>Activitati eligibile Cheltuieli eligibile Se finanteaza achiziţionarea: - tehnică de calcul ; cititoare cod de bare; cântare electronice si aparate de marcat; - maşini, utilaje şi instalaţiide lucru, aparate şi instalaţiide măsurare, control şi reglare; -electro şi motostivuitoare; - brevete, licenţe, mărci, francize; - mobilier, echipamente de protecţie a valorilor umane - mijloace de transport marfă ; - certificarea sistemelor de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii muncii/siguranţei produselor alimentare ; - s paţii lucru ; - participarea la cursuri de instruire în domeniul în care activează ; - consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 10. 10. Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului Obiectiv Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor obţinute de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă prin atragerea în astfel de activităţi a generaţiei tinere şi a femeilor în toate zonele ţării. Buget 2011 - 1.000.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 11. 11. Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv societăţile comerciale, societăţile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile, care desfasoara activitati de promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului. Inscrierea in program se face in aplicatia online deschisa pe site www.aippimm.ro . Activitati eligibile Productia si comercializarea produselor şi serviciilor care presup un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor în specia l a cele cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat. Nu sunt eligibile activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 12. 12. Cheltuieli eligibile Se finanteaza achiziţionarea: - participari targuri si expozitii nationale si internatioanle ; - participari misiuni economice; - elaborarea si productia de materiale tiparite pentru promovare mestesugurilor si artizanatului ; - realizarea unui site pentru promovare mestesugurilor si artizanatului ; -tehnica de calcul; - scule, dispozitive - achi ziţionarea de mijloace de transport marfă ; <ul><li>Nr. Beneficiari – min 25 </li></ul><ul><li>AFN – 40000 lei </li></ul><ul><li>I ntensitate – 90% din valoarea eligibila a proiectului </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 13. 13. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START - Obiectiv S timularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale Buget 2011 – 10.000.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 14. 14. Beneficiari eligibili Operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003), organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu capital social integral privat , care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate: a) au cel mult 2 ani de activitate şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat/avizat; b) nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; c) au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; d) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii; e) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile &quot;Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate&quot;, publicate în JOUE nr. C 244/2004. Inscrierea in program se face in aplicatia onlinedeschisa pe site www.aippimm.ro . R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 15. 15. Activitati eligibile Sunt excluse de la finantare activitatile de: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. Cheltuieli eligibile Se finanteaza achiziţionarea: - cursuri de pregatire antreprenoriala ; -tehnica de calcul; - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; -electro şi motostivuitoare; - brevete, licenţe, mărci, francize; - mobilier, echipamente de protecţie a valorilor umane - mijloace de transport marfă ; - s paţii lucru ; - lucrari de amenajare a spatiilor de lucru - consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri dar nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului ; - realizarea unui site de promovare a activitatii Nr. Beneficiari - 100 AFN – 100.000 lei Intensitate – 70% R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 16. 16. Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Obiectiv EMPRETEC este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor. Programul se desfăşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD - Geneva) şi este operaţional în peste 25 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. România este prima şi singura ţară din Europa în care se implementează acest program. Programul UNCTAD/EMPRETEC România îşi propune: •  Identificarea întreprinzătorilor de succes; •  Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; •  Dezvoltarea metodelor moderne de afaceri; •  Încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional; •  Sprijin în stabilirea parteneriatului de afaceri cu companii din lumea întreagă; dezvoltarea exporturilor; •  Asistenţă şi sprijin în obţinerea de finanţări. Buget 2011 – 350.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 17. 17. Beneficiari eligibili Antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top managerii, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială . Inscrierea in program se face in aplicatia online deschisa pe site www.aippimm.ro . Activitati eligibile Nu se acorda in cadrul programului alocatie financiara nerambursabila . Cheltuieli eligibile Se finanţează cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. Nr. Beneficiari – 120 R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 18. 18. Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii Obiectiv Promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Buget 2011 – 500.000 lei R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 19. 19. Beneficiari eligibili Femeile care au cetăţenie română şi care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere următoarele criterii de eligibilitate: - au vârsta peste 18 ani; - au cel puţin studii medii definitivate; - s-au înscris la activităţile prevăzute în Program, pe baza formularelor de înscriere din aplicatia online deschisa pe site www.aippimm.ro . Activitati eligibile Nu se acorda in cadrul programului alocatie financiara nerambursabila. Cheltuieli eligibile Se finanţează: - organizarea de seminarii in cadrul campaniilor de informare din cadrul caravanei “Zilele femeilor întreprinzător” în oraşe arondate celor 8 oficii teritoriale subordonate AIPPIMM; - organizarea şi desfăşurarea cursurilor de educaţie antreprenorială ; - elaborarea si publicarea de brosuri Nr. Beneficiari – 600 R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 20. 20. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri Obiectiv Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin îmbunătăţirea eficienţei incubatoarelor de afaceri deja existente. Buget 2011 - 6.150.000 lei Beneficiari eligibili Potenţiali întreprinzători care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere în conformitate cu legislaţia naţională sau întreprinderi deja înfiinţate, cu cel mult 2 ani de activitate, la data înregistrării cererii pentru înscrierea în incubator, care, la data solicitării, îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria IMM, stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 21. 21. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Timişoara B - d ul . Eroilor de la Tisa, nr.22 Web site: www.aippimm.ro E-mail: oficiutimisoara @ aippimm.ro Tel: 0256 / 292.739 Fax:0256 / 292.767

×