Programe Naţionale 2011

1,594 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Ofer consultanta accesare fonduri europene, diverse domenii. Intocmire dosar, implementare proiect, dezvoltare, identificare piata interna si externa, planuri de afaceri, pentru afaceri de succes. Contact cu detalii la marian_morosan@yahoo.com Afaceri de succes cu bani europeni la M&M Morosan Consulting SRL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programe Naţionale 2011

 1. 1. <ul><li>Guvernul României </li></ul><ul><li>Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri </li></ul><ul><li>Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii </li></ul><ul><li>Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Martie 2011 </li></ul>R O M Â N I A MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
 2. 2. Programe cu finanţare de la Bugetul de stat - 2011 <ul><li>Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri </li></ul><ul><li>Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare START </li></ul><ul><li>Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM </li></ul><ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii </li></ul><ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri </li></ul>
 3. 3. Programe cu finanţare de la Bugetul de stat - 2011 <ul><li>Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă </li></ul><ul><li>Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului </li></ul>
 4. 4. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Beneficiarii Programului </li></ul><ul><li>Etapa I </li></ul><ul><li>1. Pentru persoanele fizice </li></ul><ul><li>- să fie cetăţeni români; </li></ul><ul><li>- să nu mai fi beneficiat de finanţare in cadrul acestui Program, nici ca persoana fizică şi nici ca şi asociat într-o firmă care a beneficiat de finanţare in cadrul acestui Program. </li></ul><ul><li>- să aibă studii medii sau superioare definitivate. </li></ul><ul><li>2. Pentru societăţi comerciale (microîntreprinderi) </li></ul><ul><li>- să fie microîntreprinderi </li></ul><ul><li>- să aibă capital social integral privat; </li></ul><ul><li>- asociatul, acţionarul sau administratorul să nu fi beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu a fost / nu este asociat sau acţionar la societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului – START </li></ul><ul><li>- asociatul unic/asociatul/acţionarul este cetăţean român şi să aibă cel puţin studii medii definitivate; </li></ul><ul><li>-să aibă cel mult 2 ani de la autorizare/înregistrare la Registrul Comerţului </li></ul><ul><li>-să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale </li></ul><ul><li>Pentru etapa a II-a a programului, vor fi acceptate la finanţare doar societăţi comerciale. </li></ul>
 5. 5. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Buget: 10.000 .000 lei </li></ul><ul><li>2 etape </li></ul><ul><li>Program EMPRETEC - cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor Programului; </li></ul><ul><li>Planul de afaceri - finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat. </li></ul><ul><li>Scheme de finanţare: </li></ul><ul><li>a) Schema de finanţare cu credit bancar: </li></ul><ul><ul><li>Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii , dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar; </li></ul></ul><ul><ul><li>credit bancar - m inim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de către instituţia de credit parteneră. Instituţia de credit parteneră poate acorda finanţare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului de investiţii; </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Schema de finanţare fără credit bancar : </li></ul></ul><ul><ul><li>Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar </li></ul></ul><ul><ul><li>contribuţie proprie – minim 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii. </li></ul></ul>
 6. 6. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START <ul><li>Cheltuieli eligibile : </li></ul><ul><li>Echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare </li></ul><ul><li>Mijloace de transport auto pentru mărfuri </li></ul><ul><li>Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică; </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de tehnică de calcul </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate) </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de mobilier de birou, mini-calculatoare pentru secretariat, birotică;  </li></ul><ul><li>Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se considera cheltuială eligibilă si taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi activitatea de dezvoltare a softului pentru comerţul on-line. </li></ul><ul><li>Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor în cadrul codului CAEN pentru care a solicitat finanţare; </li></ul><ul><li>Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic; </li></ul><ul><li>Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program - dar nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare </li></ul>
 7. 7. Programul UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM <ul><li>Buget – 350 .000 lei. </li></ul><ul><li>Programul UNCTAD/EMPRETEC România îşi propune: </li></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprijin şi consultanţă de calitate pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii; </li></ul></ul><ul><ul><li>Dezvoltarea metodelor moderne de afaceri; </li></ul></ul><ul><ul><li>Încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional; </li></ul></ul><ul><ul><li>Asistenţă şi sprijin în obţinerea de finanţări. </li></ul></ul><ul><li>Produsul de bază oferit participanţilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice. </li></ul><ul><li>În vederea implementării primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri naţionali certificaţi şi în curs de certificare de către UNCTAD Geneva. </li></ul>
 8. 8. Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii <ul><li>Buget: 500 .000 lei </li></ul><ul><li>Beneficiari eligibili </li></ul><ul><li>- Femeile care au cetăţenie română; au vârsta peste 18 ani; au cel puţin studii medii definitivate; nu deţin firme de consultanţă; s-au înscris la activităţile prevăzute în Program </li></ul><ul><li>Activităţi în cadrul acestui program: </li></ul><ul><li>organizare şi desfăşurare de cursuri de pregătire antreprenorială pe durata a 4 zile în fiecare dintre cele 8 locaţii stabilite. </li></ul><ul><li>organizarea campaniei de informare &quot;Zilele Femeilor Întreprinzător&quot;, având ca tematică asistenţa oferită de UE IMM-urilor, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială. </li></ul>
 9. 9. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri <ul><li>Buget: 6.150 .000 lei.   </li></ul><ul><li>Programul urmăreşte crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor; promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale; consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei internaţionale; facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional, precum şi reducerea ratei şomajului în zonele-ţintă. Astfel, se urmăreşte dezvoltarea sectorului IMM din România prin crearea unor noi locuri de muncă in zonele vizate. </li></ul>
 10. 10. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă <ul><li>Buget: 7.000 .000 lei </li></ul><ul><li>Valoarea maximă a AFN: 100.000 lei, dar nu mai mult de: </li></ul><ul><li>- pentru întreprinderi mijlocii: 60% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul><ul><li>- pentru întreprinderi mici: 70% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul><ul><li>- pentru microîntreprinderi: 80% din valoarea cheltuielilor eligibile </li></ul>
 11. 11. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă <ul><li>Activităţi eligibile: </li></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de tehnică de calcul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de cititoare pentru cod cu bare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor în cadrul codului CAEN pentru care a solicitat finanţare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>achiziţionarea de electro şi motostivuitoare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize) ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mijloace de transport marfă pentru activităţile specifice de comerţ; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>certificarea unui sistem integrat de management al calităţii simplu sau integrat ; </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - continuare <ul><ul><li>realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; </li></ul></ul><ul><ul><li>investiţiile în active corporale referitoare la achiziţionarea de spaţii cu scop comercial sau de prestare a serviciilor, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să fi avut destinaţie locativă; </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic; </li></ul></ul><ul><ul><li>participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, în cadrul codului CAEN Revizuit 2 pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. Cursurile trebuie să fie în concordanţă cu activităţile din cadrul codului CAEN Revizuit 2 al proiectului; </li></ul></ul><ul><ul><li>consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program. </li></ul></ul>
 13. 13. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă <ul><li>Formularul de preselecţie </li></ul><ul><li>Punctajul maxim care se va putea obţine în urma completării formularului de preselecţie este de 20 puncte </li></ul><ul><li>Criterii de selecţie: </li></ul><ul><li>Categoria întreprinderii (micro – 3 puncte, mică – 2 puncte sau mijlocie – 1 punct) </li></ul><ul><li>Categoriile de activităţi / cheltuieli eligibile (se acordă între 3 şi 5 puncte pentru fiecare tip de cheltuială, punctajul final fiind obţinut prin medie aritmetică) </li></ul><ul><li>Participarea anterioară în cadrul acestui Program (se acordă 5 punte celor care nu au mai participat) </li></ul><ul><li>Dacă solicitantul a mai implementat alte proiecte din surse atrase </li></ul><ul><li>(credite bancare, alte finanţări – se acordă 2 puncte celor care au mai implementat) </li></ul><ul><li>Locul implementării: mediul rural (se acordă 3 punte)sau urban </li></ul><ul><li>Crearea de noi locuri de muncă (se acordă 2 puncte pentru cei care creează locuri de muncă) </li></ul>
 14. 14. Programul naţional multianual pe perioada 2002-2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului <ul><li>Buget: 1.000.000 lei </li></ul><ul><li>Activităţi eligibile </li></ul><ul><ul><li>participări la târguri şi expoziţii, organizate în ţară sau în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alţi operatori economici; </li></ul></ul><ul><ul><li>participări la misiuni economice în străinătate; </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a produselor de artă populară, artizanat şi a meşteşugurilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, redactate în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; </li></ul></ul><ul><ul><li>realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională, în condiţiile inexistenţei altuia deţinut de acelaşi operator economic; </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal; </li></ul></ul><ul><ul><li>vânzarea on-line a produselor cu specific meşteşugăresc şi artizanal, prin achiziţionarea unui soft specific necesar înfiinţării unui magazine on-line </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de calculatoare (tip PC şi/sau sisteme portabile, formate din: unitate centrală, monitor, imprimantă simplă sau multifuncţională, licenţe necesare desfăşurării activităţii) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, maşini necesare pentru desfăşurarea activităţii (exceptând liniile tehnologice, care nu mai permit păstrarea specificului execuţiei predominant manuale a produselor finite sau serviciilor prestate); </li></ul></ul><ul><ul><li>achiziţionarea de mijloace de transport marfă </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoarea maximă a AFN: </li></ul></ul><ul><li>- 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 4 0.000 lei, </li></ul>
 15. 15. Simulare înscriere Programe Naţionale
 16. 16. Simulare înscriere Programe Naţionale
 17. 17. Simulare înscriere Programe Naţionale
 18. 18. V ă mul ţ umim! Telefon : 0264-487224 Fax : 0264-487244 OTIMMC CLUJ-NAPOCA Str. Horea, nr.13 www.aippimm.ro www.otimmc-cluj.ro http://www.aippimm.ro/otimmc/cluj-napoca/ oficiucluj@ aippimm .ro

×