Intro to economics

4,442 views

Published on

17 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
 • mapapahalagahan ang pagkonsumo ng pero o bagay bagay kung ginagamitan natin ito ng pagiging mautak tulad nalang ng isang negosyante dapat may diskarte para makakuha ng maraming share
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @johnpaulbool haha di ikaw sumagot nyan
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mahalaga ang ekonomiya sa pag aaral ng mga kabtaan dhil natututo ang bawat isa sa pag paplano pag dedesisyon at iba pang bagay na makakatulong din sa ating upang maging isang successful na tao.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mahala itong mapag_aralan ng isang tao upang makaroon siya ng batayan upang malaman kug tama ang kanyang mga desisyon sa mga bagay-bagay upang hindi niya maranasan ang suliraning kakapusan. Jia Rose Paceno/ 10-Silver.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mahalaga ito dahil sa lahat ng mga subject, ito ang magtuturo sa atin kung paano magsimula ng negosyo, dumiskarte, at maintindihan kung papaano tumatakbo ang ekonomiya ng mga bansa kabilang na ang pilipinas Jeros Julian D. Infante jr. 10- Gold
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
17
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intro to economics

 1. 1. Introduction toIntroduction to ECONOMICSECONOMICS Prepared by:Prepared by: Arnel O. RiveraArnel O. Rivera MAT-SSMAT-SS
 2. 2. What is Economics?What is Economics?  Economics is the study of theEconomics is the study of the allocation of resources amongallocation of resources among alternative uses to attain desired ends.alternative uses to attain desired ends.  It is a branch of social science whichIt is a branch of social science which deals with the study on attainingdeals with the study on attaining human wants and needs.human wants and needs.
 3. 3. Divisions of EconomicsDivisions of Economics  Macro EconomicsMacro Economics  The study of economics as a whole.The study of economics as a whole.  It is concerned with issues andIt is concerned with issues and problems concerning the overallproblems concerning the overall economy of a nation or the world.economy of a nation or the world.
 4. 4. Divisions of EconomicsDivisions of Economics  Micro EconomicsMicro Economics  The study of individual parts of theThe study of individual parts of the economy.economy.  It is concerned with issues andIt is concerned with issues and problems facing the individualproblems facing the individual components of the economy (supply,components of the economy (supply, prices of goods etc..)prices of goods etc..)
 5. 5. Divisions of EconomicsDivisions of Economics Prices of Goods Supply Demand Alternate Goods
 6. 6. Needs and WantsNeeds and Wants NeedsNeeds  These are goods and services thatThese are goods and services that people needs in order to live.people needs in order to live.  Without these things, people cannotWithout these things, people cannot survive.survive.
 7. 7. Needs and WantsNeeds and Wants WantsWants  These are goods and services thatThese are goods and services that makes the lives of people easier andmakes the lives of people easier and comfortable.comfortable.  People can do away withPeople can do away with wantswants, but it, but it makes their lives more meaningful.makes their lives more meaningful.
 8. 8. Points to RememberPoints to Remember  Wants and NeedsWants and Needs vary from one person tovary from one person to another.another.  Example:Example: To an office worker, a cellphone isTo an office worker, a cellphone is considered as aconsidered as a needneed but to a farmer it is abut to a farmer it is a wantwant..  Wants and needsWants and needs areare never satisfiednever satisfied..  Example:Example: Cellphone models changes as timeCellphone models changes as time goes by. It may be in today but will becomegoes by. It may be in today but will become obsolete in the future.obsolete in the future.
 9. 9. Economic decisionEconomic decision  We have unlimited wants and wish toWe have unlimited wants and wish to satisfy those wants with availablesatisfy those wants with available resources, we have to make choices.resources, we have to make choices. Economic choiceEconomic choice involves theinvolves the attainment of desired ends through theattainment of desired ends through the allocation of these scarce resourcesallocation of these scarce resources among alternative uses.among alternative uses.
 10. 10. Factors that affect EconomicFactors that affect Economic DecisionsDecisions  Desired endsDesired ends – whatever goal or– whatever goal or objective is identified as urgent.objective is identified as urgent.  AllocationAllocation – distributing resources so that– distributing resources so that the desired ends are satisfied, partiallythe desired ends are satisfied, partially satisfied or not satisfied at allsatisfied or not satisfied at all  Alternative usesAlternative uses – refers to the many– refers to the many different choices which are equallydifferent choices which are equally appealingappealing
 11. 11. ScarcityScarcity ScarcityScarcity exists when theexists when the resources of the economy are notresources of the economy are not enough to meet the wants orenough to meet the wants or needs of people or the society.needs of people or the society.
 12. 12. Types of ScarcityTypes of Scarcity  Physical ScarcityPhysical Scarcity – when resources– when resources needed to satisfy wants and needs are notneeded to satisfy wants and needs are not availableavailable  Psychological ScarcityPsychological Scarcity – when resources– when resources are available but cannot be used by theare available but cannot be used by the person or entity to satisfy their wants orperson or entity to satisfy their wants or needsneeds
 13. 13. Points to RememberPoints to Remember  To attainTo attain wants and needswants and needs, people, people must make use of wisemust make use of wise economiceconomic decisionsdecisions to preventto prevent scarcityscarcity. This. This can only be achieved by acan only be achieved by a comprehensive understanding of thecomprehensive understanding of the basic principles of economics.basic principles of economics.
 14. 14. To download this file, go to:To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelSSIhttp://www.slideshare.net/ArnelSSI

×