Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtues ii

17,880 views

Published on

Published in: Spiritual, Education

Virtues ii

 1. 1. Birtud at Halaga II Presented by: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/ArnelSSI
 2. 2. Balik-aral: Ano ang pamantayan para sabihin na ang isang kilos ay mabuti o masama?
 3. 3. Balik-aral: Ano ang birtud (virtues)? –Ito ay tumutukoy sa mga mabubuting kilos na ginagawa ng tao. –Ang birtud ay laging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao.
 4. 4. Balik-aral: Ano ang gawi (habits) ? –Mga kilos na kusang ginagawa ng tao. –Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos. –Ang bawat tao ay may makakaibang gawi.
 5. 5. Balik-aral: Bakit sinasabi na ang Birtud ay Gawi? • Ito ay bunga ng mahaba at mahirap na pagsasanay.
 6. 6. Dalawang Uri ng Birtud: • Intelektuwal na Birtud - pagpapaunlad ng kaalaman na siyang gawain ng ating isip. • Moral na Birtud - Ang papapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob.
 7. 7. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga • Ang paghubog ng gawi ay may kaugnayan sa halaga. Ang pagsasabuhay ng birtud ay bunga ng maingat na paghuhusga. • Ito ay dahil naniniwala tayo na mayroon itong napakahalagang kontribusyon sa ating pangaraw-araw na pagpapasya.
 8. 8. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga • Kung nakikita natin ang tulong ng mga ito sa ating pagkatao, pagyayamanin natin at pahahalagahan ang mga ito.
 9. 9. Sandaling Isipin: • Bakit mahalaga sa atin ang ating pamilya? • Paano natin ipinapakita ang pagpapahalaga sa ating pamilya? • Anong birtud ang ating ginagawa upang ipadama ang ating pagpapahalaga sa ating pamilya?
 10. 10. Mga Uri ng Halaga • Ganap na Halagang Moral (Absolute Moral Values) • Halagang Pangkultura at Gawi (Cultural Behavioral Values)
 11. 11. Ganap na Halagang Moral • Ito ay nagmumula sa labas ng tao. • Ito ay pangkahalatang katotohanan (universal truth) na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. • Nararapat na ang kilos ng tao ay naaayon sa pangkalahatang katotohanan.
 12. 12. Halagang Pangkultura at Gawi • Ito ay nagmumula sa loob ng tao. • Ito ay maaaring pansarili o paniniwala ng isang pangkat kultural. • Layunin nito na makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin (immediate goals).
 13. 13. Film Viewing: • Panoorin ang video at tuklasin ang aral na ipinapahiwatig nito.
 14. 14. Tandaan: “Ang lahat ng tao ay may halaga ngunit hindi lahat ng tao ay marunong magpahalaga.”
 15. 15. To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelSSI

×