Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moral

4,661 views

Published on

Moral

 1. 1. MORALITY Mustard Seedhttp://china.tyfo.com Arnel O. Rivera Presented to the students of Gen. Emilio Aguinaldo National High School 15 November 2012 www.slideshare.net/ArnelSSI
 2. 2. Tukuyin kung angmga sumusunod nakilos na ipinapakitasa larawan aymabuti o masama.
 3. 3. Isipin natin? Ano ang pamantayan para sabihin na ang isang kilos ay mabuti o masama?
 4. 4. Alam Nyo Ba?• Magiging makabuluhan lamang ang pag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapahalaga kung ito ay nailalapat sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga birtud (virtues).
 5. 5. Ano ang birtud (virtues)? – Ito ay tumutukoy sa mga mabubuting kilos na ginagawa ng tao. – Ang birtud ay laging nakaugnay sa pag-iisip at gawi ng tao.
 6. 6. Ano ang gawi (habits) ? – Mga kilos na kusang ginagawa ng tao. – Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasagawa ng kilos. – Ang bawat tao ay may makakaibang gawi.
 7. 7. Dalawang Uri ng Birtud: • Intelektuwal na Birtud - pagpapaunlad ng kaalaman na siyang gawain ng ating isip. • Moral na Birtud - Ang papapaunlad ng ating kakayahang gumawa ng mabuti at umiwas sa masama na siyang gawain ng ating kilos-loob.
 8. 8. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga • Ang paghubog ng gawi ay may kaugnayan sa halaga. Ang pagsasabuhay ng birtud ay bunga ng maingat na paghuhusga. • Ito ay dahil naniniwala tayo na mayroon itong napakahalagang kontribusyon sa ating pangaraw-araw na pagpapasya.
 9. 9. Kaugnayan ng Birtud sa Halaga • Kung nakikita natin ang tulong ng mga ito sa ating pagkatao, pagyayamanin natin at pahahalagahan ang mga ito.
 10. 10. Sandaling Isipin: • Bakit mahalaga sa atin ang ating pamilya? • Paano natin ipinapakita ang pagpapahalaga sa ating pamilya? • Anong ang ating ginagawa upang ipadama ang ating pagpapahalaga sa ating pamilya?
 11. 11. 30 October 2005 16
 12. 12. Film Viewing: BennieGets Caught • Panoorin ang video at tuklasin ang ipinapakitang aral ng palabas.
 13. 13. Sagutin ang mga sumusunod: • Si Bennie ba ay likas na masama? • Sino ang nagtulak kay Bennie na gumawa ng masama? • Ano ang nararamdaman ni Bennie nang ito ay gumagawa ng masama?30 October 2005 18
 14. 14. Sagutin ang mga sumusunod: • Sino ang nagtulak kay Bennie na gumawa ng mabuti ? • Ano ang nararamdaman ni Bennie nang ito ay gumagawa ng mabuti ? • Ano ang naging batayan ni Bennie upang tuluyang talikuran ang pagiging masama.30 October 2005 19
 15. 15. Tandaan:• Ang isang kilos ay mabuti kung ito ay nakapagbibigay ng ligaya (joy) sa iyo at ibang tao at ito naman ay masama kung ito ay nagbibigay ng dusa (suffering) sa iyo at sa iyong kapwa.
 16. 16. Moralidad • Ang isang tao ay moral kung kanyang pinipili ang maging mabuti sa halip na maging masama.30 October 2005 21
 17. 17. TUKUYIN KUNG ALIN SA MGA SUMUSUNOD NA MAITUTURING NA MORAL NA TAO.30 October 2005 22
 18. 18. 30 October 2005 26
 19. 19. Batayan ng Pagiging Moral • Kultura – Ang kultura ay batayan sa paghubog sa pagpapahalaga ng tao. – Subali’t iba-iba ang kultura ng mga tao kung kaya’t nagkakaiba ang kanilang pagbibigay-halaga.30 October 2005 28
 20. 20. Batayan ng Pagiging Moral • Konsensiya – Ang pagiging moral ay may kaugnayan sa pagiging espiritwal sapagkat ang kanyang konsensiya ang umiiral sa kanyang pagkatao. – Sa isang Pilipino, ang konsensiya ay mababakas sa kanyang isip, kusa, damdamin o pagtalima sa tuntuning makatao.30 October 2005 29
 21. 21. Kailangang magkaroon ng maayos na ugnayan ang Kultura at Konsensiya upang maituring na MORAL ang isang gawi.30 October 2005 30
 22. 22. Ayon sa Bibliya, “Kailangang maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri; ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang.”30 October 2005 Filipos 4:8 31
 23. 23. Karagdadagan ......... “Ang konsensiya ay pinakalihim na buod at sanktuwaryo ng tao. Doon nag- iisa ang tao sa piling ng Diyos na nangungusap sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.”30 October 2005 Vatican II 32
 24. 24. Bilang Pagtatapos... Ang pagiging MORAL ay nasa inyong mga kamay. Maging matalino at maingat sa paggawa ng pasya.
 25. 25. For questions , comments or if you want to download this file, log-on to:http://www.slideshare.net/ArnelSSI

×