Diseminare Curs Comenius

1,787 views
1,713 views

Published on

Creative Methodology and Language Skills, iulie 2010

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diseminare Curs Comenius

 1. 2. Programul de î nv ăţ are pe tot parcursul vie ţ ii Programul sectorial Comenius 2.2.C Mobilit ăţ i individuale- formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 2. 3. <ul><li>C omeniu s este prima componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii care a fost lansat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP). </li></ul><ul><li>Se adresează instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat (de la grădiniţe la şcoli postliceale) şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. </li></ul><ul><li>ANPCDEFP isi propune prin motto-ul sau sa realizeze „ Integrare prin educatie si educatie prin integrare ”. </li></ul><ul><li>Astfel, a reusit acest lucru prin programele Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monet, Euridyce, European Label, Programul Transversal, Tineret in actiune, Erasmus Mundus oferind burse elevilor, studentilor şi profesorilor, dar, şi prin promovarea parteneriatelor şcolare. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>cursuri generale de formare continua; </li></ul><ul><ul><li>directori de instituţii de educaţie, inspectori, consilieri pedagogici, consilieri de orientare profesională; </li></ul></ul><ul><ul><li>cadre didactice (inclusiv din grădiniţe, instituţii de învăţământ profesional); </li></ul></ul><ul><ul><li>personal care lucrează cu elevi cu risc de excludere socială; </li></ul></ul><ul><ul><li>personal care participă la educaţia interculturală sau care lucrează cu copii ai muncitorilor migranţi şi ai romilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>personal care lucrează cu elevi care prezintă cerinţe educative speciale; </li></ul></ul><ul><ul><li>alt personal din sectorul educativ subordonat MEC. </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>CURSURI pentru profesorii de LIMBI STRĂINE </li></ul><ul><ul><li>profesor calificat care predă o limbă oficială a Uniunii Europene(sau irlandeză şi luxemburgheză) ca limbă străină; </li></ul></ul><ul><ul><li>formatori de profesori de limbi străine; </li></ul></ul><ul><ul><li>profesor care prin reconversie a devenit profesor de limbi străine </li></ul></ul><ul><ul><li>învăţător sau educator în ciclul primar sau preprimar ale cărui responsabilităţi includ sau vor include predarea limbilor străine; </li></ul></ul><ul><ul><li>profesor de limbi străine care se reintegrează activităţii de predare dupa o lungă absenţă; </li></ul></ul><ul><ul><li>inspector sau mentor în domeniul predării limbilor străine. </li></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Accesati site-ul ANPCDEFP, www.llp-ro.ro , la sec ţ iunea Comenius –formare continu ă pentru personalul didactic. </li></ul><ul><li>Alege ţ i cursul dorit din catalogul de cursuri http://ec.europe.eu/education/training . </li></ul><ul><li>Exist ă 3 termene limit ă de depunere a formularelor de candidatur ă : 15 ianuarie; 30 aprilie; 15 septembrie </li></ul><ul><li>Completarea formularelor se face on line, dup ă care se valideaz ă , se î nregistreaz ă , se tip ă re ş te ş i se trimite prin po ş t ă î mpreun ă cu celelalte documente pe adresa ANPCDEFP </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Se semneaz ă un contract . </li></ul><ul><li>Se face preg ă tirea pentru curs . </li></ul><ul><li>Se prime ş te 80% din suma ce reprezint ă costul proiectului . </li></ul><ul><li>Se particip ă la curs . </li></ul><ul><li>Se trimit raportul final, declara ţ ia de cheltuieli ş i planul de diseminare, ac ţ iuni monitorizate de c ă tre Inspectorul de proiecte europene. </li></ul>
 7. 8. OVERSEAS TEACHERS OF ENGLISH CREATIVE METHODOLOGY AND LANGUAGE SKILLS OXFORD HOUSE COLLEGE LONDRA 19.07-23.07.2010 CURS DE FORMARE CONTINU Ă PENTRU PROFESORII DE LIMBI STR Ă INE
 8. 9. <ul><li>39 Oxford Street London </li></ul><ul><li>W1D 1AU </li></ul><ul><li>LONDON </li></ul>
 9. 12. <ul><li>Teaching speaking : debates, information gap activities, drama and story-telling, informal conversation devices e.g. expressive devices and turn-taking, songs. </li></ul><ul><li>Teaching phonetics and phonology: teaching segmental and suprasegmental features, improving your learners’ understanding of authentic spoken English. </li></ul><ul><li>Teaching reading : activities and fresh ideas for teaching reading, improving your learners’ understanding of authentic English texts. </li></ul><ul><li>Teaching writing : activities and fresh ideas for teaching writing; strategies and models to develop your learners’ informal and formal writing skills. </li></ul><ul><li>Teaching listening : activities and fresh ideas for teaching listening; improving learners’ understanding of authentic English. </li></ul>Methodology
 10. 13. <ul><li>25 ORE DE CURS ( classroom observation, workshop, language awareness( DE LA 9.00 – 14.30 TIMP DE 5 ZILE </li></ul>
 11. 20. <ul><li>Feedback-ul cursului a constat dintr-un mic chestionar în care a trebuit să ne exprimăm părerile şi sugestiile referitoare la organizarea şi la felul în care s-a derulat întreg stagiu. </li></ul><ul><li>La sfârşit ne-au fost înmânate certificatele de participare cu o mică caracterizare individuală despre participarea efectivă în timpul orelor de curs </li></ul>Feedback
 12. 21. <ul><li>Acum, la terminarea stagiului pot concluziona cu convingere că această activitate de formare a fost o experienţă extraordinară pentru min e deoarece mi-a dat posibilitatea </li></ul><ul><li>să cunosc şi să interacţionez cu profesori din alte ţări făcându-mi prieteni printre ei; </li></ul><ul><li>să cunosc Londra cu obiectivele sale turistice; </li></ul><ul><li>să intru în contact cu profesori dintr-un colegiu londonez; </li></ul><ul><li>să-mi verific şi să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele de limbă şi de practică metodico-pedagogică; </li></ul><ul><li>să comunic cât mai mult în limba engleză; </li></ul><ul><li>să aflu noutăţi în ceea ce priveşte noile metode şi practici în predarea limbii engleze; </li></ul><ul><li>să descopăr idei creative în predarea unei limbi străine; </li></ul><ul><li>să împărtăşesc din experienţa mea ca profesor ; </li></ul><ul><li>să-mi demonstrez abilităţile mele atât de vorbitor de limbă engleză cât şi de pedagog. </li></ul><ul><li>Cu alte cuvinte această activitate m-a ajutat să mă dezvolt atât personal cât şi profesional. </li></ul>Concluzii
 13. 22. Grantul este posibil datorită sprijinului financiar oferit din fondurile FSE-POSDRU prin proiectul <<Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot parcursul Vieţii ( Lifelong Learning ) >>şi, de asemenea, sprijinului financiar primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi al Agentiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale.
 14. 23. AN, OI POSDRU, AMPOSDRU ş i Comisia European ă nu sunt responsabile pentru modul î n care con ţ inutul informa ţ iei este folosit.

×